Postopek : 2014/2717(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0026/2014

Predložena besedila :

B8-0026/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/07/2014 - 10.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0009

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 132kWORD 75k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0025/2014
15.7.2014
PE534.970v01-00
 
B8-0026/2014

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Ukrajini (2014/2717(RSP))


Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos) v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Ukrajini (2014/2717(RSP))  
B8‑0026/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju skupne izjave zunanjih ministrov Ukrajine, Rusije, Francije in Nemčije z dne 2. julija 2014,

–       ob upoštevanju pridružitvenega sporazuma med EU in Ukrajino, podpisanega 27. junija 2014, ki zajema tudi poglobljeni in celoviti sporazum o prosti trgovini,

–       ob upoštevanju sklepov z zasedanja Sveta za zunanje zadeve dne 23. junija 2014 in sklepov Evropskega sveta o Ukrajini z dne 27. junija 2014,

–       ob upoštevanju poročil visokega komisarja OZN za človekove pravice o razmerah na področju človekovih pravic v Ukrajini z dne 15. maja in 15. junija 2014,

–       ob upoštevanju izjave voditeljev držav oziroma vlad o Ukrajini z dne 27. maja 2014,

–       ob upoštevanju izjave o predhodnih in sklepnih ugotovitvah mednarodne misije za spremljanje parlamentarnih volitev z dne 25. maja 2014,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker se Ukrajina še naprej spoprijema z resnimi varnostnimi, političnimi in družbeno-gospodarskimi izzivi; ker konflikt na vzhodu države resno ovira razvoj in blaginjo države;

B.     ker so ukrajinske oblasti kljub krizi v vzhodnem delu države uspele organizirati predsedniške volitve, ki so bile povečini skladne z mednarodnimi obveznostmi in pri katerih se je v večini države spoštovalo temeljne svoboščine;

C.     ker je novoizvoljeni ukrajinski predsednik Petro Porošenko predstavil načrt za mirno rešitev krize; ker tristranska kontaktna skupina, v kateri so višji predstavniki Ukrajine, Ruske federacije in OVSE, išče načine za dosego konkretnega napredka pri mirni rešitvi konflikta, temelječe na predlaganem mirovnem načrtu in skupni izjavi zunanjih ministrov Nemčije, Francije, Rusije in Ukrajine z dne 2. julija 2014, v kateri so poudarili potrebo po trajnem premirju, katerega izvajanje bi spremljala posebna opazovalna misija OVSE v Ukrajini;

D.     ker pridružitveni sporazum/poglobljeni in celoviti prostotrgovinski sporazum omogoča politično združevanje in gospodarsko vključevanje na podlagi skupnih vrednot ter zajema zavezo ukrajinskih oblasti, da bodo izvedle reforme, ki bodo v skladu s pričakovanji prebivalcev o boljšem življenju, zlasti na področju načel pravne države, demokracije, pravosodja, človekovih pravic in boja proti korupciji;

1.      toplo pozdravlja podpis preostalih poglavij pridružitvenega sporazuma/poglobljenega celovitega prostotrgovinskega sporazuma med EU in Ukrajino, pa tudi pridružitvenih sporazumov/poglobljenih celovitih prostotrgovinskih sporazumov med EU in Moldavijo ter EU in Gruzijo, saj zaznamujejo začetek nove dobe v političnih in gospodarskih odnosih teh držav z EU; pričakuje, da bo mogoče jeseni 2014 začeti začasno uporabljati sporazume, in poziva tri navedene države ter države članice EU, naj hitro zaključijo postopek ratifikacije; poziva, naj se začnejo izvajati s tem povezane reforme, in ponovno zatrjuje, da je EU predana zagotavljanju podpore pri prizadevanjih pridruženih držav;

2.      obsoja, da Rusija sprejema kazenske trgovinske ukrepe zoper države, ki so podpisale pridružitvene sporazume z EU, saj ti sporazumi ne ogrožajo Rusije; z zadovoljstvom ugotavlja, da so strokovna posvetovanja med EU, Ukrajino in Rusijo o izvajanju pridružitvenega sporazuma in sporazuma o prosti trgovini med EU in Ukrajino napredovala in da je 11. julija 2014 v Bruslju potekalo tristransko ministrsko srečanje; meni, da gre za koristen proces, ki bi lahko z razlago prednosti pridružitvenega sporazuma/poglobljenega celovitega prostotrgovinskega sporazuma in upoštevanjem upravičenih pomislekov vseh strani pomagal odpraviti dolgoročne nesporazume;

3.      obžaluje, da premirje, ki ga je enostransko ponudil Kijev, ni prineslo rešitev s pogajanji, temveč so se spopadi nadaljevali in še okrepili; je močno zaskrbljen za varnost civilistov, ki ostajajo zajeti v območjih Donecka in Luhanska; obžaluje smrtne žrtve in dejstvo, da so bili med njimi tudi otroci; izreka iskreno sožalje družinskim članom; obsoja, da je med tarčami civilno prebivalstvo, in poziva k doslednejšemu spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava; poziva upornike, naj privolijo v humanitarno pomoč in olajšajo njeno dostavo, beguncem, ki želijo zapustiti območje konflikta, pa naj ne postavljajo ovir;

4.      poudarja, da imajo Ukrajinci temeljno pravico svobodno odločati o prihodnosti države, in ponovno zatrjuje, da ima Ukrajina v skladu s členom 51 ustanovne listine ZN pravico do samoobrambe; je kljub temu prepričan, da trenutne krize ni mogoče rešiti z vojaškimi sredstvi, zato poziva vse strani, naj pokažejo samoobvladovanje, se držijo premirja in vstopijo v celovita pogajanja, s katerimi bi dosegli politično rešitev, ki bi upoštevala ozemeljsko celovitost in suverenost Ukrajine;

5.      pozdravlja mirovni načrt predsednika Porošenka kot pomembno priložnost za umiritev razmer v vzhodni Ukrajini in za krepitev enotnosti države; v celoti podpira delo tristranske kontaktne skupine in posebne opazovalne misije OVSE v Ukrajini ter želi pohvaliti prizadevanja posameznih držav članic EU za rešitev krize s pogajanji; obžaluje pa, da EU na čelu z visoko predstavnico za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednico Evropske komisije nima vidnejše vloge v tem procesu; pričakuje, da bo novi predsednik Komisije pri izboljševanju razmer na tem področju tesno sodeloval s prihodnjim visokim predstavnikom/podpredsednikom in da bodo posamezne države članice EU prispevale h krepitvi takojšnjega odgovora in dolgoročnih zavez EU;

6.      pozdravlja odločitev sveta Ruske federacije, da prekliče resolucijo o uporabi ruskih oboroženih sil na ozemlju Ukrajine, ki je omogočala uporabo ruskih oboroženih sil v Ukrajini, pa tudi izjavo Rusije, da je pripravljena med vzajemnim premirjem ukrajinskim obmejnim patruljam odobriti vstop na rusko ozemlje, da bi lahko nadzorovale prečkanje meja na kontrolnih točkah Gukovo in Doneck;

7.      poziva h kolektivni prepovedi prodaje orožja Rusiji in zahteva, da se prepoved izvaja, dokler se razmere v vzhodni Ukrajini ne normalizirajo; opozarja, da države članice EU v skladu z merilom 4 iz Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP z dne 8. decembra 2008 o opredelitvi skupnih predpisov, ki urejajo nadzor nad izvozom vojaške tehnologije in opreme, ne izdajo izvoznega potrdila v primerih, kadar obstaja očitno tveganje za ohranitev regionalnega miru, varnosti in stabilnosti in kadar bi predvideni prejemnik izvoženo vojaško tehnologijo ali opremo uporabil za agresijo na drugo državo ali si s silo prisvojil ozemlje; pozdravlja dejstvo, da je že več držav članic uporabilo to pravilo; obžaluje pa, da doslej še ni bila sprejeta skupna odločitev na ravni EU;

8.      opozarja, da bodo vsi nadaljnji ukrepi Ruske federacije za destabilizacijo Ukrajine privedli do novih sankcij in dolgoročnih posledic za odnose med EU in Rusijo;

9.      poudarja, da je potrebno mednarodno opazovanje razmer na kraju samem, in podpira razširitev in podaljšanje opazovalne misije OVSE, da bi lahko spremljali izvajanje premirja ter zagotovili zaščito pravic vseh skupnosti;

10.    pozdravlja izpustitev članov posebne opazovalne misije OVSE v Donecku in Luhansku in odločno zahteva takojšnjo izpustitev drugih talcev;

11.    ponovno obsoja priključitev Krima in podpira odločitev Sveta, da ne prizna tega dejanja, med drugim tudi s prepovedjo uvoza blaga brez ukrajinskega potrdila s Krima in iz Sevastopola;

12.    izraža zaskrbljenost nad poročili o tem, da se krimski Tatari še naprej soočajo s precejšnjim pritiskom, in odločno zahteva, da mednarodna javnost nameni posebno pozornost njihovemu položaju; poudarja, da so lokalne oblasti zavezane spoštovati kulturne pravice krimskih Tatarov ter njihovo pravico do svobode izražanja, veroizpovedi ali prepričanja, mirnega zbiranja in združevanja;

13.    z izjemno zaskrbljenostjo ugotavlja, da prihaja v Ukrajini, zlasti na vzhodu države, do omejevanja svobode izražanja, prepovedi ali zapiranja televizijskih postaj ter nenehnega nadlegovanja in nasilja nad novinarji;

14.    poudarja potrebo po krepitvi zaupanja med različnimi skupnostmi v družbi in poziva k trajnemu procesu sprave; v zvezi s tem poudarja, kako pomembno je vzpostaviti vključujoč nacionalni dialog, pri tem pa se izogibati sovražnemu govoru in retoriki, ki bi utegnila še zaostriti konflikt, zagotoviti temeljito, celovito in pregledno preiskavo ostrostrelskih ubojev v Majdanu februarja 2014 in tragičnih dogodkov v Odesi 2. maja 2014 ter poskrbeti, da bodo odgovorni privedeni pred sodišče;

15.    opozarja, da je bila osrednja zahteva gibanja Evromajdan odpraviti sistematično in strukturno omejevanje človekovih pravic, slabo upravljanje, vsesplošno korupcijo in razširjeno sivo ekonomijo; poudarja, kako pomemben je proces ustavnih reform, ki poteka v Ukrajini, in spodbuja ukrajinski parlament in vlado, naj ne zamudita te priložnosti za oblikovanje novega sistema, ki bi spodbujal in varoval človekove pravice, prebivalcem vseh regij zagotavljal pravičnost in dobro upravljanje ter tako prispeval k varnosti in stabilnosti države; poudarja, kako pomembna je podpora razvoju civilne družbe pri uresničevanju dejanske participativne demokracije;

16.    verjame, da bo decentralizacija oblasti prispevala k ohranjanju trajnega miru v vzhodni Ukrajini, in izraža zadovoljstvo, da je ta ukrep ena od osrednjih točk v mirovnem načrtu predsednika Porošenka, ki med drugim predvideva tudi zgodnje lokalne in parlamentarne volitve; meni, da bi morale biti parlamentarne volitve v Ukrajini organizirane čim prej in v skladu s priporočili Beneške komisije;

17.    poudarja, da je treba okrepiti načela pravne države, tudi z reformo sodstva, ki bi pripomogla k temu, da bi državljani ponovno pridobili zaupanje v sodstvo, in meni, da je treba umakniti politiko in vojsko iz strukture organov kazenskega pregona; pozdravlja odločitev Sveta o vzpostavitvi misije SVOP, ki bi pomagala Ukrajini pri reformi področja civilne varnosti, vključno s policijo in načeli pravne države;

18.    poziva k dodatnim prizadevanjem pri boju proti diskriminaciji, pri čemer opozarja zlasti na negativno stališče do skupine LGBT in dejstvo, da dve desni stranki Ukrajine med svojimi političnimi nalogami odkrito navajata boj proti homoseksualnosti;

19.    potrjuje, da je EU predana zagotavljati podporo Ukrajini pri prizadevanjih za začetek izvajanja pridružitvenega sporazuma/poglobljenega in celovitega prostotrgovinskega sporazuma; poziva Evropsko komisijo, naj se opre na evropsko agendo za reforme ter pripravi poseben in konkretnejši načrt, ki bo Ukrajini pomagal pri izvajanju potrebnih reform, stabilizaciji gospodarstva in izpolnjevanju osnovnih potreb prebivalcev;

20.    pozdravlja pobudo Evropske komisije o organizaciji usklajevalnega srečanja donatorjev na visoki ravni 8. julija 2014 v Bruslju, na katerem so sklenili ustanoviti organizacijski odbor za priprave v zvezi s konferenco donatorjev, ki bo potekala letošnjo jesen; pozdravlja, da je bila Ukrajini izplačana prva tranša posojila iz novega programa makrofinančne pomoči (MFA II) ter odobreno posojilo Svetovne banke v višini 0,3 milijarde ameriških dolarjev, s katerim bo Ukrajina posodobila svoj sistem socialne podpore; se veseli še izdatnejše pomoči, ki jo bo prinesla načrtovana konferenca donatorjev;

21.    obžaluje, da posvetovanja o zagotavljanju varnosti energetske oskrbe in tranzita med Ukrajino, Rusijo in EU zaenkrat še niso prinesla pozitivnih rezultatov; poudarja, da morajo EU in vse države članice preuravnotežiti energetsko odvisnost od Rusije in povečati predanost pobudam EU za večjo energetsko diverzifikacijo z alternativnimi viri in potmi; je s tega vidika zaskrbljen, da bi projekt Južni tok povečal odvisnost EU od Rusije, namesto da bi ponudil rešitev za težavo; poudarja, da bi bilo treba pri oblikovanju in pogajanju o rešitvah za zagotavljanje varnosti energetske oskrbe EU upoštevati potrebe vseh 28 držav članic, ne pa zgolj interese posameznih držav članic; v zvezi s tem pozdravlja pred kratkim objavljeno sporočilo Komisije o evropski strategiji za energetsko varnost (COM(2014)0330); meni, da bi morala EU podpirati ukrajinsko vlado pri reformi energetskega sektorja, njegovem posodabljanju in vključevanju ukrajinskega energetskega trga v energetski trg EU;

22.    poudarja, da je treba poiskati jasno, pravično in stabilno rešitev, ki bi zagotovila varno oskrbo Ukrajine s plinom iz Rusije, saj je to osnovni pogoj za gospodarski razvoj in stabilnost Ukrajine; meni, da bi morala EU še naprej pomagati pri lažjem doseganju dogovora;

23.    pozdravlja dejstvo, da je Ukrajina stopila v drugo fazo procesa liberalizacije vizumskega režima, in se veseli na njegovo izvajanje, ki bo omogočilo odpravo vizumov za Ukrajince;

24.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, državam članicam EU, predsedniku, vladi in parlamentu Ukrajine ter predsedniku, vladi in parlamentu Ruske federacije.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov