Rezolūcijas priekšlikums - B8-0025/2014Rezolūcijas priekšlikums
B8-0025/2014

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Ukrainā

15.7.2014 - (2014/2717(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Bas Belder, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0025/2014

Procedūra : 2014/2717(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0025/2014
Iesniegtie teksti :
B8-0025/2014
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8‑0025/2014

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Ukrainā

(2014/2717(RSP))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropadomes 2014. gada 27. jūnija secinājumus,

–       ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Ukrainu,

–       ņemot vērā Austrumu partnerības Viļņas augstākā līmeņa 2013. gada 29. novembra sanāksmes kopīgo deklarāciju,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā Ukrainas tauta sacēlās pret korumpēto valdību, kas atteicās parakstīt asociācijas nolīgumu ar Eiropas Savienību;

B.     tā kā Ukrainas parlaments grozīja konstitūciju un vienoja Ukrainas tautu cīņā par Eiropas vērtībām — cilvēktiesībām, brīvību un demokrātiju;

C.     tā kā pēc Krievijas nelikumīgās Ukrainai piederošās Krimas aneksijas aprīlī uzliesmoja vardarbība Austrumukrainā, kad separātisti Doņeckas un Luganskas apgabalos pasludināja neatkarību;

D.     tā kā prezidents Petro O. Porošenko izvirzījis 15 punktu plānu situācijas mierīgam noregulējumam Ukrainas austrumos, kas paredz arī separātistu spēku atbruņošanu;

E.     tā kā Ukrainas iestādes vienpusēji pasludināja pamieru, kas radīja iespējas konsultācijām starp Ukrainu, Krieviju, EDSO un separātistu spēkiem; tā kā, ņemot vērā to, ka nav panākts būtisks progress un prokrieviskie spēki turpina karadarbību, tostarp notriecot Ukrainas militāro helikopteru, prezidents Porošenko pieņēma lēmumu atjaunot valdības spēku militārās operācijas, lai salauztu separātistu pretestību valsts austrumos;

F.     tā kā šajā jaunajā Ukrainas valdības spēku ofensīvā no Slovjanskas, kas ilgstoši bija nemiernieku atbalsta punkts, tika padzīti prokrieviskie kaujinieki un atgūta kontrole pār 23 no 36 rajoniem, kurus Doņeckas un Luganskas apgabalos bija ieņēmuši separātisti, kā arī svarīgo robežkontrolpunktu pie Dolžanskas;

G.     tā kā saskaņā ar ziņām no NATO avotiem Krievija nemierniekiem piegādā tankus, artilēriju un citus ieročus un ļauj kaujiniekiem no Krievijas šķērsot robežu, lai pievienotos bruņotajiem nemierniekiem;

H.     tā kā kopš Kijevas oficiāli pasludinātās “pretterorisma operācijas” sākuma Austrumukrainā ir vismaz 200 bojā gājušo un 600 ievainoto, bet bēgļu skaits no Ukrainas sasniedzis 110 000 cilvēku, un iekšzemē pārvietoto personu skaits ir lielāks par 54 000;

I.      tā kā līdz ar Gruziju un Moldovu ES 27. jūnijā parakstīja asociācijas nolīgumu ar Ukrainu; tā kā ar šā nolīguma parakstīšanu tiek atzīti Ukrainas tautas centieni dzīvot valstī, kurā valda Eiropas vērtības, demokrātija un tiesiskums;

J.      tā kā Krievijas politiskie līderi separātistu akciju leģitimizācijai mēģinājuši izmantot vēsturiski radušos revanšistiskos un naidīgos noskaņojumus un ir publiski paziņojuši, ka tagadējā Dienvidaustrumukraina cariskās Krievijas laikā ir bijis Krievijas apgabals, kas saucās Novorosijska;

K.     tā kā Krievija, sniedzot atbalstu vietējām separātistu grupām, kontroles pārņemšanai Ukrainai piederošajā Krimā un pēc tam tās nelikumīgai aneksijai ir izmantojusi savas militārpersonas; tā kā šis scenārijs tika atkārtots Austrumukrainā, tādējādi pārkāpjot visus Helsinku nolīguma principus;

L.     tā kā saskaņā ar G7 paziņojumu un pēc 14. aprīļa Ārlietu padomes vienošanās ES ir paplašinājusi personu sarakstu, pret kurām noteiktas sankcijas par darbībām, kas apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību, tajā iekļaujot vēl 15 personas, kurām noteikts iebraukšanas aizliegums un iesaldēti aktīvi;

M.    tā kā prezidents Vladimirs Putins ir paziņojis, ka Krievija „turpinās aktīvi aizsargāt ārvalstīs dzīvojošo krievu tiesības, izmantojot visus tai pieejamos līdzekļus — no politiskām un ekonomiskām metodēm līdz operācijām saskaņā ar starptautiskajām humanitārajām tiesībām un pašaizsardzības tiesībām”;

N.     tā kā Krievija 16. jūnijā pilnīgi pārtrauca gāzes piegādes Ukrainai un paziņoja, ka Ukraina nav nomaksājusi parādus Gazprom; tā kā Krievija draud sodīt Ukrainu, Gruziju un Moldovu par asociācijas līgumu parakstīšanu ar ES, nosakot to piena produktu un citu ražojumu importa aizliegumus;

O.     tā kā Krievijas agresija un Krimas sagrābšana ir starptautisko tiesību, tostarp ANO Statūtu, vismaz triju Ukrainas un Krievijas 1997. gadā noslēgto divpusējo attiecību nolīgumu, Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) 1994. gada Budapeštas Memoranda un EDSO galveno aktu pārkāpums;

P.     tā kā Komisija ir pieņēmusi lēmumu izveidot atbalsta grupu Ukrainai, kura darbojas kā kontaktpunkts, kas nodrošina struktūru un norādījumus Komisijas darbam, atbalstot Ukrainu un palīdzot piesaistīt dalībvalstu pieredzi un paplašināt koordināciju ar citiem donoriem un starptautiskām finanšu institūcijām; tā kā Eiropas Komisija nākamajiem septiņiem gadiem Ukrainai pieņēmusi EUR 11,1 miljardu lielu atbalsta paketi;

Q.     tā kā 25. maijā Ukrainā notika prezidenta vēlēšanas, kas valsts lielākajā daļā atbilda starptautiskajām saistībām un pilnībā ievērojot pamatbrīvības, neraugoties uz nedrošo situāciju divos Austrumu apgabalos un Krievijas veikto Krimas aneksiju,

1.      izsaka solidaritāti Ukrainai, atbalsta prezidenta Porošenko ierosināto miera plānu un aicina Krieviju nedraudēt Ukrainai ar militāru iebrukumu; pieņem zināšanai Krievijas prezidenta paziņojumu par to, ka viņš principā atbalsta šo miera plānu un Federācijas padomes lēmumu atsaukt atļauju izmantot Krievijas bruņotos spēkus militāram iebrukumam Ukrainā; atgādina, ka lai panāktu ilgstošu pamieru un īstenotu miera plānu, Krievijai ir jāizbeidz jebkāds finansiāls, politisks vai militārs atbalsts separātistiem Ukrainas austrumos;

2.      pieprasa Krievijas Federācijai tāpēc atturēties no nelikumīgi bruņoto grupu atbalstīšanas un apturēt ieroču un kaujinieku ieplūšanu Ukrainas austrumos un aicina Eiropadomi noteikt Krievijai turpmākas ekonomiskās nozaru sankcijas, ja Krievija to nedara; aicina Franciju šajā sakarā apturēt Mistral klases desanta kuģu pārdošanu Krievijai;

3.      apsveic Ukrainas puses parādīto labo gribu, vienpusēji pasludinot pamieru, un pauž nožēlu, ka separātisti nesekoja šim paraugam; apsveic Slovjanskas pilsētas un robežkontrolpunkta pie Dolžanskas atbrīvošanu no nemiernieku kontroles, ko veica Ukrainas bruņotie spēki; aicina pārtraukt jebkādu karadarbību, un, konstruktīvā sadarbībā ar Krieviju EDSO vadībā un uzraudzībā īstenot miera plānu;

4.      pauž solidaritāti ar Ukrainas tautu, kas cēlusies cīņai, lai aizstāvētu Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti;

5.      nosoda Krievijas agresiju Krimā kā saskaņā ar starptautiskajām tiesībām rupju Ukrainas suverenitātes un teritoriālās integritātes pārkāpumu un noraida Krievijas fait accompli politiku ārlietās; uzskata Krimas aneksiju par nelikumīgu un atsakās atzīt Krievijas de facto varu pussalā, tostarp lēmumu aizliegt tādu preču importu no Krimas un Sevastopoles, kurām nav Ukrainas sertifikāta;

6.      atgādina, ka pašreizējās Ukrainas robežas pilnībā garantēja Amerikas Savienotās Valstis, Krievijas Federācija un Apvienotā Karaliste Budapeštas memorandā par drošības garantijām, kad Ukraina atteicās no kodolieročiem un pievienojās Kodolieroču neizplatīšanas līgumam (KNL); atgādina arī Krievijas Federācijai, ka tā kopā ar abām nosauktajām valstīm šajā pašā dokumentā ir apņēmusies atturēties no ekonomiskas ietekmēšanas ar mērķi pakļaut savām interesēm Ukrainas to tiesību izmantošanu, kuras ir daļa no tās suverenitātes, un tādējādi iegūt jebkāda veida priekšrocības;

7.      ir nobažījusies par Krievijas politisko līderu un valdības locekļu mēģinājumiem izmantot vēsturiski radušos revanšistiskus un naidīgus argumentus situācijai turpmākai eskalācijai Austrumukrainā, kā arī par citu valstu krieviski runājošo iedzīvotāju situācijas izmantošanu kā attaisnojumu diplomātiskiem, ekonomiskiem vai pat militāriem pasākumiem pret suverēnām valstīm un bijušās Padomju Savienības loceklēm;

8.      atkārtoti aicina Krieviju neizmantot gāzes un naftas piegādes vardarbībai un spiedienam uz tās kaimiņvalstīm; šajā sakarībā uzsver nepieciešamību nodrošināt energoapgādi Ukrainai un tām ES dalībvalstīm, kuras varētu skart iespējamie dabasgāzes un naftas produktu piegāžu pārtraukumi no Krievijas;

9.      atzinīgi novērtē asociācijas nolīguma parakstīšanu ar Ukrainu uzsver Ukrainas juridiski atzīto eventuālas ES dalībvalsts perspektīvu, ka principā paredzēta ar Līguma par Eiropas Savienību 49. pantu;

10.    stingri nosoda vardarbību pret žurnālistiem, tostarp fiziskus draudus un nolaupīšanas, ko Doņeckas un Luhanskas apgabalos īsteno tur pašpasludinātās „iestādes”; izsaka līdzjūtību Austrumukrainā nogalinātā Krievijas žurnālista ģimenei un nosoda Ukrainas žurnālistu nelikumīgo aizturēšanu, ko Luhanskas apgabalā veica separātistu spēki; uzsver nepieciešamību kā ārkārtīgi svarīgu visām konfliktā iesaistītajām pusēm garantēt žurnālistu drošību;

11.    uzsver nepieciešamību aizstāvēt Eiropas intereses un vērtības, veicināt stabilitāti, labklājību un demokrātiju Eiropas kontinenta valstīs, sadarboties ar globālajiem un jo īpaši transatlantiskajiem stratēģiskajiem partneriem;

12.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstīm, Ukrainas prezidentam, Austrumu partnerības valstu un Krievijas Federācijas valdībām un parlamentiem, Euronest Parlamentārajai asamblejai un Eiropas Padomes un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārajām asamblejām.