Procedură : 2014/2717(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0057/2014

Texte depuse :

B8-0057/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/07/2014 - 10.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0009

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 133kWORD 73k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0025/2014
15.7.2014
PE536.958v01-00
 
B8-0057/2014

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Ucraina (2014/2717(RSP))


Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Ucraina (2014/2717(RSP))  
B8‑0057/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la politica europeană de vecinătate, Parteneriatul estic și Ucraina, în special Rezoluția din 27 februarie 2014 referitoare la situația din Ucraina(1), Rezoluția din 13 martie 2014 referitoare la invadarea Ucrainei de către Rusia(2) și Rezoluția din 17 aprilie 2014 referitoare la presiunea exercitată de Rusia asupra țărilor din Parteneriatul estic și, în special, destabilizarea Ucrainei de est(3),

–       având în vedere rezultatul alegerilor prezidențiale organizate în Ucraina la 25 mai 2014 și concluziile preliminare ale misiunii de observare a OSCE, în care se afirmă că alegerile au fost bine organizate, cu o importantă participare la vot și o „voință clară a autorităților de a organiza alegeri care s-au dovedit autentice și conforme în mare măsură cu angajamentele internaționale și în cursul cărora s-au respectat libertățile fundamentale în marea majoritate a țării”, în ciuda tensiunilor din estul Ucrainei,

–       având în vedere inițiativele și acțiunile întreprinse de Președintele Poroșenko în vederea restabilirii păcii și a ordinii pe întreg teritoriul Ucrainei, bazate în special pe planul său pentru pace în 14 puncte,

–       având în vedere semnarea, la 27 mai 2014, a părților finale ale Acordului de asociere UE-Ucraina și ale Acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător,

–       având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 23 iunie 2014 și concluziile Consiliului European privind Ucraina din 27 iunie 2014,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât ocupația rusească și anexarea ilegală a Crimeii, precum și continuarea violențelor și tulburărilor interne, sprijinite de Rusia, reprezintă o provocare majoră pentru unitatea Ucrainei, o tragedie umană pentru victimele și persoanele implicate și o criză de securitate majoră pentru întreg continentul european;

B.     întrucât ocupația rusească și anexarea Crimeii încalcă legislația internațională și obligațiile internaționale ale Rusiei care decurg din Carta ONU, Actul final de la Helsinki, Statutul Consiliului Europei și Memorandumul din 1994 de la Budapesta privind garanțiile în materie de securitate, precum și obligațiile bilaterale care decurg din Tratatul bilateral de prietenie, cooperare și parteneriat din 1997;

C.     întrucât Uniunea Europeană, alături de majoritatea covârșitoare a comunității internaționale, nu a recunoscut și nu va recunoaște anexarea ilegală a Crimeii de către Rusia, realizată prin mijloace militare;

D.     întrucât tulburările civile și violențele de natură separatistă din estul Ucrainei, în special din regiunile Lugansk, Donețk și Harkov, au parțial la bază divizările interne din Ucraina, care sunt însă instigate din afara țării printr-o strategie deliberată a Rusiei vizând subminarea autorității guvernului ucrainean și ajutorul și susținerea acordate separatiștilor, atât direct, cât și indirect, nu în ultimul rând printr-o retorică dură, declarații ostile și acoperire mediatică mistificatoare;

E.     întrucât reluarea recentă a discuțiilor directe dintre guvernul ucrainean și responsabilii ruși oferă speranțe că se poate găsi o soluție diplomatică pentru a se pune capăt violențelor și a se preveni escaladarea conflictului, care ar avea consecințe grave nu doar pentru Ucraina, ci și pentru Uniunea Europeană și Federația Rusă;

F.     întrucât încetarea focului declarată în mod unilateral de guvernul ucrainean nu s-a bucurat de susținere din partea separatiștilor,

1.      reiterează condamnarea fermă a invadării și anexării Crimeii de către Rusia, acțiuni care încalcă în mod clar Carta ONU, Actul final de la Helsinki al OSCE, Statutul Consiliului Europei, Memorandumul de la Budapesta din 1994 privind garanțiile în materie de securitate, Tratatul bilateral de prietenie, cooperare și parteneriat din 1997 și Acordul din 1997 privind statutul și condițiile staționării pe teritoriul Ucrainei a flotei din Marea Neagră; consideră că acțiunile întreprinse de Rusia amenință securitatea și stabilitatea întregului continent european;

2.      salută planul pentru pace în 14 puncte prezentat de Președintele Poroșenko și viziunea acestuia asupra unei forme descentralizate de guvernare a Ucrainei care să contribuie la depășirea divizărilor interne și să pună capăt violențelor separatiste din estul țării;

3.      constată că forțele militare și de securitate ucrainene au înregistrat recent progrese în ceea ce privește reinstaurarea legii și ordinii într-o serie de orașe-cheie din estul țării; regretă profund pierderile de vieți omenești, dar subliniază că autoritățile ucrainene au drepturi depline în temeiul legii, precum și responsabilitatea de a acționa; invită toate părțile implicate să facă tot posibilul pentru a proteja populația civilă;

4.      își exprimă susținerea fermă pentru reluarea negocierilor detaliate între toate părțile implicate, negocieri care ar trebui să se bazeze pe planul pentru pace al președintelui și să ducă la un acord de încetare a focului respectat pe deplin; salută implicarea activă a miniștrilor de Externe francez și german în eforturile diplomatice recente pentru găsirea unei soluții, dar regretă în același timp absența notabilă a Înaltului Reprezentant al UE;

5.      salută în egală măsură declarația prin care președintele rus își exprimă sprijinul de principiu față de planul pentru pace, precum și decizia Consiliului Federal de a revoca autorizația de a recurge la forțe rusești în scopul unei intervenții militare în Ucraina; își exprimă speranța că această decizie va fi urmată de măsuri suplimentare din partea Rusiei vizând dezescaladarea conflictului, în special și în mod prioritar prin stoparea fluxului de luptători ilegali, arme și echipamente pe teritoriul Ucrainei, precum și prin exercitarea activă a influenței sale asupra grupurilor ilegal armate din estul țării, pentru ca aceștia să pună capăt violențelor și să predea armele; se așteaptă la progrese tangibile, înregistrate fără întârziere în ceea ce privește cele patru etape identificate în concluziile Consiliului European din 27 iunie 2014;

6.      se așteaptă ca Verhovna Rada să adopte rapid schimbările constituționale avute în vedere în planul prezidențial pentru pace, în special în ceea ce privește consolidarea guvernanței locale și o lege nouă privind utilizarea limbilor; subliniază că o astfel de nouă lege privind utilizarea limbilor ar trebui să respecte cele mai înalte standarde internaționale și europene;

7.      îndeamnă guvernul ucrainean să își țină promisiunea și să interzică în mod explicit discriminarea pe criterii de orientare sexuală în cadrul viitoarei reforme a codului muncii;

8.      regretă întârzierea în desfășurarea unei misiuni PSAC de poliție și de menținere a legii și ordinii în Ucraina, propusă inițial în aprilie și discutată în cadrul Consiliului Afaceri Externe la 23 iunie 2014; se așteaptă ca misiunea respectivă să poată fi desfășurată fără întârzieri nejustificate în cursul verii;

9.      solicită eliberarea tuturor persoanelor deținute în mod ilegal de către separatiști și subliniază faptul că Misiunea specială de monitorizare a OSCE trebuie să aibă acces nelimitat în toate regiunile Ucrainei, pentru a fi în măsură să contribuie la un acord de încetare a focului și la găsirea unei soluții politice pentru conflict;

10.    subliniază că toate părțile trebuie să evite retorica și declarațiile care ar putea contribui la agravarea conflictului; subliniază că problemele cu care se confruntă Ucraina nu pot fi rezolvate exclusiv prin mijloace militare;

11.    constată cu satisfacție că, la 27 iunie 2014, Consiliul European și-a subliniat disponibilitatea de a „se reuni din nou în orice moment pentru măsuri restrictive suplimentare și semnificative” și scoate în evidență faptul că, deocamdată, relațiile UE-Rusia nu pot fi conduse după scenariul „business as usual”; se așteaptă ca Consiliul să extindă domeniul de aplicare și amploarea sancțiunilor dacă și când va fi necesar și să le prelungească pe cele aflate în vigoare; constată cu preocupare că programul Președinției italiene se referă la Rusia doar în calitate de „partener strategic”, fără a face trimitere la actuala criză pe care o traversează relațiile UE-Rusia;

12.    sprijină pe deplin plata celor 750 milioane EUR ca ajutor oferit de UE Ucrainei, precum și eforturile de a garanta asistență financiară suplimentară în cadrul reuniunii de coordonare a donatorilor de la nivel înalt organizată la Bruxelles la 8 iulie 2014;

 

13.    reamintește guvernului ucrainean și tuturor partidelor și personalităților politice că este nevoie urgentă de reforme economice și politice interne; atrage atenția asupra faptului că reformele interne nu ar trebui inițiate exclusiv din cauza presiunii exercitate de donatorii externi, ci ar trebui să se bazeze pe sprijinul solid al populației, pentru a crea oportunități economice și sociale durabile prin modernizarea țării;

14.    salută decizia de a interzice importurile de mărfuri din Crimeea și Sevastopol dacă acestea nu dețin un certificat ucrainean și încurajează și alte țări să introducă măsuri similare;

15.    invită Comisia să își continue eforturile de intermediere a unui acord privind prețul gazelor încheiat între Gazprom și guvernul ucrainean; subliniază că utilizarea resurselor energetice ca instrument de politică externă subminează credibilitatea pe termen lung a Rusiei ca partener comercial fiabil al UE și că trebuie acordată prioritate măsurilor suplimentare de reducere a dependenței UE față de gazele rusești;

16.    subliniază că preocupările Rusiei legate de procesul de asociere cu UE a Ucrainei și a celorlalte țări din vecinătatea estică trebuie clarificate în mod adecvat, pentru a se reduce temerile nejustificate că vor apărea noi diviziuni geopolitice pe continentul european; subliniază că fiecare țară are dreptul să facă propriile alegeri politice, dar că angajamentul UE cu partenerii estici vizează extinderea prosperității și creșterea stabilității politice, de pe urma cărora va avea de câștigat în cele din urmă și Federația Rusă;

17.    invită statele membre să continue rapid procesul de ratificare a Acordului de asociere cu Ucraina și subliniază importanța punerii depline în aplicare a acestuia;

18.    invită viitoarea Comisie să facă o prioritate din revizuirea cuprinzătoare a politicii de vecinătate, care ar trebui să se concentreze pe livrarea unor rezultate concrete și tangibile în ceea ce privește schimburile comerciale, contactele interpersonale și stabilitatea politică;

19.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre, Președintelui interimar, Guvernului și Parlamentului Ucrainei, Consiliului Europei, precum și Președintelui, Guvernului și Parlamentului Federației Ruse.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0170.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0248.

(3)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0457.

Notă juridică - Politica de confidențialitate