Návrh usnesení - B8-0071/2014Návrh usnesení
B8-0071/2014

NÁVRH USNESENÍ o eskalaci násilí mezi Izraelem a Palestinou

15. 7. 2014 - (2014/2723(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0071/2014

Postup : 2014/2723(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0071/2014
Předložené texty :
B8-0071/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0071/2014

Usnesení Evropského parlamentu o eskalaci násilí mezi Izraelem a Palestinou

(2014/2723(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o pásmu Gazy, zejména na usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o situaci v pásmu Gazy[1],

–       s ohledem na prohlášení mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie Catherine Ashtonové ze dne 8. července 2014 o ostřelování raketami z pásma Gazy a pokračujících odvetných operacích izraelských obranných sil,

–       s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 12. července 2014,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–       s ohledem na čtvrtou Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války z roku 1949,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že podle Organizace spojených národů bylo od zahájení operace „Ochranné ostří“ ze strany izraelských obranných sil dne 7. července 2014 v pásmu Gazy zabito neméně 175 osob, většinou civilistů, včetně dětí; vzhledem k tomu, že podle palestinské samosprávy bylo více než 1 200 lidí zraněno, více než 160 000 osob muselo opustit dvé domovy, více než 1 000 domů bylo zničeno a narušení základní infrastruktury v oblasti postihlo stovky tisíc občanů;

B.     vzhledem k tomu, že podle izraelské vlády bylo od poloviny června do 7. července 2014 odpáleno z pásma Gazy na Izrael 300 raket; vzhledem k tomu, že podle izraelských obranných sil bylo od 7. července z pásma Gazy na Izrael vypáleno více než 1 000 raket, jejichž cílem byla tak vzdálená místa jako Tel Aviv a sever země; vzhledem k tomu, že rakety na Izrael byly vypáleny také z Libanonu a ze Sýrie;

C.     vzhledem k tomu, že prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 12. července 2014, v němž jsou uvedeny vážné obavy ohledně krize v pásmu Gazy, obsahuje výzvu k deeskalaci situace, obnovení klidu zbraní, znovuzavedení příměří z listopadu 2012 a dodržování mezinárodního humanitárního práva, včetně ochrany civilního obyvatelstva, a vyjadřuje podporu pokračování přímých jednání mezi Izraelci a Palestinci s cílem dosáhnout komplexní mírové dohody vycházející z řešení založeného na existenci dvou států;

D.     vzhledem k tomu, že Egypt předložil dne 14. července 2014 plán příměří, který izraelská vláda přijala; vzhledem k tomu, že Hamás zatím na tento návrh formálně neodpověděl; vzhledem k tomu, že před dalším stupňováním krize varovala řada mezinárodních subjektů, které vyzvaly Hamás a militantní Palestince k tomu, aby ukončily vystřelování raket, a varovaly Izrael před pozemní invazí do pásma Gazy;

E.     vzhledem k tomu, že EU opakovaně vyjádřila svou podporu řešení založenému na existenci dvou států, tedy Státu Izrael a s ním sousedícího nezávislého demokratického a životaschopného palestinského státu, jejichž občané by vedle sebe žili v míru a bezpečí;

1.      vyjadřuje hluboké znepokojení nad kritickou situací v pásmu Gazy a jižním Izraeli; hluboce lituje ztrát na životech civilního obyvatelstva v pásmu Gazy, včetně mnoha dětí; vyjadřuje soustrast rodinám nevinných obětí;

2.      vyzývá k okamžité deeskalaci konfliktu na základě dohody o příměří mezi oběma stranami a k okamžitému ukončení všech násilností, které ohrožují civilní obyvatelstvo na životě; vítá iniciativu, které se v této souvislosti chopil Egypt, a rozhodnutí izraelské vlády tento návrh přijmout; vyzývá palestinskou stranu, aby na tuto iniciativu odpověděla pozitivně;

3.      vyzývá k ukončení plošného vystřelování raket, které je úmyslně cíleno na izraelské civilisty, a používání lidských štítů při ozbrojených střetech ze strany Hamásu a militantních Palestinců; uznává právo Izraele na ochranu svého obyvatelstva, zároveň však vyzývá Izrael, aby ukončil nepřiměřené používání násilí a plně dodržoval závazky v oblasti ochrany civilního obyvatelstva, zejména žen a dětí, a důležité civilní infrastruktury v pásmu Gazy, které pro něj vyplývají z mezinárodního humanitárního práva a mezinárodních předpisů týkajících se lidských práv; varuje před pozemní invazí Izraele do této oblasti, která by konflikt jen dále vystupňovala a měla by závažné humanitární následky;

4.      naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, zejména Radu bezpečnosti OSN, aby bez odkladu nelezlo přiměřenou odpověď a řešení této krize; vybízí hlavní regionální aktéry, především Egypt a Jordánsko, aby se i nadále snažili situaci uklidnit;

5.      znovu vyzývá ke zrušení blokády pásma Gazy a s ohledem na legitimní bezpečnostní potřeby Izraele k zavedení účinného kontrolního mechanizmu k předcházení pašování zbraní do této oblasti a dále k rekonstrukci a hospodářské obnově pásma Gazy;

6.      znovu vyjadřuje podporu řešení založenému na existenci dvou států, jejichž hranice by odpovídaly hranicím v roce 1967, kdy by hlavním městem obou států byl Jeruzalém a v rámci kterého by Stát Izrael a s ním sousedící nezávislý, demokratický a životaschopný palestinský stát existovaly bok po boku v míru a bezpečí; znovu zdůrazňuje, že nenásilné prostředky jsou jediným způsobem, jak dosáhnout trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci;

7.      vyzývá v tomto duchu, aby obě strany i mezinárodní společenství vyvinuly vážně míněné věrohodné úsilí o pokračování mírových rozhovorů mezi Izraelci a Palestinci a aby v rámci těchto rozhovorů dosáhly konkrétních výsledků; znovu vyzývá EU a členské státy, aby v tomto ohledu hrály aktivnější politickou úlohu, mj. i na základě evropské mírové iniciativy a evropského mírového plánu;

8.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, vyslanci Kvartetu pro Blízký východ, Knessetu a izraelské vládě, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě, parlamentu a vládě Egypta a parlamentu a vládě Jordánska.