Návrh uznesenia - B8-0028/2014Návrh uznesenia
B8-0028/2014

  NÁVRH UZNESENIA o situácii na Ukrajine

  15.07.2014 - (2014/2717(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
  v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD

  Postup : 2014/2717(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B8-0028/2014
  Predkladané texty :
  B8-0028/2014
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B8‑0028/2014

  Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii na Ukrajine

  (2014/2717(RSP))

  Európsky parlament,

  –       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o európskej susedskej politike, Východnom partnerstve a Ukrajine,

  –       so zreteľom na závery Európskej rady z 26. a 27. júna 2014 o Ukrajine,

  –       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A.     keďže situácia na Ukrajine pripomína začiatok druhej svetovej vojny a keďže o život prichádzajú nevinní civilisti a deti;

  1.      vyjadruje Ukrajine a jej ľudu mohutnú podporu v tomto náročnom období;

  2.      plne podporuje jednotu, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny; naliehavo vyzýva ukrajinské orgány a zástupcov občianskej spoločnosti, aby prijali všetky možné opatrenia na posilnenie národnej jednoty a zabezpečili zmierenie medzi rôznymi skupinami v spoločnosti;

  3.      vyjadruje hlboké znepokojenie nad pokračujúcimi vojenskými operáciami vo východnej Ukrajine a naliehavo vyzýva, aby sa konflikt vyriešil prostredníctvom prerokovanej dohody;

  4.      vyzýva všetkých aktérov, aby vyvíjali konštruktívne úsilie o zníženie napätia a stabilizáciu situácie, a tým ukrajinským orgánom poskytli možnosť zaujať silnú pozíciu a umožnili im okamžite sa sústrediť na hospodárske a sociálne problémy;

  5.      vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o možné dôsledky a význam krízovej situácie na Ukrajine v súvislosti s bezpečnosťou a stabilitou v celom regióne a budúcimi vzťahmi medzi EÚ a Ruskom;

  6.      domnieva sa, že kroky Ruska sú porušením medzinárodného práva a medzinárodných záväzkov Ruska podľa Charty Organizácie Spojených národov, Helsinského záverečného aktu OBSE a Budapeštianskeho memoranda o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu;

  7.      znovu pripomína, že je nanajvýš dôležité, aby EÚ a jej členské štáty zaujali pri rokovaniach s Ruskom jednotný postoj;

  8.      dôrazne víta angažovanosť medzinárodných finančných inštitúcií a EÚ, pokiaľ ide o poskytovanie finančnej podpory Ukrajine; domnieva sa, že je veľmi dôležité zabezpečiť, aby sa táto podpora použila na realizáciu programu reforiem ukrajinskej vlády, posilnenie zásady právneho štátu, zabezpečenie ochrany štátnych hraníc a policajných činností a účinný boj proti korupcii;

  9.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Rade, Komisii, členským štátom, prezidentovi, vláde a parlamentu Ukrajiny a vláde a parlamentu Ruskej federácie.