Postupak : 2014/2724(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0068/2014

Podneseni tekstovi :

B8-0068/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/07/2014 - 10.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0013

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 124kWORD 62k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0066/2014
15.7.2014
PE536.969v01-00
 
B8-0068/2014

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o zločinu agresije (2014/2724(RSP))


Helmut ScholzMiloslav Ransdorf, Dimitrios Papadimoulis, Marie‑Christine Vergiat u ime kluba GUE/NGL

Rezolucija Europskog parlamenta o zločinu agresije (2014/2724(RSP))  
B8‑0068/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Povelju Ujedinjenih naroda,

–       uzimajući u obzir članak 5. Rimskog statuta u kojem je zločin agresije naveden kao jedno od najtežih kaznenih djela u nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda,

–       uzimajući u obzir izmjene Rimskog statuta koje su usvojene na revizijskoj konferenciji održanoj 2010. u Kampali (Uganda) 2010., osobito u pogledu Rezolucije RC/Res. 6 koja se odnosi na zločin agresije,

–       uzimajući u obzir Odluku Vijeća EU-a 2011/168/ZVSP i upućivanje na izmjene iz Kampale u toj odluci,

–       uzimajući u obzir revidirani akcijski plan usvojen 12. srpnja 2011. u skladu s Odlukom Vijeća 2011/168/ZVSP,

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 19. svibnja 2010. o konferenciji o reviziji Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda održanoj u Kampali (Uganda)(1),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. studenog 2011. o podršci EU-a Međunarodnom kaznenom sudu: suočavanje s izazovima i prevladavanje poteškoća,(2)

–        uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 18. travnja 2012. o godišnjem izvješću o ljudskim pravima u svijetu i politici Europske unije na tu temu, uključujući posljedice za stratešku politiku EU-a u području ljudskih prava(3),

–        uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. prosinca 2013. o godišnjem izvješću o ljudskim pravima u svijetu i politici Europske unije na tu temu, uključujući posljedice za stratešku politiku EU-a u području ljudskih prava (4),

–       uzimajući u obzir rezoluciju Opće skupštine Latinskoameričkog parlamenta od 19. i 20. listopada 2013. naslovljenu „Promicanje Međunarodnog kaznenog suda i ratifikacija izmjena iz Kampale” (AO/2013/07XXIX),

–       uzimajući u obzir rezoluciju Skupštine država stranaka Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda od 27. studenog 2013. naslovljenu „Jačanje Međunarodnog kaznenog suda i Skupštine država stranaka”, u kojoj se izražava poziv budućim državama strankama da ratificiraju izmijenjeni Statut, poziv svim državama strankama da razmotre ratificiranje izmjena te u kojoj se potvrđuje da je više država stranaka nedavno ratificiralo izmjene (ICC-ASP/12/Res.8),

–       uzimajući u obzir Priručnik o ratifikaciji i provedbi izmjena Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda donesenih u Kampali, koji su izradili Stalna misija Kneževine Lihtenštajn pri Ujedinjenim narodima, Svjetski institut za sprečavanje agresije i Lihtenštajnski institut za samoodređenje pri Sveučilištu Princeton,

 

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

 

A.     budući da će se ratificiranjem izmjena Rimskog statuta donesenih u Kampali koje se odnose na zločin agresije od strane najmanje 30 država stranaka te odlukom koju će nakon 1. siječnja 2017. donijeti dvotrećinska većina država stranaka omogućiti uspostava stalnog sustava međunarodne kaznene odgovornosti za zločin agresije;

B.     budući da će ratifikacija obiju izmjena iz Kampale od strane država stranaka i aktiviranje nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda u pitanjima zločina agresije doprinijeti okončanju prakse nekažnjavanja počinitelja tog zločina;

 

C.     budući da će nadležnost Međunarodnog kaznenog suda u pitanjima zločina agresije doprinijeti vladavini prava na međunarodnoj razini i međunarodnom miru i sigurnosti tako što će odvraćati od protupravne upotrebe sile i na taj način proaktivno doprinositi sprečavanju takvih zločina i jačanju trajnog mira;

D.     budući da će ratifikacija izmjena iz Kampale i aktiviranje nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda u pitanjima zločina agresije doprinijeti zaštiti ljudskih prava kriminaliziranjem čin agresije koji uvijek predstavlja početak u uzročnom nizu teških kršenja ljudskih prava i ozbiljnih kršenja međunarodnog humanitarnog prava;

E.     budući da su izmjene iz Kampale potpuno sukladne s Poveljom Ujedinjenih naroda jer se kriminaliziraju samo najteži oblici nezakonite upotrebe sile, odnosno oni koji po svojoj „naravi, ozbiljnosti i opsegu” predstavljaju očito kršenje Povelje UN-a; budući da će se aktiviranjem nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda u pitanjima zločina agresije doprinijeti univerzalnosti Rimskog statuta s obzirom na to da bi nekoliko država moglo biti zainteresirano za ratifikaciju dovršenog Rimskog statuta s izmjenama iz Kampale, što također doprinosi ostvarenju njihova nacionalnog političkog cilja, a to je odvraćanje od protupravne upotrebe sile protiv njih;

1.      potiče države članice da najprije ratificiraju izmjene, a zatim podupru jednokratnu odluku Skupštine država stranaka Rimskog statuta, nakon što se provede ratifikacija u 30 država, da se aktivira nadležnost Međunarodnog kaznenog suda u pitanjima zločina agresije;

2.      poziva države članice Europske unije da hitro usklade nacionalno zakonodavstvo s definicijama sadržanima u izmjenama iz Kampale i drugim obvezama iz Rimskog statuta, da omoguće istrage i progon kaznenih djela na nacionalnoj razini i da surađuju sa Sudom;

3.      poziva Europsku uniju da se obveže na borbu protiv genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina i zločina agresije te da borba protiv prakse nekažnjavanja teških kršenja ljudskih prava postane prioritetom EU-a i njegovih država članica u vanjskim odnosima;

4.      naglašava važnost načela univerzalnosti Rimskog statuta i poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da aktivno promiče pristupanje izmijenjenom Statutu i njegovu ratifikaciju te ratifikaciju obiju izmjena iz Kampale; ustraje u tome da bi ratifikacija i provedba Rimskog statuta trebala biti važan cilj EU-a u odnosima s drugim partnerima, a posebno Sjedinjenim Američkim Državama, Kinom, Rusijom i Izraelom;

5.      poziva EU i njegove države članice da u budućnosti iznova podrže Međunarodni kazneni sud, između ostaloga i financijski, te da se uključe u njegove aktivnosti;

6.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama država članica Europske unije i Europskoj službi za vanjsko djelovanje.

 

(1)

SL C 161 E, 31.5.2011., str. 78.

(2)

SL C 153 E, 31.5.2013., str. 115.

(3)

SL C 258 E, 7.9.2013., str. 8.

(4)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0575.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti