Predlog resolucije - B8-0028/2014Predlog resolucije
B8-0028/2014

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Ukrajini

15.7.2014 - (2014/2717(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Valentinas Mazuronis v imenu skupine EFDD

Postopek : 2014/2717(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0028/2014
Predložena besedila :
B8-0028/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8‑0028/2014

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Ukrajini

(2014/2717(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o evropski sosedski politiki, vzhodnem partnerstvu in Ukrajini,

–       ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 26. in 27. junija 2014 o Ukrajini,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker razmere v Ukrajini spominjajo na začetek druge svetovne vojne in ker umirajo nedolžni civilisti in otroci;

 

1.      izraža trdno podporo Ukrajini in njenemu prebivalstvu v teh težkih časih;

 

2.      v celoti podpira enotnost, suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine; poziva ukrajinske oblasti in predstavnike civilne družbe, naj sprejmejo vse možne ukrepe za okrepitev nacionalne enotnosti in zagotovitev sprave med različnimi skupinami v družbi;

 

3.      je močno zaskrbljen zaradi potekajočih vojaških operacij v vzhodni Ukrajini in poziva, naj se doseže sporazum, namenjen rešitvi konflikta;

4.      poziva vse akterje h konstruktivnim prizadevanjem za zmanjšanje napetosti in stabilizacijo razmer, saj se bo tako ukrajinskim organom ponudila priložnost, da zavzamejo močno pozicijo ter nemudoma začnejo reševati gospodarske in socialne težave;

 

5.      je zaskrbljen zaradi morebitnega vpliva kriznih razmer v Ukrajini na varnost in stabilnost celotne regije ter na prihodnje odnose med EU in Rusijo in pomena, ki ga imajo;

6.      meni, da dejanja Rusije kršijo mednarodno pravo in ruske mednarodne obveze v okviru Ustanovne listine Združenih narodov, Helsinške sklepne listine OVSE in memoranduma iz Budimpešte o varnostnih zagotovilih za Ukrajino;

 

7.      ponavlja, da je izrednega pomena, da imajo EU in njene države članice enotno stališče v pogovorih z Rusijo;

 

8.      toplo pozdravlja zavezo mednarodnih finančnih institucij in EU, da Ukrajini zagotovijo finančno pomoč; meni, da je treba zagotoviti, da bo ta pomoč uporabljena za izvajanje programa reform ukrajinske vlade, krepitev načela pravne države, zagotavljanje varovanja državnih meja in dejavnosti policije ter za dejansko preprečevanje korupcije;

 

9.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropski službi za zunanje delovanje, Svetu, Komisiji, državam članicam, predsedniku, vladi in parlamentu Ukrajine ter vladi in parlamentu Ruske federacije.