Postopek : 2014/2724(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0068/2014

Predložena besedila :

B8-0068/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/07/2014 - 10.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0013

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 121kWORD 61k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0066/2014
15.7.2014
PE536.969v01-00
 
B8-0068/2014

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o kaznivem dejanju agresije (2014/2724(RSP))


Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Marie‑Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta o kaznivem dejanju agresije (2014/2724(RSP))  
B8‑0068/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju ustanovne listine Združenih narodov,

–       ob upoštevanju člena 5 Rimskega statuta, v katerem je kaznivo dejanje agresije navedeno med glavnimi kaznivimi dejanji v pristojnosti Mednarodnega kazenskega sodišča,

–       ob upoštevanju sprememb Rimskega statuta, sprejetih na revizijski konferenci leta 2010 v Kampali v Ugandi, s posebnim poudarkom na resoluciji RC/Res. 6, ki se nanaša na kaznivo dejanje agresije,

–       ob upoštevanju Sklepa Sveta 2011/168/SZVP in sklicevanja na spremembe iz Kampale,

–       ob upoštevanju revidiranega akcijskega načrta, sprejetega 12. julija 2011 v skladu s Sklepom Sveta 2011/168/SZVP;

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. maja 2010 o revizijski konferenci Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča v Kampali v Ugandi(1),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. novembra 2011 o podpori EU Mednarodnemu kazenskemu sodišču: soočanje z izzivi in reševanje težav(2),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. aprila 2012 o letnem poročilu o človekovih pravicah v svetu in politike Evropske unije na tem področju, vključno s posledicami za strateško politiko EU na področju človekovih pravic(3),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. aprila 2012 o letnem poročilu o človekovih pravicah v svetu in politike Evropske unije na tem področju, vključno s posledicami za strateško politiko EU na področju človekovih pravic(4),

–       ob upoštevanju resolucije generalne latinskoameriške parlamentarne skupščine z dne 19. in 20. oktobra 2013 o spodbujanju Mednarodnega kazenskega sodišča in ratifikaciji sprememb iz Kampale (AO/2013/07XXIX),

–       ob upoštevanju resolucije skupščine držav pogodbenic Rimskega statuta z dne 27. novembra 2013 o krepitvi Mednarodnega kazenskega sodišča in skupščine držav pogodbenic, v kateri se vse prihodnje pogodbenice poziva, naj ratificirajo spremenjeni statut, in vse pogodbenice, naj preučijo ratifikacijo sprememb, ter se priznava, da so številne pogodbenice nedavno ratificirale spremembe (ICC-ASP/12/Res.8),

–       ob upoštevanju ratifikacije in izvajanja sprememb Rimskega statuta iz Kampale ter priročnika Mednarodnega kazenskega sodišča, ki so ga pripravili stalna misija Kneževine Liechtenstein v Združenih narodih, Svetovni inštitut za preprečevanje agresije in inštitut LISD (Liechtenstein Institute on Self-Determination ) z Univerze Princeton,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker bodo spremembe Rimskega statuta iz Kampale v zvezi s kaznivim dejanjem agresije, ki jih mora ratificirati najmanj 30 pogodbenic, in odločitev, sprejeta z dvotretjinsko večino pogodbenic po 1. januarju 2017, omogočile uveljavitev trajnega sistema mednarodne kazenske odgovornosti za kaznivo dejanje agresije;

B.     ker bosta ratifikacija sprememb iz Kampale s strani držav in podelitev pristojnosti Mednarodnemu kazenskemu sodišču za kaznivo dejanje agresije še dodatno preprečili, da bi se storilci tega kaznivega dejanja izognili kazni;

C.     ker bo podelitev pristojnosti za kaznivo dejanje agresije Mednarodnemu kazenskemu sodišču prispevala k uveljavitvi načela pravne države na mednarodni ravni in pripomogla k mednarodnemu miru in varnosti, saj bo odvračala od uporabe sile in tako pozitivno prispevala k preprečevanju teh kaznivih dejanj in utrditvi trajnega miru;

D.     ker bosta ratifikacija sprememb iz Kampale in podelitev pristojnosti Mednarodnemu kazenskemu sodišču za kaznivo dejanje agresije pripomogli k varstvu človekovih pravic, saj se s tem dejanje agresije, ki je vedno prvi vzrok v verigi hudih kršitev človekovih pravic ter mednarodnega humanitarnega prava, uvrsti med kazniva dejanja;

E.     ker so spremembe iz Kampale popolnoma skladne z Ustanovno listino Združenih narodov, saj se med kazniva dejanja uvrščajo le najhujše oblike nezakonite uporabe sile, ki so torej zaradi svoje narave, teže in obsega očitno v nasprotju s to listino; ker bo podelitev pristojnosti Mednarodnemu kazenskemu sodišču za kaznivo dejanje agresije prispevalo k vsesplošni uporabi Rimskega statuta, saj bo morda zaradi tega več držav pripravljenih ratificirati izpopolnjen Rimski statut, vključno s spremembami iz Kampale, kar jim bo v podporo tudi pri doseganju ciljev v okviru njihove nacionalne politike v zvezi s preprečevanjem uporabe sile proti njim;

1.      ter naj države članice spodbudi, da najprej ratificirajo spremembe, in naj nato, ko bo te spremembe ratificiralo 30 držav in bo torej dosežen cilj, da se Mednarodnemu sodišču podeli pristojnost za kaznivo dejanje agresije, dejavno podprejo končno odločitev skupščine držav pogodbenic Rimskega statuta;

2.      poziva države članice, naj nacionalno zakonodajo hitro prilagodijo opredelitvam v spremembah iz Kampale in drugim obveznostim iz Rimskega statuta ter tako omogočijo nacionalne preiskave in pregon kaznivih dejanj in naj sodelujejo s Sodiščem;

3.      poziva EU, naj se zaveže boju proti genocidu, kaznivim dejanjem zoper človečnost, vojnim hudodelstvom in kaznivemu dejanju agresije in naj se boj proti nekaznovanju za hude kršitve človekovih pravic uvrsti med prednostne naloge EU in držav članic na področju zunanjega delovanja;

4.      poudarja pomembnost načela univerzalnosti rimskega statuta in poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj dejavno spodbuja pristop k statutu, kakor je bil spremenjen z obema spremembama iz Kampale, in k njegovi ratifikaciji; ker sta ratifikacija in izvrševanje Rimskega statuta za EU pomemben cilj v odnosih s tretjimi državami, zlasti Združenimi državami, Kitajsko, Rusijo in Izraelom;

5.      zato poziva EU in države članice, naj obnovijo svojo zavezo in podporo, tudi finančno podporo, Mednarodnemu kazenskemu sodišču;

6.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic in Evropski službi za zunanje delovanje.

(1)

UL C 161 E, 31.5.2011, str. 78.

(2)

UL C 153 E, 31.5.2013, str. 115.

(3)

UL C 258 E, 7.9.2013, str. 8.

(4)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0575.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov