Prijedlog rezolucije - B8-0030/2014Prijedlog rezolucije
B8-0030/2014

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o zapošljavanju mladih

15.7.2014 - (2014/2713(RSP))

podnesen nakon izjave Komisije
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis u ime kluba EFDD

Postupak : 2014/2713(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0030/2014
Podneseni tekstovi :
B8-0030/2014
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8‑0030/2014

Rezolucija Europskog parlamenta o zapošljavanju mladih

(2014/2713(RSP))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 12. lipnja 2013. o pripremama za sastanak Europskog vijeća 27. – 28. lipnja 2013. – Europska akcija za borbu protiv neazposlenosti mladih[1],

–       uzimajući u obzir memorandum Komisije od 8. svibnja 2014. naslovljen „Nezaposlenost mladih: pregled mjera EU-a” (Europska komisija – MEMO/14/338, 08.05.2014.),

–       uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 6. lipnja 2010. o promicanju pristupa mladih tržištu rada i jačanju položaja vježbenika, stažista i pripravnika[2],

–       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije o provedbi Inicijative o mogućnostima za mlade (COM(2012)0727),

–       uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća o Inicijativi za zapošljavanje mladih od 7. veljače 2013.,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije od 5. prosinca 2012. za preporuku Vijeća o Jamstvu za mlade (COM(2012)0729),

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da su tijekom gospodarskih kriza mladi u znatno nepovoljnijem položaju nego druge skupine; budući da se može očekivati da će se trenutačna nezaposlenost mnogih mladih ljudi pretvoriti u dugoročnu nezaposlenost, što donosi rizik od socijalne isključenosti;

B.     budući da je trenutačno u EU-u nezaposleno 22,8 % mladih, a u nekim je državama članicama, posebno u Grčkoj i Španjolskoj, nezaposleno više od 50 % mladih;

C.     budući da su stope nezaposlenosti mladih alarmantne: u 28 država članica EU-a nezaposleno je gotovo 5,4 milijuna osoba mlađih od 25 godina; budući da je u većini država članica prosječna stopa nezaposlenosti mladih dvostruko viša od stope nezaposlenosti odraslih (u ožujku 2014. ukupna stopa nezaposlenosti u 28 država članica EU-a bila je 10,5%);

D.     budući da će u usporedbi s prethodnom godinom, unatoč blagom padu, u 2015. i dalje postojati velike razlike u stopi nezaposlenosti među državama članicama;

E.     budući da je već sad izgledno kako obveze koje je EU preuzeo u okviru Lisabonske strategije da poveća razinu obrazovanja, smanji stopu prijevremenog prekida školovanja na manje od 10% do 2020. godine i poveća stopu uspješno završenog visokog ili ekvivalentnog obrazovanja na najmanje 40% neće biti izvršene kad je riječ o postizanju zadanih ciljeva;

F.     budući da je nezaposlenost mladih u 2011. iznosila 1,2 % BDP-a EU-a, pri čemu su najviše stope koje su iznosile više od 2 % BDP-a zabilježene posebno u Bugarskoj, na Cipru, u Grčkoj, Mađarskoj, Irskoj, Italiji, Latviji i Poljskoj;

G.     budući da je 7,5 milijuna mladih u dobi od 15 do 24 godine nezaposleno odnosno nije u sustavu obrazovanja ili stručnog usavršavanja; budući da se te brojke ne smanjuju te tako u opasnost dovode buduće naraštaje;

1.      naglašava dramatične posljedice nezaposlenosti mladih i potrebu da se hitno poduzmu mjere na nacionalnoj razini i na razini EU-a;

2.      uvjeren je da su mjere štednje samo krinka iza koje oligarhije bankara i predstavnici drugih moćnika povećavaju svoju imovinu na štetu najslabijih društvenih skupina, posebno u državama članicama s visokom stopom nezaposlenosti mladih;

3.      uvjeren je da postoji uzročno-posljedična veza između mjera štednje i nezaposlenosti mladih;

4.      poziva na posebna privremena izuzeća od Pakta za stabilnost i rast kako bi se iz ciljanog deficita od 3 % izuzela ulaganja kojima se podupire stvaranje radnih mjesta za mlade;

5.      naglašava da je potrebno stvarati radna mjesta posebno u zemljama južne Europe u kojima velikom broju mladih prijeti socijalna isključenost te su moguća meta regrutiranja nelegalnih skupina;

6.      duboko je zabrinut zbog ideje društa koje se prestalo truditi pomagati svojim najmlađim članovima da nađu pristojan posao;

7.      naglašava važnost pružanja poticaja malim i srednjim poduzećima koja kao privatni subjekti mogu mladim diplomantima dati konkretan i dostojanstven posao;

8.      naglašava potrebu za temeljitom reformom dosad bezuspješnog europskog političkog programa za rješavanje pitanja nezaposlenosti mladih;

9.      naglašava kako je važno da se pri raznim intervencijama u europskim državama poštuje heterogeni karakter europskog stanovništva te ističe da intervencije moraju odgovarati osobitostima i potrebama mladih u tim državama;

10.    poziva države članice da provjere mogu li se primjeri najbolje prakse iz drugih država članica primijeniti na njihovo tržište rada te da se oslone na one mjere koje su najprikladnije za njihovu borbu protiv nezaposlenosti mladih;

11.    apelira na Komisiju da preuzme odgovornost za zaštitu europskog gospodarstva tako što će malim i srednjim poduzećima olakšati pristup kreditima; naglašava važnost poticanja novoosnovanih poduzeća inovativnog karaktera koja će moći zapošljavati mlade studente sa stručnim vještinama;

12.    poziva države članice da utvrde oblike poticaja pri oporezivanju za poduzeća koja zapošljavaju mlade ili ugovore na određeno vrijeme pretvaraju u ugovore na neodređeno vrijeme a da pritom ne smanjuju obim zaštite;

13.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.