Postupak : 2014/2724(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0069/2014

Podneseni tekstovi :

B8-0069/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/07/2014 - 10.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0013

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 128kWORD 63k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0066/2014
15.7.2014
PE536.970v01-00
 
B8-0069/2014

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o zločinu agresije (2014/2724(RSP))


Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Eduard Kukan, László Tőkés, Monica Luisa Macovei u ime kluba PPE

Rezolucija Europskog parlamenta   o zločinu agresije (2014/2724(RSP))  
B8‑0069/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Povelju Ujedinjenih naroda,

–       uzimajući u obzir članak 5. Rimskog statuta u kojem je zločin agresije naveden kao jedno od najtežih kaznenih djela u nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda,

–       uzimajući u obzir izmjene Rimskog statuta koje su usvojene na revizijskoj konferenciji održanoj 2010. u Kampali (Uganda), osobito u pogledu Rezolucije RC/Res. 6 koja se odnosi na zločin agresije,

–       uzimajući u obzir Odluku Vijeća EU-a 2011/168/ZVSP i upućivanje na izmjene iz Kampale u toj odluci,

–       uzimajući u obzir revidirani akcijski plan usvojen 12. srpnja 2011. u skladu s Odlukom Vijeća 2011/168/ZVSP,

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 19. svibnja 2010. o konferenciji o reviziji Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda održanoj u Kampali (Uganda)(1),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. studenog 2011. o podršci EU-a Međunarodnom kaznenom sudu: suočavanje s izazovima i prevladavanje poteškoća (2011/2109(INI))(2),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. prosinca 2013. o godišnjem izvješću o ljudskim pravima u svijetu i politici Europske unije na tu temu, uključujući posljedice za stratešku politiku EU-a na području ljudskih prava (2013/2152(INI))(3),

–       uzimajući u obzir rezoluciju Opće skupštine Latinskoameričkog parlamenta od 19. i 20. listopada 2013. naslovljenu „Promicanje Međunarodnog kaznenog suda i ratifikacija izmjena iz Kampale” (AO/2013/07XXIX),

–       uzimajući u obzir rezoluciju Skupštine država potpisnica Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda od 27. studenog 2013. naslovljenu „Jačanje Međunarodnog kaznenog suda i Skupštine država potpisnica”, u kojoj se izražava poziv budućim državama potpisnicama da ratificiraju izmijenjeni Statut i poziv svim državama potpisnicama da razmotre ratificiranje izmjena te u kojoj se potvrđuje da je više država potpisnica nedavno ratificiralo izmjene (ICC-ASP/12/Res.8),

–       uzimajući u obzir Priručnik o ratifikaciji i provedbi izmjena Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda donesenih u Kampali, koji su izradili Stalna misija Kneževine Lihtenštajn pri Ujedinjenim narodima, Svjetski institut za sprečavanje agresije i Lihtenštajnski institut za samoodređenje pri Sveučilištu Princeton,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da su države članice Europske unije čvrsti saveznici Međunarodnog kaznenog suda od njegova začetka i da mu pružaju financijsku, političku, diplomatsku i logističku potporu, dok istodobno promiču univerzalnost Rimskog statuta i brane njegov integritet s ciljem da se ojača nezavisnost Suda;

B.     budući da će se ratificiranjem izmjena Rimskog statuta, koje se odnose na zločin agresije, a donesene su u Kampali, od strane najmanje 30 država potpisnica te odlukom koju će nakon 1. siječnja 2017. donijeti dvotrećinska većina država potpisnica omogućiti uspostava stalnog sustava međunarodne kaznene odgovornosti kažnjavanjem zločina agresije;

C.     budući da države koje nisu potpisnice mogu ratificirati Rimski statut zajedno s izmjenama iz Kampale i tako doprinijeti aktiviranju nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda u pitanjima zločina agresije;

D.     budući da su izmjene iz Kampale potpuno sukladne s Poveljom Ujedinjenih naroda jer se kriminaliziraju samo najteži oblici nezakonite upotrebe sile, odnosno oni koji po svojoj „naravi, ozbiljnosti i opsegu” predstavljaju očito kršenje Povelje UN-a;

E.     budući da će nadležnost Međunarodnog kaznenog suda u pitanjima zločina agresije doprinijeti vladavini prava na međunarodnoj razini i međunarodnom miru i sigurnosti tako što će odvraćati od protupravne upotrebe sile i na taj način proaktivno doprinositi sprečavanju takvih zločina i jačanju trajnog mira;

F.     budući da će ratifikacija obiju izmjena iz Kampale od strane država potpisnica i aktiviranje nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda u pitanjima zločina agresije dodatno doprinijeti okončanju prakse nekažnjavanja počinitelja tog zločina;

G.     budući da će ratifikacija izmjena iz Kampale i aktiviranje nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda u pitanjima zločina agresije doprinijeti zaštiti ljudskih prava kriminaliziranjem čina agresije;

H.     budući da će se aktiviranjem nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda u pitanjima zločina agresije doprinijeti univerzalnosti Rimskog statuta s obzirom na to da bi nekoliko država moglo biti zainteresirano za ratifikaciju dovršenog Rimskog statuta s izmjenama iz Kampale, što će također doprinijeti ostvarenju njihova nacionalnog političkog cilja, a to je sprečavanje protupravne upotrebe sile protiv njih;

1.      potiče Europsku uniju da donese zajednički stav o zločinu agresije i izmjenama iz Kampale;

2.      poziva Europsku uniju da se zauzme za stupanje na snagu izmjena iz Kampale koje se odnose na zločin agresije i da podupre trenutna nastojanja da se taj cilj ostvari, da potakne svoje države članice da najprije ratificiraju izmjene, a zatim aktivno podupru jednokratnu odluku Skupštine država potpisnica Rimskog statuta, nakon što se provede potrebna ratifikacija u 30 država, kako bi se aktivirala nadležnost Međunarodnog kaznenog suda u pitanjima zločina agresije;

3.      ističe da je potrebno aktivno promicati potporu Međunarodnom kaznenom sudu, ratifikaciju Rimskog statuta s izmjenama i ratifikaciju obiju izmjena iz Kampale u okviru svih vanjskih aktivnosti EU-a, između ostalog djelovanjem posebnog izvjestitelja EU-a za ljudska prava i izaslanstava EU-a na terenu, uključujući tehničku pomoć državama koje nastoje ostvariti ratifikaciju i/ili provedbu;

4.      poziva Europsku uniju da se obveže na borbu protiv genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina i zločina agresije te da borba protiv prakse nekažnjavanja teških kršenja ljudskih prava postane prioritetom EU-a i njegovih država članica u vanjskim odnosima;

5.      poziva države članice Europske unije da hitro usklade nacionalno zakonodavstvo s definicijama sadržanima u izmjenama iz Kampale i drugim obvezama iz Rimskog statuta;

6.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama država članica Europske unije i Europskoj službi za vanjsko djelovanje.

(1)

SL C 168E 31.5.2011., str. 78.

(2)

SL C 153E, 31.5.2013., str. 115.

(3)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0575.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti