Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0028/2014Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0028/2014

  ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az ukrajnai helyzetről

  15.7.2014 - (2014/2717(RSP))

  benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
  az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

  Valentinas Mazuronis az EFDD képviselőcsoport nevében

  Eljárás : 2014/2717(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B8-0028/2014
  Előterjesztett szövegek :
  B8-0028/2014
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  B8‑0028/2014

  Az Európai Parlament állásfoglalása az ukrajnai helyzetről

  (2014/2717(RSP))

  Az Európai Parlament,

  –       tekintettel az európai szomszédságpolitikáról, a keleti partnerségről és Ukrajnáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

  –       tekintettel az Európai Tanács Ukrajnáról szóló 2014. június 26-27-i következtetéseire,

  –       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

  A.     mivel az ukrajnai helyzet emlékeztet arra, ahogyan a második világháború elkezdődött, és mivel ártatlan civilek és gyermekek vesztik életüket;

  1.      határozott támogatásáról biztosítja Ukrajnát és népét ezekben a nehéz időkben;

  2.      teljes mértékben támogatja Ukrajna egységét, szuverenitását és területi integritását; sürgeti az ukrán hatóságokat és a civil társadalom képviselőit, hogy tegyenek meg minden lehetséges intézkedést annak érdekében, hogy megerősítsék a nemzeti egységet és biztosítsák a különböző társadalmi csoportok közötti megbékélést;

  3.      komoly aggodalmának ad hangot a Kelet-Ukrajnában zajló katonai műveletek miatt és a konfliktus tárgyalásos megállapodás útján történő rendezését sürgeti;

  4.      minden szereplőtől azt kéri, hogy konstruktívan törekedjenek a feszültségek csökkentésére és a helyzet stabilizálására, ezáltal lehetővé téve az ukrán hatóságoknak, hogy határozottan léphessenek fel és közvetlenül a gazdasági és társadalmi problémákra összpontosíthassanak;

  5.      komoly aggodalmának ad hangot az ukrajnai válsághelyzet egész régió biztonságára és stabilitására, valamint az EU és Oroszország közötti jövőbeli kapcsolatokra gyakorolt lehetséges hatása és jelentősége miatt;

  6.      úgy véli, hogy Oroszország fellépései sértik a nemzetközi jogot, valamint megszegik azokat a nemzetközi kötelezettségeket, amelyeket Oroszország az ENSZ Alapokmánya, az EBESZ Helsinki Záróokmánya és az Ukrajnára vonatkozó biztonsági garanciákról szóló budapesti megállapodás keretében vállalt;

  7.      ismételten emlékeztet arra, hogy rendkívül fontos, hogy az EU és tagállamai egységes álláspontot képviseljenek Oroszországgal kapcsolatban;

  8.      határozottan üdvözli a nemzetközi pénzintézetek és az EU arra irányuló elkötelezettségét, hogy pénzügyi támogatást nyújtsanak Ukrajnának; rendkívül fontosnak tartja annak biztosítását, hogy ezt a támogatást az ukrán kormány reformprogramjának végrehajtására, a jogállamiság megerősítésére, a nemzeti határok és a rendőrségi tevékenység védelmének biztosítására és a korrupció elleni hatékony küzdelemre fordítsák;

  9.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Külügyi Szolgálatnak (EKSZ), a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamoknak, Ukrajna elnökének, kormányának és parlamentjének, valamint az Oroszországi Föderáció elnökének, kormányának és parlamentjének.