Návrh uznesenia - B8-0071/2014Návrh uznesenia
B8-0071/2014

NÁVRH UZNESENIA o vyhrotení násilia medzi Izraelom a Palestínou

15.7.2014 - (2014/2723(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0071/2014

Postup : 2014/2723(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0071/2014
Predkladané texty :
B8-0071/2014
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0071/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu o vyhrotení násilia medzi Izraelom a Palestínou

(2014/2723(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o pásme Gazy, najmä uznesenie z 22. novembra 2012 o situácii v Gaze[1],

–       so zreteľom na vyhlásenie hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej z 8. júla 2014 o raketových útokoch z Gazy a pokračujúcich odvetných opatreniach izraelských obranných síl,

–       so zreteľom na vyhlásenie Bezpečnostnej rady OSN z 12. júla 2014,

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–       so zreteľom na 4. Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb počas vojny z roku 1949,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže podľa OSN bolo v pásme Gazy zabitých minimálne 175 ľudí, z toho väčšina civilných osôb vrátane mnohých detí, odkedy 7. júla 2014 izraelské obranné sily začali operáciu Ochranné ostrie (Protective Edge); keďže podľa Palestínskej samosprávy bolo viac ako 1 200 osôb zranených, vyše 160 000 ľudí vysídlených, viac než 1 000 domovov zničených a státisíce ľudí postihlo zničenie základnej infraštruktúry v tejto oblasti;

B.     keďže podľa izraelskej vlády bolo od polovice júna do 7. júla 2014 z pásma Gazy na Izrael vystrelených 300 rakiet; keďže podľa izraelských obranných síl bolo z pásma Gazy na Izrael od 7. júla vystrelených viac ako 1 000 rakiet, ktorých cieľom boli také vzdialené miesta ako Tel Aviv a sever krajiny; keďže na izraelské územie boli vystrelené rakety aj z Libanonu a zo Sýrie;

C.     keďže Bezpečnostná rada OSN vo svojom vyhlásení z 12. júla 2014 vyjadrila vážne obavy, pokiaľ ide o krízu týkajúcu sa Gazy, vyzvala na zmiernenie situácie, obnovenie pokoja a prímeria z novembra 2012, ako aj na dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva vrátane ochrany civilných osôb a vyjadrila svoju podporu opätovnému začatiu priamych rokovaní medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi s cieľom dosiahnuť komplexnú mierovú dohodu, ktorej východiskom bude riešenie založené na existencii dvoch štátov;

D.     keďže Egypt navrhol 14. júla 2014 plán prímeria, ktorý izraelská vláda schválila; keďže hnutie Hamas doteraz oficiálne nereagovalo na tento návrh; keďže viaceré ďalšie medzinárodné subjekty varovali pred ďalším vyostrením krízy, vyzvali Hamas a palestínskych radikálov, aby ukončili vystreľovanie rakiet, a odrádzali Izrael od akejkoľvek pozemnej invázie do pásma Gazy;

E.     keďže opakovane vyjadril svoju podporu riešeniu založenému na existencii dvoch štátov, izraelského štátu a nezávislého, demokratického a životaschopného palestínskeho štátu, ktorých občania by vedľa seba žili v mieri a bezpečí;

1.      vyjadruje svoje hlboké znepokojenie nad kritickou situáciou v pásme Gazy a v južnom Izraeli; vyjadruje poľutovanie nad stratami na životoch civilných obyvateľov v pásme Gazy vrátane veľkého počtu detí; a vyjadruje sústrasť rodinám nevinných obetí;

2.      vyzýva na okamžité zmiernenie konfliktu prostredníctvom dohody o prímerí medzi obidvomi stranami a na okamžité ukončenie všetkých prejavov násilia, ktoré ohrozujú životy civilistov; víta iniciatívu Egypta v tomto smere, ako aj rozhodnutie izraelskej vlády o prijatí jeho návrhu; vyzýva Palestínu, aby na túto iniciatívu reagovala pozitívne;

3.      žiada, aby sa ukončilo bezhlavé vystreľovanie rakiet, ktoré je zámerne namierené na izraelských civilistov, a aby Hamas a palestínski radikáli prestali v bojoch používať ľudské štíty; uznáva právo Izraela chrániť svojich obyvateľov, a preto ho vyzýva, aby sa vyhýbal nadmernému používaniu sily a plne rešpektoval svoje záväzky podľa medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv týkajúce sa ochrany civilistov, najmä žien a detí, ako aj základnej civilnej infraštruktúry v pásme Gazy; varuje pred izraelskou pozemnou inváziou v tejto oblasti, ktorá by ešte viac vyhrotila konflikt a mala by závažné humanitárne následky;

4.      naliehavo vyzýva medzinárodné spoločenstvo, a najmä Bezpečnostnú radu OSN, aby čo najskôr dospelo k primeranému riešeniu súčasnej krízy; nabáda kľúčových regionálnych aktérov, konkrétne Egypt a Jordánsko, aby pokračovali v úsilí o zmiernenie situácie;

5.      opakuje svoju výzvu na ukončenie blokády pásma Gazy, na účinný kontrolný mechanizmus na zabránenie pašovaniu zbraní do tejto oblasti, a to s ohľadom na legitímne potreby Izraela v oblasti bezpečnosti, a znovuvybudovanie a hospodársku obnovu pásma Gazy;

6.      znovu opakuje svoju podporu riešeniu založenému na existencii dvoch štátov, ktorého podstatou sú hranice z roku 1967 a Jeruzalem ako hlavné mesto oboch štátov, teda izraelského štátu a nezávislého, demokratického a životaschopného palestínskeho štátu, ktorých občania by vedľa seba žili v mieri a bezpečí; opätovne zdôrazňuje, že spravodlivý a trvalý mier medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi možno dosiahnuť jedine nenásilnými prostriedkami;

7.      v tomto duchu žiada, aby obidve strany aj medzinárodné spoločenstvo vyvíjali zodpovedné a dôveryhodné úsilie s cieľom obnoviť priame mierové rokovania medzi Izraelom a Palestínou a dosiahnuť v ich rámci konkrétne výsledky; opäť naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby v tomto ohľade konali aktívnejšie, a to aj prostredníctvom európskej mierovej iniciatívy a plánu;

8.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre mierový proces na Blízkom východe, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, Knessetu a vláde Izraela, predsedovi Palestínskej samosprávy a Palestínskej zákonodarnej rade, parlamentu a vláde Egypta a parlamentu a vláde Jordánska.