Процедура : 2014/2717(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0029/2014

Внесени текстове :

B8-0029/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/07/2014 - 10.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 145kWORD 78k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0025/2014
15.7.2014
PE534.973v01-00
 
B8-0029/2014

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в  Украйна (2014/2717(RSP))


Кристиан Дан Преда, Елмар Брок, Яцек Сариуш-Волски, Арно Данжан, Андрей Пленкович, Сандра Калниете, Ларс Адактусон, Иво Белет, Йежи Бузек, Анна Мария Кораца Билд, Мария Габриел, Михаел Галер, Анджей Гжиб, Гунар Хьокмарк, Туне Келам, Андрей Ковачев, Едуард Кукан, Габриелюс Ландсбергис, Елжбета Катажина Лукачийевска, Моника Луиза Маковей, Франсиско Хосе Милян Мон, Дьорд Шьопфлин, Давор Иво Щир, Дубравка Шуйца, Богдан Анджей Здройевски от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в  Украйна (2014/2717(RSP))  
B8‑0029/2014

Европейският парламент,

––     като взе предвид предишните си резолюции относно eвропейската политика за съседство, относно Източното партньорство и относно Украйна и позовавайки се специално на резолюцията си от 17 април 2014 г. относно руския натиск върху държавите от Източното партньорство, и по-специално относно дестабилизирането на Източна Украйна(1),

–       като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 23 юни 2011 г. и заключенията на Европейския съвет от 27 юни 2014 г. относно Украйна,

–       като взе предвид изявлението на Комисията НАТО-Украйна от 1 април 2014 г.,

–       като взе предвид съвместното изявление от заседанието на ръководителите на Г-7 в Хага, проведено на 24 март 2014 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че на 25 май 2014 г. Петро Порошенко беше избран за новия президент на Украйна; като има предвид, че въпреки насилието в източните провинции изборите получиха положителна цялостна оценка от международните наблюдатели като съответстващи в широка степен, в по-голямата част на страната, на международните ангажименти и зачитащи основните свободи;

Б.     като има предвид, че новият президент представи план от 15 точки за мирно уреждане на положението в Източна Украйна, който ще запази суверенитета, териториалната цялост и националното единство на Украйна; като има предвид, че като първа стъпка президентът Порошенко обяви едностранно прекратяване на огъня за периода 20-30 юни и изрази своето желание да се обяви второ прекратяване на огъня при три условия, а именно преустановяването на огъня да се спазва двустранно, всички заложници да се освободят и ефективният контрол на границата да бъде наблюдаван от ОССЕ;

В.     като има предвид, че украинската армия спази прекратяването на огъня, но наемниците отказаха да направят това; като има предвид, че непризнаването на прекратяването на огъня от страна на наемниците доведе до смъртни случаи и от двете страни;

Г.     като има предвид, че президентът Порошенко отново започна антитерористичната операция вследствие на неуспеха на едностранното прекратяване на огъня;

Д.     като има предвид, че украинската армия отново пое контрол върху няколко града в Източна Украйна, като принуди бунтовниците и наемниците да се оттеглят към Донецк; като има предвид, обаче, че насилието все още продължава;

Е.     като има предвид, че на 27 юни 2014 г. ЕС подписа с Украйна останалите разпоредби от Споразумението за асоцииране/Споразумение за задълбочена и всeобхватна зона за свободна търговия;

Ж.    като има предвид, че министрите на външните работи на Германия, Франция, Русия и Украйна се срещнаха в Берлин на 2 юли 2014 г., за да обсъдят положението със сигурността в Източна Украйна;

З.      като има предвид, че Съветът на Федерацията оттегли решението за разрешаване на използването на руски сили за военна намеса в Украйна;

И.     като има предвид, че президентът Порошенко заяви на 14 юли 2014 г., че руски военнослужещи воюват срещу украинските сили наред със сепаратистките бунтовници и че е установена нова руска ракетна система за борба срещу въоръжените сили на Украйна;

1.      приветства подписването на останалите разпоредби на Споразумението за асоцииране, включително за задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия, и изразява убеденост, че то ще бъде движеща сила за политически и икономически реформи, като ще доведе до модернизиране, укрепване на принципите на правовата държава и стимулиране на икономически растеж; изразява подкрепата си за Украйна в процеса на временното прилагане на споразумението; декларира, че Европейският парламент ще приключи процедурата си по ратифициране на споразумението възможно най-скоро; призовава държавите членки и Украйна бързо да го ратифицират с цел да се осигури пълното му прилагане във възможно най-кратък срок;

2.      приветства също така подписването на споразумения за асоцииране с Грузия и Молдова; призовава за бързото им ратифициране и приветства факта, че парламентът на Молдова вече го е направил; отхвърля политиката на Русия за търговски мерки срещу държавите, които са подписали споразумение за асоцииране/ за задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия, включително последните действия за забрана на износ на говеждо месо от Молдова; подчертава, че тези действия са в противоречие с правилата на Световната търговска организация, че са политически мотивирани и следователно неприемливи; подчертава, че отношенията между ЕС и източните партньори по никакъв начин не са насочени срещу Русия и няма да попречат на двустранните отношения между Русия и тези партньори;

3.      приветства избирането на Петро Порошенко на първия кръг на изборите за президент на Украйна; отбелязва, че резултатът от изборите показва силната подкрепа на населението за европейска и демократична перспектива за страната;

4.      подкрепя мирния план като значима възможност за намаляване на напрежението и за мир; подкрепя решителните действия на президента Порошенко за гарантиране на единството, суверенитета и териториалната цялост на Украйна; приветства неговия ангажимент за разрешаване на проблема със системната корупция и злоупотреба с обществени средства; отново подчертава, че Русия участва във военни действия и доставки; настоятелно призовава Русия да изпълни международните си задължения, реално да се ангажира с преговори за мирно уреждане на положението и да използва действителното си влияние с цел прекратяване на всякакво насилие;

5.      припомня, че международната общност подкрепя единството, суверенитета и териториалната цялост на Украйна; отново подчертава, че украинските органи на властта имат пълното право да използват всички необходими мерки, включително правото си на самозащита, както е определено в член 51 от Устава на ООН; припомня, че не признава и няма да признае незаконното анексирането на Крим; подчертава, че Украйна има, като всяка друга държава, пълното право да направи самостоятелен избор по отношение на политическо асоцииране и икономическа интеграция; изразява категоричното си мнение, че следователно ЕС трябва да засили сътрудничеството си с Украйна с цел разширяване на просперитета и увеличаване на политическата стабилност на страната;

6.      осъжда продължаващото насилие и ежедневната загуба на човешки живот в Източна Украйна; припомня, че бунтовниците и наемниците не зачитат едностранното прекратяване на огъня, обявено от украинските органи на властта, и това води до нови кръвопролития,

7.      призовава Русия да подкрепи мирния план с истинска решимост, да предприеме мерки за ефективен контрол на собствената си граница с Украйна и да прекрати по-нататъшния приток на нелегални въоръжени мъже, оръжия и оборудване, да използва властта си по отношение на бунтовниците и наемниците, за да ги принуди да спазват прекратяването на огъня, да оставят оръжията и да се оттеглят обратно в Русия по специален коридор, както е предложено в мирния план на Прошенко, а също и да освободи всички заложници;

8.      изразява съжаление относно незаконното задържане на пилота от украинските въздушни сила Надя Савченко в Русия и изисква незабавното ѝ освобождаване, както и освобождаването на всички заложници, задържани в Украйна или Русия;

9.      призовава върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията и Европейската служба за външна дейност ( ЕСВД) за по-силно присъствие и по-голяма видимост в механизмите за диалог, установени за разрешаване на кризата, включително в рамките на контактната група; приветства разширяването на действащите санкции, така че да обхванат още 11 души, главно представители на т.нар. сепаратистки органи; приветства подготвителната работа, извършена от Съвета, ЕСВД и държавите членки, за допълнителни санкции срещу Русия, които следва да включват икономическия, финансовия и енергийния сектор, както и ембарго на въоръженията и технологиите с двойна употреба;

10.    изисква от Съвета да обяви нов краен срок, в който Русия да изпълни задълженията си съгласно международното право, и да приложи трети етап на санкции, ако ситуацията го наложи;

11.    отново подчертава необходимостта ЕС да демонстрира единна позиция в отношенията си с Русия , включително и по въпроси, свързани с енергийната сигурност на ЕС; изразява съжаление по повод на факта, че някои държави членки показват разногласие в това отношение, и по повод на липсата на солидарност в рамките на ЕС;

12.    дава подкрепата си за подновено, взаимно договорено прекратяване на огъня, с цел стабилизиране на положението със сигурността, постигане на действително намаляване на напрежението и създаване на импулс за изпълнението на мирния план на президента Порошенко – план, който зависи от спазването на прекратяване на огъня на двустранна основа, освобождаването на заложниците и наблюдението от страна на ОССЕ на ефективния граничен контрол; приветства новите успехи на украинските сили в Източна Украйна и факта, че те са си възвърнали контрола върху няколко важни града;

13.    насърчава украинските органи да продължат своите усилия за реформи, включително конституционната реформа и реформата за децентрализация, реформата на съдебната система, борбата с корупцията, подобряването на бизнес климата и правата на лицата, принадлежащи към националните малцинства; приветства неотдавнашното отпускането на финансова помощ в рамките на договора за държавно изграждане и програмата за макрофинансова помощ; припомня, че международната финансова помощ може да осигури осезаеми резултати за Украйна само ако зависи от стриктно прилагани условия и от изпълнението на програмата на украинското правителство за реформи;

14.    приветства приемането на закона за обществените поръчки и приканва за неговото надлежно прилагане; очаква бързото създаване на политически независима агенция за борба с корупцията с правомощия за разследване на корупционни действия;

15.    отново изразява своята подкрепа за волята на президента Порошенко за провеждане на предсрочни парламентарни избори;

16.    изразява дълбока загриженост от влошаването на положението с правата на човека и хуманитарната ситуация в Източна Украйна и Крим, причинено от бунтовниците и наемниците, по подстрекателство от страна на Русия, и по-специално във връзка с изтезанията, убийствата на журналисти и активисти, отвличанията и вземането на заложници, включително случаи на отвличания на деца; призовава за по-добра защита на цивилните лица и за предоставяне на хуманитарна помощ от украинските органи в съответните региони;

17.    приветства забраната на стоки с произход от Крим или Севастопол, включително финансирането или финансовата помощ, както и застраховането и презастраховането, свързани с внос на такива стоки; призовава държавите — членки на ООН да обсъдят подобни мерки в съответствие с Резолюция 68/262 на Общото събрание на ООН;

18.    припомня, че Русия прекрати доставките на газ за Украйна и сега изисква предварителни плащания за бъдещи доставки; изразява надежда, че тристранните енергийни преговори под егидата на Европейската комисия ще доведат до положителен резултат, като дадат възможност на Украйна да заплаща конкурентна, а не политически мотивирана цена за закупуването на газ;

19.    призовава държавите членки да осигурят достатъчно доставки на газ чрез подаване на газ в обратна посока от съседни държави в ЕС; в тази връзка приветства Меморандума за разбирателство за обратни потоци между Словашката република и Украйна, който ще насърчава Украйна да установи прозрачна и надеждна система за транспортиране на газ; припомня стратегическата роля на Енергийната общност, чийто председател през 2014 г. е Украйна; приветства факта, че сътрудничеството с Украйна е неразделна част от европейската стратегия за енергийна сигурност на Комисията, представена през юни 2014 г.;

20.    приветства факта, че Украйна наскоро е преминала към втория етап на плана за действие за либерализиране на визовия режим, като потвърждава по този начин решимостта си да въведе необходимата законодателна, политическа и институционална рамка; припомня, че крайната цел следва да бъде бързото въвеждане на безвизов режим; призовава междувременно за незабавното въвеждане на опростени процедури на достъпни цени на равнище ЕС и на равнище държави членки;

21.    приветства решението за създаване на силна гражданска мисия за Украйна по линия на общата политика за сигурност и отбрана; призовава върховния представител/заместник-председател на Комисията да ускори разгръщането ѝ; изразява убеденост, че тази мисия трябва да има амбициозен мандат, за да бъдат ефективно подкрепени украинците в необходимите задълбочени усилия за стабилизиране на положението в страната;

22.    приветства създаването от Европейската комисия на група за подкрепа на Украйна, която ще осигури на украинските органи цялата необходима помощ при осъществяването на политическите и икономическите реформи;

23.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите членки, на изпълняващия длъжността президент, правителството и парламента на Украйна, на Съвета на Европа и на президента, правителството и парламента на Руската федерация.

(1)

P7_TA(2014)0457.

Правна информация - Политика за поверителност