Procedūra : 2014/2716(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0061/2014

Iesniegtie teksti :

B8-0061/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 17/07/2014 - 10.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0011

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 155kWORD 66k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0059/2014
15.7.2014
PE536.962v01-00
 
B8-0061/2014

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Irākā (2014/2716(RSP))


Victor Boştinaru, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ana Gomes, Kati Piri, Eugen Freund, Demetris Papadakis S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Irākā (2014/2716(RSP))  
B8‑0061/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Irāku, jo īpaši 2014. gada 27. februāra rezolūciju par stāvokli Irākā(1),

–       ņemot vērā partnerības un sadarbības nolīgumu (PSN) starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses, un Parlamenta 2013. gada 17. janvāra rezolūciju par ES un Irākas partnerības un sadarbības nolīgumu(2),

–       ņemot vērā Ārlietu padomes secinājumus par Irāku, jo īpaši 2014. gada 23. jūnijā pieņemtos secinājumus,

–       ņemot vērā 1948. gadā pieņemto Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–       ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kuram ir pievienojusies arī Irāka,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā no al-Qaeda atšķēlusies džihādistu grupa Islāma valsts (IS) — bijusī Irākas un Levantes Islāma valsts (ISIL) — iekaroja daļu ziemeļrietumu Irākas, tostarp Irākas otru lielāko pilsētu Mosulu, veica tūlītējus nāvessodus Irākas pilsoņiem, piemēroja šariata likumu skarbu interpretāciju, iznīcināja šiītu, sufiju un sunnītu kulta vietas un svētnīcas, apgānīja baznīcas un veica citus nežēlīgus noziegumus pret civiliedzīvotājiem; tā kā IS ir paziņojusi par nodomu atbrīvot Irāku par šiītiem un iznīcināt viņu svētvietas Karbalas un Nadžafas pilsētās;

B.     tā kā pastāv tieša saikne starp situāciju Irākā un situāciju Sīrijā, būtiski veicinot IS izvirzīšanos; tā kā IS pārvietošanās brīvība starp Sīriju un Irāku deva tai iespējas uzlabot klātbūtni abās valstīs, palielināt ietekmi un pasludināt „kalifātu” teritorijā, kas atņemta Sīrijai un Irākai;

C.     tā kā ievērojami IS ienākumu avoti ir banku un uzņēmumu izlaupīšana kontrolētajā teritorijā, naftas pārdošana IS okupētajos Sīrijas ziemeļu reģionos un līdzekļu saņemšana no turīgiem donoriem, jo īpaši no Saūda Arābijas, Kataras, Kuveitas un Apvienotajiem Arābu Emirātiem;

D.     tā kā IS straujā ietekmes palielināšanās parādīja, cik trausla ir Irākas armija un institūcijas, kurām traucē korupcija, sektantisms un premjerministra Nuri al-Maliki valdības īstenotā ekskluzīvisma politika, kas ir novedusi pie Irākas sunnītu minoritātes ievērojamas atsvešināšanās;

E.     tā kā kurdu reģionālās valdības (KRG) prezidents Massoud Barzani aicināja reģionālo parlamentu izveidot neatkarīgu vēlēšanu komisiju, kas sāktu organizēt referendumu par šī pusautonomā reģiona neatkarību;

F.     tā kā Irākā 2014. gada 30. aprīlī notika parlamenta vēlēšanas, kurās vairākumu saņēma premjerministra Nuri al-Maliki „Tiesiskuma bloks”; tā kā, ņemot vērā kritiskos izaicinājumos, ar kuriem saskaras Irāka, piemēram, IS ofensīvu un iespējamo kurdu neatkarības balsojumu, un ņemot vērā al-Maliki valdības nespēju strādāt iekļaujošā un tolerantā veidā, arvien palielinās aicinājumi al-Maliki necensties palikt uz trešo premjerministra pilnvaru termiņu un ka tā vietā būtu jāveido patiesi iekļaujoša valdība; tā kā šiītu reliģiskais līderis Ayatollah Sistani aicināja visas Irākas partijas steidzami vienoties par šādu valdību, bet jaunievēlētajam Irākas parlamentam līdz šim to nav izdevies paveikt;

G.     tā kā gan Amerikas Savienotajās Valstis, gan Irānas Islāma Republika paziņoja par atbalstu Irākas valdībai — ASV nosūtīja militāros padomdevējus un Irāna apsolīja aizsargāt šiītu svētās pilsētas Karbalu un Nadžafu; tā kā prezidents Hassan Rouhani paziņoja par gatavību sadarboties ar ASV, lai cīnītos pret IS draudiem Irākā un veicinātu valsts stabilizāciju; tā kā Islāma Republikas augstākais vadītājs Ayatollah Khamenei tomēr izslēdza šādas sadarbības iespēju;

H.     tā kā reģionālo valstu sabrukumam varētu būt postoša ietekme uz visa reģiona stabilitāti, tostarp uz energoapgādes drošību;

I.      tā kā tiek ziņots, ka apmēram 3000 dalībvalstu pilsoņi ir devušies uz Irāku un Sīriju, lai pievienotos teroristiskām džihādistu grupām, piemēram, IS; tā kā dalībvalstu valdības šos ES pilsoņus uzskata par drošības risku; tā kā viens no šiem pilsoņiem pēc atgriešanās no Sīrijas, kur viņš bija iestājies IS, veica terora aktu Ebreju muzejā Briselē;

J.      tā kā IS darbības paplašināšanās ir radījusi humanitāro krīzi, jo īpaši civiliedzīvotāju masveida pārvietošanu; tā kā ES nolēma palielināt humāno palīdzību Irākai par EUR 5 miljoniem, lai sniegtu pamatpalīdzību pārvietotajiem cilvēkiem, līdz ar to līdzšinējais finansējums humānajai palīdzībai Irākā 2014. gadā sasniedz EUR 12 miljonus,

1.      pauž nopietnas bažas par drošības situācijas straujo pasliktināšanos Irākā; stingri nosoda IS uzbrukumus Irākas pilsoņiem, kā rezultātā ir izpildīti tūlītēji nāvessodi, piemērota šariata likumu skarba interpretācija, iznīcinātas kulta vietas un reģiona vēstures, kultūras un mākslas mantojums un veikti citi nežēlīgi noziegumi; brīdina, ka IS ekstrēmie pret šiītiem vērstie uzskati palielina sektantisku masveida slepkavību risku, ja IS tiks ļauts ieņemto teritoriju noturēt un paplašināt;

2.      atbalsta Irākas varasiestādes cīņā pret IS terorismu, bet uzsver, ka drošības pasākumi ir jāveic vienlaikus ar ilgtspējīgu politisku risinājumu, iesaistot visas Irākas sabiedrības daļas un risinot to likumīgās sūdzības; turklāt uzsver, ka cīņā pret terorismu ir jāievēro cilvēktiesības un starptautiskās humanitārās tiesības;

3.      atzinīgi vērtē svinības saistībā ar 2014. gada 30. aprīļa parlamenta vēlēšanām, kuru laikā Irākas iedzīvotāji nedrošos apstākļos izmantoja savas demokrātiskās tiesības ievēlēt pārstāvjus; prasa steidzami izveidot patiesu nacionālās vienotības valdību, pamatojoties uz vēlēšanu rezultātiem, kas veido pamatu nacionālajam izlīgumam; uzsver, cik svarīga ir sunnītu pārstāvju jēgpilna iekļaušana šādā valdībā;

4.      aicina visus reģionālos dalībniekus pielikt pūles, lai veicinātu drošību un stabilitāti Irākā un reģionā; aicina jo īpaši Irānu izmantot savu ietekmi uz al-Maliki valdību, lai veiktu reālas reformas un it sevišķi panāktu sunnītu minoritātes iekļaušanu un armijas modernizēšanu iekļaujošā, nesektantiskā un bezpartejiskā veidā;

5.      aicina ASV un Irānu rīkoties, pamatojoties uz savu kopīgo ieinteresētību stabilā un drošā Irākā un vēršoties pret IS; tomēr norāda, ka pastāv cieša saikne starp situāciju Irākā un situāciju Sīrijā; tāpēc uzsver, ka, lai iespējamā ASV un Irānas sadarbība Irākā sasniegtu reālus rezultātus, vienlaikus būtu jāatrisina situācija Sīrijā, kur steidzami ir jāveic patiesas politiskas pārmaiņas;

6.      aicina Saūda Arābijas, Kuveitas, Kataras un Apvienoto Arābu Emirātu valdības darīt visu iespējamo, lai apturētu privāto līdzekļu plūsmu no šīm valstīm uz dažādām Irākas un Sīrijas džihādistu grupām, kas lielā mērā veicina IS ietekmes pieaugumu un galu galā rada nopietnu drošības apdraudējumu arī šīm valstīm;

7.      atkārtoti pauž atbalstu Irākas vienotībai un teritoriālajai integritātei; aicina Irākas valdību un Kurdistānas reģionālo valdību domstarpības atrisināt ar dialoga palīdzību, cita starpā par Irākas valsts struktūru un kurdu pašnoteikšanās raksturu, energoresursu eksportu un naftas ieņēmumu sadali;

8.      prasa dalībvalstīm veidot ciešāku sadarbību, lai identificētu, izsekotu, uzraudzītu un arestētu tos ES pilsoņus un iedzīvotājus, kuri dodas uz Tuvajiem Austrumiem ar nodomu pievienoties vardarbīgām džihādistu grupām, piemēram, IS, vai atgriežas ES pēc iesaistīšanās šo grupu karadarbībā;

9.      atzinīgi vērtē ES humanitārās palīdzības Irākai pieaugumu; aicina Irākas valdību darīt visu iespējamo, lai aizsargātu visus civiliedzīvotājus un nodrošinātu pamatpakalpojumus un drošību visiem iedzīvotājiem, kurus skar IS ietekmes palielināšanās;

10.    vēlreiz apliecina ES apņēmību stiprināt attiecības ar Irāku, tostarp īstenojot ES un Irākas Partnerības un sadarbības nolīgumu (PSN); aicina Padomi turpināt palīdzēt Irākai veicināt demokrātiju, cilvēktiesības, labu pārvaldību un tiesiskumu, tostarp izmantojot EUJUST LEX-Iraq misijas pieredzi un sasniegumus;

11.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Irākas valdībai un Pārstāvju padomei, Kurdistānas reģionālajai valdībai, ANO ģenerālsekretāram un ANO Cilvēktiesību padomei.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0171.

(2)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0023.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika