Postup : 2014/2717(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0028/2014

Predkladané texty :

B8-0028/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/07/2014 - 10.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 118kWORD 52k
15.07.2014
PE534.972v01-00
 
B8-0028/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii na Ukrajine (2014/2717(RSP))


Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii na Ukrajine (2014/2717(RSP))  
B8‑0028/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o európskej susedskej politike, Východnom partnerstve a Ukrajine,

–       so zreteľom na závery Európskej rady z 26. a 27. júna 2014 o Ukrajine,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže situácia na Ukrajine pripomína začiatok druhej svetovej vojny a keďže o život prichádzajú nevinní civilisti a deti;

1.      vyjadruje Ukrajine a jej ľudu mohutnú podporu v tomto náročnom období;

2.      plne podporuje jednotu, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny; naliehavo vyzýva ukrajinské orgány a zástupcov občianskej spoločnosti, aby prijali všetky možné opatrenia na posilnenie národnej jednoty a zabezpečili zmierenie medzi rôznymi skupinami v spoločnosti;

3.      vyjadruje hlboké znepokojenie nad pokračujúcimi vojenskými operáciami vo východnej Ukrajine a naliehavo vyzýva, aby sa konflikt vyriešil prostredníctvom prerokovanej dohody;

4.      vyzýva všetkých aktérov, aby vyvíjali konštruktívne úsilie o zníženie napätia a stabilizáciu situácie, a tým ukrajinským orgánom poskytli možnosť zaujať silnú pozíciu a umožnili im okamžite sa sústrediť na hospodárske a sociálne problémy;

5.      vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o možné dôsledky a význam krízovej situácie na Ukrajine v súvislosti s bezpečnosťou a stabilitou v celom regióne a budúcimi vzťahmi medzi EÚ a Ruskom;

6.      domnieva sa, že kroky Ruska sú porušením medzinárodného práva a medzinárodných záväzkov Ruska podľa Charty Organizácie Spojených národov, Helsinského záverečného aktu OBSE a Budapeštianskeho memoranda o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu;

7.      znovu pripomína, že je nanajvýš dôležité, aby EÚ a jej členské štáty zaujali pri rokovaniach s Ruskom jednotný postoj;

8.      dôrazne víta angažovanosť medzinárodných finančných inštitúcií a EÚ, pokiaľ ide o poskytovanie finančnej podpory Ukrajine; domnieva sa, že je veľmi dôležité zabezpečiť, aby sa táto podpora použila na realizáciu programu reforiem ukrajinskej vlády, posilnenie zásady právneho štátu, zabezpečenie ochrany štátnych hraníc a policajných činností a účinný boj proti korupcii;

9.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Rade, Komisii, členským štátom, prezidentovi, vláde a parlamentu Ukrajiny a vláde a parlamentu Ruskej federácie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia