Procedură : 2014/2716(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0061/2014

Texte depuse :

B8-0061/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/07/2014 - 10.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0011

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 134kWORD 72k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0059/2014
15.7.2014
PE536.962v01-00
 
B8-0061/2014

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Irak (2014/2716(RSP))


Victor Boștinaru, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ana Gomes, Kati Piri, Eugen Freund, Demetris Papadakis în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Irak (2014/2716(RSP))  
B8‑0061/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Irak, în special cea din 27 februarie 2014 referitoare la situația din Irak(1),

–       având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare (APC) dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte, precum și Rezoluția sa din 17 ianuarie 2013 referitoare la Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Irak(2),

–       având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe referitoare la Irak, în special cele din 23 iunie 2014,

–       având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

–       având în vedere Pactul internațional din 1966 cu privire la drepturile civile și politice, la care Irakul este parte,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât gruparea jihadistă Statul Islamic (IS), desprinsă din Al-Qaida și cunoscută anterior sub denumirea de Statul Islamic al Irakului și Levantului (ISIL), a cucerit unele părți din nord-vestul Irakului, inclusiv cel de al doilea oraș ca mărime al Irakului, Mosul, eveniment care a fost urmat de executarea sumară a unor cetățeni irakieni, impunerea unei interpretări brutale a legii Șaria, distrugerea lăcașurilor de cult și a templelor șiite, sufite și sunnite, profanarea bisericilor și de alte atrocități comise împotriva populației civile; întrucât IS și-a declarat intenția de a „curăța” Irakul de șiiți și de a le distruge locurile sfinte în orașele Karbala și Najaf;

B.     întrucât există o legătură directă între situația din Irak și cea din Siria, care a fost crucială pentru ascensiunea IS; întrucât libertatea de mișcare a IS între Siria și Irak i-a oferit oportunități de a-și consolida prezența în ambele țări și a-și spori influența, permițându-i să proclame un califat pe un teritoriu desprins din Siria și Irak;

C.     întrucât IS și-a asigurat surse importante de venituri, jefuind băncile și întreprinderile din teritoriile pe care le controlează, vânzând petrol în regiunile din nordul Siriei aflate sub ocupația sa și primind fonduri din partea unor donatori bogați, în special din Arabia Saudită, Qatar, Kuwait și Emiratele Arabe Unite;

D.     întrucât creșterea rapidă a puterii grupării IS a evidențiat fragilitatea armatei irakiene și a instituțiilor măcinate de corupție, sectarism și politicile exclusiviste ale guvernului Prim-ministrului Nouri al-Maliki, care au condus la alienarea profundă a minorității sunnite din Irak;

E.     întrucât președintele Guvernului Regional al Kurdistanului (KRG), Massoud Barzani, a solicitat parlamentului regional să constituie o comisie electorală independentă care ar urma să organizeze un referendum privind independența acestei regiuni semi-autonome;

F.     întrucât, la 30 aprilie 2014, în Irak au avut loc alegeri parlamentare, în urma cărora blocul „Statul de drept” al Prim-ministrului Nouri al-Maliki a obținut majoritatea; întrucât, date fiind problemele serioase cu care se confruntă Irakul, cum ar fi ofensiva IS și preconizatul vot kurd pentru independență, precum și eșecul guvernului Prim-ministrului al-Maliki de a conduce în spirit integrator și tolerant, există tot mai multe voci care îi solicită lui al-Maliki să nu mai candideze pentru a treia oară pentru funcția de prim-ministru, preferând în locul acestuia constituirea unui guvern care să integreze cu adevărat toate categoriile de persoane; întrucât liderul religios șiit ayatolahul Sistani a îndemnat toate părțile din Irak să ajungă de urgență la un consens privind un astfel de guvern, dar parlamentul irakian nou ales nu a reușit până acum să realizeze acest lucru;

G.     întrucât atât Statele Unite al Americii, cât și Republica Islamică Iran s-au angajat să sprijine guvernul irakian, SUA trimițând consilieri militari și Iranul promițând să protejeze orașele sfinte șiite Karbala și Najaf; întrucât Președintele Iranului, Hassan Rouhani, s-a arătat gata să coopereze cu Statele Unite în ceea ce privește contracararea amenințării IS în Irak și depunerea de eforturi în vederea stabilizării țării; întrucât, cu toate acestea, Liderul Suprem al Republicii Islamice, ayatolahul Khamenei, a exclus o astfel de cooperare;

H.     întrucât dezintegrarea statelor regionale ar putea avea efecte devastatoare asupra stabilității întregii regiuni, inclusiv asupra securității aprovizionării cu energie;

I.      întrucât, potrivit unor relatări, aproximativ 3 000 de cetățeni ai statelor membre au călătorit în Irak și Siria pentru a se alătura grupurilor teroriste jihadiste precum IS; întrucât cetățenii UE în cauză sunt considerați drept un pericol la adresa securității de către guvernele statelor membre; întrucât unul dintre acești cetățeni a comis un act terorist asupra Muzeului evreiesc din Bruxelles la întoarcerea sa din Siria, unde aderase la IS;

J.      întrucât amplificarea puterii IS a generat o criză umanitară, în special o strămutare masivă a civililor; întrucât UE a decis să își sporească asistența umanitară în favoarea Irakului cu 5 milioane EUR, în scopul de a oferi asistență de bază persoanelor strămutate, finanțarea umanitară acordată Irakului în 2014 ridicându-se astfel la 12 milioane EUR până în prezent;

1.      își exprimă profunda îngrijorare față de deteriorarea rapidă a situației de securitate din Irak; condamnă ferm atacurile comise de IS împotriva cetățenilor irakieni, care au condus la execuții sumare, impunerea unei interpretări brutale a legii Șaria, distrugerea lăcașurilor de cult și a patrimoniului istoric, cultural și artistic al regiunii, precum și la alte atrocități; avertizează că vederile extremiste anti-șiite ale grupării IS măresc pericolul unor omoruri sectare pe scară mare, în cazul în care această grupare este lăsată să păstreze teritoriul acaparat și să se extindă în continuare;

2.      sprijină autoritățile irakiene în lupta împotriva terorismului practicat de IS, dar evidențiază faptul că răspunsul în termeni de securitate trebuie să fie combinat cu o soluție politică sustenabilă, care să implice toate componentele societății irakiene și să analizeze nemulțumirile legitime ale acestora; subliniază, de asemenea, că, în lupta împotriva terorismului, trebuie să fie respectate drepturile omului și legislația umanitară internațională;

3.      salută celebrarea alegerilor parlamentare din 30 aprilie 2014, în cursul cărora poporul irakian și-a exercitat dreptul democratic de a-și alege reprezentanții pe fondul unei situații volatile în materie de securitate; solicită constituirea de urgență a unui adevărat guvern de uniune națională, care să aibă la bază rezultatele alegerilor și care să fie fundamentul reconcilierii naționale; subliniază importanța unei includeri semnificative a reprezentanților sunniți într-un astfel de guvern;

4.      îndeamnă toți actorii regionali să contribuie la eforturile de promovare a securității și stabilității în Irak și în regiune; îndeamnă în special Iranul să își utilizeze influența de care dispune pe lângă guvernul al‑Maliki pentru a implementa reforme reale și, în special, pentru a se adresa minorității sunnite și a reorganiza armata în mod integrator, nesectar și nepartizan;

5.      îndeamnă SUA și Iranul să acționeze pe baza interesului lor comun într-un Irak stabil și sigur și în opoziție cu IS; observă, cu toate acestea, o legătură strânsă între situația din Irak și cea din Siria; subliniază, prin urmare, faptul că, pentru ca o potențială cooperare între SUA și Iran să ajungă la rezultate concrete, trebuie în același timp abordată situația din Siria, unde trebuie pus în aplicare de urgență un adevărat proces de tranziție politică;

6.      solicită guvernelor din Arabia Saudită, Kuwait, Qatar și Emiratele Arabe Unite să depună toate eforturile pentru a opri fluxul de fonduri private din aceste țări către diferite grupuri jihadiste irakiene și siriene, care au contribuit în mare măsură la ascensiunea IS și care reprezintă în fond și o amenințare gravă la adresa securității acestor țări;

7.      își reiterează sprijinul față de unitatea și integritatea teritorială a Irakului; îndeamnă guvernul irakian și Guvernul Regional al Kurdistanului să își rezolve diferendele prin dialog, inter alia cu privire la structura statului irakian și natura autoguvernării kurde, exporturile de energie și partajarea veniturilor petroliere;

8.      solicită o cooperare mai strânsă între statele membre în ceea ce privește identificarea, depistarea, monitorizarea și arestarea acelor cetățeni și rezidenți UE care călătoresc în Orientul Mijlociu cu intenția de a se alătura unor grupuri jihadiste violente, cum ar fi IS, sau de a reveni în UE după ce au luptat pentru aceste grupuri;

9.      salută sporirea asistenței umanitare a UE în favoarea Irakului; solicită guvernului irakian să depună toate eforturile pentru a asigura protecția tuturor civililor, serviciile esențiale și siguranța pentru toate populațiile afectate de amplificarea puterii IS;

10.    reafirmă angajamentul UE de a-și consolida relația cu Irakul, inclusiv prin implementarea Acordului de parteneriat și cooperare (APC) dintre UE și Irak; solicită Consiliului să continue să sprijine Irakul în promovarea democrației, a drepturilor omului, a bunei guvernanțe și a statului de drept, inclusiv prin valorificarea experiențelor și realizărilor misiunii EUJUST LEX-IRAK;

11.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și Consiliului reprezentanților din Irak, guvernului regional al Kurdistanului, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite și Consiliului ONU pentru drepturile omului.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0171.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0023.

Notă juridică - Politica de confidențialitate