Návrh uznesenia - B8-0025/2014Návrh uznesenia
B8-0025/2014

  NÁVRH UZNESENIA o situácii na Ukrajine

  15.07.2014 - (2014/2717(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
  v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Bas Belder, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0025/2014

  Postup : 2014/2717(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B8-0025/2014
  Predkladané texty :
  B8-0025/2014
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B8‑0025/2014

  Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii na Ukrajine

  (2014/2717(RSP))

  Európsky parlament,

  –       so zreteľom na závery Európskej rady z 27. júna 2014,

  –       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Ukrajine,

  –       so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo samitu Východného partnerstva vo Vilniuse z 29. novembra 2013,

  –       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A.     keďže ukrajinský ľud povstal proti skorumpovanej vláde, ktorá odmietla podpísať dohodu o pridružení s Európskou úniou;

  B.     keďže ukrajinský parlament zmenil ústavu a pripojil sa k ukrajinskému ľudu v jeho boji za európske hodnoty, ktorými sú ľudské práva, sloboda a demokracia;

  C.     keďže v apríli vypuklo na východnej Ukrajine násilie, keď separatisti vyhlásili nezávislosť v Doneckej a Luhanskej oblasti po tom, čo Rusko nezákonne anektovalo ukrajinský Krym;

  D.     keďže prezident Petro O. Porošenko vyhlásil 15-bodový plán na mierové urovnanie krízy na východnej Ukrajine vrátane odzbrojenia separatistických síl;

  E.     keďže ukrajinské orgány vyhlásili jednostranné prímerie, ktoré umožnilo konzultácie medzi Ukrajinou, Ruskom, OBSE a separatistickými silami; keďže vzhľadom na to, že nedošlo k žiadnemu výraznému pokroku a proruské sily pokračovali vo vojenských akciách vrátane zostrelenia ukrajinskej vojenskej helikoptéry, sa prezident Porošenko rozhodol obnoviť vojenské snahy vládnych síl poraziť separatistické povstanie na východe;

  F.     keďže počas tejto novej ofenzívy ukrajinské vládne sily vytlačili proruských povstalcov zo Slovjanska, ktoré bolo dlhodobo obsadenou baštou rebelov, a znovu dobyli 23 z 36 regiónov predtým kontrolovaných separatistami v Doneckej a Luhanskej oblasti, ako aj dôležitý hraničný priechod Dolžanskij;

  G.     keďže Rusko podľa zdrojov NATO údajne posielalo rebelom hlavné bojové tanky, delá a ďalšie zbrane a umožňovalo bojovníkom z Ruska prechádzať hranice, aby sa pridali k povstaleckým milíciám;

  H.     keďže od začiatku operácie na východnej Ukrajine, ktorú Kyjev oficiálne označil za protiteroristickú, zahynulo najmenej 200 ľudí a ďalších 600 utrpelo zranenia, pričom počet ukrajinských utečencov sa vyšplhal na 110 000 a počet osôb vysídlených v rámci krajiny sa odhaduje na viac ako 54 000;

  I.      keďže EÚ podpísala 27. júna s Ukrajinou, Gruzínskom a Moldavskom dohodu o pridružení; keďže podpísaním tejto dohody sa uznáva túžba ukrajinského ľudu žiť v krajine, ktorá sa riadi európskymi hodnotami, demokraciou a zásadami právneho štátu;

  J.      keďže ruskí politickí predstavitelia sa pokúsili využiť historické revanšistické a iredentistické nálady na legitimizáciu separatistických akcií a verejne vyhlasovali, že dnešná juhovýchodná Ukrajina bola za čias cárov ruským regiónom Novorusko;

  K.     keďže Rusko po tom, čo poskytlo podporu miestnym separatistickým skupinám, využilo svoju armádu na získanie kontroly nad ukrajinským Krymom a na jeho následnú nezákonnú anexiu; keďže tento scenár sa zopakoval v prípade východnej Ukrajiny, čím došlo k porušeniu všetkých zásad helsinských dohôd;

  L.     keďže EÚ v súlade s vyhlásením G7 a s tým, čo bolo dohodnuté na zasadnutí Rady pre zahraničné veci 14. apríla, takisto rozšírila zoznam osôb, na ktoré sa vzťahujú cielené sankcie za konanie narúšajúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, čo znamená zákaz cestovania a zmrazenie majetku v prípade ďalších 15 jednotlivcov;

  M.    keďže prezident Vladimír Putin vyhlásil, že Rusko bude „naďalej aktívne brániť práva Rusov, našich krajanov v zahraničí, s využitím celej škály dostupných prostriedkov — od politických a hospodárskych po operácie v rámci medzinárodného humanitárneho práva a práva na sebaobranu”;

  N.     keďže Rusko 16. júna prerušilo všetky dodávky plynu na Ukrajinu s tvrdením, že Ukrajina nezaplatila svoje dlhy voči Gazpromu; keďže Rusko hrozí, že Ukrajinu spolu s Gruzínskom a Moldavskom potrestá za podpísanie dohôd o pridružení s EÚ, pričom zavedie zákaz dovozu mliečnych a iných výrobkov;

  O.     keďže ruská agresia a obsadenie Krymu predstavovali porušenie medzinárodného práva vrátane Charty OSN, najmenej troch ukrajinsko-ruských dohôd o dvojstranných vzťahoch z roku 1997, a predovšetkým memoranda z Budapešti týkajúceho sa NPT, a hlavných aktov OBSE;

  P.     keďže Komisia sa rozhodla vytvoriť skupinu na podporu Ukrajiny, ktorá pôsobí ako ústredný bod, pričom poskytuje štruktúru a usmernenie pre prácu Komisie v záujme podpory Ukrajiny a pomáha využívať odborné poznatky členských štátov a ďalej posilňovať koordináciu s ostatnými darcami a medzinárodnými finančnými inštitúciami; keďže Európska komisia prijala rozsiahly podporný balík pre Ukrajinu v hodnote 11,1 miliardy EUR na najbližších sedem rokov;

  Q.     keďže 25. mája sa na Ukrajine konali prezidentské voľby, ktoré boli v súlade s medzinárodnými záväzkami a plne rešpektovali základné slobody vo veľkej väčšine krajiny, a to napriek nepriaznivému bezpečnostnému prostrediu v dvoch východných regiónoch a anexii Krymu zo strany Ruska;

  1.      vyjadruje solidaritu s Ukrajinou a podporu mierovému plánu, ktorý predstavil prezident Porošenko, a naliehavo žiada Rusko, aby nehrozilo Ukrajine vojenskou inváziou; berie na vedomie vyhlásenie ruského prezidenta, že v zásade podporuje mierový plán, a rozhodnutie Rady federácie o zrušení povolenia využiť ruské sily na vojenský zásah na Ukrajine; pripomína, že v záujme dosiahnutia trvalého prímeria a realizácie mierového plánu by Rusko malo zastaviť akúkoľvek finančnú, politickú alebo vojenskú podporu pre separatistov na východe Ukrajiny;

  2.      v tejto súvislosti naliehavo žiada Ruskú federáciu, aby sa zdržala podporovania nelegálne ozbrojených skupín a zastavila tok zbraní a bojovníkov na východ Ukrajiny, a vyzýva Európsku radu, aby v prípade, že Rusko túto žiadosť nesplní, uvalila na krajinu ďalšie odvetvové hospodárske sankcie; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva Francúzsko, aby zastavilo predaj útočných vojnových lodí triedy Mistral Rusku;

  3.      víta dobrú vôľu, ktorú preukázala ukrajinská strana, keď prijala jednostranné prímerie, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že separatisti tento príklad odmietli nasledovať; víta oslobodenie Slovjanska a hraničného priechodu Dolžanskij ukrajinskými silami od nadvlády rebelov; požaduje ukončenie všetkých vojenských akcií a realizáciu mierového plánu za konštruktívnej spolupráce Ruska a pod záštitou a dohľadom OBSE;

  4.      vyjadruje solidaritu s ukrajinským národom, ktorý je zjednotený v boji na obranu zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny;

  5.      odsudzuje agresiu Ruska na Kryme ako vážne porušenie ukrajinskej zvrchovanosti a územnej celistvosti podľa medzinárodného práva a odmieta ruskú politiku fait accompli v zahraničných vzťahoch; považuje anexiu Krymu za nezákonnú a odmieta uznať faktickú vládu Ruska na polostrove vrátane rozhodnutia zakázať dovoz tovaru z Krymu a zo Sevastopola, ktorý nemá ukrajinský certifikát;

  6.      pripomína, že Spojené štáty americké, Ruská federácia a Spojené kráľovstvo v memorande z Budapešti o bezpečnostných zárukách Ukrajine plne zaručili existujúce hranice, keď sa vzdala jadrových zbraní a pripojila sa k NPT; takisto pripomína Ruskej federácii, že sa spolu s dvoma ďalšími uvedenými krajinami v tom istom dokumente zaviazala, že sa zdrží hospodárskeho nátlaku, ktorého cieľom je podriadiť vlastným záujmom výkon práv Ukrajiny neoddeliteľne spätých s jej zvrchovanosťou, a tak si zabezpečiť výhody akéhokoľvek druhu;

  7.      vyjadruje znepokojenie nad pokusmi ruských politických predstaviteľov a členov vlády používať historické revanšistické a iredentistické argumenty na ďalšie vyhrocovanie situácie vo východnej časti Ukrajiny a využívať situáciu rusky hovoriacich občanov v iných krajinách ako zámienku na začatie diplomatických, hospodárskych alebo dokonca vojenských akcií proti zvrchovaným krajinám a členom bývalého Sovietskeho zväzu;

  8.      znovu vyzýva Rusko, aby nevyužívalo plyn a ropu ako nástroj na donucovanie a vyvíjanie nátlaku na svojich susedov; v tejto súvislosti zdôrazňuje nutnosť zaistiť bezpečné dodávky energie pre Ukrajinu a tie členské štáty EÚ, ktorých by sa dotklo prípadné zastavenie dodávok plynu a ropy z Ruska;

  9.      víta podpísanie dohody o pridružení s Ukrajinou a zdôrazňuje právne uznané vyhliadky Ukrajiny na prípadné členstvo v EÚ, ktoré v zásade priznáva článok 49 Zmluvy o Európskej únii;

  10.    dôrazne odsudzuje zastrašovanie novinárov zo strany samozvaných „orgánov“ v Doneckej a Luhanskej oblasti vrátane fyzických hrozieb a únosov; vyjadruje sústrasť rodine ruského novinára zabitého na východe Ukrajiny a odsudzuje nelegálne zadržiavanie ukrajinských reportérov separatistickými silami v Luhanskej oblasti; zdôrazňuje, že je potrebné, aby všetky strany konfliktu zaistili v prvom rade bezpečnosť novinárov;

  11.    kladie dôraz na potrebu brániť európske záujmy a hodnoty a podporovať stabilitu, prosperitu a demokraciu v krajinách na európskom kontinente a spolupracovať s globálnymi strategickými, najmä transatlantickými, partnermi;

  12.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, členským štátom, prezidentovi Ukrajiny, vládam a parlamentom krajín Východného partnerstva a Ruskej federácie, Parlamentnému zhromaždeniu Euronest a parlamentným zhromaždeniam Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.