Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0030/2014Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0030/2014

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a fiatalok foglalkoztatásáról

15.7.2014 - (2014/2713(RSP))

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis az EFDD képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2014/2713(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0030/2014
Előterjesztett szövegek :
B8-0030/2014
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8‑0030/2014

Az Európai Parlament állásfoglalása a fiatalok foglalkoztatásáról

(2014/2713(RSP))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Tanácsnak a fiatalok munkanélkülisége elleni európai fellépés témájával foglalkozó, 2013. június 27–28-i ülésének előkészítéséről szóló. 2013. június 12-i állásfoglalására[1],

–       tekintettel „A fiatalok foglalkoztatása: az EU intézkedéseinek áttekintése” című 2014. május 8-i bizottsági tájékoztatóra (Európai Bizottság – MEMO/14/338 2014/05/08),

–       tekintettel a fiatalok munkaerőpiachoz való hozzáférésének elősegítéséről, valamint a gyakornokok és az ipari tanulók státuszának megerősítéséről szóló 2010. július 6-i állásfoglalására[2],

–       tekintettel a „Több lehetőséget a fiataloknak” kezdeményezés végrehajtásáról szóló bizottsági közleményre (COM(2012)0727),

–       tekintettel az Európai Tanácsnak az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésről szóló, 2013. február 7-i következtetéseire,

–       tekintettel az ifjúsági garancia létrehozásáról szóló tanácsi ajánlásra irányuló, 2012. december 5-i bizottsági javaslatra (COM(2012)0729),

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel gazdasági válságok idején a fiatalok más csoportokhoz képest is különösen hátrányos helyzetben vannak; mivel sok fiatal esetében számítani lehet arra, hogy a jelenlegi munkanélküliségből tartós munkanélküliség lesz, ami a társadalmi kirekesztődés veszélyével jár;

B.     mivel az Unión belül jelenleg a fiatalok 22,8%-a munkanélküli, és az ifjúsági munkanélküliség egyes tagállamokban – nevezetesen Görögországban és Spanyolországban – meghaladja az 50%-ot;

C.     mivel az ifjúsági munkanélküliség szintje riasztó: az EU 28 tagállamában a 25 év alatti fiatal munkanélküliek száma majdnem 5,4 millió; mivel az ifjúsági munkanélküliség átlagos aránya több mint kétszer akkora, mint a tagállamok többségében a felnőtt munkanélküliségi arány (2014 májusában az EU 28 tagállamában a teljes munkanélküliségi mutató 10,5% volt);

D.     mivel tavalyhoz képest a munkanélküliségi arány 2015-ös szerény mérséklődése ellenére az országok közötti különbségek nagy mértékűek maradnak;

E.     mivel máris úgy tűnik, hogy a lisszaboni stratégia keretében az iskolázottsági szintek növelésére, az iskolai lemorzsolódási arány 2020-ig 10% alá való csökkentésére, valamint a felsőfokú vagy azzal egyenértékű tanulmányokat elvégzők arányának legalább 40%-ra történő emelésére tett uniós vállalások nem fognak teljesülni;

F.     mivel 2011-ben az ifjúsági munkanélküliség költsége az uniós GDP 1,2%-ának felelt meg, 2%-ot meghaladó csúcsértékekkel Bulgáriában, Cipruson, Görögországban, Magyarországon, Írországban, Olaszországban és Lengyelországban;

G.     mivel a 15 és 24 év közötti fiatalok közül 7,5 millióan munkanélküliek, vagy nincsenek az oktatási rendszerben vagy a szakképzésen (NEET-fiatalok); mivel ez az adat nem csökken, így veszélyezteti a jövő generációit;

1.      hangsúlyozza az ifjúsági munkanélküliség drámai hatását és az azonnal intézkedések szükségességét uniós és nemzeti szinten egyaránt;

2.      meggyőződése, hogy a megszorító intézkedések mindössze álcaként szolgálnak a bankároligarchiák és a hatalommal rendelkező egyéb szereplők számára arra, hogy tovább növeljék vagyonukat a leggyengébb csoportok, különösen a súlyos ifjúsági munkanélküliség által sújtott tagállamokban élő leggyengébbek kárára;

3.      meggyőződése, hogy a megszorítások és az ifjúsági munkanélküliség között ok-okozati összefüggés áll fenn;

4.      kéri konkrét, ideiglenes eltérések engedélyezését a Stabilitási és Növekedési Paktumtól annak érdekében, hogy a fiatalok számára munkahelyeket teremtő beruházásokat zárják ki a 3%-os deficitcélból;

5.      hangsúlyozza a munkahelyteremtés szükségességét, különösen Dél-Európában, ahol nagyszámú fiatalt fenyeget a társadalmi kirekesztés veszélye, és ezek a fiatalok a törvénytelen szereplők általi toborzás lehetséges célpontjai;

6.      rendkívül aggasztónak tartja egy olyan társadalom gondolatát, amely nem tesz erőfeszítéseket annak érdekében, hogy segítséget nyújtson legfiatalabb tagjai számára abban, hogy tisztességes munkát találjanak;

7.      hangsúlyozza a kis- és középvállalkozások támogatásának fontosságát, ezek a magánszervezetek ugyanis képesek arra, hogy valóban tisztességes munkahelyeket biztosítsanak a fiatal diplomások számára;

8.      hangsúlyozza Európa ifjúsági munkanélküliséggel kapcsolatos, eddig sikertelennek bizonyuló szakpolitikai napirendje teljes reformjának szükségességét;

9.      ismételten hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az európai országokban végrehajtott különböző beavatkozások figyelembe vegyék az európai lakosság heterogén jellegét, és hangsúlyozza, hogy a beavatkozásokat e fiatalok jellemzőihez és szükségleteihez kell alakítani;

10.    kéri a tagállamokat annak felmérésére, hogy a más tagállamokban bevált gyakorlatok alkalmazhatók-e a saját munkaerőpiacukon, és arra, hogy használják fel azokat az intézkedéseket, amelyek kamatoztathatók a fiatalok munkanélkülisége elleni saját fellépéseik keretében;

11.    sürgeti a Bizottságot, hogy a kkv-k hitelhez jutásának megkönnyítése révén vállaljon felelősséget az európai gazdaság védelméért; hangsúlyozza az innovatív induló vállalkozások bátorításának fontosságát, mivel ezek tudják majd alkalmazni a képzett fiatal diákokat;

12.    felhívja a tagállamokat, hogy alakítsanak ki adókedvezményeket a fiatalokat alkalmazó vagy a határozott idejű szerződéseket a szociális védelem mérséklése nélkül határozatlan idejűvé alakító vállalatok számára;

13.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.