Procedūra : 2014/2717(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0028/2014

Iesniegtie teksti :

B8-0028/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 17/07/2014 - 10.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 129kWORD 52k
15.7.2014
PE534.927v01-00
 
B8-0028/2014

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Ukrainā (2014/2717(RSP))


Valentinas Mazuronis EFD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Ukrainā (2014/2717(RSP))  
B8‑0028/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Eiropas kaimiņattiecību politiku, Austrumu partnerību un Ukrainu,

–       ņemot vērā Eiropadomes 2014. gada 26. un 27. jūnija secinājumus par Ukrainu,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā stāvoklis Ukrainā atgādina Otrā pasaules kara sākumu, un šobrīd tur iet bojā nevainīgi civiliedzīvotāji un bērni,

1.      pauž stingru atbalstu Ukrainai un tās tautai šajā grūtajā laikā;

2.      pilnībā atbalsta Ukrainas vienotību, suverenitāti un teritoriālo integritāti; mudina Ukrainas iestādes un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus veikt visus iespējamos pasākumus, lai stiprināto nacionālo vienotību un nodrošinātu mierizlīgumu starp dažādām sabiedrības grupām;

3.      pauž nopietnas bažas par Austrumukrainā notiekošajām militārajām operācijām un mudina atrisināt šo konfliktu, sarunu gaitā panākot vienošanos;

4.      aicina visas iesaistītās puses darīt visu iespējamo, lai samazinātu spriedzi un stabilizētu situāciju, šādā veidā dodot Ukrainas iestādēm iespēju nekavējoties pievērsties ekonomisko un sociālo problēmu risināšanai;

5.      pauž bažas par Ukrainā pastāvošās krīzes smagumu un iespējamo ietekmi uz drošību un stabilitāti visā reģionā, kā arī turpmākajām ES un Krievijas attiecībām;

6.      uzskata, ka Krievija ar savām darbībām pārkāpj starptautiskos tiesību aktus un starptautiskās saistības, ko tā apņēmusies saskaņā ar ANO Statūtiem, EDSO Helsinku Nobeiguma aktu, Eiropas Padomes statūtiem un Budapeštas memorandu par drošības garantijām Ukrainai;

7.      vēlreiz norāda, cik svarīgi ir tas, ka ES un tās dalībvalstis attiecībās ar Krieviju saglabā vienotu nostāju;

8.      ļoti atzinīgi vērtē starptautisko finanšu iestāžu un ES apņemšanos sniegt finansiālu atbalstu Ukrainai; uzskata, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt to, ka šis atbalsts tiek izmantots Ukrainas valdības reformu programmas īstenošanai nolūkā stiprināt tiesiskuma principus, valsts robežu aizsardzību un policija darbības, kā arī efektīvi apkarot korupciju;

9.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropas Ārējās darbības dienestam, Padomei, Komisijai, dalībvalstīm, Ukrainas prezidentam, valdībai un parlamentam, kā arī Krievijas Federācijas valdībai un parlamentam.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika