Предложение за резолюция - B8-0056/2014Предложение за резолюция
B8-0056/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Украйна

15.7.2014 - (2014/2717(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Хелмут Шолц, Милослав Рансдорф, Жан-Люк Меланшон, Иржи Мащалка, Катержина Конечна, Юнус Омаржи, София Сакорафа, Димитриос Пападимулис от името на групата GUE/NGL

Процедура : 2014/2717(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0056/2014
Внесени текстове :
B8-0056/2014
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0056/2014

Резолюция на Европейския парламент относно Украйна

(2014/2717(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид доклада относно положението с правата на човека в Украйна на службата на върховния комисар на ООН за правата на човека, публикуван на 15 юни 2014 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че политическото и военното противопоставяне в Украйна продължава от м. февруари 2014 г., когато президентът на страната беше отстранен от властта след месеци на политически размирици;

Б.     като има предвид, че след свалянето от власт на президента Виктор Янукович на 21 февруари 2014 г. в редица градове в Източна Украйна лица от югоизточните части на страната протестираха срещу новото правителство; като има предвид, че към средата на м. март, в редица градове, и по-специално Донецк и Луганск, въоръжени групировки, първоначално представящи се като „единици за самоотбрана”, завзеха и окупираха административни сгради; като има предвид, че исканията им варираха от превръщането на Украйна във федерация до отделяне на техните региони от останалата част на Украйна, за да се присъединят към Русия;

В.     като има предвид, че в средата на м. април службата за сигурност на новото украинско правителство и Министерството на вътрешните работи започнаха военни операции, които правителството нарече „антитерористична операция“, първо в региона на Донецк, а след това и в региона на Луганск; като има предвид, че военните операции на украинското правителство се засилиха след предсрочните президентски избори, в нарушение на обещанията за намаляване на напрежението в конфликта, направени от новоизбрания президент Порошенко по време на предизборната му кампания;

Г.     като има предвид, че десетдневното примирие често беше нарушавано от двете страни и в нито един момент не беше достигната точката, необходима за прекратяване на насилието; като има предвид, че президентът Порошенко реши да възобнови на 30 юни 2014 г. военните нападения срещу югоизточните региони на Украйна;

Д.     като има предвид, че все по-често жилищни квартали, болници и градска инфраструктура, включително съоръжения за водоснабдяване и електроснабдяване, както и училища, са цели на военните действия на украинската армия, националната гвардия и други въоръжени формации; като има предвид, че съгласно доклада на Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека от 15 юни 2014 г. 356 души – от които 257 цивилни, включително 14 деца – са били убити от началото на военната операция на украинското правителство в източните региони на Донецк и Луганск; като има предвид, че градовете под обсада страдат от недостиг на храна, вода и лекарства; като има предвид, че са налице доказателства за употребата на противопехотни мини и фосфорни бомби; като има предвид, че според данни на ООН около 160 000 бежанци са избягали от сраженията; като има предвид, че според ООН съществуват значителни пропуски в способността на държавата да защити на вътрешно разселените лица;

Е.     като има предвид, че основните причини за продължаващия конфликт в Украйна са нерешени вътрешни проблеми; като има предвид, че връзките между държавата и обществото в Украйна са много слаби; като има предвид, че украинската политика е доминирана от олигарси, като търговци на нефт и газ стават министри, губернатори и ръководители на основни украински институции; като има предвид, че основните държавни и демократични институции – парламентът, съдебната система и изпълнителният клон на правителството – не изпълняват основните си функции за истинско представителство, защита и управление на интересите на украинското общество; като има предвид наличието на широко разпространена корупция; като има предвид, че според неотдавнашен доклад на ОИСР различията между регионите са големи според стандартите на ОИСР и продължават да се засилват; като има предвид, че индексът за човешко развитие се е влошил в повечето региони на Украйна през периода 2000-2010 г.; като има предвид, че регионалните правителства зависят в много голяма степен от централни трансфери, чието разпределение е едновременно непредвидимо и съвсем непрозрачно; като има предвид, че правителствата и парламентите подклаждат недоверието и омразата, които съществуват между различните части на украинското общество, чрез приемането на спорни решения относно езика, историята и международните отношения; като има предвид, че нито един от тези проблеми не беше решен от неотдавнашните политически промени;

Ж.    като има предвид, че равнището на представяне на крайнодесните, екстремистки националистически и ксенофобски политици в новото украинско правителство е изключително тревожно; като има предвид, че новото правителство не успява да контролира позорната организация „Десен сектор”; като има предвид, че Комунистическата партия на Украйна, която предложи програма за запазване на единството на страната, като същевременно се защитават правата на всички украински граждани, е подложена на жестоки репресии и има стремеж към нейната правна забрана, като наскоро партията беше изправена пред съда;

З.      като има предвид, че понастоящем се води пропагандна война между Украйна, Запада и Русия, поради което е изключително трудно да се получи обективна информация относно положението в Украйна; като има предвид, че шестима журналисти бяха убити, а много други са били задържани, нападнати и подложени на тормоз; като има предвид, че медиите, които имат критичен тон към правителството, като например холдинга „Мултимедия инвест груп”, са подложени на дискриминация;

И.     като има предвид, че съгласно наскоро публикуван доклад на ООН, процентът на бедност в Украйна в началото на 2014 г. е възлизал на приблизително 25 %, като 11 милиона души живеят в условия, които са под местните социални стандарти; като има предвид, че социално-икономическите искания на движението от Майдана бяха заменени от неолибералната програма на новото правителство, което изпълнява условията по заема от Международния валутен фонд — съкращения на жизненоважни енергийни субсидии, на заетостта в публичния сектор, на пенсиите в публичния сектор, както и съществени съкращения в областта на социалното осигуряване, които имат сериозни последствия за най-уязвимите слоеве от украинското общество; като има предвид, че настоящият военен конфликт допълнително влошава положението; като има предвид, че цените на храните са нараснали с 8,2 % спрямо равнищата от 2013 г., като по този начин социално-икономическата криза стана реалност за много домакинства в Украйна;

Й.     като има предвид, че през м. май 2014 г. цените на газа в Украйна нараснаха с 50 % за домакинствата и с 40 % за топлофикационните дружества, като до 2018 г. са предвидени допълнителни увеличения; като има предвид, че вместо да договорят решения на съществуващите проблеми във връзка с прилагането на споразуменията между Русия и Украйна, двете страни засилват спора за природния газ, като по този начин подхранват опасенията и емоциите на украинското население;

K.     като има предвид, че Съединените американски щати, държавите – членки на ЕС, НАТО и Русия допринасят за конфликта като оказват съществена политическа и материална – в т.ч. военна – помощ за двете страни в конфликта;

Л.     като има предвид, че Съединените американски щати реагираха на украинската криза, приемайки програма за нови военни учения по суша, море и въздух в Източна Европа на стойност 1 милиард щатски долара; като има предвид, че новоизбраният президент Порошенко подписа договор за военно сътрудничество между САЩ и Украйна, който предоставя основа за тясно участие на съветници на САЩ във военните действия на украинското правителство, и предвижда модернизация и реконструкция на армията и на целия сектор на сигурността;

M.    като има предвид, че НАТО злоупотребява с кризата в Украйна с цел собственото си възраждане и ново конфронтиране с Русия, увеличавайки броя на маневрите в източноевропейските държави, както и че Алиансът ще разгледа на своята среща на върха през м. септември 2014 г. нови военни стратегии и разгръщания в Източна Европа, в нарушение на основополагащия акт между НАТО и Русия от 1997 г., в който НАТО се ангажира да не разполага допълнително за постоянно съществени бойни части в Източна Европа;

Н.     като има предвид, че ЕС продължава да си затваря очите за реалната ситуация в Украйна и безусловно подкрепя украинското правителство; като има предвид, че ЕС продължава политиката си на санкции срещу Русия; като има предвид, че споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна, което включва всеобхватно споразумение за свободна търговия, е подписано въпреки опасенията и противопоставянето на големи части от украинското население; като има предвид, че Комисията постигна съгласие по редица конкретни мерки за подпомагане на Украйна в краткосрочен и средносрочен план;

1.      изразява дълбоката си загриженост във връзка с възобновяването на военната конфронтация в източната част на Украйна; отправя силен призив към президента Порошенко за спиране на военните действия; настоятелно призовава всички страни да се споразумеят за незабавно възобновяване на прекратяването на огъня и да работят за постигането на окончателно прекратяване на насилието чрез политически и дипломатически процеси;

2.      подчертава, че настоящата дълбока политическа криза в Украйна не може да бъде разрешена с военни средства, а се нуждае от задълбочен национален дебат относно необходимите конституционни, политически и икономически реформи, както и относно геополитическата ориентация на страната;

3.      призовава Русия, ЕС и САЩ да спрат да подклаждат конфликта чрез осигуряване на политическа и материална – включително военна – подкрепа за страните в конфликта, както и да започнат да допринасят за създаването на нов социален договор между различните части на страната, признавайки многообразието в Украйна като силно положителен елемент на украинската идентичност, а също и да работят за териториалната цялост и суверенитета на страната;

4.      призовава за налагане на ембарго на доставките на оръжие за всички страни в конфликта, както и за оттегляне на всички чуждестранни военни консултанти и други военни служители от Украйна;

5.      призовава всички заинтересовани страни да се въздържат от използване на послания за нетърпимост, които могат да разклаждат омраза, насилие, враждебност, дискриминация или радикализация;

6.      подкрепя засилването на ролята на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) в уреждането на украинската криза; призовава за прилагането на „пътната карта“, изготвена от швейцарското председателство, която представлява добра основа за излизане от кризата с политически средства;

7.      изразява дълбоката си съпричастност със семействата на цивилните жертви на конфликта; осъжда извършените и от двете страни сериозни нарушения на международното хуманитарно право в областта на военните конфликти; призовава за независимо разследване на всички нарушения на правата на човека и за съдебно преследване на отговорните лица;

8.      изразява дълбока загриженост във връзка с влошаващата се хуманитарна криза в районите на конфликта; призовава всички страни в конфликта да улеснят достъпа на международни организации до районите, засегнати от операциите за сигурност, така че да могат да бъдат оценени и разгледани реалните потребности на населението;

9.      призовава за независимо и всеобхватно разследване на всички нарушения на правата на човека, и по-специално на военни престъпления – свързаните с насилието в Одеса на 2 май 2014 г. и свързаните с протестите на Майдана, както и разследване на извършителите на несправедливите актове; подчертава факта, че този процес следва да се извършва по начин, който гарантира доверието в разследването и съдебното производство, като по този начин се дава възможност на засегнатите общности да приемат изцяло резултата от такова разследване;

10.    изразява дълбока загриженост във връзка с последиците от политиките, за които новото правителство взе решение в съответствие с условията, определени от Международния валутен фонд (МВФ) и ЕС; осъжда факта, че народът на Украйна трябва да плати за провалената политика на предишните правителства, вместо да бъдат обложени украинските олигарси;

11.    изразява дълбока загриженост във връзка с нестабилната политика в областта на енергийната сигурност на Украйна и последиците от това за гражданите; призовава Русия и Украйна да възобновят конструктивното сътрудничество в областта на икономиката и енергетиката с оглед на това да се гарантира, че цените на енергията са достъпни за всички, както и да се въздържат от използване на енергията и търговията като политически инструменти;

12.    призовава украинските и международни политици незабавно да проявяват сдържаност и да се въздържат от изказвания, които биха могли да доведат до допълнително ескалиране на конфликта; изразява дълбока загриженост във връзка с пропагандната война, водена от всички страни; призовава всички страни да предоставят необходимите условия за журналисти и други медийни работници, чиято работа е от съществено значение за обективна оценка на положението във всички части на Украйна;

13.    изразява дълбока загриженост във връзка с политическата роля на крайнодесните, екстремистки националистически и ксенофобски сили в украинската политика; осъжда нападенията срещу Комунистическата партия, както и опитите за нейната забрана;

14.    изразява сериозна загриженост във връзка с нарастващата политическа конфронтация между НАТО и Русия и опасността от нова надпревара във въоръжаването; предупреждава, че неуспехът да се започне диалог, насочен към постигането на резултати, може да има опасни последици за мира и сигурността в Европа и в света;

15.    отбелязва, че политиката на отделяне на политиката за източното съседство от развитието на отношенията между ЕС и Русия се провали; подчертава необходимостта от това да се преработи политиката за източното съседство с оглед на развитие на регионално сътрудничество, което не изключва нито една държава; призовава Русия да участва проактивно в такъв процес и да покаже готовност за участие в политиките на добросъседство;

16.    приветства започването на диалог между ЕС, Украйна и Русия относно мерки, за избягване на отрицателните последици от споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна върху сътрудничеството между Украйна и Русия и митническия съюз;

17.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на парламента и правителството на Украйна, както и на Парламентарната асамблея на ОССЕ и на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.