Postopek : 2014/2724(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0069/2014

Predložena besedila :

B8-0069/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/07/2014 - 10.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0013

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 126kWORD 62k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0066/2014
15.7.2014
PE536.970v01-00
 
B8-0069/2014

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o kaznivem dejanju agresije (2014/2724(RSP))


Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Eduard Kukan, László Tőkés, Monica Luisa Macovei v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o kaznivem dejanju agresije (2014/2724(RSP))  
B8‑0069/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju ustanovne listine Združenih narodov,

–       ob upoštevanju člena 5 Rimskega statuta, v katerem je kaznivo dejanje agresije navedeno med glavnimi kaznivimi dejanji v pristojnosti Mednarodnega kazenskega sodišča,

–       ob upoštevanju sprememb Rimskega statuta, sprejetih na revizijski konferenci leta 2010 v Kampali v Ugandi, s posebnim poudarkom na resoluciji RC/Res. 6, ki se nanaša na kaznivo dejanje agresije,

–       ob upoštevanju Sklepa Sveta 2011/168/SZVP in sklicevanja na spremembe iz Kampale,

–       ob upoštevanju revidiranega akcijskega načrta, sprejetega 12. julija 2011 v skladu s Sklepom Sveta 2011/168/SZVP;

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. maja 2010 o revizijski konferenci Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča v Kampali v Ugandi(1),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. novembra 2011 o podpori EU za MKS: odzivanje na izzive in premagovanje težav (2011/2109(INI))(2),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. decembra 2013 o letnem poročilu o človekovih pravicah v svetu in politiki Evropske unije na tem področju, vključno s posledicami za strateško politiko EU na področju človekovih pravic (2011/2152(INI))(3),

–       ob upoštevanju resolucije generalne latinskoameriške parlamentarne skupščine z dne 19. in 20. oktobra 2013 o spodbujanju Mednarodnega kazenskega sodišča in ratifikaciji sprememb iz Kampale (AO/2013/07XXIX),

–       ob upoštevanju resolucije skupščine držav pogodbenic Rimskega statuta z dne 27. novembra 2013 o krepitvi Mednarodnega kazenskega sodišča in skupščine držav pogodbenic, v kateri se vse prihodnje pogodbenice poziva, naj ratificirajo spremenjeni statut, vse sedanje pa, naj preučijo ratifikacijo sprememb, ter se priznava, da so številne med njimi nedavno ratificirale spremembe (ICC-ASP/12/Res.8),

–       ob upoštevanju ratifikacije in izvajanja sprememb Rimskega statuta iz Kampale ter priročnika Mednarodnega kazenskega sodišča, ki so ga pripravili stalna misija Kneževine Liechtenstein v Združenih narodih, Svetovni inštitut za preprečevanje agresije in inštitut LISD (Liechtenstein Institute on Self-Determination ) z Univerze Princeton,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker so države članice EU tesne zaveznice Mednarodnega kazenskega sodišča že od njegove ustanovitve ter ga politično, diplomatsko in logistično podpirajo, obenem pa spodbujajo univerzalnost Rimskega statuta in branijo njegovo integriteto, da bi bilo to sodišče še bolj neodvisno;

B.     ker bodo spremembe Rimskega statuta iz Kampale v zvezi s kaznivim dejanjem agresije, ki jih mora ratificirati najmanj 30 pogodbenic, in odločitev, sprejeta z dvotretjinsko večino pogodbenic po 1. januarju 2017, omogočile uveljavitev trajnega sistema mednarodne kazenske odgovornosti z izrekanjem kazni za kaznivo dejanje agresije;

C.     ker lahko države, ki niso pogodbenice Rimskega statuta, le-tega ratificirajo, vključno s spremembami iz Kampale, in s tem pripomorejo k uveljavljanju pristojnosti Mednarodnega kazenskega sodišča za kaznivo dejanje agresije;

D.     ker so spremembe iz Kampale popolnoma skladne z Ustanovno listino Združenih narodov, saj se med kazniva dejanja uvrščajo le najhujše oblike nezakonite uporabe sile, ki so torej zaradi svoje narave, teže in obsega povsem v nasprotju s to listino;

E.     ker bo podelitev pristojnosti za kaznivo dejanje agresije Mednarodnemu kazenskemu sodišču prispevala k uveljavitvi načela pravne države na mednarodni ravni in pripomogla k mednarodnemu miru in varnosti, saj bo odvračala od uporabe sile in tako pozitivno prispevala k preprečevanju teh kaznivih dejanj in utrditvi trajnega miru;

F.     ker bosta ratifikacija sprememb iz Kampale s strani držav in podelitev pristojnosti Mednarodnemu kazenskemu sodišču za kaznivo dejanje agresije še dodatno preprečili, da bi se storilci tega kaznivega dejanja izognili kazni;

G.     ker bosta ratifikacija sprememb iz Kampale in podelitev pristojnosti Mednarodnemu kazenskemu sodišču za kaznivo dejanje agresije še dodatno prispevali k spoštovanju človekovih pravic tako, da bi se storilci kaznivega dejanja agresije izognili kazni;

H.     ker bo podelitev pristojnosti za kaznivo dejanje agresije Mednarodnemu kazenskemu sodišču prispevala univerzalnosti Rimskega statuta, saj bo morda zaradi tega več držav pripravljenih ratificirati izpopolnjeni Rimski statut, vključno s spremembami iz Kampale, kar jim bo v podporo tudi pri doseganju ciljev v okviru njihove nacionalne politike v zvezi s preprečevanjem uporabe sile proti njim;

1.      spodbuja EU, naj sprejme skupno stališče o kaznivem dejanju agresije in spremembah iz Kampale;

2.      poziva EU, naj pri spodbudi uveljavitev sprememb iz Kampale o kaznivem dejanju agresije in podpre prizadevanja za uresničitev tega cilja ter naj države članice spodbudi, da najprej ratificirajo spremembe, in naj nato, ko bo te spremembe ratificiralo 30 držav in bo torej dosežen cilj, da se Mednarodnemu sodišču podeli pristojnost za kaznivo dejanje agresije, dejavno podprejo končno odločitev skupščine držav pogodbenic Rimskega statuta;

3.      poudarja, da je treba dejavno spodbujati podporo Mednarodnemu kazenskemu sodišču, ratifikaciji spremenjenega Rimskega statuta ter obeh sprememb iz Kampale, in sicer na vseh področjih zunanjega delovanja Unije, med drugim prek posebnega poročevalca EU za človekove pravice in delegacij EU na kraju samem, vključno s tehnično pomočjo državam pri ratifikaciji oziroma izvajanju;

4.      poziva EU, naj se zaveže boju proti genocidu, kaznivim dejanjem zoper človečnost, vojnim hudodelstvom in kaznivemu dejanju agresije in naj se boj proti nekaznovanju za hude kršitve človekovih pravic uvrsti med prednostne naloge EU in držav članic na področju zunanjega delovanja;

5.      poziva države članice EU, naj čim prej uskladijo nacionalno zakonodajo z opredelitvami iz sprememb iz Kampale in z drugimi obveznostmi iz rimskega statuta;

6.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic in Evropski službi za zunanje delovanje.

 

(1)

OJ C 161E, 31.5.2011, p. 78.

(2)

OJ C 153E, 31.5.2013, p. 115.

(3)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0575.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov