Процедура : 2014/2717(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0054/2014

Внесени текстове :

B8-0054/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/07/2014 - 10.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 158kWORD 98k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0025/2014
15.7.2014
PE536.955v01-00
 
B8-0054/2014

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Украйна (2014/2717(RSP))


Ребека Хармс, Улрике Луначек, Тамаш Месерич, Хейди Хаутала, Бенедек Явор, Бас Ейкхаут, Ернест Марагал от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Украйна (2014/2717(RSP))  
B8‑0054/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид предходните си резолюции относно Украйна, и по-специално резолюцията си от 27 февруари 2014 г. относно положението в Украйна(1), резолюцията си от 13 март 2014 г. относно руското нашествие в Украйна(2) и резолюцията си от 17 април 2014 г. относно руския натиск върху държавите от Източното партньорство, и по-специално относно дестабилизирането на Източна Украйна(3);

–       като взе предвид заключенията от извънредното заседание на Съвета по външни работи относно Украйна от 3 март 2014 г. и заключенията от извънредните заседания на Съвета по външни работи от 17 март 2014 г., 14 април 2014 г., 12 май 2014 г. и 23 юни 2014 г.,

–       като взе предвид изявлението относно Украйна на държавните или правителствените ръководители на заседанието на Европейския съвет от 6 март 2014 г.,

–       като взе предвид заключенията относно Украйна на Европейския съвет от 20 март 2014 г. и 27 юни 2014 г.,

–       като взе предвид изложението на предварителните констатации и заключения относно предсрочните президентски избори в Украйна на международната мисия на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа(ОССЕ)/Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) за наблюдение на изборите от 25 май 2014 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че по време на събитията от април 2014 г. проруските сепаратистки групи окупираха сградите на регионалната държавна администрация и други обществени сгради и организираха бурни демонстрации в Югоизточна Украйна; като има предвид, че през следващите дни добре въоръжени неидентифицирани милиции извършиха поредица координирани нападения и завзеха казарми и градове в Източна Украйна, и по-специално в регионите на Луганск и Донецк;

Б.     като има предвид, че проруските милиции провъзгласиха „народни републики“ в тези региони и по-късно проведоха референдум в подкрепа на тези „суверенни републики“; като има предвид, че всички усилия, положени от киевските органи на властта да започнат истински диалог с оглед разрешаване на проблемите на региона, и по-специално административната децентрализация и съответните конституционни реформи, бяха отхвърлени от хората, завзели властта;

В.     като има предвид, че бунтовниците използват също така руски танкове, бронирани превозни средства, боеприпаси и оръжия, включително съвременни множествени тръбни уредби за изстрелване на ракети, които са транспортирани контрабандно през границата и пропускателните пунктове; като има предвид, че някои водачи на сепаратистките милиции са руски граждани, свързани с руските разузнавателни служби или служби за сигурност, а други са от Чечения, Крим и Сърбия; като има предвид, че по време на кризата Руската федерация струпа войски и военна техника по границата с Украйна;

Г.     като има предвид, че на 25 май 2014 г. Украйна проведе предсрочни президентски избори под наблюдението на стабилна международна мисия за наблюдение на изборите, оглавена от ОССЕ/СДИПЧ; като има предвид, че независимо от външните и вътрешните усилия за проваляне на процеса, изборите като цяло бяха оценени положително от международните наблюдатели; като има предвид, че в Донбас съвсем малък брой граждани са могли да участват поради масови заплахи и насилие от страна на сепаратистите;

Д.     като има предвид, че в речта си при встъпването си в длъжност на 7 юни 2014 г. новоизбраният президент Петро Порошенко представи мирен план от 15 точки за уреждане на положението в източните региони, градящ се на освобождаване от наказателна отговорност на тези, които се предадат и не са извършили тежки престъпления, създаване на контролирани коридори за оттеглянето на руските наемници и започване на приобщаващ диалог с мирните граждани;

Е.     като има предвид, че президентът Порошенко обяви прекратяване на огъня, едностранно удължено до 30 юни, с цел да се улесни изпълнението на мирния план; като има предвид, че прекратяването на огъня беше постоянно нарушавано, основно от страна на сепаратистите;

Ж.    като има предвид, че според бързото проучване на УНИЦЕФ до 50% от децата в региона на Донецк са свидетели на насилие и страдат от тежки психосоциални проблеми; като има предвид, че публичните органи, особено полицията и съдебната система, не са в състояние да гарантират принципите на правовата държава или минимална обществената сигурност; като има предвид, че съществува сериозен спад в услугите в много области на Донецк и Луганск, в които е засегнато водоснабдяването, намалени са социалните плащания и са нарушени здравните услуги; като има предвид, че над 100 000 души са евакуирани от районите на конфликт в други части на страната и в Русия;

З.      като има предвид, че министрите на външните работи на Германия, Франция, Русия и Украйна се срещнаха в Берлин на 2 юли 2014 г. и постигнаха споразумение по набор от мерки, насочени към създаване на климат на трайно взаимно доверие в Източна Украйна;

И.     като има предвид, че след подписването на 21 март 2014 г. на политическите разпоредби на Споразумението за асоцииране, на 27 юни 2014 г. ЕС и Украйна официално подписаха останалата част от това споразумение, което включва споразумение за задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия;

Й.     като има предвид, че на 27 юни 2014 г. Съветът по външни работи потвърди анализа на Комисията, че Украйна е изпълнила всички критерии от първия етап на плана за действие за либерализиране на визовия режим, и пристъпи към втория етап на процеса на либерализиране на визовия режим;

К.     като има предвид, че на 25 юни 2014 г. Съветът на Руската федерация одобри решение на президента Путин за отказ от правото да се изпратят руски въоръжени сили на територията на Украйна;

Л.     като има предвид, че с оглед на липсата на конкретни стъпки за успокояване на напрежението ЕС утежни санкциите си във връзка с положението в Украйна, като разшири критериите, позволяващи налагането на визови забрани и замразяване на активи, и добави още лица и две организации към тези мерки; като има предвид, че тези ограничени и целенасочени санкции вече показаха своето въздействие;

М.    като има предвид, че не беше постигнато споразумение по продължителния спор между Украйна и Русия за доставките на газ;

Н.     като има предвид, че са необходими решителни международни дипломатически действия на всички равнища, за да се преустанови ескалирането на напрежението и да се предотврати излизането извън контрол на кризата; като има предвид, че ЕС трябва да реагира ефективно, така че да се позволи на Украйна и другите държави от Източното партньорство да упражняват в пълна степен своя суверенитет без външен натиск;

1.      изразява дълбоката си загриженост във връзка с продължаващия конфликт, който опустошава източната част на Украйна, причинявайки смъртта на стотици жертви и разрушаването на домове и имоти, както и бягството на хиляди цивилни лица от районите на конфликт към сигурни убежища;

2.      признава законното право на Украйна на самозащита, както е определено в член 51 от Устава на ООН; счита, въпреки това, че само едно истинско политическо решение на кризата може да проправи пътя към пълно помирение между страните в конфликта и да укрепи единството на държавата; настоятелно призовава украинските служби за сигурност да зачитат изцяло международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека при провеждането на т.нар. операции за борба срещу тероризма; подчертава необходимостта от защита на цивилното население;

3.      подчертава значението, въздействието и последствията от кризата за стабилността и сигурността в целия регион, както и за настоящето и бъдещето на отношенията между ЕС и Русия; настоятелно призовава Русия да не прави каквото и да е едностранно тълкуване на фактите и събитията на място с цел проправяне на пътя за пряка интервенция на руските войски в конфликта;

4.      в тази връзка подкрепя мирния план, представен от президента Порошенко, и призовава за нова среща на тристранната контактна група за разрешаване на положението в Югоизточна Украйна, с цел да се въведе незабавно прекратяване на огъня под наблюдението на ОССЕ и да се предостави достъп за украинската гранична охрана и персонала на ОССЕ до граничните контролно-пропускателни пунктове от руската страна, за да се следи ситуацията в областите, в които украинските гранични контролно-пропускателни пунктове са завзети от сепаратистките групи;

5.      призовава всички страни да прекратят всички сражения с цел овладяване на кризата, предоставяне на хуманитарна помощ и безопасни коридори за бежанците и разселените лица, създаване на условия за провеждането на истински диалог, както и намиране на трайно решение, което да стабилизира положението; в допълнение призовава бунтовниците незабавното да освободят всички заложници;

6.      изразява твърдо убеждение, че ОССЕ следва да играе основната роля при разрешаването на украинската криза благодарение на своя опит в справянето с въоръжени конфликти и кризи и факта, че както Русия, така и Украйна са членове на тази организация; призовава държавите –– членки на ЕС, върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и Европейската комисия за допълнително засилване на ролята на ОССЕ за разрешаване на конфликта в Украйна; призовава за повече финансови средства и персонал за специалната мисия на ОССЕ за наблюдение, с цел да се позволи силно присъствие на ОССЕ по границата с Русия и на всички места, където е имало или все още има сражения; настоятелно приканва ОССЕ да публикува възможно най-много информация относно всички актове на насилие и политически инциденти от значение, с цел да се намали влиянието на дезинформирането и пропагандните кампании; в допълнение призовава ОССЕ да съсредоточи вниманието си върху всички лица, изчезнали през последните седмици, и да гарантира освобождаването им;

7.      обръща внимание на неотдавнашния доклад на Амнести Интернешънъл и остро осъжда отвличанията, дивашките побои, изтезанията, убийствата, извънсъдебните екзекуции и другите сериозни нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право, насочени срещу активисти, журналисти, протестиращи и много други граждани, които не са активни участници в конфликта в Източна Украйна, развил се през последните три месеца, като тези деяния са извършвани основно от въоръжени сепаратистите, а в някои случаи и от правителствените сили; подкрепя призива на украинското правителство за създаване на единен и редовно актуализиран регистър на инцидентите за докладваните отвличания и за задълбочено и безпристрастно разследване на всички твърдения за неправомерно използване на сила, малтретиране или изтезания;

8.      призовава Москва незабавно да намали и да изтегли своите войски от границата си с Украйна, както и да спре всяко действие, инфилтрация, доставки на оръжие или скрита подкрепа в полза на бунтовниците, сражаващи се в Източна Украйна, като първата дългоочаквана конкретна стъпка, доказваща, че Русия има сериозни намерения за овладяване на кризата;

9.      подчертава, че след анексирането на Крим Русия е в нарушение на правните си задължения като страна, подписала Меморандума от Будапеща от 1994 г. и Договора за приятелство, сътрудничество и партньорство от 1997 г., в който страните се споразумяват да се въздържат от заплахи или използване на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на Украйна;

10.    изразява дълбоко съжаление от факта, че Франция продължава да подготвя износа в Русия на два вертолетоносача „Мистрал“, като започва обучение на 400 руски морски пехотинци в пристанището Сент-Назер; припомня, че този конкретен износ ще засили значително руския военноморски флот в стратегическо отношение и ще позволи много бързото извършване на нападателни действия в области като Балтийско и Черно море; припомня също така, че този износ допринася за надпреварата във въоръжаването в региона; изразява дълбоко убеждение, че този износ е пряка и силна заплаха за европейската сигурност и представлява нарушение на Обща позиция 944/2008 относно износа на оръжие, по-специално на критериите, които забраняват износ за дадена държава или регион, когато са налице напрежение и неспазване на международното право и международните задължения, като например Меморандума от Будапеща от 1994 г., както и на сигурността на граничните държави –– членки на ЕС; призовава всички държави –– членки на ЕС незабавно да приемат оръжейно ембарго, което да включва също така технологиите за наблюдение;

11.    изразява загриженост във връзка с изявленията на генералния секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен относно необходимостта от значително повишаване на равнището на разходите за отбрана в държавите – членки на НАТО, поради ролята, която играе Русия в украинската криза; също така е загрижен по повод съобщенията, направени от президента на САЩ, относно това, че страната му ще инвестира около един милиард долара за въоръжения в Източна Европа; припомня, че както износът на френските хеликоптероносачи „Мистрал”, така и инвестициите на САЩ в Източна Европа, са не само част от опасна и безотговорна игра с нулев резултат, но също така ясни признаци на зараждаща се надпревара във въоръжаването; счита, че стъпките към допълнителна милитаризация, планирани от ръководителите на Франция, САЩ и НАТО, ще подкопаят и значително ще отслабят силния граждански подход на Европейския съюз, който се основава на санкции и преговори; подчертава освен това, че продължаващият износ на оръжие е в очевидно противоречие с общите позиции на ЕС и съответните икономически санкции;

12.    призовава Европейският съвет да възприеме по-последователна и твърда стратегия спрямо кризата в Украйна и по-специално спрямо поведението на руското правителство; приветства решението на Европейския съюз да разшири обхвата на целевите санкции, включително ограничения за пътуване и замразяване на активи, срещу лицата, отговорни за действия на нетърпимост и омраза, включително призиви за война, или за действия, които биха могли да подкопаят или да поставят под заплаха териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, но изразява съжаление във връзка с решението да не се прибягва до третата фаза на санкциите въпреки ескалацията на кризата; настоятелно призовава за финализирането на третата фаза на санкциите, включваща военно ембарго;

13.    настоятелно призовава украинските органи да се включат в открит, прозрачен и приобщаващ диалог; в тази връзка и в контекста на продължаващия конфликт ги призовава да не забавят необходимите и очаквани реформи на конституционно, политическо и икономическо равнище; счита в тази връзка, че конституционната реформа в Украйна следва да бъде тема на широки и задълбочени разисквания, обединяващи всички части на украинското общество, и следва евентуално да доведе до референдум;

14.    приветства произвеждането на предсрочни парламентарни избори в съответствие с международните демократични задължения, въпреки враждебните действия в източната част на страната; подчертава като цяло положителната оценка на мисията за наблюдение на ОССЕ/БДИПЧ, която посочи наличието на подобрение в сравнение с предходни консултации, като призовава украинските органи да разгледат всички останали въпроси, повдигнати в предварителните констатации и заключения;

15.    подкрепя намерението на президента Порошенко за произвеждане на предсрочни парламентарни избори през есента;

16.    подчертава, че подписването на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна на 27 юни 2014 г. е основна стъпка към задълбочаване на отношенията между двете страни и към включване на Украйна в процеса на европейска интеграция; очаква приемането на „пътна карта“ за прилагането на споразумението и призовава Комисията да ускори техническата и финансова помощ, за да се гарантира успешно прилагане; в това отношение заявява повторно становището си, че това споразумение не съставлява крайната цел на отношенията между ЕС и Украйна; изтъква освен това, че съгласно член 49 от Договора за ЕС Украйна – като всяка една европейска държава – има европейска перспектива и може да кандидатства за членство в Съюза, при условие че спазва принципите на демокрацията, зачита основните свободи, правата на човека и правата на малцинствата и гарантира спазването на принципите на правовата държава; подчертава, че споразумение за асоцииране или задълбочена и всeобхватна зона за свободна търговия с Европейския съюз не са обвързани с интеграция в НАТО;

17.    приветства първата среща на високо равнище за Украйна, състояла се в Брюксел на 8 юли 2014 г. с участието на ЕС и неговите държави членки, Украйна, други страни донори, международни организации, международни финансови институции и гражданското общество, и беше насочена към координиране на международната подкрепа за страната; подчертава значението на ангажимента на международната общност за оказване на подкрепа за политическа и икономическа стабилизация и реформи в Украйна, особено в рамките на политическото асоцииране и икономическата интеграция на Украйна с ЕС, заедно с надежден план за спешни действия за възстановяване и развитие в регионите, засегнати от конфликти, както и за хуманитарна помощ за бежанците и разселените лица;

18.    отбелязва провеждането на 11 юли 2014 г. на първата тристранна среща между ЕС, Руската федерация и Украйна относно изпълнението на споразумението за асоцииране и съответните потенциални ефекти и последствия за Русия; е убеден, че ЕС не следва да позволява на Русия да подкопае, блокира или отслаби това споразумение за асоцииране или тези с Грузия и Молдова; подчертава, че в миналото ЕС и Русия са развили тесни икономически връзки, но също така и че само чрез връщане към международното право Русия ще създаде условия за бъдещо добро сътрудничество и връзки;

19.    настоятелно призовава украинското правителство да приложи докрай амбициозния набор от прозрачни и всеобхватни структурни реформи, които дават приоритет на укрепването на принципите на правовата държава, изкореняването на корупцията чрез приемане и прилагане на необходимото законодателство, създаването на балансирана и функционираща система на управление, основана на принципа за разделение на властите, и, в съответствие с европейските стандарти, въвеждането на съществена реформа на съдебната система и на избирателния закон, като се приведе в съответствие със стандартите на ЕС законодателството за борба с дискриминацията, по-специално по отношение на предстоящата реформа на кодекса на труда; освен това счита, че е от съществено значение да се започне процес на постепенна децентрализация на централните правомощия в посока регионалните и общинските администрации, без да се нарушава вътрешното равновесие на правомощията и ефективното функциониране на държавата; приветства в тази връзка решението на Комисията да създаде група за подпомагане на Украйна, която ще работи по изпълнението на „Европейската програма за реформа“;

20.    приветства плана на Съвета за започване на мисия за реформа на сектора на гражданската сигурност в рамките на ОПСО; подчертава необходимостта от дълбока реформа на полицията и сектора на правосъдието, както и от засилване на прозрачността, отчетността и демократичния и парламентарен контрол на полицията;

21.    изтъква, че ограниченият характер на мерките, приети от ЕС в отговор на нападението над Украйна от страна на Русия, се дължи също и на силната зависимост на Съюза от Руската федерация по отношение на енергийните доставки; във връзка с това счита, че е от изключителна важност да се намали зависимостта на ЕС от Москва и от други авторитарни режими, както и да се разгледа възможността за пълен бойкот, като същевременно се приложат конкретни алтернативи в помощ на тези държави членки, които понастоящем разчитат на Русия като единствен доставчик; в тази връзка призовава Комисията да работи за пълното прилагане на Третия енергиен пакет и да подкрепи проекти в областта на енергийната ефективност, тъй като това би направило ненужен допълнителен газопреносен капацитет от рода на „Южен поток“, а също така ефективно да диверсифицира източниците на енергия чрез разработването на възобновяеми източници на енергия; призовава настоятелно държавите членки да не ангажират своите държавни дружества в проекти с руски фирми, които увеличават уязвимостта на ЕС и целят изолирането на Украйна, какъвто проект е например „Южен поток”; в тази връзка призовава също така Европейския съвет да приеме национални обвързващи цели за енергия от възобновяеми източници и за енергийна ефективност до 2030 г., които ще намалят европейската зависимост от вноса на изкопаеми горива;

22.    приветства решението на българското правителство да спре работата по проекта „Южен поток“; изразява обаче дълбока загриженост във връзка с неотдавнашното решение на австрийското правителство да продължи да инвестира в проекта „Южен поток“, както и във връзка с решението на унгарското правителство да подпише споразумение с Русия в областта на ядрената енергетика; изразява убеждението си, че неотдавнашното посещение на президента Путин във Виена и подписването на свързания с „Южен поток“ договор между OMV и „Газпром“ представляват сериозен неуспех по отношение на целта за създаване на единен европейски подход спрямо кризата в Украйна, и, по-специално, спрямо европейската политика за енергийна сигурност;

23.    приветства първоначалните мерки, приети от Комисията, за да се позволи на Украйна да се справи с енергийната криза след решението на Русия да прекрати доставките на газ за страната, като настоятелно призовава Съвета и Комисията да продължат да подпомагат и подкрепят Киев в усилията му за разрешаване на дългогодишния спор с Москва във връзка с газа;

24.    обръща внимание на драматичното социално положение в страната; призовава украинското правителство за пълно разкриване на условията, свързани със споразумението с МВФ, като призовава да бъдат изготвени съпътстващи мерки, насочени към облекчаване на настоящото положение, по-специално с оглед на най-уязвимите групи от населението; счита, че условията на МВФ биха могли да увеличат вътрешното напрежение и да доведат до бързо намаляване на заплатите и длъжностите в публичната администрация, което би могло да доведе до увеличаване на корупцията като страничен ефект; посочва, че опасността от инфекциозни заболявания нараства в Украйна, тъй като страната понастоящем е изправена пред сериозен недостиг на ваксини поради забавяне на държавната процедура по възлагане на обществени поръчки и поради покачването на цените вследствие обезценяването на местната валута;

25.    призовава за независимо и безпристрастно разследване на кървавите събития в Одеса на 2 май 2014 г., както и на всички други престъпления срещу човечеството, извършени от м. ноември 2013 г. насам с включването на силен международен компонент и под надзора на Съвета на Европа, като отговорните лица бъдат изправени пред правосъдието; е убеден, че единствено чрез ефективното разследване на тези престъпления ще се помогне на украинското общество и на семействата и приятелите на жертвите да възстановят доверието си в институциите;

26.    приветства приемането от Комисията на 4-ия доклад за напредъка относно изпълнението от страна на Украйна на плана за действие за либерализиране на визовия режим и решението на Съвета за преминаване към втория етап; настоява за бързо финализиране на режима на безвизово пътуване между ЕС и Украйна като конкретен отговор на европейските стремежи на демонстрантите от Майдана; междувременно подновява призива си за незабавното въвеждане на временни, лесно разбираеми и достъпни финансово визови процедури;

27.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите членки, на президента, правителството и парламента на Украйна, на Съвета на Европа, на ОССЕ и на президента, правителството и парламента на Руската федерация.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2014)0170.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2014)0248.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2014)0457.

Правна информация - Политика за поверителност