Πρόταση ψηφίσματος - B8-0056/2014Πρόταση ψηφίσματος
B8-0056/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την Ουκρανία

15.7.2014 - (2014/2717(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Jean-Luc Mélenchon, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Σοφία Σακοράφα, Δημήτριος Παπαδημούλης εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2014/2717(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0056/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0056/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0056/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Ουκρανία

(2014/2717(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της 15ης Ιουνίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική και στρατιωτική αντιπαράθεση είναι σε εξέλιξη στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2014, όταν ο πρόεδρός της απομακρύνθηκε από την εξουσία μετά από μήνες πολιτικής αναταραχής·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές πόλεις στην ανατολική Ουκρανία, μετά την εκδίωξη του προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς στις 21 Φεβρουαρίου 2014, ο λαός στο νότιο-ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας προέβη σε διαμαρτυρίες ενάντια στην νέα κυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τα μέσα Μαρτίου, σε πολλές πόλεις, και ιδιαίτερα στο Ντόνετσκ και το Λουγκάνσκ, ένοπλες ομάδες, που αρχικά αυτοαποκαλούνταν «μονάδες αυτοάμυνας», κατέλαβαν και εγκαταστάθηκαν σε διοικητικά κτίρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αιτήματά τους κυμαίνονταν από τη μετατροπή της Ουκρανίας σε ομοσπονδία, μέχρι την απόσχιση των περιοχών τους από την υπόλοιπη Ουκρανία, προκειμένου να ενωθούν με τη Ρωσία·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα μέσα Απριλίου, η Υπηρεσία Ασφαλείας και το Υπουργείο Εσωτερικών της νέας ουκρανικής κυβέρνησης ξεκίνησαν στρατιωτικές επιχειρήσεις, που η κυβέρνηση απεκάλεσε «αντιτρομοκρατική επιχείρηση», αρχικά στην περιοχή του Ντόνετσκ και, στη συνέχεια, στην περιοχή Λουγκάνσκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της ουκρανικής κυβέρνησης εντάθηκαν μετά τις πρόωρες προεδρικές εκλογές, κατά παράβαση των υποσχέσεων που έδωσε ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος Poroshenko κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός παραβιάσθηκε συχνά από αμφότερες τις πλευρές και ποτέ δεν πέτυχε τη δυναμική που ήταν απαραίτητη για τον τερματισμό της βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Poroshenko αποφάσισε να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιθέσεις στις νότιο-ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας στις 30 Ιουνίου 2014·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και συχνότερα κατοικημένες περιοχές, νοσοκομεία και υποδομές της πόλης, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης και των σχολείων, αποτελούν στόχους των στρατιωτικών ενεργειών του ουκρανικού στρατού, της Εθνικής Φρουράς και άλλων ένοπλων σχηματισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 15ης Ιουνίου 2014, από τότε που η ουκρανική κυβέρνηση άρχισε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στις ανατολικές περιοχές της Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ, έχουν σκοτωθεί 356 άτομα - εκ των οποίων 257 άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων και 14 παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιορκούμενες πόλεις αντιμετωπίζουν έλλειψη τροφίμων, νερού και φαρμάκων· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν χρησιμοποιηθεί νάρκες ξηράς και βόμβες φωσφόρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ περίπου 160.000 πρόσφυγες έχουν εγκαταλείψει τις εμπόλεμες ζώνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, υπάρχουν σοβαρά ελλείψεις όσον αφορά την ικανότητα του κράτους να προστατεύει τους εσωτερικά εκτοπισμένους·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριοι λόγοι για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία είναι τα άλυτα εσωτερικά προβλήματα της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις κράτους-κοινωνίας στην Ουκρανία είναι πολύ εύθραυστες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πολιτική κυριαρχούν μέλη της ολιγαρχίας, με εμπόρους πετρελαίου και φυσικού αερίου που αναγορεύονται σε υπουργούς, διοικητές και επικεφαλής των σημαντικών θεσμικών οργάνων της Ουκρανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικοί κρατικοί και δημοκρατικοί θεσμοί – το κοινοβούλιο, η δικαστική εξουσία και ο εκτελεστικός κλάδος της κυβέρνησης – δεν ασκούν τα βασικά τους καθήκοντα, ήτοι να εκπροσωπούν, να προασπίζονται και να διαχειρίζονται τα συμφέροντα της ουκρανικής κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ευρείας κλίμακας διαφθορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ, οι διαπεριφερειακές ανισότητες, με βάση τα πρότυπα του ΟΟΣΑ, είναι μεγάλες και εξακολουθούν να αυξάνονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την περίοδο 2000-2010, ο δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης επιδεινώθηκε στις περισσότερες περιοχές της Ουκρανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφερειακές κυβερνήσεις τείνουν να εξαρτώνται έντονα από τις μεταφορές κονδυλίων από το κεντρικό κράτος, η κατανομή των οποίων θεωρείται, από τις εν λόγω κυβερνήσεις, απρόβλεπτη και ελάχιστα διαφανής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια τροφοδότησαν την καχυποψία και το μίσος που παρατηρείται σε διάφορα τμήματα της ουκρανικής κοινωνίας μέσω της υιοθέτησης αμφιλεγόμενων αποφάσεων σχετικά με τη γλώσσα, την ιστορία και τις διεθνείς σχέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα από τα προβλήματα αυτά δεν επιλύθηκε με την πρόσφατη πολιτική αλλαγή·

 

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο εκπροσώπησης των ακροδεξιών, των ακραίων εθνικιστών και των ξενόφοβων πολιτικών στη νέα ουκρανική κυβέρνηση είναι εξαιρετικά ανησυχητικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα κυβέρνηση αδυνατεί να ελέγξει τον περίφημο Δεξιό Τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ουκρανίας, το οποίο υπέβαλε πρόγραμμα για τη διατήρηση της ενότητας της Ουκρανίας προστατεύοντας παράλληλα τα δικαιώματα όλων των πολιτών της, αντιμετωπίζει βίαιη καταστολή, και υποκινείται η νομική απαγόρευση του Κόμματος, ενώ πρόσφατα το κόμμα προσήχθη ενώπιον της δικαιοσύνης·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη τον πόλεμο προπαγάνδας που λαμβάνει χώρα σήμερα μεταξύ της Ουκρανίας, της Ρωσίας και της Δύσης, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την αντικειμενική πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι στιγμής, έξι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί και πολλοί άλλοι έχουν συλληφθεί, έχουν δεχθεί επίθεση ή παρενόχληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα ενημέρωσης που είναι επικριτικά έναντι της κυβέρνησης, όπως η εταιρεία συμμετοχών Multimedia Invest Group, υφίστανται διακρίσεις·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ, το ποσοστό της φτώχειας στην Ουκρανία στις αρχές του 2014 ανερχόταν περίπου στο 25%, με 11 εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν σε συνθήκες που είναι κατώτερες από τα τοπικά κοινωνικά πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικο-οικονομικές απαιτήσεις του κινήματος Μαϊντάν έχουν αντικατασταθεί από τη νεοφιλελεύθερη ατζέντα της νέας κυβέρνησης, η οποία εφαρμόζει τους όρους του δανείου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου - περικοπές στις ζωτικής σημασίας ενεργειακές επιδοτήσεις, στην απασχόληση στο δημόσιο, στις συντάξεις του δημόσιου τομέα και τεράστιες περικοπές στην κοινωνική ασφάλιση, μέτρα που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα πλέον ευάλωτα τμήματα της ουκρανικής κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή στρατιωτική σύγκρουση επιδείνωσε περαιτέρω την κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 8,2% σε σχέση με τα επίπεδα του 2013, ωθώντας πολλά νοικοκυριά της Ουκρανίας στην κοινωνικο-οικονομική κρίση·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάιο του 2014 η τιμή του φυσικού αερίου για τους οικιακούς πελάτες στην Ουκρανία αυξήθηκε κατά 50% και κατά 40% για τις επιχειρήσεις κεντρικής θέρμανσης, ενώ περαιτέρω αυξήσεις προγραμματίζονται μέχρι το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντί να αναζητούνται λύσεις μέσω διαπραγματεύσεων για τα υπάρχοντα προβλήματα με την εφαρμογή των συμφωνιών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αμφότερες οι πλευρές κλιμακώνουν τη διαμάχη για το φυσικό αέριο, τροφοδοτώντας έτσι τους φόβους και τις ανησυχίες του ουκρανικού πληθυσμού·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα κράτη μέλη της ΕΕ, το ΝΑΤΟ και η Ρωσία συμβάλλουν στη σύγκρουση με την παροχή σημαντικής πολιτικής και υλικής - συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής - βοήθειας σε αμφότερες τις αντιμαχόμενες πλευρές·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντέδρασαν στην κρίση της Ουκρανίας με την υιοθέτηση προγράμματος, προϋπολογισμού 1 δις δολαρίων, για νέες στρατιωτικές ασκήσεις στην ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα στην Ανατολική Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος Poroshenko υπέγραψε «Συμφωνία Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας», παρέχοντας βάση για στενή συμμετοχή των στρατιωτικών συμβούλων των ΗΠΑ στις επιχειρήσεις της ουκρανικής κυβέρνησης, την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό του στρατού και το σύνολο του τομέα της ασφάλειας·

 

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ κάνει κατάχρηση της κρίσης στην Ουκρανία για την αναζωογόνησή του και για νέα αντιπαράθεση με τη Ρωσία, αυξάνοντας τον αριθμό των ελιγμών στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ενώ στη σύνοδο κορυφής του Σεπτεμβρίου του 2014 προτίθεται να εξετάσει νέες στρατιωτικές στρατηγικές και ανάπτυξη δυνάμεων στην Ανατολική Ευρώπη, κατά παράβαση της Ιδρυτικής Πράξης ΝΑΤΟ-Ρωσίας του 1997, σύμφωνα με την οποία το ΝΑΤΟ δεσμεύθηκε να μην αναπτύξει «επιπλέον μόνιμα σταθμευμένες σημαντικές δυνάμεις μάχης» στην Ανατολική Ευρώπη·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συνεχίζει να εθελοτυφλεί όσον αφορά την πραγματική κατάσταση στην Ουκρανία και υποστηρίζει άκριτα την κυβέρνηση της Ουκρανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συνεχίζει την πολιτική των κυρώσεων κατά της Ρωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, η οποία περιλαμβάνει και συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών, υπεγράφη παρά τις ανησυχίες που διετυπώθησαν και την αντίσταση μεγάλου τμήματος του ουκρανικού πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει συμφωνήσει σε μια σειρά συγκεκριμένων μέτρων για τη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη βοήθεια για την Ουκρανία·

1.      εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την επανάληψη της στρατιωτικής αντιπαράθεσης στην ανατολική Ουκρανία· απευθύνει έντονη έκκληση προς τον Πρόεδρο Poroshenko να σταματήσει τη στρατιωτική δράση· καλεί επειγόντως όλες τις πλευρές να συμφωνήσουν στην άμεση επανέναρξη της κατάπαυσης του πυρός και να εργαστούν προς την κατεύθυνση της οριστικής παύσης της βίας μέσα από πολιτική και διπλωματική διαδικασία·

 

2.      τονίζει ότι η σημερινή βαθιά πολιτική κρίση στην Ουκρανία δεν μπορεί να επιλυθεί με στρατιωτικά μέσα, αλλά χρειάζεται ενδελεχή συζήτηση σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά τις αναγκαίες συνταγματικές, πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της χώρας·

3.      καλεί τη Ρωσία, την ΕΕ και τις ΗΠΑ να σταματήσουν να τροφοδοτούν τη σύγκρουση με την παροχή πολιτικής και υλικής – συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής - στήριξης στις αντιμαχόμενες πλευρές, και να αρχίσουν να συμβάλλουν στη σύναψη ενός νέου κοινωνικού συμφώνου μεταξύ των διαφόρων περιοχών της χώρας, αναγνωρίζοντας τη διαφορετικότητα της Ουκρανίας ως εν πολλοίς θετικό στοιχείο της ουκρανικής ταυτότητας, και να συνεργαστούν προς την κατεύθυνση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της χώρας·

 

4.      ζητεί την επιβολή εμπάργκο όπλων σε όλες τις αντιμαχόμενες πλευρές και την απόσυρση όλων των ξένων στρατιωτικών συμβούλων και του λοιπού στρατιωτικού προσωπικού από την Ουκρανία·

5.      καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να απόσχουν από τη χρήση μηνυμάτων μισαλλοδοξίας ή εκφράσεων που θα μπορούσαν να υποκινήσουν το μίσος, τη βία, την εχθρότητα, τις διακρίσεις ή τη ριζοσπαστικοποίηση·

6.      υποστηρίζει την ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασίας στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) στη διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης· ζητεί την εφαρμογή του «οδικού χάρτη» που εκπόνησε η ελβετική προεδρία, ο οποίος αποτελεί μια καλή βάση για έξοδο από την κρίση με πολιτικά μέσα·

7.      εκφράζει τη βαθιά του συμπάθεια προς τις οικογένειες των άμαχων θυμάτων της σύγκρουσης· καταδικάζει τη σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στους τομείς της στρατιωτικής σύγκρουσης από αμφότερες τις πλευρές· ζητεί να υπάρξει ανεξάρτητη διερεύνηση όλων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δίωξη των υπευθύνων·

8.      εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στις περιοχές των συγκρούσεων· καλεί όλες τις πλευρές της σύγκρουσης να διευκολύνουν την πρόσβαση των διεθνών οργανισμών στις περιοχές που επλήγησαν από τις επιχειρήσεις ασφάλειας, ούτως ώστε να εκτιμηθούν και να αντιμετωπιστούν οι πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού·

 

9.      ζητεί να υπάρξει ανεξάρτητη και ολοκληρωμένη διερεύνηση όλων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδίως των εγκλημάτων πολέμου και εκείνων που σχετίζονται με τη βία στην Οδησσό στις 2 Μαΐου 2014, καθώς και εκείνων που σχετίζονται με τις διαμαρτυρίες στην πλατεία Μαϊντάν, καθώς και διερεύνηση για τον εντοπισμό των υπευθύνων δραστών· υπογραμμίζει ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να διεξαχθεί κατά τρόπο που να διασφαλίζει την εμπιστοσύνη στην έρευνα και τη δίκη, επιτρέποντας έτσι στις πληγείσες κοινότητες να αποδεχθούν πλήρως το αποτέλεσμα της έρευνας·

10.    εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις σημαντικές συνέπειες των πολιτικών που έχουν αποφασισθεί από τη νέα κυβέρνηση βάσει των όρων που έθεσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η Ευρωπαϊκή Ένωση· καταγγέλλει το γεγονός ότι οι λαοί της Ουκρανίας καλούνται να καταβάλουν το τίμημα για τις αποτυχημένες πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων αντί το βάρος αυτός να αναληφθεί από τη φορολόγηση των ουκρανών ολιγαρχών·

11.    εκφράζει βαθειά ανησυχία για την ασταθή πολιτική ενεργειακής ασφάλειας της Ουκρανίας και τις συνέπειές της για τους πολίτες· καλεί τη Ρωσία και την Ουκρανία να αρχίσουν εποικοδομητική οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, με στόχο να εξασφαλιστούν προσιτές τιμές ενέργειας για όλους, και να απόσχουν από τη χρήση της ενέργειας και του εμπορίου ως πολιτικών εργαλείων·

12.    καλεί επειγόντως τους Ουκρανούς και τους ξένους πολιτικούς να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να απέχουν από δηλώσεις που θα μπορούσαν να προωθήσουν την κλιμάκωση της σύγκρουσης· εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για τον πόλεμο προπαγάνδας που διεξάγεται από όλες τις πλευρές· καλεί όλες τις πλευρές να παρέχουν τις απαραίτητες συνθήκες για τους δημοσιογράφους και τους άλλους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης των οποίων η εργασία είναι απαραίτητη για την αντικειμενική εκτίμηση της κατάστασης σε όλες τις περιοχές της Ουκρανίας·

 

13.    εκφράζει βαθειά ανησυχία για τον πολιτικό ρόλο των ακροδεξιών εθνικιστικών και ξενοφοβικών δυνάμεων στην ουκρανική πολιτική· καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον του Κομμουνιστικού Κόμματος, καθώς και τις προσπάθειες για να τεθεί εκτός νόμου·

14.    εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για την αυξανόμενη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας και τον κίνδυνο νέας κούρσας εξοπλισμών· προειδοποιεί ότι η αποτυχία έναρξης διαλόγου με στόχο την επίτευξη αποτελεσμάτων μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη και τον κόσμο·

15.    σημειώνει ότι απέτυχε η πολιτική που διαχωρίζει την Πολιτική Γειτονίας προς Ανατολάς από την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας· υπογραμμίζει την ανάγκη να σχεδιαστεί εκ νέου η Πολιτική Γειτονίας προς Ανατολάς με στόχο την ανάπτυξη περιφερειακής συνεργασίας η οποία δεν θα εξαιρεί οιαδήποτε χώρα· καλεί τη Ρωσία να αναλάβει ενεργό συμμετοχή σ' αυτή τη διεργασία και να επιδείξει προθυμία στην επίτευξη καλών πολιτικών γειτονίας·

16.    χαιρετίζει την έναρξη διαλόγου μεταξύ της ΕΕ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας σχετικά με τα μέτρα για την αποφυγή των σοβαρών αρνητικών συνεπειών της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας για τη συνεργασία της Ουκρανίας με τη Ρωσία και την Τελωνειακή Ένωση·

17.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Ουκρανίας καθώς και στις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης.