Предложение за резолюция - B8-0062/2014Предложение за резолюция
B8-0062/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Ирак

15.7.2014 - (2014/2716(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Марина Албиол Гусман, Сабине Льозинг, Мари-Кристин Вержиа, Милослав Рансдорф, Мариза Матиаш, София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, Лола Санчес Калдентей, Пабло Иглесиас, Пабло Еченике Роба, Карлос Хименес Виларехо от името на групата GUE/NGL

Процедура : 2014/2716(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0062/2014
Внесени текстове :
B8-0062/2014
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0062/2014

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Ирак

(2014/2716(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна,

–       като взе предвид своята резолюция от 17 януари 2013 г. относно Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Ирак[1],

–       като взе предвид първото заседание на Съвета за сътрудничество между ЕС и Ирак, проведено на 20 януари 2014 г.,

–       като взе предвид изявленията относно Ирак на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън,

–       като взе предвид своите предходни резолюции относно Ирак, и по-специално резолюцията от 14 март 2013 г., озаглавена „Ирак: тежкото положение на малцинствените групи, включително иракските туркмени“[2], резолюцията от 10 октомври 2013 г. относно неотдавнашното насилие в Ирак[3] и резолюцията от 27 февруари 2014 г. относно положението в Ирак[4],

–       като взе предвид изявлението на ЕСВД от 5 май 2014 г. относно изборите в Ирак,

–       като взе предвид заключенията на Съвета от 23 юни 2014 г. относно Ирак,

–       като взе предвид съвместното изявление от третата среща на министрите от Европейския съюз и Лигата на арабските държави от 11 юни 2014 г. относно положението със сигурността в Ирак,

–       като взе предвид изявлението на члена на Европейската комисия, отговарящ за международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи, Кристалина Георгиева от 12 юни 2014 г.,

–       като взе предвид докладите на Мисията на Организацията на обединените нации за подпомагане за Ирак (UNAMI), и по-специално нейните данни, публикувани на 1 юли 2014 г., относно загиналите през юни жертви,

–       като взе предвид изявленията на специалния представител на ООН за Ирак Николай Младенов,

–       като взе предвид изявленията на Генералния секретар на ООН Бан Ки Мун относно Ирак,

–       като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно Ирак,

–       като взе предвид Декларацията на ООН от 1981 г. за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения,

–       като взе предвид Конвенцията на ООН срещу корупцията, ратифицирана от Ирак през 2008 г.,

–       като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., по който Ирак е страна,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че цялото население на Ирак страда от война, която доведе до над 1 400 000 жертви и унищожи голяма част от инфраструктурата на Ирак, както и от последващото увеличаване на насилието в страната, с тревожен брой терористични нападения и нарушения на правата на човека; като има предвид, че политическият процес, наложен от окупацията, доведе до разделяне на страната на сектантски и етнически принцип;

Б.     като има предвид, че според данни на Мисията на ООН за подпомагане за Ирак (UNAMI) относно жертвите, загинали през юни 2014 г., насилието продължава да бъде повод за голяма загриженост в Ирак, като безогледното насилие там е константа; като има предвид, че през юни са били убити най-малко 2 417 иракчани, а други 2 287 души са били ранени, като в тази бройка не са включени жертвите от Анбар;

В.     като има предвид, че в Ирак е налице голяма хуманитарна криза в резултат на борбата между иракските сили за сигурност и въоръжени опозиционни групировки, включително организацията „Ислямска държава в Ирак и Леванта“ (ISIS);

Г.     като има предвид, че на 29 юни ISIS обяви създаването на халифат в рамките на контролираните от него територии в Ирак и Сирия, който ще се простира от Алепо в северната част на Сирия до провинцията Дияла в източната част на Ирак;

Д.     като има предвид, че президентът на автономния северен регион Иракски Кюрдистан Масуд Барзани поиска от парламента на региона да подготви провеждането на референдум за независимост;

Е.     като има предвид, че Саудитска Арабия разположи 30 000 войници по границата си с Ирак, след като иракските сили напуснаха района; като има предвид, че президентът Обама обяви, че САЩ ще изпратят 300 военни съветници (от специалните сили) в Ирак;

Ж.    като има предвид, че иракското население страда от това всеобщо насилие вече в продължение на много години; като има предвид, че неотдавнашното осезателно увеличаване на насилието в страната доведе до невиждан брой на жертвите от 2008 г. насам; като има предвид, че развитието на събитията в провинция Анбар доведе до това голям брой вътрешно разселени лица да бягат от зоните на конфликт; като има предвид, че според Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси понастоящем Ирак се опитва да се справи с една от най-големите групи от вътрешно разселени лица в света; като има предвид, че от януари тази година са разселени над 1,2 милиона души, от които около 560 000 са от Анбар; като има предвид, че след падането на Мосул се смята, че са разселени още 650 000 души;

З.      като има предвид, че след десет години окупация от страна на САЩ и техните съюзници държавата е още по-бедна; като има предвид, че неграмотността се е увеличила и все повече хора умират от глад; като има предвид, че бедността е засегнала 88% от иракското население и близо шест милиона иракчани живеят под прага на бедността; като има предвид, че въпреки че Ирак успя да възстанови производството си на нефт почти до пълен капацитет, социалното неравенство нараства, тъй като иракската държава продължава да среща затруднения при предоставянето на основни услуги, като например редовно електроснабдяване през лятото, чиста вода и обществено здравеопазване;

И.     като има предвид, че вместо да помогнат на Ирак да постигне напредък, през последните години САЩ и неговите съюзници допуснаха страната да се върне назад към дълбоко фрагментирано общество, унищожавайки иракската национална идентичност и заменяйки я със сектантска и етническа идентичност след 2003 г.; като има предвид, че през последните години е налице сериозно влошаване на положението в Ирак, включително увеличаване на етническите сблъсъци между шиити и сунити; като има предвид, че 20% от петролните ресурси на Ирак са разположени в района Киркук;

Й.     като има предвид, че от момента на инвазия и окупация на Ирак от коалиционните войски положението в страната се влоши драстично и насилието, нарушенията на правата на човека, изтезанията и етническите сблъсъци се превърнаха в обичайна практика в страната; като има предвид, че непрекъснатите ежедневни бомбардировки и престрелки пораждат у повечето иракчани несигурност за тяхното бъдеще и правят невъзможно насърчаването на социалната и икономическа интеграция на иракското население като цяло;

К.     като има предвид, че през декември 2012 г. започнаха мирни протести, по-специално в шест провинции на север и на запад от Багдад, с окупирането на площади; като има предвид, че правителството репресира протестите и ескалацията на напрежението се превърна във въоръжен сблъсък през декември 2013 г., включително чрез използването на непропорционална сила, която доведе до убийства на цивилни граждани в Анбар;

Л.     като има предвид, че конфликтът в Сирия доведе до множество негативни последици за региона и породи нови големи вълни от над 224 000 бежанци и лица, завръщащи се в Ирак, които живеят в условия на голяма уязвимост в Ирак;

М.    като има предвид, че според оценки над 1 300 души са осъдени на смърт в Ирак в периода след 2004 г.; като има предвид, че законите в Ирак допускат смъртно наказание за близо 50 престъпления, включително тероризъм, отвличане и убийства, но също така и за някои деяния като причиняване на щети на публична собственост; като има предвид, че противно на световната тенденция за премахване на смъртното наказание, броят на екзекуциите в Ирак нараства; като има предвид, че според международната преса поне 150 души са екзекутирани в Ирак през 2013 г.;

Н.     като има предвид, че според „Трансперънси Интернешънъл“ Ирак има най-корумпираното правителство в Близкия Изток; като има предвид, че корупцията е структурен проблем в страната, тъй като липсва ефективен парламентарен контрол и съдебната система не работи, което е признак за зле функционираща държава; като има предвид, че според службата на специалния генерален инспектор на САЩ по въпросите на възстановяването на Ирак всяка седмица общо 800 милиона щатски долара се превеждат нелегално извън Ирак;

О.     като има предвид, че не е уреден дълготрайният спор в региона Киркук относно петролния му износ посредством нов тръбопровод;

П.     като има предвид, че през 2013 г. са убити най-малко 10 журналисти; като има предвид, че Ирак остава страната с най-лоши резултати в света по отношение на безнаказаността, свързана с неразкрити случаи на убийства на журналисти, като през последното десетилетие не е издадена нито една присъда във връзка с убийството на 400 лица, работещи за медии; като има предвид, че през април 2003 г. при нападение на армията на САЩ бяха убити испанският журналист Хосе Кусо, заедно с журналистите Тарас Процюк и Тарек Аюб; като има предвид, че испанският съд поиска задържането на двама американски офицери и един подофицер, обвинени за това, че са замесени в случая; като има предвид, че все още не е произнесена присъда във връзка с този случай; като има предвид, че САЩ са блокирали заповедите за задържане и Интерпол не ги е обработил;

Р.     като има предвид, че Съединените щати и Обединеното кралство са използвали в Ирак значителни количества боеприпаси с обеднен уран, което доведе до трагично увеличаване на рака при децата и вродени малформации; като има предвид, че липсата на информация относно използването на остатъци от обеднен уран от САЩ е сериозна пречка за обеззаразяването, мониторинга и усилията за повишаване на осведомеността, които целят да намалят излагането на граждани на въздействието на тези остатъци;

С.     като има предвид, че през април 2014 г. иракското правителство прие промяна в законодателството, с която ще се узаконят браковете на деца и изнасилванията от страна на съпруга; като има предвид, че според Фонда на ООН за населението (ФНООН) 250 000 жени и момичета, включително близо 60 000 бременни жени, спешно се нуждаят от грижи и около 20 000 жени и момичета биха могли да са застрашени от повишен риск от сексуално насилие; като има предвид изразената сериозна загриженост, също и от страна на върховния комисар на ООН по въпросите на правата на човека Нави Пилай, относно несъответствието на съдебни дела, водещи до смъртно наказание, с международните гаранции за справедлив процес, включително липсата на прозрачност на съдебните производства и случаите на получаване на „признания“ чрез упражняването на насилие или други форми на малтретиране на обвиняемите; като има предвид, че смъртното наказание е жестока и нехуманна форма на третиране, която трябва да бъде премахната;

Т.     като има предвид, че на 30 април 2014 г. в Ирак бяха проведени парламентарни избори в атмосфера на насилие и страх;

1.      отново осъжда решително военната намеса на коалиционните сили в Ирак; повтаря, че с това нашествие се нарушава международното право и подчертава незаконния му характер; повтаря, че с това нашествие се нарушава международното право и подчертава незаконния му характер; подчертава отговорността на държавните ръководители на държавите – членки на ЕС, участвали в срещата на високо равнище на Азорските острови, и по-специално на досегашния председател на Европейската комисия Дурао Барозо; отново осъжда това нарушаване на международното право; счита, че срещу лицата, отговорни за тази незаконна война и за престъпленията срещу човечеството, следва да бъде заведено дело пред международни съдебни органи;

2.      призовава за провеждането на международна конференция, която да насърчи диалога между страните, с цел намирането на приемливо решение, и отхвърля нелегитимния интерес на чуждестранни субекти за разединяване на страната, с оглед гарантиране за тях самите на по-добър контрол върху иракските нефтени запаси;

3.      осъжда всякаква минала, настояща или бъдеща чуждестранна намеса във вътрешните работи на Ирак; подчертава, че с цел постигане на реална независимост Ирак следва да има пълен контрол върху собствената си икономика, включително природните си ресурси; подчертава, че приходите от петрол следва да се използват като средство и възможност за устойчиво социално и икономическо възстановяване в полза на цялото иракско общество; призовава иракското правителство да гарантира, че ресурсите на държавата се използват по прозрачен и отговорен начин в полза на целокупния иракски народ;

4.      счита, че държавите, които са участвали в инвазията на територията на Ирак, включително и някои държави членки, са отговорни за воденето на война, основана на лъжи, и имат задължението да насърчават утвърждаването на истината и справедливостта и да възстановят щетите, причинени на иракския народ; признава, че тази незаконна война е унищожила страната и е увеличила равнището на насилие в целия регион; осъжда разграбването на иракските природни ресурси от петролни корпорации като „Роял Дъч Шел Къмпани“, „Бритиш Петролиъм“ или „ЕксънМобайл“;

5.      осъжда всички форми на насилие срещу социални, политически или религиозни групи; изразява съжаление относно големия брой убити и ранени; осъжда всички убийства и екзекуции; изразява дълбока загриженост относно увеличения брой ожесточени атаки; поднася своите съболезнования на семействата на убитите и ранените лица; призовава за незабавно прекратяване на насилието; счита, че извършителите на тези престъпления следва да бъдат подведени под съдебна отговорност;

6.      насочва вниманието към неотложната необходимост от решаване на хуманитарните проблеми, пред които е изправен иракският народ; изтъква, че е необходимо да се гарантира предприемането на координирани действия от страна на иракските органи и международните хуманитарни организации, работещи на място, с цел подпомагане на уязвимите групи, включително бежанците и разселеното население, както и да се гарантира тяхната закрила и да се създадат подходящи условия за тяхната сигурност и достойнство;

7.      отбелязва, че според ВКБООН от началото на войната над 224 000 сирийски бежанци са потърсили убежище в кюрдската част на Ирак; настоятелно приканва ЕС да се ангажира с подпомагане на тези хора; припомня значението на пълното съблюдаване на международното хуманитарно право и защитата на цивилното население; призовава иракските органи да гарантират предоставянето на основни услуги, както и достъпа на хуманитарните агенции до районите, засегнати от сраженията; изразява загрижеността си относно недостатъчната подкрепа, осигурена за сирийските бежанци;

8.      изразява загриженост относно ендемичната корупция в страната, по-специално в армията и полицията, което създава сериозни проблеми в рамките на иракските сили за сигурност; изразява съжаление относно факта, че тази култура на корупция достига до най-високите етажи на управлението;

9.      изразява съжаление за драстичното увеличение на броя на екзекуциите, извършвани от иракската армия и силите на ISIS, както и за използването на „признания“, изтръгнати чрез изтезания или други форми на малтретиране, като доказателства срещу затворници;

10.    осъжда смъртното наказание при всякакви обстоятелства; призовава иракското правителство да обяви и незабавно да приложи мораториум върху екзекуциите като първа стъпка, както и да премахне смъртното наказание в бъдеще;

11.    изисква организирането на международно проучване под егидата на ООН с цел потвърждаване на широкомащабното използване на изтезания и наличието на тайни затвори или други центрове за изтезания в Ирак, с оглед определяне на отговорността на всяка участвала страна и наказване на виновните;

12.    осъжда всички форми на насилие срещу социални, политически или религиозни групи, осъжда всички убийства и екзекуции от началото на войната през 2003 г. и изразява съжаление относно последната вълна терористични нападения и използването на отряди на смъртта;

13.    припомня значението на принципите на справедливостта, истинността и репарациите; счита, че всички виновници за тази незаконна война и за престъпленията срещу човечеството, произтекли от нея, трябва да бъдат подведени под съдебна отговорност; настоява върху необходимостта да се гарантира, че е въздадено правосъдие в случаите на журналистите Кусо, Процюк и Аюб, така че убийците им да не останат безнаказани десет години след убийството им;

14.    отхвърля споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Република Ирак; счита, че прекратяването на насилието, социалното и икономическото развитие, пълното спазване на правата на човека и възстановяването на благосъстоянието на иракчаните трябва да бъдат основните цели на сътрудничеството на ЕС с Ирак, а не внедряването и експанзията на петролните индустрии на ЕС в страната;

15.    осъжда използването на муниции с обеднен уран във войната, особено от страна на САЩ и Обединеното кралство; призовава ЕС да разработи обща позиция на ЕС в полза на ограниченията или забраната на използването на муниции с обеднен уран и да развие програми за почистване на засегнатите райони;

16.    призовава иракските органи да приемат мерки за гарантиране на пълното зачитане на равенството между мъжете и жените, както и на правата на жените;

17.    настоятелно приканва иракския парламент и иракското правителство да гарантират спазването на Конвенцията на ООН за правата на детето и да се борят срещу детския труд, детската проституция и трафика на деца;

18.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Европейския съвет, на председателя на Европейската комисия, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на ръководителя на делегацията на ЕС в Ирак, на председателите на парламентите на държавите членки, както и на правителството и на Съвета на представителите на Република Ирак.