Prijedlog rezolucije - B8-0028/2014Prijedlog rezolucije
B8-0028/2014

    PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Ukrajini

    15.7.2014 - (2014/2717(RSP))

    podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
    u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

    Valentinas Mazuronis u ime kluba EFDD

    Postupak : 2014/2717(RSP)
    Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
    Odabrani dokument :  
    B8-0028/2014
    Podneseni tekstovi :
    B8-0028/2014
    Rasprave :
    Doneseni tekstovi :

    B8‑0028/20014

    Rezolucija Europskog parlamenta   o stanju u Ukrajini

    (2014/2717(RSP))

    Europski parlament,

    –       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Europskoj politici susjedstva, Istočnom partnerstvu i Ukrajini,

    –       uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 26. i 27. lipnja 2014. o Ukrajini,

    –       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

    A.     budući da stanje u Ukrajini podsjeća na početak Drugog svjetskog rata te budući da nevini civili i djeca gube živote;

    1.      izražava snažnu potporu Ukrajini i njezinom narodu u ovim teškim vremenima;

    2.      u potpunosti podupire jedinstvo, suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Ukrajine; potiče ukrajinske vlasti i predstavnike civilnog društva da poduzmu sve moguće mjere radi jačanja nacionalnog jedinstva i pomirenja između različitih skupina u društvu;

    3.      duboko je zabrinut zbog vojnih operacija koje su u tijeku u istočnoj Ukrajini i poziva na pronalazak rješenja sukoba na temelju sporazuma dogovorenog u pregovorima;

    4.      poziva sve uključene strane da poduzmu konstruktivne napore kako bi se smanjila napetost i stabiliziralo stanje te bi na taj način ukrajinske vlasti mogle zauzeti snažan položaj i neposredno se usredotočiti na gospodarske i društvene probleme;

    5.      izražava zabrinutost zbog mogućeg učinka i važnosti kriznog stanja u Ukrajini na sigurnost i stabilnost čitave regije te na budućnost odnosa između EU-a i Rusije;

    6.      smatra da Rusija svojim djelovanjem krši međunarodno pravo i međunarodne obaveze koje je preuzela temeljem Povelje Ujedinjenih naroda, Helsinškog završnog akta OESS-a i Memoranduma iz Budimpešte o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu;

    7.      ponavlja još jednom da je iznimno važno da EU i njezine države članice imaju jedinstveno stajalište u odnosu na Rusiju;

    8.      snažno pozdravlja obvezivanje međunarodnih financijskih institucija i EU-a na pružanje financijske potpore Ukrajini; smatra da je važno osigurati da se ta potpora koristi za provedbu vladinog programa reformi, jačanje vladavine prava, zaštitu nacionalnih granica i vršenje policijskih aktivnosti te za učinkovitu borbu protiv korupcije;

    9.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Europskoj službi za vanjsko djelovanje, Vijeću, Komisiji, državama članicama, predsjedniku, Vladi i parlamentu Ukrajine, Vladi i parlamentu Ruske Federacije.