Πρόταση ψηφίσματος - B8-0026/2014Πρόταση ψηφίσματος
B8-0026/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία

15.7.2014 - (2014/2717(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz, Μιλτιάδης Κύρκος εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0025/2014

Διαδικασία : 2014/2717(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0026/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0026/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0026/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία

(2014/2717(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών της Ουκρανίας, της Ρωσίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, στις 2 Ιουλίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σύνδεσης (ΣΣ) ΕΕ-Ουκρανίας, που υπογράφηκε στις 27 Ιουνίου 2014 και περιλαμβάνει μια Εκτενή και Ολοκληρωμένη Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΟΖΕΣ),

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, της 23ης Ιουνίου 2014, καθώς και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2014, σχετικά με την Ουκρανία,

–       έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 15ης Μαΐου και της 15ης Ιουνίου 2014, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων σχετικά με την Ουκρανία, της 27ης Μαΐου 2014,

–       έχοντας υπόψη τα προκαταρκτικά ευρήματα και τα συμπεράσματα που εξέδωσε η διεθνής αποστολή παρακολούθησης των προεδρικών εκλογών της 25ης Μαΐου 2014,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις στο πεδίο της ασφάλειας, καθώς και στο πολιτικό και το κοινωνικοοικονομικό πεδίο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία συνιστά σοβαρό εμπόδιο στην ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ουκρανικές αρχές κατάφεραν, παρά την κρίση στις ανατολικές περιοχές της χώρας, να οργανώσουν προεδρικές εκλογές που ήταν σε μεγάλο βαθμό συμβατές με τα διεθνή πρότυπα και με την υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της Ουκρανίας, Πέτρο Ποροσένκο, παρουσίασε ένα σχέδιο για την ειρηνική διευθέτηση της κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τριμερής ομάδα επαφής υψηλόβαθμων εκπροσώπων της Ουκρανίας, της Ρωσίας και του ΟΑΣΕ αναζητά τρόπους για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου προς μια ειρηνική διευθέτηση της διένεξης, στη βάση του σχεδίου ειρήνευσης που έχει προταθεί και της κοινής δήλωσης των Υπουργών Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ρωσίας και της Ουκρανίας, της 2ας Ιουλίου 2014, που τόνιζε την ανάγκη βιώσιμη κατάπαυση του πυρός υπό την εποπτεία της ειδικής αποστολής παρακολούθησης που έχει αναπτύξει ο ΟΑΣΕ στην Ουκρανία·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΣ/ΕΟΖΕΣ προσφέρει πολιτική σύνδεση και οικονομική ενσωμάτωση στη βάση κοινών αξιών και της δέσμευσης εκ μέρους των ουκρανικών αρχών πως θα πραγματοποιήσουν μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του λαού της χώρας για μια καλύτερη ζωή, ιδίως στο πεδίο του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς·

1.      εκφράζει τη βαθιά ικανοποίησή του για την υπογραφή των υπολοίπων κεφαλαίων της ΣΣ/ΕΟΖΕΣ ΕΕ-Ουκρανίας, καθώς και των ΣΣ/ΕΟΖΕΣ ΕΕ-Μολδαβίας και ΕΕ-Γεωργίας, που σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας εποχής στις πολιτικές και οικονομικές σχέσεις των χωρών αυτών με την ΕΕ· ελπίζει πως η προσωρινή εφαρμογή των συμφωνιών θα μπορέσει να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2014 και καλεί τις τρεις αυτές χώρες και τα κράτη μέλη της ΕΕ να ολοκληρώσουν γρήγορα τις διαδικασίες κύρωσής τους· ζητεί να υλοποιηθούν οι σχετικές μεταρρυθμίσεις και επαναλαμβάνει τη δέσμευση της ΕΕ να υποστηρίξει τις συνδεδεμένες χώρες στις προσπάθειές τους·

2.      απορρίπτει την έγκριση «τιμωρητικών» εμπορικών μέτρων εκ μέρους της Ρωσίας εις βάρος των χωρών που υπέγραψαν Συμφωνίες Σύνδεσης με την ΕΕ, καθώς οι συμφωνίες αυτές δεν συνιστούν απειλή για τη Ρωσία· σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι διαβουλεύσεις εμπειρογνωμόνων μεταξύ της ΕΕ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας, σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης και ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Ουκρανίας, έχουν σημειώσει πρόοδο και ότι, στις 11 Ιουλίου 2014, πραγματοποιήθηκε μια τριμερής υπουργική σύνοδος στις Βρυξέλλες· πιστεύει ότι πρόκειται για μια χρήσιμη διαδικασία που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διάλυση μακροχρόνιων παρεξηγήσεων, διευκρινίζοντας τα οφέλη της ΣΣ/ΕΟΖΕΣ και λαμβάνοντας υπόψη τις δικαιολογημένες ανησυχίες όλων των μερών·

3.      εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η κατάπαυση του πυρός που προσέφερε μονομερώς το Κίεβο δεν είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη μιας διευθέτησης μέσω διαπραγματεύσεων και ότι οι συγκρούσεις ξεκίνησαν και πάλι, με μεγαλύτερη ένταση· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την ασφάλεια των απλών ανθρώπων που παραμένουν παγιδευμένοι στις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ· εκφράζει επίσης τη λύπη του για τους θανάτους που έχουν σημειωθεί και για το γεγονός ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και παιδιά· εκφράζει τα βαθιά συλλυπητήριά του στα μέλη των οικογενειών τους· καταδικάζει τη στόχευση αμάχων και ζητεί τον αυστηρό σεβασμό της διεθνούς ανθρωπιστικής νομοθεσίας· προτρέπει τους αντάρτες να δεχθούν και να διευκολύνουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και να μην παρεμποδίζουν τους πρόσφυγες που επιδιώκουν να εγκαταλείψουν τη ζώνη των εχθροπραξιών·

4.      τονίζει το θεμελιώδες δικαίωμα του ουκρανικού λαού να ορίζει ελεύθερα το μέλλον της χώρας του και επαναβεβαιώνει το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη του ΟΗΕ· είναι, ωστόσο, πεπεισμένο ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση στην τρέχουσα κρίση και, συνεπώς, καλεί όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να σεβαστούν την κατάπαυση του πυρός και να ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις με στόχο έναν πολιτικό διακανονισμό που θα σέβεται την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας·

5.      εκφράζει ικανοποίηση για το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότεινε ο Πρόεδρος Ποροσένκο και το οποίο προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για την αποκλιμάκωση της κρίσης στην Ανατολική Ουκρανία και την ενίσχυση της ενότητας του κράτους· υποστηρίζει πλήρως το έργο της τριμερούς ομάδας επαφής και της ειδικής αποστολής παρακολούθησης του ΟΑΣΕ στην Ουκρανία και επαινεί τις προσπάθειες ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ να εξασφαλίσουν τη μέσω διαπραγματεύσεων επίλυση της κρίσης· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΕ, μέσω της Ύπατης Εκπροσώπου για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας / Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτήν· αναμένει ότι ο νέος Πρόεδρος της Επιτροπής θα εργαστεί από κοινού με τον μελλοντικό ΥΕ/ΑΕ για τη διόρθωση αυτής της λυπηρής κατάστασης και ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ θα συμβάλουν στην ενίσχυση τόσο της άμεσης ανταπόκρισης όσο και της μακροπρόθεσμης δέσμευσης της ΕΕ σχετικά·

6.      εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση του Συμβουλίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας να ανακαλέσει το ψήφισμά του «σχετικά με τη χρήση των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας», που επέτρεπε τη χρήση των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς και για τη δήλωση πως η Ρωσία είναι έτοιμη να προσφέρει στους ουκρανούς συνοριοφύλακες πρόσβαση στο ρωσικό έδαφος, ώστε να ελέγχουν τη διάβαση των συνόρων στα φυλάκια του Γκούκοβο και του Ντονέτσκ, εφόσον τεθεί σε ισχύ μια αμοιβαία συμφωνημένη κατάπαυση του πυρός·

7.      ζητεί τη συλλογική απαγόρευση της πώλησης όπλων στη Ρωσία και την εφαρμογή της απαγόρευσης αυτής μέχρις ότου εξομαλυνθεί η κατάσταση στην ανατολική Ουκρανία· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το κριτήριο 4 της κοινής θέσης του Συμβουλίου αριθ. 2008/944/ΚΕΠΠΑ, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, η οποία ορίζει τους κοινούς κανόνες που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού, τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν πρέπει να εκδίδουν άδεια εξαγωγής σε περιπτώσεις όπου υφίσταται σαφής κίνδυνος για την περιφερειακή ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα και ο σκοπούμενος αποδέκτης θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την εξαγόμενη στρατιωτική τεχνολογία ή εξοπλισμό επιθετικά εναντίον άλλης χώρας ή για να επιβάλει εδαφικές απαιτήσεις δια της βίας· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη εφαρμόσει τον κανόνα αυτόν· αποδοκιμάζει, ωστόσο, τη συνεχιζόμενη απουσία μιας σχετικής συλλογικής απόφασης της ΕΕ·

8.      προειδοποιεί ότι κάθε περαιτέρω ενέργεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας θα οδηγήσει σε πρόσθετες κυρώσεις και θα έχει σοβαρές συνέπειες για τις σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία·

9.      τονίζει την ανάγκη για μια δραστηριότητα παρατήρησης της κατάστασης επί τόπου και υποστηρίζει την επέκταση και την παράταση της αποστολής παρατήρησης του ΟΑΣΕ, ώστε να είναι δυνατή η εποπτεία της εφαρμογής μιας ενδεχόμενης κατάπαυσης του πυρός και να εξασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων όλων των πληθυσμιακών ομάδων·

10.    εκφράζει ικανοποίηση για την απελευθέρωση των μελών της ειδικής αποστολής παρακολούθησης του ΟΑΣΕ στο Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ και ζητεί επειγόντως την άμεση απελευθέρωση και των άλλων ομήρων·

11.    επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει την προσάρτηση της Κριμαίας και υποστηρίζει την απόφαση του Συμβουλίου να μη την αναγνωρίσει, μεταξύ άλλων απαγορεύοντας την εισαγωγή αγαθών από την Κριμαία και τη Σεβαστούπολη που δεν διαθέτουν ουκρανικό πιστοποιητικό·

12.    εκφράζει ανησυχία για τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι Τάταροι της Κριμαίας συνεχίζουν να υφίστανται σημαντικές πιέσεις και ζητεί να δοθεί επειγόντως ιδιαίτερη διεθνής προσοχή στην κατάστασή τους· τονίζει την υποχρέωση των τοπικών αρχών να σεβαστούν τα πολιτιστικά δικαιώματα των Τατάρων της Κριμαίας και το δικαίωμά τους στις ελευθερίες έκφρασης και θρησκευτικής πίστης ή πεποιθήσεων, καθώς και στις ελευθερίες του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι·

13.    σημειώνει με ιδιαίτερη ανησυχία τους περιορισμούς στην ελευθερία έκφρασης, την απαγόρευση ή το κλείσιμο τηλεοπτικών σταθμών και τις περιπτώσεις παqρενόχλησης και βίας κατά δημοσιογράφων που εργάζονται στην Ουκρανία και ιδίως στην ανατολική πλευρά της χώρας·

14.    υπογραμμίζει την ανάγκη για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων της ουκρανικής κοινωνίας και ζητεί να τεθεί σε εφαρμογή μια μακροπρόθεσμη διαδικασία συμφιλίωσης· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει τη σημασία που έχει η θέσπιση ενός εθνικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς και η αποφυγή του λόγου και της ρητορικής μίσους, που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τη διένεξη, καθώς και η εξασφάλιση μιας διεξοδικής, ολοκληρωμένης και διαφανούς διερεύνησης των φόνων από ελεύθερους σκοπευτές στην πλατεία Μαϊντάν τον Φεβρουάριο του 2014, καθώς και των τραγικών γεγονότων που συνέβησαν στην Οδησσό στις 2 Μαΐου 2014, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη·

 

15.    υπενθυμίζει ότι βασικό αίτημα του κινήματος της πλατείας Μαϊντάν ήταν να τεθεί τέρμα στον συστηματικό και διαρθρωτικό περιορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην κακοδιοίκηση, στην εκτεταμένη διαφθορά και στην κολοσσιαίων διαστάσεων σκιώδη οικονομία· τονίζει τη σημασία που έχει η εξελισσόμενη διαδικασία συνταγματικής μεταρρύθμισης στην Ουκρανία και ενθαρρύνει την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της χώρας να μη χάσουν την ευκαιρία αυτή για τη συγκρότηση ενός νέου συστήματος που θα προωθεί και θα προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα εξασφαλίζει την απονομή δικαιοσύνης και τη χρηστή διακυβέρνηση για όλους τους ανθρώπους σε όλες τις περιφέρειες της Ουκρανίας, συμβάλλοντας έτσι στην ασφάλεια και τη σταθερότητά της· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η υποστήριξη της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών για την επίτευξη μιας πραγματικής συμμετοχικής δημοκρατίας·

16.    πιστεύει ότι η αποκέντρωση της εξουσίας θα συμβάλει στη διατήρηση μιας σταθερής ειρήνης στην ανατολική Ουκρανία και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Ποροσένκο, καθώς και για το γεγονός ότι το σχέδιο αυτό προβλέπει τη διεξαγωγή πρόωρων τοπικών και κοινοβουλευτικών εκλογών· πιστεύει επίσης ότι οι κοινοβουλευτικές εκλογές θα πρέπει να διαξαχθούν το ταχύτερο δυνατό και σύμφωνα με τις συστάσεις της «επιτροπής της Βενετίας»·

17.    τονίζει την ανάγκη για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, μεταξύ άλλων με την πραγματοποίηση μιας δικαστικής μεταρρύθμισης που θα συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δικαιοσύνη, καθώς και την ανάγκη αποπολιτικοποίησης και αποστρατιωτικοποίησης της δομής των σωμάτων επιβολής του νόμου· εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση του Συμβουλίου να συγκροτήσει μια αποστολή ΚΠΑΑ για να βοηθήσει την Ουκρανία στο πεδίο της μεταρρύθμισης στον τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας, περιλαμβανομένης της αστυνομίας, καθώς και στο πεδίο του κράτους δικαίου·

18.    ζητεί να καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων, και σημειώνει με ιδιαίτερη ανησυχία την αρνητική στάση απέναντι στην ομάδα των ΛΟΑΔ, καθώς και το γεγονός ότι δύο δεξιά κόμματα της Ουκρανίας αναφέρουν σαφώς ότι η καταπολέμηση της ομοφυλοφιλίας αποτελεί έναν από τους πολιτικούς στόχους τους·

19.    επαναβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ να υποστηρίξει την Ουκρανία στις προσπάθειές της για την υλοποίηση της ΣΣ/ΕΟΖΕΣ· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει, στηριζόμενη στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Μεταρρυθμίσεων, έναν ειδικό και πιο συγκεκριμένο χάρτη πορείας που θα βοηθήσει την Ουκρανία να εφαρμόσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, να σταθεροποιήσει την οικονομία της και να ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες του λαού της·

20.    εκφράζει ικανοποίηση για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να φιλοξενήσει μια συνάντηση συντονισμού υψηλού επιπέδου των δωρητών στις Βρυξέλλες, στις 8 Ιουλίου 2014, κατά την οποία αποφασίστηκε η συγκρότηση της οργανωτικής επιτροπής για την προετοιμασία της διεξαγωγής μιας διάσκεψης δωρητών το φθινόπωρο· επιδοκιμάζει την καταβολή της πρώτης δόσης του δανείου από το νέο πρόγραμμα μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της ΕΕ για την Ουκρανία, καθώς και την έγκριση από την Παγκόσμια Τράπεζα ενός δανείου 300 εκατομμυρίων δολαρίων για τη χώρα αυτή, με σκοπό την υποστήριξη του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας της Ουκρανίας· αναμένει ότι θα από την προγραμματισμένη διάσκεψη δωρητών θα προκύψει ουσιαστικότερη βοήθεια·

21.    εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη προκύψει θετικά αποτελέσματα από τις διαβουλεύσεις μεταξύ της Ουκρανίας, της Ρωσίας και της ΕΕ με στόχο την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και της διέλευσης ενεργειακών πόρων· τονίζει την ανάγκη για την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της να αναπροσαρμόσουν την ενεργειακή εξάρτησή τους από τη Ρωσία και να αναβαθμίσουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά ενωσιακές πρωτοβουλίες για αυξημένη διαφοροποίηση των ενεργειακών προμηθειών, μέσω εναλλακτικών πηγών και οδών· από την άποψη αυτή, εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το σχέδιο South Stream θα οδηγούσε μάλλον στην αύξηση της εξάρτησης της ΕΕ από τη Ρωσία, παρά στην επίλυση του προβλήματος· τονίζει ότι όλες οι λύσεις για την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ θα πρέπει να σχεδιαστούν και να τεθούν υπό διαπραγμάτευση λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και των 28 κρατών μελών και όχι να βασίζονται στα συμφέροντα ορισμένων μόνο κρατών μελών· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει ικανοποίηση για την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια «ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια» (COM(2014)0330)· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίξει την ουκρανική κυβέρνηση για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα της και για την ενσωμάτωση της ουκρανικής ενεργειακής αγοράς στην ενεργειακή αγορά της ΕΕ·

22.    υπογραμμίζει την ανάγκη για την εξεύρεση μιας σαφούς, δίκαιης και σταθερής λύσης που θα εξασφαλίζει τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο από τη Ρωσία, αφού αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα της Ουκρανίας· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει τον ρόλο της στη διευκόλυνση της επίτευξης μιας συμφωνίας·

23.    εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Ουκρανία πέρασε στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας για την ελευθέρωση των ταξιδιωτικών θεωρήσεων και προσβλέπει στην υλοποίησή του, που θα επιτρέψει στους πολίτες της Ουκρανίας να ταξιδεύουν στην ΕΕ χωρίς θεώρηση·

24.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στα κράτη μέλη της ΕΕ, στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.