Predlog resolucije - B8-0057/2014Predlog resolucije
B8-0057/2014

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Ukrajini

15.7.2014 - (2014/2717(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander grof Lambsdorfski, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0025/2014

Postopek : 2014/2717(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0057/2014
Predložena besedila :
B8-0057/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8‑0057/2014

Resolucija Evropskega parlamenta  o razmerah v Ukrajini

(2014/2717(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o evropski sosedski politiki, vzhodnem partnerstvu in Ukrajini, zlasti resolucij z dne 27. februarja 2014 o razmerah v Ukrajini[1], z dne 13. marca 2014 o invaziji Rusije na Ukrajino[2] in z dne 17. aprila 2014 o ruskem pritisku na države vzhodnega partnerstva, zlasti o destabilizaciji vzhodne Ukrajine[3],

–       ob upoštevanju izida predsedniških volitev v Ukrajini dne 25. maja 2014 in predhodnih sklepov misije za opazovanje volitev OVSE, v katerih je bilo navedeno, da so bile volitve dobro organizirane, da je bila volilna udeležba visoka in da so bile oblasti trdno odločene izpeljati volitve, ki bi bile kljub napetosti v vzhodnem delu Ukrajine v večjem delu države večinoma v skladu z mednarodnimi zavezami in bi spoštovale temeljne svoboščine,

–       ob upoštevanju pobud in ukrepov predsednika Porošenka za obnovitev miru in reda po vsej Ukrajini, temelječih na mirovnem načrtu, ki zajema 14 točk,

–       ob upoštevanju podpisa zadnjih delov pridružitvenega sporazuma med EU in Ukrajino ter poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini z dne 27. maja 2014,

–       ob upoštevanju sklepov z zasedanja Sveta za zunanje zadeve dne 23. junija 2014 in sklepov Evropskega sveta o Ukrajini z dne 27. junija 2014,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker ruska zasedba in nezakonita priključitev Krima ter nenehni nemiri in nasilje, ki jih podpira Rusija, pomenijo velik izziv za enotnost Ukrajine, tragedijo za žrtve in vpletene osebe ter obsežno varnostno krizo za celotno evropsko celino;

B.     ker ruska zasedba in priključitev Krima krši mednarodno pravo in mednarodne obveznosti Rusije, ki izhajajo iz Ustanovne listine Združenih narodov, Helsinške sklepne listine, Statuta Sveta Evrope in memoranduma iz Budimpešte o varnostnih zagotovilih iz leta 1994, pa tudi dvostranske obveznosti, izhajajoče iz dvostranske pogodbe o prijateljstvu, sodelovanju in partnerstvu iz leta 1997;

C.     ker Evropska unija, pa tudi precejšnja večina mednarodne skupnosti, ni in ne bo priznala nezakonite priključitve Krima, dosežene z vojaškimi sredstvi;

D.     ker separatistični nemiri in nasilje na vzhodu Ukrajine, zlasti v regijah Luhanska, Donecka in Harkova, delno temeljijo na notranjem razkolu v Ukrajini, ki pa ga Rusija še podžiga z namerno strategijo, s katero želi spodkopati ukrajinske oblasti ter posredno in neposredno spodbujati in podpirati separatiste, nenazadnje tudi z ostro retoriko, sovražnimi izjavami in izmišljenim medijskim poročanjem;

E.     ker pred kratkim ponovno začeti neposredni pogovori med ukrajinsko vlado in ruskimi voditelji vzbujajo upanje, da je mogoče z diplomatsko rešitvijo končati nasilje in preprečiti stopnjevanje konflikta, saj bi imelo to resne posledice ne le za Ukrajino, pač pa tudi za Evropsko unijo in Rusko federacijo;

F.     ker enostransko razglašeno premije ukrajinske vlade ni naletelo na podporo separatistov;

1.      ponovno odločno obsoja rusko invazijo na Krim in njegovo priključitev, ki sta nedvomni kršitvi ustanovne listine OZN, Helsinške sklepne listine OVSE, statuta Sveta Evrope, memoranduma iz Budimpešte o varnostnih zagotovilih iz leta 1994, dvostranske pogodbe o prijateljstvu, sodelovanju in partnerstvu iz leta 1997, sporazuma o statusu in pogojih prisotnosti ruskega črnomorskega ladjevja na ozemlju Ukrajine iz leta 1997; meni, da rusko ravnanje ogroža varnost in stabilnost celotne evropske celine;

2.      pozdravlja mirovni načrt predsednika Porošenka, ki zajema 14 točk, in njegovo vizijo o bolj decentralizirani obliki upravljanja Ukrajine kot podlagi za odpravo notranjega razkola v državi in prenehanje separatističnega nasilja na vzhodu države;

3.      ugotavlja, da so ukrajinske vojaške in varnostne sile pred kratkim dosegle napredek pri ponovnem vzpostavljanju javnega reda in miru v številnih pomembnejših mestih vzhodne Ukrajine; močno obžaluje smrtne žrtve, a poudarja, da imajo ukrajinske oblasti vsa pravna pooblastila in odgovornost ukrepati; poziva vse strani, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi zaščitile civilno prebivalstvo;

4.      izraža močno podporo ponovni vzpostavitvi celovitih pogajanj med vsemi stranmi, ki bi morala temeljiti na predsedniškem mirovnem načrtu in privesti do sporazuma o premirju, ki bi ga v celoti spoštovale vse strani; pozdravlja dejavno udeležbo francoskega in nemškega zunanjega ministra pri nedavnih diplomatskih prizadevanjih za dosego rešitve, obenem pa obžaluje vidno odsotnost visoke predstavnice EU;

5.      prav tako pozdravlja izjavo ruskega predsednika, da načeloma podpira mirovni načrt, in odločitev sveta federacije, da prekliče odobritev uporabe ruskih enot za vojaško posredovanje v Ukrajini; upa, da bodo tej odločitvi sledili nadaljnji ukrepi ruske strani za umiritev konflikta, predvsem in prednostno zaustavitev toka nezakonitih bojevnikov, orožja in opreme prek meje v Ukrajino in dejavna uporaba vpliva na nezakonite oborožene skupine v vzhodni Ukrajini za prekinitev nasilja in razorožitev; pričakuje takojšen viden napredek pri štirih točkah, navedenih v sklepih Evropskega sveta z dne 27. junija 2014;

6.      pričakuje, da bo ukrajinski parlament (verhovna rada) hitro sprejel ustavne spremembe, predvidene v predsedniškem mirovnem načrtu, zlasti kar zadeva krepitev lokalnega upravljanja in nov zakon o uporabi jezikov; poudarja, da mora novi zakon o uporabi jezikov izpolnjevati najvišje mednarodne in evropske standarde;

7.      poziva ukrajinsko vlado, naj izpolni obljubo in v predvideni reformi delovnega zakonika izrecno prepove diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti;

8.      obžaluje, da je prišlo do zamude pri napotitvi misije za policijsko področje in vzdrževanje javnega reda in miru v Ukrajino, saj so bili prvi predlogi zanjo podani aprila, nato pa je o njej razpravljal Svet za zunanje zadeve 23. junija 2014; pričakuje, da bo misijo mogoče brez nepotrebnih zamud napotiti poleti;

9.      zahteva izpustitev vseh nezakonito pridržanih oseb, ki so jih zajeli separatisti, in poudarja, da mora imeti posebna opazovalna misija OVSE neomejen dostop do vseh delov Ukrajine, da bi lahko prispevala k premirju in iskanju politične rešitve za konflikt;

10.    poudarja, da se morajo vse strani vzdržati izjav in retorike, s katerimi bi dodatno podžgali konflikt; poudarja, da težav v Ukrajini ni mogoče rešiti izključno z vojaškimi sredstvi;

11.    z zadovoljstvom ugotavlja, da je Evropski svet 27. junija 2014 ponovno izrazil pripravljenost „se kadarkoli ponovno sestati in sprejeti dodatne pomembne restriktivne ukrepe”, in poudarja, da trenutno odnosov med EU in Rusijo ni mogoče obravnavati kot vsakdanje odnose; pričakuje, da bo Svet po potrebi razširil obseg sankcij ter podaljšal obstoječe; zaskrbljeno ugotavlja, da je Rusija v programu italijanskega predsedstva navedena zgolj kot „strateška partnerica” in da ni omenjena trenutna kriza v odnosih med EU in Rusijo;

12.    v celoti podpira izplačilo pomoči EU Ukrajini v višini 750 milijonov EUR in prizadevanja za zagotovitev dodatne finančne pomoči na usklajevalnem srečanju donatorjev na visoki ravni, ki je potekalo 8. julija 2014 v Bruslju;

13.    spominja ukrajinsko vlado ter vse politične stranke in osebnosti, da so nujno potrebne notranje gospodarske in politične reforme; poudarja, da notranjih reform ne gre sprejemati zgolj na podlagi pritiska zunanjih donatorjev, pač pa bi morale temeljiti na trdni javni podpori ustvarjanju trajnostnih gospodarskih in družbenih priložnosti s posodobitvijo države;

14.    pozdravlja odločitev o prepovedi uvoza blaga brez ukrajinskega potrdila s Krima in Sevastopola in spodbuja druge države, naj sprejmejo podobne ukrepe;

15.    poziva Komisijo, naj še naprej poskuša posredovati pri dogovoru med družbo Gazprom in ukrajinsko vlado o cenah za plin; poudarja, da uporaba energetskih virov kot zunanjepolitičnega orodja spodkopava dolgoročno verodostojnost Rusije kot zanesljive trgovinske partnerice EU in da morajo biti dodatni ukrepi, s katerimi bi se zmanjšala odvisnost EU od ruskega plina, prednostna naloga;

16.    poudarja, da je treba ustrezno pojasniti ruske pomisleke glede procesa pridružitve Ukrajine in drugih vzhodnih partneric k EU, da bi odpravili neutemeljene bojazni o novi geopolitični razdelitvi evropske celine; poudarja, da ima vsaka država pravico do samostojnih političnih izbir, da pa je namen odnosov EU z vzhodnimi partnericami širjenje blaginje in večja politična stabilnost, kar bo navsezadnje v prid tudi Ruski federaciji;

17.    poziva države članice, naj hitro nadaljujejo postopek ratifikacije pridružitvenega sporazuma z Ukrajino, in poudarja, kako pomembno je, da se začne v celoti izvajati;

18.    poziva novo Komisijo, naj prednostno obravnava potrebo po celovitem pregledu sosedske politike, ki bi se morala na področju trgovine, medosebnih stikov in politične stabilnosti osredotočati na konkretne in oprijemljive rezultate;

19.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic, začasnemu predsedniku, vladi in parlamentu Ukrajine, Svetu Evrope ter predsedniku, vladi in parlamentu Ruske federacije.