Eljárás : 2014/2717(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0029/2014

Előterjesztett szövegek :

B8-0029/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 17/07/2014 - 10.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0009

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 139kWORD 76k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0025/2014
15.7.2014
PE534.973v01-00
 
B8-0029/2014

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az ukrajnai helyzetről (2014/2717(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az ukrajnai helyzetről (2014/2717(RSP))  
B8‑0029/2014

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az európai szomszédságpolitikáról, a keleti partnerségről és Ukrajnáról szóló korábbi állásfoglalásaira, kivált a keleti partnerség országaira gyakorolt orosz nyomásról és különösen Kelet-Ukrajna destabilizálásáról szóló 2014. április 17-i állásfoglalására(1),

–       tekintettel a Külügyek Tanácsa 2014. június 23-i, valamint az Európai Tanács 2014. június 27-i, Ukrajnáról szóló következtetéseire,

–       tekintettel a NATO–Ukrajna Bizottság 2014. április 1-i nyilatkozatára,

–       tekintettel a G7-országok vezetőinek hágai találkozóján 2014. március 24-én kiadott közös nyilatkozatra,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel 2014. május 25-én Petro Porosenkót megválasztották Ukrajna új elnökének; mivel a keleti tartományokban dúló erőszak ellenére a választásokat a nemzetközi megfigyelők összességében pozitívan értékelték, tekintettel arra, hogy azokat nagyjából a vonatkozó nemzetközi követelményeknek megfelelően és az alapvető jogok tiszteletben tartásával folytatták le az ország nagy részében;

B.     mivel az új elnök egy 15 pontból álló tervet terjesztett elő a kelet-ukrajnai helyzet békés rendezésére, amely biztosítaná Ukrajna szuverenitásának, területi integritásának és nemzeti egységének megőrzését; mivel Porosenko elnök első lépésként egyoldalú tűzszünetet rendelt el a június 20. és 30. közötti időszakra, és bejelentette, hogy kész egy második tűzszünet elrendelésére is, azon három feltétel teljesülése esetén, hogy a tűzszünetet mindkét oldalon tiszteletben tartják, hogy valamennyi túszt szabadon bocsátják, és hogy az EBESZ felügyeli a határellenőrzés tényleges megvalósulását;

C.     mivel az ukrán hadsereg betartotta a tűzszünetet, de a zsoldosok nem követték ezt a példát; mivel a tűzszünet be nem tartása mindkét oldalon emberáldozatokat követelt;

D.     mivel Porosenko elnök az egyoldalú tűzszünet kudarca után elrendelte a terroristaellenes művelet újraindítását;

E.     mivel az ukrán hadsereg több város felett is visszavette az irányítást, Donyeck irányában visszavonulásra kényszerítve a felkelők és zsoldosok erőit; mivel az erőszak ennek ellenére folytatódik;

F.     mivel az EU 2014. június 27-én aláírta Ukrajnával a társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás még fennmaradó rendelkezéseit;

G.     mivel Franciaország, Németország, Oroszország és Ukrajna külügyminiszterei 2014. július 2-án Berlinben találkoztak, hogy megvitassák a Kelet-Ukrajnában kialakult biztonsági helyzetet;

H.     mivel a Szövetségi Tanács visszavonta azon határozatát, amelyben engedélyt adott az orosz fegyveres erőknek az Ukrajnában való katonai beavatkozásra;

I.      mivel Porosenko elnök 2014. július 14-én kijelentette, hogy az orosz hadsereg tisztjei harcoltak a szeparatista felkelők oldalán az ukrán erők ellen, és hogy Oroszország egy új rakétarendszert telepített az ukrán fegyveres erők elleni bevetés céljából;

1.      üdvözli a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térséget is magában foglaló társulási megállapodás fennmaradó rendelkezéseinek aláírását, és meggyőződése, hogy a megállapodás a politikai és gazdasági reform meghatározó előmozdítója lesz, ösztönözve a modernizálást, megerősítve a jogállamiságot és előmozdítva a gazdasági növekedést; kijelenti, hogy támogatja Ukrajnát a megállapodás átmeneti alkalmazásában; kijelenti, hogy az Európai Parlament a maga részéről a lehető leghamarabb lefolytatja a megállapodás ratifikálására irányuló eljárást; kéri a tagállamokat és Ukrajnát, hogy gyors ütemben ratifikálják a megállapodást, hozzájárulva ezzel annak mielőbbi teljes körű végrehajtásához;

2.      üdvözli a Grúziával és Moldovával kötött társulási megállapodások aláírását is; kéri azok gyors ratifikálását, és üdvözli, hogy Moldova parlamentje ezt már meg is tette; elítéli, hogy Oroszország kereskedelmi szankciókkal sújtja a társulási megállapodást/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodást aláíró országokat, ideértve a Moldovából származó marhahús behozatalára vonatkozó tilalom elrendelésére irányuló legutóbbi intézkedéseket; hangsúlyozza, hogy ezek az intézkedések ellentétesek a Kereskedelmi Világszervezet szabályaival, továbbá politikailag motiváltak, így elfogadhatatlanok; hangsúlyozza, hogy az EU és keleti partnerei közötti kapcsolatok elmélyítése semmi esetre sem Oroszország ellen irányuló törekvés, és így nem jelent akadályt a szóban forgó országok és Oroszország közötti kétoldalú kapcsolatokban sem;

3.      üdvözli Petro Porosenko első körben történő megválasztását Ukrajna új elnökévé; úgy véli, a választás eredménye azt sugallja, hogy a lakosság széles körben támogatja az ország európai perspektíváját és demokratizálódását;

4.      támogatja a béketervet mint az erőszak megfékezésének és a béke helyreállásának legfőbb zálogát; támogatja Porosenko elnök határozott intézkedéseit Ukrajna egységének, szuverenitásának és területi integritásának szavatolására; üdvözli az elnök elkötelezettségét a rendszerszintű korrupció és a közpénzekkel való visszaélések felszámolása mellett; megismétli, hogy Oroszország részt vesz a katonai műveletekben és a csapatok katonai ellátásában; sürgeti Oroszországot, hogy tegyen eleget nemzetközi kötelezettségeinek, ténylegesen kötelezze el magát a békés rendezésről szóló tárgyalások mellett, és vesse latba befolyását az erőszak megfékezése érdekében;

5.      emlékeztet rá, hogy a nemzetközi közösség teljes mértékben támogatja Ukrajna egységét, szuverenitását és területi integritását; megismétli, hogy az ukrán hatóságokat teljes mértékben megilleti a jog, hogy bármilyen szükséges eszközt alkalmazzanak, beleértve az önvédelemhez való, az ENSZ Alapokmányának 51. cikkében meghatározott jogot; emlékeztet rá, hogy nem ismeri el és nem is áll szándékában elismerni a Krím-félsziget illegális annektálását; hangsúlyozza, hogy Ukrajnának – minden más országhoz hasonlóan – minden joga megvan ahhoz, hogy saját választása szerint döntsön a politikai társulás vagy gazdasági integráció kérdéseiben; határozott meggyőződése, hogy az EU-nak következésképp fokoznia kell az Ukrajnával folytatott együttműködést a jólét átadása és az ország politikai stabilitásának növelése érdekében;

6.      elítéli a Kelet-Ukrajnában dúló erőszakot, amely naponta követel halálos áldozatokat; rámutat, hogy a felkelők és a zsoldosok nem tartották tiszteletben az ukrán hatóságok részéről egyoldalúan bejelentett tűzszünetet, és ezáltal további vérontást idéztek elő;

7.      kéri Oroszországot, hogy őszinte elkötelezettséggel támogassa a béketervet, hozzon intézkedéseket az orosz-ukrán határ hatékony ellenőrzése érdekében, és hagyjon fel az illegális fegyveresek, fegyverek és hadi felszerelések Ukrajnába való bejuttatásával, lépjen fel a felkelőkkel és zsoldosokkal szemben, kényszerítve őket a tűzszünet betartására, fegyvereik letételére, és arra, hogy egy e célra létesített folyosón vonuljanak vissza orosz területre, amint azt Porosenko elnök béketerve előirányozza, továbbá bocsássák szabadon valamennyi túszt;

8.      elítéli Nadija Szavcsenko ukrán katonai repülésirányító Oroszországban való illegális fogva tartását, és követeli azonnali szabadon bocsátását, minden más, Ukrajnában vagy Oroszországban fogva tartott túsz szabadon bocsátásával egyetemben;

9.      kéri a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét és az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ), hogy határozottabb fellépéssel és láthatóbb módon vegyen részt a válság megoldására létrehozott, párbeszédet szolgáló mechanizmusokban, többek között a kapcsolattartó csoportban; üdvözli a jelenlegi szankciók kiterjesztését további 11 személyre, akik nagyrészt az úgynevezett szeparatista hatóságok tisztviselői; üdvözli a Tanács, az EKSZ és a tagállamok által végzett munkát az Oroszországgal szemben érvényesítendő további szankciók előkészítése érdekében, melyeknek a gazdasági, a pénzügyi és az energiaágazatot kell érinteniük, továbbá egy fegyverekre és kettős felhasználású technológiákra vonatkozó embargót is magukban kell foglalniuk;

10.    kéri, hogy a Tanács szabjon meg új határidőt Oroszországnak arra, hogy eleget tegyen a nemzetközi jog szerinti kötelezettségeinek, és kéri, hogy a Tanács alkalmazzon „3. szintű” szankciókat, amennyiben azt a helyzet megköveteli;

11.    újra hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az Uniónak egységes álláspontot kell képviselnie Oroszországgal szemben, az uniós energiabiztonsági kérdésekben is; sajnálja, hogy egyes tagállamok e tekintetben kilógnak a sorból, így részükről nem érvényesül az EU-n belül elvárható sziolidaritás;

12.    támogatja egy megújított, kölcsönösen elfogadott tűzszünet elrendelését a biztonsági helyzet stabilizálása, az erőszak tényleges fokozatos megszüntetése, valamint a Porosenko elnök által előterjesztett béketerv végrehajtásának előmozdítása érdekében, amelynek három feltétele, hogy a tűzszünetet mindkét oldalon tiszteletben tartják, hogy valamennyi túszt szabadon bocsátják, és hogy az EBESZ felügyeli a határellenőrzés tényleges megvalósulását; üdvözli az ukrán csapatok legutóbbi kelet-ukrajnai sikereit, és hogy több nagyobb város felett sikerült visszaszerezniük az ellenőrzést;

13.    bátorítja az ukrán hatóságokat, hogy folytassák reformtörekvéseiket, ideértve az alkotmányos és decentralizációs reformot, az igazságügyi reformot, a korrupció elleni küzdelmet és az üzleti környezet javítására, valamint a nemzeti kisebbségekhez tartozók jogainak jobb érvényesítésére irányuló erőfeszítéseket; üdvözli, hogy az államépítési szerződés és a makro-pénzügyi segítségnyújtási program keretében a közelmúltban pénzügyi segítség nyújtására került sor; emlékeztet arra, hogy a nemzetközi pénzügyi segítségnyújtás csak akkor jár Ukrajna számára kézzelfogható eredményekkel, ha szigorúan ellenőrzött feltételekhez és az ukrán kormány reformprogramjának végrehajtásához kötik;

14.    üdvözli a közbeszerzési törvény elfogadását, és felszólít annak körültekintő végrehajtására; elvárja egy politikailag független, a korrupt magatartás vizsgálatára megfelelő hatáskörökkel rendelkező korrupcióellenes hivatal mielőbbi felállítását;

15.    ismét kifejezi támogatását Porosenko elnök azon szándéka iránt, hogy előrehozott parlamenti választásokat írjon ki;

16.    mély aggodalommal állapítja meg, hogy Kelet-Ukrajnában és a Krím-félszigeten romlik az emberi jogi és humanitárius helyzet, amiért az Oroszország felbujtására cselekvő felkelőket és zsoldosokat teszi felelőssé, különösen utalva az előforduló kínzásokra, gyilkosságokra, újságírók és aktivisták eltűnésére, vagy a túszejtő akciókra, melyek során gyermekrablás is előfordult; kéri a polgári lakosság hatékonyabb védelmét, és kéri az ukrán hatóságokat, hogy nyújtson humanitárius segítséget az érintett régiókban;

17.    üdvözli a Krím-félszigetről vagy Szevasztopolból származó áruk betiltását, ideértve az ilyen áruk behozatalához kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást, biztosítást és viszontbiztosítást is; felszólítja az ENSZ tagállamait, hogy vegyék fontolóra hasonló intézkedések meghozatalát, összhangban az ENSZ-közgyűlés 68/262. sz. határozatával;

18.    emlékeztet rá, hogy Oroszország leállította a gázellátást Ukrajna felé, és most minden további gázszállítás díjának kiegyenlítését előre kéri; reményét fejezi ki, hogy az Európai Bizottság védnöksége alatt rendezett háromoldalú energiatárgyalásokon pozitív eredmény születik, amely lehetővé teszi, hogy Ukrajna nem politikai motivációk mentén megszabott, hanem piaci áron jusson földgázhoz;

19.    kéri a tagállamokat, hogy ellenirányú gázáramlás segítségével biztosítsanak elegendő földgázellátást az Ukrajnával szomszédos uniós tagállamokból; ezzel összefüggésben üdvözli az ellenirányú gázszolgáltatásról a Szlovák Köztársaság és Ukrajna között létrejött egyetértési megállapodást, amelynek ösztönöznie kellene Ukrajnát egy átlátható és megbízható gázszállítási rendszer kiépítésére; emlékeztet arra, hogy az Energiaközösség – amelynek elnökségét 2014-ben Ukrajna látja el – stratégiai szerepet tölt be; üdvözli, hogy az Ukrajnával folytatott együttműködés a Bizottság 2014 júniusában bemutatott európai energiabiztonsági stratégiájának szerves részét képezi;

20.    üdvözli, hogy Ukrajna nemrég megkezdte a vízumliberalizációs cselekvési terv második szakaszát, ezzel is jelezve elkötelezettségét a szükséges jogalkotási, szakpolitikai és intézményi keret kialakítása iránt; emlékeztet rá, hogy a végcél a vízummentes rendszer mielőbbi bevezetése; eközben kéri rendkívüli módon leegyszerűsített és alacsony költségű átmeneti vízumeljárások azonnali bevezetését mind uniós, mind tagállami szinten;

21.    üdvözli az Ukrajnába irányuló erős polgári KBVP-misszió létrehozására vonatkozó döntést; kéri Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét és a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel annak megkezdését; meggyőződése, hogy e missziónak ambiciózus mandátumra van szüksége ahhoz, hogy hatékony támogatást nyújtson Ukrajna számára a helyzet stabilizálása érdekében szükséges mélyreható erőfeszítések terén;

22.    üdvözli, hogy a Bizottság támogató csoportot hozott létre Ukrajna számára, amely biztosítani fogja az ukrán hatóságok számára a politikai és gazdasági reformok megtételéhez szükséges minden támogatást;

23.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak, Ukrajna megbízott elnökének, kormányának és parlamentjének, az Európa Tanácsnak, valamint az Oroszországi Föderáció elnökének, kormányának és parlamentjének.

 

(1)

P7_TA(2014)0457.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat