Πρόταση ψηφίσματος - B8-0062/2014Πρόταση ψηφίσματος
B8-0062/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ

15.7.2014 - (2014/2716(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias, Σοφία Σακοράφα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Pablo Echenique Robba, Carlos Jiménez Villarejo εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2014/2716(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0062/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0062/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0062/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ

(2014/2716(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ[1],

–       έχοντας υπόψη την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ της 20ής Ιανουαρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας κ. Catherine Ashton σχετικά με το Ιράκ,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Ιράκ, και ιδίως τα ψηφίσματα της 14ης Μαρτίου 2013 με θέμα "Ιράκ: η δραματική κατάσταση των μειονοτικών ομάδων, ειδικότερα των Τουρκμένων"[2], της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τις πρόσφατες βιαιοπραγίες στο Ιράκ[3] και της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ[4],

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΕΥΕΔ σχετικά με τις εκλογές στο Ιράκ, της 5ης Μαΐου 2014,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το Ιράκ της 23ης Ιουνίου 2014,

–       έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Τρίτης Διάσκεψης Υπουργών Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αραβικών Κρατών (ΕΕ–ΕΑΚ) σχετικά με την κατάσταση ασφαλείας στο Ιράκ, της 11ης Ιουνίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτρόπου της ΕΕ Kristalina Georgieva, αρμόδιας για τη διεθνή συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιμετώπιση κρίσεων, της 12ης Ιουνίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Αποστολής Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών για το Ιράκ (UNAMI) και ιδίως τα αριθμητικά στοιχεία για τις απώλειες για το μήνα Ιούλιο, που δημοσιεύτηκαν την 1η Ιουλίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ για το Ιράκ, Nikolay Mladenov,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Ban Ki-moon σχετικά με το Ιράκ,

–       έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το Ιράκ,

–       έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ του 1981 σχετικά με την Εξάλειψη κάθε Μορφής Μισαλλοδοξίας και Διακρίσεων βάσει Θρησκεύματος ή Πεποιθήσεων,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς, η οποία επικυρώθηκε από το Ιράκ το 2008,

–       έχοντας υπόψη την Διεθνή Σύμβαση για τα Πολιτικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Πολίτη του 1966, στην οποία το Ιράκ είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ολόκληρος ο πληθυσμός του Ιράκ υποφέρει από έναν πόλεμο ο οποίος έχει προκαλέσει απώλειες άνω των 1 400 000 και έχει καταστρέψει μεγάλα τμήματα της υποδομής του Ιράκ, ενώ παράλληλα υφίσταται τη συνακόλουθη αύξηση της βίας στη χώρα με ανησυχητικό αριθμό τρομοκρατικών επιθέσεων και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκτιμώντας ότι η πολιτική διαδικασία που επιβλήθηκε από την κατοχή έχει οδηγήσει σε μια χώρα διαιρεμένη με βάση θρησκευτικές και εθνοτικές γραμμές·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία για τις απώλειες που δόθηκαν για τον Ιούνιο του 2014 από την UNAMI (την Αποστολή Βοήθειας των ΗΕ για το Ιράκ) η βία παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητικό θέμα για το Ιράκ, δεδομένου ότι συνεχείς είναι οι πράξεις τυφλής βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο βρήκαν το θάνατο τουλάχιστον 2 417 Ιρακινοί, ενώ άλλοι 2 287 τραυματίστηκαν, χωρίς να υπολογίζονται οι απώλειες στην επαρχία Anbar·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Ιράκ βρίσκεται υπό εξέλιξη μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων μεταξύ των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας και ένοπλων ομάδων της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων το Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Ανατολής (ISIS)·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 29 Ιουνίου το ISIS ανακοίνωσε την εγκαθίδρυση χαλιφάτου στα εδάφη που ελέγχει στο Ιράκ και τη Συρία, το οποίο θα εκτείνεται από το Χαλέπι στη Βόρεια Συρία έως την επαρχία Diyala στο ανατολικό Ιράκ·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος της αυτόνομης κουρδικής περιφέρειας στο βόρειο Ιράκ, ο Massoud Barzani, ζήτησε από το κοινοβούλιο της περιφέρειας να δρομολογήσει τις διαδικασίες για δημοψήφισμα σχετικά με την ανεξαρτησία·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία έχει αναπτύξει 30 000 στρατιώτες στα σύνορά της με το Ιράκ αφού οι δυνάμεις του Ιράκ εγκατέλειψαν την περιοχή· ότι ο πρόεδρος Obama έχει ανακοινώσει ότι οι ΗΠΑ θα αποστείλουν 300 στρατιωτικούς συμβούλους (ειδικές δυνάμεις) στο Ιράκ·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός του Ιράκ ήδη και επί πολλά χρόνια υποφέρει από μια κατάσταση γενικευμένης βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη αισθητή αύξηση της βίας στη χώρα έχει οδηγήσει σε αριθμούς θυμάτων που έχουν να παρατηρηθούν από το 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις στην επαρχία Ανμπάρ είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλους αριθμούς εσωτερικά εκτοπισμένων οι οποίοι εγκαταλείπουν τις εμπόλεμες ζώνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την Υπηρεσία των ΗΕ για το Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, το Ιράκ αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή έναν από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως πληθυσμούς εσωτερικά εκτοπισμένων προσώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 1,2 εκατ. άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τον Ιανουάριο του 2014, εκ των οποίων περίπου 560 000 από την επαρχία Anbar· ότι μετά την πτώση της Μοσούλης εκτιμάται ότι περίπου 650 000 επιπλέον άτομα εκτοπίστηκαν·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι δέκα χρόνια κατοχής από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της άφησαν τη χώρα φτωχότερη· ότι ο αναλφαβητισμός έχει αυξηθεί και ότι περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από τις στερήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια πλήττει το 88% του ιρακινού πληθυσμού και ότι περίπου έξι εκατομμύρια Ιρακινοί διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που το Ιράκ κατάφερε να αποκαταστήσει την παραγωγικότητα πετρελαίου σχεδόν πλήρως, η κοινωνική ανισότητα αυξάνεται καθώς το κράτος εξακολουθεί να αδυνατεί να παρέχει βασικές υπηρεσίες στον ιρακινό πληθυσμό, όπως κανονική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας το καλοκαίρι, καθαρό νερό και δημόσια υγειονομική περίθαλψη·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντί να βοηθήσουν το Ιράκ να προχωρήσει, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί της επέτρεψαν τα τελευταία χρόνια να οπισθοχωρήσει η χώρα σε μια βαθιά κατακερματισμένη κοινωνία, με καταστροφή της ιρακινής εθνικής ταυτότητας και αντικατάστασή της από θρησκευτικές και εθνοτικές ταυτότητες μετά το 2003· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα τελευταία έτη, σημειώθηκε σημαντική επιδείνωση της κατάστασης στο Ιράκ και αυξήθηκαν οι εθνοτικές συγκρούσεις μεταξύ Σιιτών και Σουνιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 20% των πετρελαϊκών πόρων του Ιράκ βρίσκονται στην περιοχή του Κιρκούκ·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την εισβολή και κατάληψη του Ιράκ από τις συμμαχικές δυνάμεις, η κατάσταση στη χώρα επιδεινώθηκε δραματικά και η βία, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα βασανιστήρια και οι εθνοτικές συγκρούσεις έχουν καταστεί κοινή πρακτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σημερινός ρυθμός καθημερινών βομβαρδισμών και πυροβολισμών δημιουργεί στους περισσότερους Ιρακινούς αίσθημα αβεβαιότητας για το μέλλον τους και καθιστά αδύνατη την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης του συνολικού πληθυσμού·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δεκέμβριο του 2012 άρχισαν ειρηνικές διαμαρτυρίες, ιδίως στις έξι επαρχίες βόρεια και δυτικά της Βαγδάτης, με καταλήψεις πλατειών· ότι η κυβέρνηση κατέστειλε τις διαμαρτυρίες και η κλιμάκωση των εντάσεων οδήγησε σε ένοπλη αντιπαράθεση το Δεκέμβριο του 2013, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης δυσανάλογης βίας που είχε ως αποτέλεσμα τους φόνους πολιτών στην επαρχία Anbar·

ΙΒ.    εκτιμώντας ότι η σύγκρουση στη Συρία έχει πολλαπλό αρνητικό αντίκτυπο στην περιοχή και ότι έχει δημιουργήσει μια νέα σημαντική ροή προσφύγων και παλιννοστούντων στο Ιράκ, που αριθμούν περισσότερο από 220 000 και ζουν στο Ιράκ σε άκρως επισφαλείς συνθήκες·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως εικάζεται, περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι έχουν καταδικαστεί σε θάνατο στο Ιράκ από το 2004· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιρακινή νομοθεσία επιτρέπει τη θανατική ποινή για σχεδόν 50 εγκλήματα, περιλαμβανομένης της τρομοκρατίας, της απαγωγής και της δολοφονίας, αλλά και για αδικήματα όπως είναι η ζημία σε δημόσια περιουσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντίθετα με την παγκόσμια τάση για κατάργηση της θανατικής ποινής, ο αριθμός των εκτελέσεων στο Ιράκ αυξάνεται και ότι, σύμφωνα με το διεθνή τύπο, τουλάχιστον 150 άτομα εκτελέστηκαν στο Ιράκ το 2013·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Transparency International, το Ιράκ έχει την πλέον διεφθαρμένη κυβέρνηση στη Μέση Ανατολή· ότι η διαφθορά αποτελεί διαρθρωτικό πρόβλημα της χώρας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος και το δικαστικό σύστημα είναι ανενεργό, πράγματα που αποτελούν συμπτώματα διαλυμένου κράτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Γραφείο του Ειδικού Γενικού Επιθεωρητή των ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση του Ιράκ, 800 εκατ. δολάρια μεταφέρονται παράνομα εκτός Ιράκ κάθε εβδομάδα·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακρόχρονη διαμάχη στην περιοχή Κιρκούκ για τις εξαγωγές πετρελαίου της περιοχής μέσω νέου αγωγού δεν έχει διευθετηθεί·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 10 δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν το 2013 ότι δεν έχει επιβληθεί ούτε μία καταδίκη για τις 400 δολοφονίες επαγγελματικών των μέσων ενημέρωσης κατά την τελευταία δεκαετία, με αποτέλεσμα το Ιράκ να παραμένει η χώρα με τις χειρότερες επιδόσεις στον κόσμο όσον αφορά την ατιμωρησία για ανεξιχνίαστες δολοφονίες δημοσιογράφων· ότι ο Ισπανός δημοσιογράφος José Couso μαζί με τους δημοσιογράφους Taras Protsyuk και Tareq Ayub σκοτώθηκαν τον Απρίλιο του 2003 από επίθεση του αμερικανικού στρατού· ότι ισπανικό δικαστήριο επιδίωξε τη σύλληψη δύο αξιωματικών και ενός υπαξιωματικού του αμερικανικού στρατού που κατηγορούνται για συμμετοχή στην υπόθεση· ότι ακόμη δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη· και ότι οι ΗΠΑ παρακώλυσαν τα εντάλματα σύλληψης ενώ η Ιντερπόλ δεν κατάφερε να τα εκτελέσει·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικές ποσότητες πυρομαχικών με ψευδώς απεμπλουτισμένο ουράνιο έχουν χρησιμοποιηθεί στο Ιράκ από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, με αποτέλεσμα την τραγική αύξηση παιδικών καρκίνων και συγγενών διαμαρτιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ενημέρωσης από τις ΗΠΑ σχετικά με τη χρήση των υπολειμμάτων απεμπλουτισμένου ουρανίου δυσχεραίνει σημαντικά τις προσπάθειες για απομόλυνση, παρακολούθηση και ευαισθητοποίηση με στόχο τη μείωση της έκθεσης των πολιτών στα υπολείμματα αυτά·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του 2014, η κυβέρνηση του Ιράκ ενέκρινε τροποποίηση της νομοθεσίας με την οποία νομιμοποιείται ο γάμος σε παιδική ηλικία και ο συζυγικός βιασμός· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA), 250 000 γυναίκες και κορίτσια, μεταξύ των οποίων σχεδόν 60 000 έγκυες γυναίκες έχουν επείγουσα ανάγκη περίθαλψης και σχεδόν 20 000 γυναίκες και κορίτσια θα μπορούσαν να αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σεξουαλικής βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εκφραστεί σοβαρές ανησυχίες, μεταξύ άλλων από την Ύπατη Αρμόστρια των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Navi Pillay, σχετικά με το γεγονός ότι οι δίκες που οδηγούν σε θανατική ποινή δεν τηρούν τις διεθνείς διασφαλίσεις για μια δίκαιη δίκη, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης διαφάνειας στις δικαστικές διαδικασίες και περιπτώσεων στις οποίες οι «ομολογίες» είχαν αποσπαστεί με βασανιστήρια ή άλλες μορφές κακομεταχείρισης των κατηγορουμένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θανατική ποινή αποτελεί σκληρή και απάνθρωπη μεταχείριση και πρέπει να καταργηθεί·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι βουλευτικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν στις 30 Απριλίου 2014 στο Ιράκ μέσα σε ατμόσφαιρα βίας και φόβου·

1.      επαναλαμβάνει την έντονη καταδίκη του για τη στρατιωτική επέμβαση των συμμαχικών δυνάμεων στο Ιράκ· επαναλαμβάνει ότι αυτή η εισβολή παραβίασε το διεθνές δίκαιο και υπογραμμίζει τον παράνομο χαρακτήρα της· υπογραμμίζει το γεγονός ότι το βασικό αποτέλεσμα της εισβολής των ΗΠΑ στο Ιράκ ήταν η σχεδόν ολική κατάρρευση του κράτους δικαίου και η άνοδος του θρησκευτικού εξτρεμισμού στη χώρα· επισημαίνει την ευθύνη των αρχηγών κρατών των κρατών μελών της ΕΕ που συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής των Αζορών και ιδίως του απερχόμενου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Durão Barroso· επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει αυτή την παραβίαση του διεθνούς δικαίου και θεωρεί ότι οι υπεύθυνοι για αυτόν τον παράνομο πόλεμο και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας πρέπει να προσαχθούν ενώπιον της διεθνούς δικαιοσύνης·

2.      ζητεί να διεξαχθεί διεθνής διάσκεψη η οποία θα προωθήσει το διάλογο μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών προκειμένου να εξευρεθεί αποδεκτή λύση και απορρίπτει τα αθέμιτα συμφέροντα ξένων παραγόντων που επιδιώκουν να διαιρέσουν τη χώρα έτσι ώστε να εξασφαλίσουν για τον εαυτό τους καλύτερο έλεγχο των πετρελαϊκών αποθεμάτων του Ιράκ·

3.      καταδικάζει οιαδήποτε ξένη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράκ στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να επιτευχθεί η πλήρης ανεξαρτησία του Ιράκ, η χώρα πρέπει να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της οικονομίας της, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών πόρων· υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο πρέπει να αξιοποιούνται ως εργαλείο και ως ευκαιρία για βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανοικοδόμηση προς όφελος του συνόλου της ιρακινής κοινωνίας· καλεί την ιρακινή κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι οι πόροι της χώρας αξιοποιούνται κατά τρόπο διαφανή και με υπευθυνότητα, προς όφελος όλων των ιρακινών πολιτών·

4.      θεωρεί ότι οι χώρες που συμμετείχαν στην εισβολή του Ιράκ, στις οποίες περιλαμβάνονται αρκετά κράτη μέλη, είναι υπεύθυνες για έναν πόλεμο ο οποίος στηρίχτηκε σε ψέματα, έχουν δε την υποχρέωση να προωθήσουν την αλήθεια και τη δικαιοσύνη και να επανορθώσουν τη ζημιά που υπέστη ο ιρακινός λαός· αναγνωρίζει ότι αυτός ο παράνομος πόλεμος έχει καταστρέψει τη χώρα και έχει αυξήσει τη βία σε ολόκληρη την περιοχή· καταδικάζει τη λεηλασία των φυσικών πόρων του Ιράκ από πετρελαϊκές εταιρείες, όπως είναι η Royal Dutch Shell Oil Company, η BP ή η ExxonMobil·

5.      καταδικάζει κάθε μορφή βίας εις βάρος κοινωνικών, πολιτικών ή θρησκευτικών ομάδων· εκφράζει λύπη για τον υψηλό αριθμό ατόμων που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν· καταδικάζει όλους τους φόνους και τις εκτελέσεις· εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις αυξανόμενες βίαιες επιθέσεις· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των νεκρών και τραυματιών· ζητεί άμεσο τερματισμό της βίας· θεωρεί ότι οι δράστες των εγκλημάτων αυτών πρέπει να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης·

6.      εφιστά την προσοχή στην άμεση ανάγκη για επίλυση των ανθρωπιστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ιρακινός λαός· υπογραμμίζει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η ανάληψη συντονισμένης δράσης από τις ιρακινές αρχές και τις διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, με στόχο την παροχή βοήθειας στις ευπαθείς ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των εκτοπισθέντων, και να διασφαλιστεί η προστασία των ατόμων αυτών και η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά τους·

7.      σημειώνει ότι, σύμφωνα με την UNHCR, περισσότεροι από 224.000 Σύριοι πρόσφυγες αναζήτησαν καταφύγιο στο κουρδικό τμήμα του Ιράκ από την έναρξη του πολέμου· καλεί την ΕΕ να δεσμευτεί για την παροχή βοήθειας στα άτομα αυτά· υπενθυμίζει τη σημασία του πλήρους σεβασμού του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και της προστασίας των αμάχων· καλεί τις ιρακινές αρχές να εξασφαλίσουν την παροχή απαραίτητων υπηρεσιών, καθώς και πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων στις περιοχές που πλήττονται από τις συγκρούσεις· εκφράζει ανησυχία για την ανεπαρκή υποστήριξη που παρέχεται στους Σύριους πρόσφυγες·

8.      εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η διαφθορά είναι ενδημική στη χώρα, ιδιαίτερα εντός του στρατού και της αστυνομίας, πράγμα που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον μηχανισμό ασφαλείας του Ιράκ· εκφράζει επίσης δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι αυτή η κουλτούρα διαφθοράς διαπερνά τον κρατικό μηχανισμό μέχρι και τα ανώτατα επίπεδα της κυβέρνησης·

9.      αποδοκιμάζει τη δραματική αύξηση των εκτελέσεων από τον στρατό του Ιράκ και τις δυνάμεις του ISIS, καθώς και τη χρήση "ομολογιών" που έχουν αποσπασθεί ύστερα από βασανιστήρια ή άλλη μορφή κακής μεταχείρισης, ως πειστηρίων εναντίον κρατουμένων·

10.    καταδικάζει τη θανατική ποινή υπό οιεσδήποτε περιστάσεις· καλεί την ιρακινή κυβέρνηση να κηρύξει και να εφαρμόσει αμέσως εκεχειρία στις εκτελέσεις ως πρώτο βήμα και να καταργήσει τη θανατική ποινή στο μέλλον·

11.    απαιτεί την έναρξη διεθνούς έρευνας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για να επιβεβαιωθεί η ευρεία χρήση βασανιστηρίων και η ύπαρξη μυστικών φυλακών ή άλλων κέντρων βασανιστηρίων στο Ιράκ, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες σε κάθε εμπλεκόμενο μέρος και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι·

12.    καταδικάζει κάθε μορφή βίας εις βάρος κοινωνικών, πολιτικών ή θρησκευτικών ομάδων, καθώς και όλες τις δολοφονίες και εκτελέσεις από την έναρξη του πολέμου το 2003, και εκφράζει τη λύπη του για το πρόσφατο κύμα τρομοκρατικών επιθέσεων και τη χρήση αποσπασμάτων θανάτου·

13.    υπενθυμίζει τη σημασία των αρχών της δικαιοσύνης, της αλήθειας και της επανόρθωσης· θεωρεί ότι όλοι οι δράστες αυτού του παράνομου πολέμου και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που προέκυψαν από αυτόν πρέπει να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης· επιμένει, δέκα χρόνια μετά τη δολοφονία τους, στην ανάγκη να εξασφαλιστεί η απόδοση δικαιοσύνης στην υπόθεση των δημοσιογράφων Couso, Protsyuk και Ayub έτσι ώστε οι φόνοι αυτοί να μην παραμείνουν ατιμώρητοι·

14.    απορρίπτει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας του Ιράκ· υποστηρίζει ότι ο βασικός στόχος της συνεργασίας της ΕΕ με το Ιράκ πρέπει να είναι ο τερματισμός της βίας, η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η αποκατάσταση του επιπέδου καλής διαβίωσης του ιρακινού λαού, και όχι η είσοδος και επέκταση των βιομηχανιών πετρελαίου της ΕΕ στη χώρα·

15.    καταδικάζει τη χρήση πυρομαχικών με απεμπλουτισμένο ουράνιο κατά τη διάρκεια του πολέμου, ιδίως από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο· καλεί την ΕΕ να αναπτύξει μια κοινή ενωσιακή θέση υπέρ του περιορισμού ή της απαγόρευσης της χρήσης πυρομαχικών απεμπλουτισμένου ουρανίου και να αναπτύξει προγράμματα εκκαθάρισης στις πληγείσες περιοχές·

16.    καλεί τις ιρακινές αρχές να λάβουν μέτρα για να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός της ισότητας ανδρών και γυναικών, καθώς και των δικαιωμάτων των γυναικών·

17.    καλεί το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση του Ιράκ να εγγυηθούν την τήρηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και να καταπολεμήσουν την παιδική εργασία, την παιδική πορνεία και την εμπορία ανθρώπων·

18.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον Πρόεδρο της Επιτροπής, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, στον επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Ιράκ, στους προέδρους των κοινοβουλίων των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και στο Συμβούλιο Αντιπροσώπων της Δημοκρατίας του Ιράκ.