Eljárás : 2014/2717(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0026/2014

Előterjesztett szövegek :

B8-0026/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 17/07/2014 - 10.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0009

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 138kWORD 79k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0025/2014
15.7.2014
PE534.970v01-00
 
B8-0026/2014

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az ukrajnai helyzetről (2014/2717(RSP))


Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz, Miltiadis Kyrkos az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az ukrajnai helyzetről (2014/2717(RSP))  
B8‑0026/2014

Az Európai Parlament,

–       tekintettel Ukrajna, Oroszország, Németország és Franciaország külügyminisztereinek 2014. július 2-i közös nyilatkozatára,

–       tekintettel a 2014. június 27-én aláírt, a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségről szóló megállapodást is tartalmazó EU–Ukrajna társulási megállapodásra,

–       tekintettel a Külügyek Tanácsa 2014. június 23-i és az Európai Tanács 2014. június 27-i, Ukrajnáról szóló következtetéseire,

–       tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának az ukrajnai emberi jogi helyzetről szóló 2014. május 15-i és június 15-i jelentésére,

–       tekintettel az állam- és kormányfők Ukrajnával kapcsolatos 2014. május 27-i nyilatkozatára,

–       tekintettel a 2014. május 25-i ukrajnai elnökválasztást megfigyelő nemzetközi misszió előzetes megállapításaira és következtetéseire,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel Ukrajna továbbra is súlyos biztonsági, politikai és társadalmi-gazdasági kihívásokkal néz szembe; mivel a kelet-ukrajnai konfliktus súlyos akadályt jelent az ország fejlődése és jóléte szempontjából;

B.     mivel az ukrán hatóságoknak az Ukrajna keleti részén zajló válság ellenére sikerült megszervezniük az elnökválasztást, amelyet nagyrészt a vonatkozó nemzetközi kötelezettségvállalásokkal összhangban és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával folytattak le az ország nagy részében;

C.     mivel Petro Porosenko, az újonnan megválasztott ukrán elnök tervet terjesztett elő a válság békés rendezésére; mivel Ukrajna, Oroszország és az EBESZ magas rangú képviselőiből álló háromoldalú kapcsolattartó csoport keresi annak módját, hogy miként lehetne konkrét előrelépést elérni a konfliktus békés rendezése felé, a javasolt béketerv és a Németország, Franciaország, Oroszország és Ukrajna külügyminisztereinek 2014. július 2-i közös nyilatkozata alapján, amely hangsúlyozta annak szükségességét, hogy létrejöjjön egy fenntartható tűzszünet, amelyet az EBESZ ukrajnai különleges megfigyelő missziója felügyel;

D.     mivel a társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségről szóló megállapodás olyan politikai társulást és gazdasági integrációt kínál, amely közös értékeken és az ukrán hatóságok azon kötelezettségvállalásán alapul, hogy az ország népének igényeit kielégítő reformokat hajtanak végre a jobb élet érdekében, különösen a jogállamiság, demokrácia, igazságszolgáltatás, emberi jogok és a korrupció elleni küzdelem terén;

1.      örömmel üdvözli az EU–Ukrajna társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás, valamint az EU–Moldova és az EU–Grúzia társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás fennmaradó fejezeteinek aláírását, ami ezen országok és az Unió közötti politikai és gazdasági kapcsolatok új időszakának kezdetét jelenti; arra számít, hogy a megállapodások átmeneti alkalmazása 2014 őszén kezdetét veheti és felkéri a három érintett országot és az Európai Unió tagállamait, hogy mihamarabb zárják le a ratifikációs folyamatot; felszólít a kapcsolódó reformok végrehajtására és újra megerősíti az Unió elkötelezettségét aziránt, hogy erőfeszítéseikben támogatja a társult országokat;

2.      elutasítja az Oroszország által azon országokkal szemben elfogadott „megtorló jellegű” kereskedelmi intézkedéseket, amelyek társulási megállapodást írtak alá az Európai Unióval, mivel ezek a megállapodások nem jelentenek fenyegetést Oroszország számára; elégedetten nyugtázza, hogy az Európai Unió, Ukrajna és Oroszország szakértői által az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás és szabadkereskedelem végrehajtásáról folytatott konzultációk során előrehaladás történt, és hogy 2014. július 11-én háromoldalú miniszteri találkozóra került sor Brüsszelben; úgy véli, hogy ez hasznos folyamat, amely segíthet abban, hogy sikerüljön véget vetni néhány régóta fennálló félreértésnek, a társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás előnyeinek kifejtése és valamennyi fél jogos aggodalmainak figyelembevétele által;

3.      sajnálatosnak tartja, hogy a Kijev által egyoldalúan felajánlott tűzszünet nem érte el, hogy a felek a vitát tárgyalás útján rendezni tudják és hogy a harcok újrakezdődtek és fokozódtak; mély aggodalmát fejezi ki a donyecki és luhanszki térségben rekedt átlagemberek biztonsága miatt; sajnálja, hogy többen életüket veszítették és hogy az áldozatok között gyermekek is voltak; őszinte részvétét fejezi ki az áldozatok családtagjai számára; elítél a civil lakosság ellen irányuló minden támadást és felszólít a nemzetközi humanitárius jog szigorú betartására; sürgeti a felkelőket, hogy fogadják el a humanitárius segélyeket és tegyék lehetővé azok célba juttatását, és hogy ne akadályozzák a válságövezetet elhagyni akaró menekültek távozását;

4.      hangsúlyozza az ukrán nép arra vonatkozó alapvető jogát, hogy szabadon határozhassa meg országa jövőjét, továbbá ismételten megerősíti Ukrajna önvédelemhez való jogát, az ENSZ Alapokmánya 51. cikkének megfelelően; meggyőződése azonban, hogy a jelenlegi válságot nem lehet katonai eszközökkel megoldani, ezért sürgeti valamennyi felet, hogy tanúsítsanak önmérsékletet, tartsák be a tűzszünetet és folytassanak érdemi tárgyalásokat, amelyek a vita olyan politikai megoldásához vezetnek, amely tiszteletben tartja Ukrajna területi integritását és szuverenitását;

5.      üdvözli a Porosenko elnök által javasolt béketervet, mivel az jelentős lehetőséget teremt a kelet-ukrajnai válság enyhítésére és az ország egységének megerősítésére; teljes mértékben támogatja a háromoldalú kapcsolattartó csoport és az EBESZ ukrajnai különleges megfigyelő missziójának munkáját, és elismerését fejezi ki az egyes tagállamok az irányú erőfeszítései iránt, hogy biztosítsák a válság tárgyalásos rendezését; sajnálja azonban, hogy az Európai Unió nem vállal jelentősebb szerepet a folyamatban az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője/az Európai Bizottság alelnöke révén; elvárja, hogy a Bizottság új elnöke együttműködjön az Unió jövőbeli külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével/alelnökével e sajnálatos helyzet orvoslása érdekében és hogy az egyes tagállamok hozzájáruljanak az Unió közvetlen válaszának és hosszú távú elkötelezettségének megerősítéséhez;

6.      üdvözli egyrészt az Oroszországi Föderáció Tanácsának azon döntését, hogy hatályon kívül helyezi az Oroszország fegyveres erőinek Ukrajna területén történő alkalmazásáról szóló határozatát, amely lehetővé tette az orosz fegyveres erők Ukrajnában történő bevetését, másrészt azt, hogy Oroszország kész arra, hogy az ukrán határőröknek belépést biztosítson orosz területre a gukovói és donyecki ellenőrzőpontoknál lévő határátkelőhelyek ellenőrzése érdekében, miközben kölcsönös tűzszüneti megállapodás is született;

7.      felszólít az Oroszország számára történő fegyvereladás közös tilalmára, és sürgeti a tilalom érvényben tartását mindaddig, amíg a kelet-ukrajnai helyzet nem rendeződik; emlékeztet, hogy a 2008. december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspont 4. kritériuma értelmében, mely közös szabályokat határoz meg a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére, az Unió tagállamai nem adhatnak ki kiviteli engedélyt olyan esetekben, amikor az egyértelmű fenyegetést jelent a régió békéjének, biztonságának és stabilitásának megőrzése szempontjából és fennáll annak a veszélye, hogy a szándékolt fogadó fél az exportált katonai technológiát vagy felszereléseket agresszíven fogja felhasználni más ország ellen vagy annak révén erőszakos területi követeléssel fog fellépni; üdvözli, hogy számos tagállam már alkalmazza ezt a szabályt; sajnálja azonban, hogy ez ideig még nem született erről közös uniós határozat;

8.      figyelmeztet arra, hogy az Oroszország részéről Ukrajna destabilizálására irányuló bármely újabb lépésnek további és mélyreható következményei lesznek az EU és Oroszország közötti kapcsolatokra;

9.      hangsúlyozza a helyzet helyszínen történő nemzetközi figyelemmel kísérésének szükségességét, és támogatja az EBESZ megfigyelő missziójának kiterjesztését és időtartamának meghosszabbítását, hogy figyelemmel kísérhesse a tűzszünet betartását és hogy biztosítsa valamennyi közösség jogainak védelmét;

10.    üdvözli, hogy szabadon engedték az EBESZ különleges megfigyelő missziójának tagjait Donyeckben és Luhanszkban és nyomatékosan kéri a többi túsz azonnali szabadon bocsátását;

11.    ismételten elítéli a Krím félsziget elcsatolását és támogatja a Tanács arra vonatkozó határozatát, hogy azt nem ismeri el, többek között azzal, hogy tiltja a Krím félszigetről és Szevasztopolból származó olyan áruk importját, amelyek nem rendelkeznek Ukrajna által kiállított származási bizonyítvánnyal;

12.    aggodalmát fejezi ki azok miatt a jelentések miatt, melyek szerint a krími tatárok továbbra is jelentős nyomás alatt állnak és nyomatékosan kéri, hogy különleges nemzetközi figyelmet szenteljenek a helyzetüknek; hangsúlyozza a helyi hatóságok arra vonatkozó kötelezettségét, hogy tiszteletben tartsák a krími tatárok kulturális jogait, valamint a véleménynyilvánítás szabadságához, a vallás és meggyőződés szabadságához, a békés gyülekezéshez és az egyesüléshez fűződő jogaikat;

13.    különösen aggasztónak találja a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozását, TV-csatornák betiltását vagy bezárását, valamint az Ukrajnában, és különösen az ország keleti felében dolgozó újságírók ellen elkövetett zaklatásokat és erőszakos cselekményeket;

14.    hangsúlyozza a társadalom különböző közösségei közötti bizalomépítés szükségességét és fenntartható megbékélési folyamatot szorgalmaz; ebben az összefüggésben hangsúlyozza a befogadó nemzeti párbeszéd kialakításának fontosságát, amely tartózkodik a gyűlöletbeszédtől és az olyanfajta retorikától, amely tovább súlyosbíthatja a konfliktust, ugyanakkor biztosítja az orvlövészek által a Majdanon elkövetett februári gyilkosságok és a 2014. május 2-án Odesszában történt tragikus események alapos, átfogó és átlátható kivizsgálását, a felelősök bíróság elé állításával;

15.    emlékeztet rá, hogy az Euromajdan mozgalom egyik alapvető követelése az emberi jogok szisztematikus és strukturális korlátozásának megszüntetése, valamint a rossz kormányzás, a széles körben elterjedt korrupció és a hatalmas méretű feketegazdaság felszámolása volt; hangsúlyozza a folyamatban lévő ukrán alkotmányos reform folyamatának fontosságát és biztatja az ukrán parlamentet és kormányt, hogy ne vesztegessék el egy olyan új rendszer létrehozásának lehetőségét, amely előmozdítja és védi az emberi jogokat, biztosítja az igazságszolgáltatást és a jó kormányzást valamennyi polgár számára az ország minden régiójában és ezáltal hozzájárul az ország biztonságához és stabilitásához; hangsúlyozza a civil társadalom kialakulásával kapcsolatos támogatás fontosságát a valódi részvételi demokrácia megvalósulásában;

16.    úgy véli, hogy a hatalom decentralizálása hozzá fog járulni a fenntartható kelet-ukrajnai békéhez és elégedettségének ad hangot egyrészt a tekintetben, hogy ez Porosenko elnök béketervének egyik fő pontja, másrészt hogy ez a terv előrehozott helyhatósági és parlamenti választásokat tartalmaz; álláspontja szerint az ukrajnai parlamenti választásokat a lehető leghamarabbi időpontban meg kellene rendezni a Velencei Bizottság ajánlásainak megfelelően;

17.    hangsúlyozza egyrészt a jogállamiság megerősítésének szükségességét, többek között az igazságszolgáltatás reformjának végrehajtásával, amely hozzájárulna a polgárok igazságszolgáltatás iránti bizalmának helyreállításához, másrészt a bűnüldöző szervek szervezetének politikamentesítésének és demilitarizálásának fontosságát; üdvözli a Tanács határozatát egy KBVP-misszió felállítására az Ukrajnának történő segítségnyújtás érdekében a polgári biztonsági ágazat terén, ideértve a rendőrség és a jogállamiság reformját is;

18.    további erőfeszítéseket sürget a megkülönböztetésmentesség területén, és rendkívül aggasztónak tartja az LMBT emberekkel kapcsolatos negatív hozzáállást és azt, hogy két jobboldali ukrán párt politikai feladataként nyíltan a homoszexualitás elleni harcot jelölte meg;

19.    megerősíti az Unió elkötelezettségét a tekintetben, hogy támogatni kívánja Ukrajnának a társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtására irányuló erőfeszítéseit; felkéri az Európai Bizottságot, hogy az európai reformprogramra építve terjesszen elő konkrétabb menetrendet, amely segítséget nyújt Ukrajnának a szükséges reformok végrehajtásában, a gazdaság stabilizálásában és a lakosság alapvető szükségleteinek kielégítésében;

20.    üdvözli az Európai Bizottság azon kezdeményezését, hogy 2014. július 8-án magas szintű koordinációs adományozói ülést rendezett Brüsszelben, amelyen megállapodás született az idén ősszel megrendezésre kerülő adományozói konferencia előkészítéséért felelős szervezőbizottság létrehozásáról; üdvözli az új uniós makroszintű pénzügyi támogatásból (MFA II program) származó első hitelrészlet Ukrajnának történő kifizetését, valamint azt, hogy a Világbank 0,3 milliárd dollár összegű hitelt hagyott jóvá Ukrajna számára a szociális támogatási rendszer modernizációjára; várakozással tekint a tervezett adományozói konferenciától származó további jelentős támogatások elé;

21.    sajnálatosnak tartja, hogy az Ukrajna, Oroszország és az Unió közötti konzultációk, melyek célja az energiaellátás és energiatranzit biztonságának szavatolása, ez idáig nem hoztak eredményt; hangsúlyozza, hogy mind az Uniónak, mind tagállamainak át kell strukturálniuk az Oroszországtól való energiafüggőségüket és meg kell erősíteniük azon uniós kezdeményezések iránti elkötelezettségüket, melyek az alternatív energiaforrások és -útvonalak révén megvalósuló fokozottabb energiaügyi diverzifikációt célozzák; ebben az összefüggésben aggasztónak tartja, hogy a Déli Áramlat projekt fokozná az Unió Oroszországtól való függőségét, ahelyett hogy megoldást jelentene a problémára; hangsúlyozza, hogy az Unió energiaellátásának biztonságát garantáló valamennyi megoldást mind a 28 tagállam szükségleteit, nem pusztán egyes tagállamok érdekeit figyelembe véve kell kidolgozni és megtárgyalni; ebben az összefüggésben üdvözli a Bizottság európai energiabiztonsági stratégiáról szóló közelmúltbeli közleményét (COM(2014)0330); úgy véli, hogy az Uniónak támogatnia kell az ukrán kormányt az ország energiaszektorának reformjában és korszerűsítésében, valamint az ukrán energiapiac uniós energiapiacba való integrálásában;

22.    hangsúlyozza, hogy egyértelmű, igazságos és stabil megoldást kell találni az Oroszországból Ukrajna irányába történő gázellátás biztonságának szavatolására, mivel ez Ukrajna gazdasági fejlődésének és stabilitásának szükséges előfeltétele; úgy véli, hogy az Uniónak továbbra is szerepet kell vállalnia a megállapodás elősegítésében;

23.    üdvözli, hogy Ukrajna átlépett a vízumliberalizációs folyamat második szakaszába és várakozással tekint ennek megvalósítása elé, ami vízummentes utazást tesz lehetővé az ukrán állampolgárok számára;

24.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az uniós tagállamoknak, Ukrajna elnökének, kormányának és parlamentjének, valamint az Oroszországi Föderáció elnökének, kormányának és parlamentjének.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat