Procedūra : 2014/2717(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0028/2014

Pateikti tekstai :

B8-0028/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/07/2014 - 10.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 120kWORD 52k
15.7.2014
PE534.972v01-00
 
B8-0028/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Ukrainoje (2014/2717(RSP))


Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Ukrainoje (2014/2717(RSP))  
B8‑0028/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Europos kaimynystės politikos, Rytų partnerystės ir Ukrainos,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 26–27 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Ukrainos,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi padėtis Ukrainoje primena Antrojo pasaulinio karo pradžią ir kadangi žūsta nekalti civiliai gyventojai ir vaikai;

1.      reiškia tvirtą paramą Ukrainai ir jos gyventojams šiuo sudėtingu laikotarpiu;

2.      visiškai pritaria Ukrainos vienybei, suverenumui ir teritoriniam vientisumui; ragina Ukrainos valdžios institucijas ir pilietinės visuomenės atstovus imtis visų galimų priemonių, kad sustiprintų tautinę vienybę ir užtikrintų skirtingų visuomenės grupių susitaikymą;

3.      yra giliai susirūpinęs dėl tebesitęsiančių karinių operacijų Rytų Ukrainoje ir ragina derybų būdu pasiekti susitarimą dėl konflikto sprendimo;

4.      ragina visus veikėjus dėti konstruktyvias pastangas siekiant sumažinti įtampą ir stabilizuoti padėtį, taigi suteikti Ukrainos valdžios institucijoms galimybę užimti stiprią poziciją ir sudaryti joms sąlygas nedelsiant imtis spręsti ekonomines ir socialines problemas;

5.      reiškia nerimą dėl galimo Ukrainos krizės poveikio ir reikšmės viso regiono saugumui ir stabilumui bei ES ir Rusijos santykiams ateityje;

6.      mano, kad Rusija savo veiksmais pažeidžia tarptautinės teisės nuostatas ir Rusijos tarptautinius įsipareigojimus, prisiimtus pagal Jungtinių Tautų Chartiją, ESBO Helsinkio baigiamąjį aktą ir Budapešto memorandumą dėl saugumo garantijų Ukrainai;

7.      dar kartą pabrėžia, jog itin svarbu, kad ES ir jos valstybės narės savo santykiuose su Rusija laikytųsi vieningos pozicijos;

8.      labai palankiai vertina tarptautinių finansinių organizacijų ir ES įsipareigojimą teikti finansinę paramą Ukrainai; mano, kad labai svarbu užtikrinti, kad ši parama būtų naudojama Ukrainos vyriausybės reformų darbotvarkei įgyvendinti, teisinės valstybės principams stiprinti, valstybės sienoms apsaugoti ir policijos veiklai bei veiksmingai kovai su korupcija;

9.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos išorės veiksmų tarnybai, Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Ukrainos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui bei Rusijos Federacijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.

Teisinė informacija - Privatumo politika