Návrh usnesení - B8-0028/2014Návrh usnesení
B8-0028/2014

NÁVRH USNESENÍ o situaci na Ukrajině

15. 7. 2014 - (2014/2717(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Valentinas Mazuronis za skupinu EFDD

Postup : 2014/2717(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0028/2014
Předložené texty :
B8-0028/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0028/2014

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Ukrajině

(2014/2717(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o evropské politice sousedství, Východním partnerství a Ukrajině,

–       s ohledem na závěry zasedání Evropské rady konaného ve dnech 26. a 27. června 2014 týkající se Ukrajiny,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že situace na Ukrajině připomíná začátek druhé světové války a že o život přichází nevinné civilní obyvatelstvo a děti;

1.      vyjadřuje v těchto těžkých časech svou rozhodnou podporu Ukrajině a jejímu lidu;

2.      plně podporuje jednotu, svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny; naléhavě vyzývá ukrajinské orgány a představitele občanské společnosti, aby učinili veškerá možná opatření k posílení národní jednoty a k dosažení usmíření mezi jednotlivými skupinami ve společnosti;

3.      je hluboce znepokojen pokračujícími vojenskými operacemi na východě Ukrajiny a naléhavě vyzývá k tomu, aby se k řešení konfliktu dospělo jednáním a dohodou;

4.      vyzývá všechny aktéry, aby se konstruktivním přístupem snažili zmírnit napětí a stabilizovat situaci, a dali tak ukrajinským orgánům možnost získat silné postavení a okamžitě se zaměřit na řešení ekonomických a sociálních problémů;

5.      vyjadřuje znepokojení nad možnými důsledky a závažností současné krizové situace na Ukrajině z hlediska bezpečnosti a stability celého regionu a z hlediska budoucích vztahů mezi EU a Ruskem;

6.      domnívá se, že postup Ruska je porušením mezinárodního práva a mezinárodních závazků Ruska v rámci Charty OSN, Helsinského závěrečného aktu OBSE a Budapešťského memoranda o zárukách bezpečnosti pro Ukrajinu;

7.      znovu opakuje, že je nanejvýš důležité, aby EU a její členské státy zastávaly při jednání s Ruskem jednotný postoj;

8.      velice vítá odhodlání mezinárodních finančních institucí a EU poskytnout Ukrajině finanční pomoc; pokládá za velmi důležité zajistit, aby byla tato pomoc použita na naplňování reformní agendy ukrajinské vlády, posílení zásad právního státu, zajištění ochrany státních hranic a činností policejních složek a efektivní potírání korupce;

9.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské službě pro vnější činnost, Radě, Komisi, členským států, prezidentu, vládě a parlamentu Ukrajiny a vládě a parlamentu Ruské federace.