Menettely : 2014/2717(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0028/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0028/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/07/2014 - 10.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 109kWORD 48k
15.7.2014
PE534.972v01-00
 
B8-0028/2014

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Ukrainan tilanteesta (2014/2717(RSP))


Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Ukrainan tilanteesta (2014/2717(RSP))  
B8‑0028/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Euroopan naapuruuspolitiikasta, itäisestä kumppanuudesta ja Ukrainasta,

–       ottaa huomioon 26. ja 27. kesäkuuta 2014 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät Ukrainasta,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että Ukrainan tilanne tuo mieliin toisen maailmansodan alkuvaiheen ja että maassa kuolee viattomia siviilejä ja lapsia;

1.      ilmaisee vahvan tukensa Ukrainalle ja sen väestölle näinä vaikeina aikoina;

2.      tukee täysin Ukrainan yhtenäisyyttä, suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta; kehottaa Ukrainan viranomaisia ja kansalaisyhteiskunnan edustajia ryhtymään kaikkiin mahdollisiin toimiin kansallisen yhtenäisyyden lujittamiseksi ja sovinnon takaamiseksi yhteiskunnan eri ryhmien kesken;

3.      on syvästi huolestunut jatkuvista sotatoimista Itä-Ukrainassa ja kehottaa löytämään konfliktiin ratkaisun neuvotteluteitse;

4.      kehottaa kaikkia toimijoita toimimaan rakentavasti jännitteiden lievittämiseksi ja tilanteen vakauttamiseksi sekä antamaan tällä tavoin Ukrainan viranomaisille mahdollisuuden lujittaa asemaansa ja keskittyä välittömästi taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin;

5.      on huolestunut Ukrainan kriisitilanteen mahdollisista vaikutuksista ja merkityksestä koko alueen turvallisuuden ja vakauden sekä EU:n ja Venäjän tulevien suhteiden kannalta;

6.      katsoo, että Venäjä rikkoo toimillaan kansainvälistä oikeutta ja kansainvälisiä velvoitteitaan, jotka johtuvat YK:n peruskirjasta, Etyjin Helsingin päätösasiakirjasta ja Ukrainan turvatakuita koskevasta Budapestin muistiosta;

7.      toteaa jälleen, että on äärimmäisen tärkeää, että EU ja sen jäsenvaltiot toimivat yksissä tuumin suhteissaan Venäjään;

8.      on erittäin tyytyväinen siihen, että kansainväliset rahoituslaitokset ja EU ovat sitoutuneet antamaan Ukrainalle taloudellista tukea; pitää erittäin tärkeänä varmistaa, että tämä tuki käytetään Ukrainan hallituksen uudistusohjelman toteuttamiseen, oikeusvaltion periaatteiden vahvistamiseen, kansallisten rajojen ja poliisitoiminnan turvaamiseen sekä korruption tehokkaaseen torjumiseen;

9.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Euroopan ulkosuhdehallinnolle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, Ukrainan presidentille, hallitukselle ja parlamentille sekä Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö