Procedură : 2014/2717(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0056/2014

Texte depuse :

B8-0056/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/07/2014 - 10.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 136kWORD 78k
15.7.2014
PE536.957v01-00
 
B8-0056/2014

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la Ucraina (2014/2717(RSP))


Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Jean-Luc Mélenchon, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Ucraina (2014/2717(RSP))  
B8‑0056/2014

Parlamentul European,

–  având în vedere raportul privind situația drepturilor omului din Ucraina al Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului din 15 iunie 2014,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în Ucraina are loc o confruntare politică și militară ce durează din februarie 2014, după înlăturarea de la putere a președintelui țării în urma mai multor luni de tulburări politice;

B.  întrucât, în urma înlăturării de la putere a președintelui Viktor Ianukovici la 21 februarie 2014, populația din partea de sud-est a Ucrainei a protestat împotriva noii guvernări; întrucât, la mijlocul lunii martie, grupuri armate autoproclamate inițial „unități de autoapărare” au atacat și au ocupat clădiri administrative în mai multe orașe, îndeosebi în Donețk și Luhansk; întrucât revendicările lor variau de la federalizarea Ucrainei și separarea regiunii în care se aflau de restul țării până la aderarea la Rusia;

C.  întrucât, la mijlocul lui aprilie, Serviciul de Securitate și Ministerul de Interne ale noului guvern al Ucrainei au demarat operațiuni militare, pe care guvernul le-a numit „operațiuni antiteroriste”, inițial în regiunea Donețk, iar apoi și în regiunea Luhansk; întrucât operațiunile militare ale guvernului ucrainean s-au intensificate după alegerile prezidențiale anticipate, fapt ce a încălcat promisiunile făcute de noul Președinte ales Poroșenko în timpul campaniei electorale de a dezamorsa conflictul;

D.  întrucât încetarea focului de 10 zile a fost deseori încălcată de ambele părți și nu a materializat impulsul necesar pentru încetarea violențelor; întrucât Președintele Poroșenko a decis să reia la 30 iunie 2014 atacurile militare asupra regiunilor din sud-estul Ucrainei;

E.  întrucât zone rezidențiale, spitale și infrastructura orășenească, inclusiv instalații de aprovizionare cu apă și cu electricitate și școli, fac tot mai des obiectul atacurilor militare din partea armatei Ucrainene, a Gărzii Naționale și a altor formațiuni militare; întrucât, potrivit raportului publicat de Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului la 15 iunie 2014, 356 de persoane, dintre care 257 de civili, inclusiv 14 copii, au fost ucise de la începerea de către guvernul ucrainean a operațiunilor militare în regiunile Donețk și Luhansk din estul țării; întrucât în orașele asediate s-a creat un deficit de produse alimentare, apă și medicamente; întrucât există dovezi care demonstrează că au fost utilizate mine antipersonal și bombe incendiare; întrucât, potrivit datelor publicate de ONU, aproximativ 160 000 de refugiați au părăsit zonele de conflict; întrucât, potrivit ONU, statul suferă de lacune importante în capacitatea sa de a proteja persoanele strămutate intern;

F.  întrucât principalele motive care stau la baza conflictului actual din Ucraina sunt problemele interne nesoluționate; întrucât relațiile dintre stat și societate sunt foarte slabe în Ucraina; întrucât viața politică din Ucraina este dominată de oligarhi, situație în care comercianții cu petrol și gaz devin miniștri, guvernatori și șefi ai principalelor instituții din Ucraina; întrucât principalele instituții democratice și de stat – parlamentul, sistemul judecătoresc și ramura executivă a guvernului – nu își îndeplinesc funcțiile de bază pe care le implică guvernanța, reprezentarea corespunzătoare și apărarea intereselor societății ucrainene; întrucât corupția este larg răspândită; întrucât, potrivit unui raport recent al OCDE, disparitățile dintre regiuni sunt semnificative în raport cu standardele OCDE și continuă să se mărească; întrucât indicele dezvoltării umane s-a deteriorat în majoritatea regiunilor din Ucraina în perioada 2000-2010; întrucât guvernele de nivel subnațional depind de obicei în măsură foarte mare de transferurile de la guvernul central, ale căror repartizare o consideră imprevizibilă și lipsită de transparență; întrucât guvernele și parlamentele au alimentat lipsa de încredere și ura ce există între diferitele părți ale societății ucrainene prin adoptarea unor decizii controversate privind limba, istoria și relațiile internaționale; întrucât niciuna dintre aceste probleme nu a fost soluționată de recenta schimbare politică;

G.  întrucât nivelul de reprezentare a politicienilor naționaliști și xenofobi de extremă dreaptă din noul guvern ucrainean este extrem de preocupant; întrucât noul guvern nu controlează organizația notorie Sectorul de Dreapta; întrucât Partidul Comunist din Ucraina, care a propus un program pentru păstrarea unității Ucrainei și protecția drepturilor tuturor cetățenilor țării, este amenințat cu represalii violente și a făcut obiectul unei interdicții juridice, acest partid fiind adus recent în fața justiției;

H.  întrucât, în prezent, are lor un război de propagandă între Ucraina, Occident și Rusia, fapt ce face extrem de dificil accesul la informații obiective cu privire la situația din Ucraina; întrucât au fost uciși șase jurnaliști, iar mulți alții au fost reținuți, atacați și intimidați; întrucât organizațiile de mass-media care critică guvernul, cum ar fi grupul Multimedia Invest Group, sunt discriminate;

I.  întrucât, potrivit recentului raport al ONU, nivelul sărăciei din Ucraina se situa la începutul anului 2014 la aproximativ 25%, 11 milioane de persoane trăind în condiții ce se află sub standardele sociale de la nivel local; întrucât revendicările socioeconomice ale mișcării din Maidan au fost înlocuite cu programul neoliberal al noului guvern, care aplică condițiile aferente împrumutului acordat de Fondul Monetar Internațional, și anume reducerea subvențiilor vitale la energie, reduceri în sectorul public, ale pensiilor din sectorul public și reducerea puternică a prestațiilor de securitate socială, ceea ce are consecințe grave pentru păturile cele mai vulnerabile ale societății ucrainene; întrucât actualul conflict militar a agravat și mai mult situația; întrucât prețurile la produse alimentare au crescut cu 8,2% față de nivelul din 2013, extinzând criza socioeconomică către multe familii ucrainene;

J.  întrucât, în mai 2014, prețul la gaze naturale a crescut în Ucraina cu 50% pentru consumatorii individuali și cu 40% pentru instalațiile de încălzire centrală, până în 2018 fiind programate noi creșteri; întrucât, în locul negocierii de soluții pentru problemele existente prin aplicarea acordurilor atinse între Rusia și Ucraina, ambele părți escaladează conflictul legat de aprovizionarea cu gaz, alimentând astfel temerile și emoțiile populației ucrainene;

K.  întrucât Statele Unite, statele membre ale UE, NATO și Rusia contribuie la conflict prin acordarea unui important sprijin politic și material, inclusiv militar, ambelor părți la conflict;

L.  întrucât Statele Unite au reacționat la criza din Ucraina prin adoptarea unui program în valoare de 1 miliard de USD pentru noi exerciții militare terestre, maritime și aeriene în Europa de Est; întrucât noul Președinte ales Poroșenko a semnat un Acord de cooperare militară între SUA și Ucraina, care reprezintă baza pentru implicarea directă a consilierilor americani în acțiunile militare ale guvernului ucrainean, modernizarea și reabilitarea armatei și ale întregului sector al securității;

M.  întrucât NATO profită de criza din Ucraina pentru a se relansa și a iniția o nouă confruntare cu Rusia, mărind numărul manevrelor din țările Europei de Est, iar la summitul său din septembrie 2014 va discuta noi strategii militare și desfășurări de forțe în Europa de Est, ceea ce încalcă Actul fondator dintre NATO și Rusia din 1997 prin care NATO s-a angajat să nu mărească numărul forțelor de luptă care staționează permanent în Europa de Est;

N.  întrucât UE continuă să nu recunoască situația reală din Ucraina și sprijină fără discernământ guvernul ucrainean; întrucât UE își continuă politica de sancțiuni aplicate Rusiei; întrucât Acordul de asociere UE-Ucraina, care include un Acord cuprinzător de liber schimb, a fost semnat în pofida preocupărilor exprimate de secțiuni importante ale populației din Ucraina și în pofida opoziției acestora; întrucât Comisia a convenit asupra unei serii de măsuri concrete de acordare Ucrainei a unei asistențe pe termen scurt și mediu,

1.  își exprimă profunda îngrijorare față de reluarea confruntării militare din estul Ucrainei; lansează un apel ferm Președintelui Poroșenko de a înceta acțiunile militare; invită toate părțile să convină de urgență asupra încetării imediate a focului și să depună eforturi în sensul încetării definitive a violențelor prin intermediul unui proces politic și diplomatic;

2.  subliniază că puternica criză politică ce afectează în prezent Ucraina nu poate fi soluționată prin mijloace militare, ci necesită o profundă dezbatere la nivel național privind reformele constituționale, politice și economice necesare, precum și orientarea geopolitică a țării;

3.  invită Rusia, UE și SUA să nu mai alimenteze conflictul prin acordarea de sprijin politic și material, inclusiv militar, părților la conflict și să înceapă să contribuie la crearea unui nou pact social între diferitele părți ale țării, recunoscând diversitatea existentă în Ucraina ca un element preponderent pozitiv al identității Ucrainene și să depună eforturi pentru a realiza integritatea teritorială și suveranitatea țării;

4.  solicită să se impună un embargou asupra aprovizionării cu armament a tuturor părților la conflict și să fie rechemați din Ucraina toți consultanții militari străini și alt personal militar;

5.  invită toate părțile implicate să se abțină de la utilizarea de mesaje de intoleranță și de la expresii care pot incita la ură, violență, ostilitate, discriminare și radicalizare;

6.  sprijină consolidarea rolului Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în soluționarea crizei din Ucraina; solicită să fie pusă în practică „foaia de parcurs” elaborată de președinția elvețiană, care reprezintă o bună bază pentru soluționarea crizei prin mijloace politice;

7.  exprimă condoleanțe profunde familiilor victimelor civile ale conflictului; condamnă încălcările grave ale dreptului internațional umanitar comise de ambele părți în zonele în care are loc conflictul militar; solicită să fie desfășurată o anchetă independentă privind toate cazurile de abuz al drepturilor omului și să fie trase la răspundere persoanele responsabile;

8.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la aprofundarea crizei umanitare din zonele afectate de conflict; solicită tuturor părților la conflict să faciliteze accesul organizaților internaționale la zonele afectate de operațiunile de securitate, astfel încât să poată fi evaluate și tratate nevoile reale ale populației;

9.  solicită să se efectueze o cercetare independentă și cuprinzătoare a tuturor cazurilor de încălcare a drepturilor omului, în special a crimelor de război, a celor legate de violențele ce au avut loc la Odessa la 2 mai 2014 și a celor legate de protestele din Maidan, precum și să fie anchetate persoanele care au încălcat legea; subliniază că acest proces ar trebui desfășurat astfel încât să trezească încredere în procesul de cercetare și de judecată, permițând astfel comunităților afectate să accepte în întregime rezultatele unei astfel de cercetări;

10.  își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la consecințele politicilor adoptate de noul guvern în baza condițiilor stabilite de Fondul Monetar Internațional (FMI) și de UE; denunță faptul că populația Ucrainei este nevoită să suporte costul politicilor eșuate ale fostelor guvernări în locul oligarhilor ucraineni;

11.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la politica instabilă de securitate energetică a Ucrainei și consecințele acesteia pentru cetățeni; invită Rusia și Ucraina să reia cooperarea constructivă în domeniul economic și în cel al energiei pentru a garanta prețuri la energie accesibile pentru toți și să se abțină de la utilizarea energiei și a comerțului ca instrumente politice;

12.  insistă cu fermitate ca politicienii ucraineni și cei internaționali să dea dovadă de reținere și să se abțină de la declarații care ar putea duce la agravarea conflictului; este extrem de îngrijorat de războiul de propagandă purtat de toate părțile; invită toate părțile să asigure condițiile necesare pentru jurnaliști și alți lucrători ai mass-mediei, a căror activitate este esențială pentru evaluarea obiectivă a situației în toate regiunile Ucrainei;

13.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la rolul politic al forțelor naționaliste și xenofobe de extremă dreaptă din peisajul politic din Ucraina; condamnă atacurile îndreptate împotriva Partidului Comunist, precum și eforturile de a-l interzice;

14.  își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la confruntarea tot mai pronunțată dintre NATO și Rusia și la pericolul unei noi curse a înarmării; avertizează cu privire la faptul că nedeschiderea unui dialog orientat spre rezultate ar putea avea consecințe periculoase pentru pacea și securitatea din Europa și din lume;

15.  observă că politica menită să separe dimensiunea estică a politicii de vecinătate de evoluția relațiilor dintre UE și Rusia a suferit eșec; subliniază necesitatea de a revizui dimensiunea estică a politicii de vecinătate în vederea dezvoltării unei cooperări regionale care să nu excludă nicio țară; invită Rusia să participe proactiv la acest proces și să își manifeste dorința de a se implica în politicile de bună vecinătate;

16.  salută deschiderea dialogului dintre UE, Ucraina și Rusia cu privire la măsurile prin care să se evite consecințele negative ale acordului de asociere dintre UE și Ucraina pentru cooperarea dintre Ucraina, Rusia și Uniunea Vamală;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Parlamentului și Guvernului Ucrainei, precum și adunărilor parlamentare ale OSCE și Consiliului Europei.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate