Procedūra : 2014/2717(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0025/2014

Pateikti tekstai :

B8-0025/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/07/2014 - 10.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0009

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 137kWORD 69k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0025/2014
15.7.2014
PE534.969v01-00
 
B8-0025/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininkės pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Ukrainoje (2014/2717(RSP))


Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Bas Belder, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Ukrainoje (2014/2717(RSP))  
B8‑0025/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 27 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Ukrainos,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 29 d. Vilniuje vykusiame Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime priimtą bendrą deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi Ukrainos žmonės sukilo prieš korumpuotą vyriausybę, kuri atsisakė pasirašyti asociacijos susitarimą su Europos Sąjunga;

B.     kadangi Ukrainos parlamentas pakeitė Konstituciją ir prisijungė prie žmonių, kovojančių už Europos vertybes – žmogaus teises, laisvę ir demokratiją;

C.     kadangi balandžio mėn. Rytų Ukrainoje prasiveržė smurtas, kai, Rusijai neteisėtai užėmus Krymą, separatistai paskelbė Donecko ir Luhansko regionų nepriklausomybę;

D.     kadangi Prezidentas Petro O. Porošenka paskelbė 15 punktų taikaus krizės įveikimo Rytų Ukrainoje planą, kuriame numatomas ir separatistinių pajėgų nuginklavimas;

E.     kadangi Ukrainos valdžios institucijos vienašališkai paskelbė vienašališką ugnies nutraukimą ir taip buvo sudaryta galimybė surengti Ukrainos, Rusijos, ESBO ir separatistinių jėgų konsultacijas; kadangi dėl to, kad nepadaryta esminės pažangos ir prorusiškos pajėgos toliau tęsė karinius veiksmus, ir, be kita ko, numuštas Ukrainos karinis sraigtasparnis, Prezidentas P. Porošenka nusprendė atnaujinti vyriausybės pajėgų karinius veiksmus, kuriais siekiama numalšinti separatistų sukilimą rytinėje dalyje;

F.     kadangi per šį naują Ukrainos vyriausybės pajėgų puolimą prorusiški sukilėliai buvo išstumti iš Slovjansko, kuris ilgą laiką buvo sukilėlių užimta citadelė, atsiimti 23 iš 36 separatistų kontroliuojamų rajonų Donecko ir Luhansko regionuose ir svarbus pasienio kontrolės punktas prie Dolžansko;

G.     kadangi, remiantis NATO šaltiniais, įtariama, kad Rusija išsiuntė pagrindinių kovos tankų, artilerijos ir kitų ginklų sukilėliams ir leidžia kovotojams iš Rusijos pereiti sieną ir prisijungti prie sukilėlių karinių grupuočių;

H.     kadangi mažiausiai 200 žmonių žuvo ir dar 600 asmenų buvo sužeista nuo to laiko, kai pradėta Kijevo oficialiai vadinama antiterorizmo operacija Rytų Ukrainoje, ir šiuo metu Ukrainos pabėgėlių skaičius siekia 110 000 ir vertinama, kad šalyje perkeltų asmenų skaičius siekia daugiau nei 54 000;

I.      kadangi birželio 27 d. ES pasirašė asociacijos susitarimą su Ukraina, taip pat su Gruzija ir Moldova; kadangi pasirašant šį susitarimą pripažintas Ukrainos žmonių siekis gyventi šalyje, kurioje įtvirtintos Europos vertybės, demokratija ir teisės viršenybė;

J.      kadangi Rusijos politiniai lyderiai bandė naudotis istoriniu revanšizmu ir iredentizmo sentimentais siekdami įteisinti separatistinius veiksmus ir viešai pareiškė, kad dabartinė pietrytinė Ukrainos dalis valdant carams buvo Rusijos regionas, vadinamas Novorusija;

K.     kadangi Rusija pasinaudojo kariuomene, kad perimtų Ukrainos Krymo kontrolę ir tada jį neteisėtai prisijungtų prieš tai parėmusi vietos separatistų grupuotes; kadangi šis scenarijus pakartotas ir Rytų Ukrainoje ir taip pažeisti visi Helsinkio susitarimų principai;

L.     kadangi atsižvelgdama į Didžiojo septyneto pranešimą ir balandžio 14 d. Užsienio reikalų taryboje pasiektą sutarimą, ES išplėtė asmenų, kuriems taikomos sankcijos dėl Ukrainos teritorinio vientisumo, suvereniteto ir nepriklausomybės pažeidimo veiksmų, sąrašą ir į jį įtraukė dar 15 asmenų, kuriems taikomi kelionių draudimas ir turto įšaldymo priemonės;

M.    kadangi Prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Rusija ir toliau aktyviai gins rusų ir užsienyje esančių bendrataučių teises naudodamasi kuo įvairiausiomis turimomis priemonėmis – imdamasi politinių ir ekonominių priemonių ir vykdydama operacijas pagal tarptautinę humanitarinę teisę ir teisę į savigyną;

N.     kadangi birželio 16 d. Rusija visiškai nutraukė dujų tiekimą Ukrainai teigdama, kad Ukraina nesumokėjo savo skolų bendrovei „Gazprom“; kadangi Rusija grasina nubausti Ukrainą, taip pat Gruziją ir Moldovą už tai, kad pasirašė asociacijos susitarimus su ES ir uždraudė importuoti jų pieno ir kitus produktus;

O.     kadangi Rusijos agresija ir Krymo užgrobimas pažeidžia tarptautinę teisę, įskaitant Jungtinių Tautų chartiją, mažiausiai tris Ukrainos ir Rusijos susitarimus dėl dvišalių santykių, sudarytus 1997 m., ir visų pirma 1994 m. Budapešto saugumo garantijų memorandumą ir pagrindinius ESBO aktus;

P.     kadangi Komisija nusprendė sukurti Paramos Ukrainai grupę, kuri veiktų kaip Komisijos veiklos, skirtos Ukrainai paremti, struktūros užtikrinimo ir orientavimo centras, padedantis pasinaudoti valstybių narių patirtimi ir aktyviau koordinuojantis veiksmus su kitais paramos teikėjais ir tarptautinėmis finansų institucijomis; kadangi Europos Komisija patvirtino didelį paramos Ukrainai paketą, skirtą ateinančių septynerių metų laikotarpiui, kurio vertė 11,1 mlrd. EUR;

Q.     kadangi gegužės 25 d. Ukrainoje buvo surengti prezidento rinkimai, kurie vyko laikantis tarptautinių įsipareigojimų ir visapusiškai gerbiant pagrindines laisves didžiojoje šalies dalyje, nepaisant nepalankios saugumo padėties dviejuose rytiniuose šalies regionuose ir Rusijos įvykdyto Krymo užėmimo;

1.      išreiškia solidarumą su Ukraina, pritaria Prezidento P. Porošenkos pateiktam taikos planui ir primygtinai ragina Rusiją negrasinti Ukrainai karine invazija; atkreipia dėmesį į Rusijos prezidento deklaraciją, kuria iš esmės pritariama taikos planui, ir Federacijos Tarybos sprendimą atšaukti leidimą naudoti Rusijos karines pajėgas karinei intervencijai į Ukrainą; primena, jog tam, kad būtų užtikrintos ilgalaikės paliaubos ir įgyvendintas taikos planas, Rusija turėtų nutraukti bet kokią finansinę, politinę ar karinę separatistų Rytų Ukrainoje paramą;

2.      todėl primygtinai ragina Rusijos Federaciją nustoti remti neteisėtai apsiginklavusias grupuotes ir sustabdyti ginklų ir kariškių siuntimą į Rytų Ukrainą ir ragina Europos Vadovų Tarybą pradėti Rusijai taikyti papildomas į tam tikrus sektorius skirtas ekonomines sankcijas, jei Rusija to nepadarys; ryšium su tuo primygtinai ragina Prancūziją sustabdyti „Mistral“ tipo desantinių karo laivų pardavimą Rusijai;

3.      palankiai vertina Ukrainos parodytą gerą valią vienašališkai nutraukiant ugnį ir apgailestauja, kad separatistai atsisakė sekti šiuo pavyzdžiu; palankiai vertina tai, kad Ukrainos pajėgos iš sukilėlių kontrolės išlaisvino Slovjanską ir pasienio kontrolės postą prie Dolžansko; ragina nutraukti visus karo veiksmus ir įgyvendinti taikos planą Rusijai konstruktyviai bendradarbiaujant ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai remiant ir vykdant stebėseną;

4.      solidarizuojasi su Ukrainos tauta, susivienijusia ir siekiančia apginti Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą;

5.      smerkia Rusijos agresiją Kryme kaip sunkų Ukrainos suvereniteto ir teritorinio vientisumo pagal tarptautinę teisės pažeidimą ir nepritaria Rusijos įvykusio fakto (pranc. fait accompli) politikai santykių su užsienio šalimis srityje; mano, kad Krymo aneksija yra neteisėta ir atsisako pripažinti de facto Rusijos valdžią pusiasalyje, įskaitant sprendimą uždrausti importuoti Ukrainos sertifikatų neturinčias prekes iš Krymo ir Sevastopolio;

6.      primena, kad visapusiškas dabartinių Ukrainos sienų garantijas suteikė Jungtinės Amerikos Valstijos, Rusijos Federacija ir Jungtinė Karalystė pagal Budapešto memorandumą dėl saugumo garantijų, kai Ukraina atsisakė branduolinio ginklo ir prisijungė prie Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo; be to, primena Rusijos Federacijai, kad ji kartu su dviem kitomis minėtomis šalimis tuo pačiu dokumentu įsipareigojo nedaryti ekonominio spaudimo, siekdama savo interesų, kai Ukraina naudojasi jai priklausančiomis suverenumo suteikiamomis teisėmis, ir taip užsitikrindama sau kokią nors naudą;

7.      yra susirūpinęs dėl Rusijos politinių lyderių ir vyriausybės narių bandymų naudotis istoriniu revanšizmu ir iredentizmo argumentais siekiant toliau eskaluoti situaciją rytinėje Ukrainos dalyje, taip pat naudotis rusakalbių piliečių kitose šalyse padėtimi kaip pretekstu imtis diplomatinių, ekonominių ar net karinių veiksmų prieš suverenias valstybes ir buvusios Sovietų Sąjungos nares;

8.      pakartoja savo raginimą Rusijai nesinaudoti dujomis ir nafta kaip priemone siekiant daryti spaudimą ir taikyti prievartą kaimyninėms šalims; pabrėžia, kad reikia užtikrinti saugų energijos tiekimą Ukrainai ir toms ES valstybėms narėms, kurios nukentėtų, jei Rusija nutrauktų dujų ir naftos tiekimą;

9.      palankiai vertina asociacijos susitarimo su Ukraina pasirašymą ir atkreipia dėmesį į teisėtai pripažintą Ukrainos galimos narystės Europos Sąjungoje (narystė iš esmės suteikiama pagal Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnio nuostatas) perspektyvą;

10.    griežtai smerkia Donecko ir Luhansko regionuose savavališkai pasiskelbusių „valdžios institucijų“ vykdomą žurnalistų bauginimą, įskaitant grasinimus panaudoti fizinę jėgą ir pagrobimus; reiškia užuojautą Rusijos žurnalisto, nužudyto Rytų Ukrainoje, šeimai ir apgailestauja dėl neteisėto separatistinių pajėgų vykdomo Ukrainos žurnalistų sulaikymo Luhansko regione; pabrėžia, kad visos konflikto šalys pirmiausia turi užtikrinti žurnalistų saugumą;

11.    pabrėžia, kad būtina ginti Europos interesus ir vertybes, skatinti stabilumą, klestėjimą ir demokratiją Europos žemyno šalyse ir bendradarbiauti su strateginiais partneriais, visų pirma transatlantiniais strateginiais partneriais;

12.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybėms narėms, Ukrainos Prezidentui, Rytų partnerystės šalių vyriausybėms ir parlamentams, Rusijos Federacijos vyriausybei ir parlamentui, EURONEST parlamentinei asamblėjai, Europos Tarybos bei Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos parlamentinėms asamblėjoms.

Teisinė informacija - Privatumo politika