Predlog resolucije - B8-0071/2014Predlog resolucije
B8-0071/2014

PREDLOG RESOLUCIJE o stopnjevanju nasilja med Izraelom in Palestino

15.7.2014 - (2014/2723(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0071/2014

Postopek : 2014/2723(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0071/2014
Predložena besedila :
B8-0071/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8‑0071/2014

Resolucija Evropskega parlamenta o stopnjevanju nasilja med Izraelom in Palestino

(2014/2723(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Gazi, zlasti resolucije z dne 22. novembra 2012 o razmerah v Gazi[1],

–       ob upoštevanju izjave predstavnika za stike z javnostjo podpredsednice/visoke predstavnice Catherine Ashton z dne 8. julija 2014 o raketnih napadih iz Gaze in o potekajočih povračilnih operacijah izraelskih obrambnih sil,

–       ob upoštevanju izjave varnostnega sveta OZN z dne 12. julija 2014,

–       ob upoštevanju splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–       ob upoštevanju četrte ženevske konvencije o zaščiti civilnih oseb v času vojne iz leta 1949,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je bilo po podatkih Združenih narodov od 7. julija 2014, ko so izraelske obrambne sile začele operacijo Zaščitni rob, v Gazi ubitih vsaj 175 ljudi, večinoma civilistov, med njimi mnogo otrok; ker je bilo po navedbah palestinske uprave ranjenih več kot 1200 ljudi, več kot 160.000 pa razseljenih, uničenih je bilo več kot 1000 domov, uničenje temeljne infrastrukture na tem območju pa je vplivalo na več sto tisoč ljudi;

B.     ker je bilo po navedbah izraelske vlade iz Gaze na Izrael od sredine junija do 7. julija 2014 izstreljenih 300 raket; ker je bilo po navedbah izraelskih obrambnih sil od 7. julija 2014 iz Gaze na Izrael izstreljenih več kot 1000 raket, katerih cilj sta bila celo Tel Aviv in sever države; ker so bile rakete na izraelsko ozemlje izstreljene tudi iz Libanona in Sirije;

C.     ker je varnostni svet OZN v svoji izjavi z dne 12. julija 2014 izrazil resno zaskrbljenost zaradi krize v Gazi, pozval k umiritvi razmer, pomiritvi in ponovni uvedbi premirja iz novembra 2012 ter k spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava, vključno z zaščito civilistov, in izrazil podporo nadaljevanju neposrednih pogajanj med Izraelci in Palestinci z namenom doseči celovit mirovni sporazum, ki bo temeljil na rešitvi z dvema državama;

D.     ker je Egipt 14. julija 2014 predlagal načrt za premirje, ki ga je izraelska vlada sprejela; ker se Hamas doslej še ni uradno odzval na ta predlog; ker so številni mednarodni akterji posvarili pred nadaljnjo zaostritvijo krize, pozvali Hamas in palestinske militantne skupine, naj prenehajo z izstreljevanjem raket, in posvarili Izrael pred kopensko invazijo na Gazo;

E.     ker je večkrat izrazil svojo podporo rešitvi z dvema državama, kjer bi država Izrael in sosednja neodvisna, demokratična palestinska država, ki bi bila sposobna preživetja, živeli druga ob drugi v miru in varnosti;

1.      izraža globoko zaskrbljenost zaradi kritičnih razmer v Gazi in južnem Izraelu; žaluje zaradi smrti civilistov, tudi številnih otrok, v Gazi; in izreka sožalje družinam nedolžnih žrtev;

2.      poziva k takojšnji umiritvi konflikta s sporazumom obeh strani o premirju in takojšnjem končanju vseh nasilnih dejanj, ki ogrožajo človeška življenja; pozdravlja pobudo Egipta v zvezi s tem in odločitev izraelske vlade, da ta predlog sprejme; poziva palestinsko stran, naj se pozitivno odzove na to pobudo;

3.      poziva k takojšnjemu končanju vsesplošnega izstreljevanja raket, ki so načrtno usmerjene na izraelske civiliste, ter uporabe človeških ščitov pri sovražnostih Hamasa in palestinskih militantnih skupin; ob priznavanju pravice Izraela do zaščite svojega prebivalstva ga poziva, naj ne uporablja prekomerne sile in naj v celoti spoštuje svoje obveznosti v okviru mednarodnega humanitarnega prava in prava človekovih pravic za zaščito civilistov – zlasti žensk in otrok – ter bistvene civilne infrastrukture v Gazi; svari pred izraelsko kopensko invazijo na tem območju, ki bi še bolj zaostrila konflikt in imela resne humanitarne posledice;

4.      poziva mednarodno skupnost in zlasti varnostni svet OZN, naj nemudoma poiščeta primeren odziv in rešitev za sedanjo krizo; spodbuja ključne regionalne akterje, zlasti Egipt in Jordanijo, naj si še naprej prizadevata pomiriti razmere;

5.      znova poziva k odpravi blokade Gaze, ob upoštevanju legitimnih varnostnih potreb Izraela poziva k učinkovitemu nadzornemu mehanizmu za preprečevanje tihotapljenja orožja na to območje ter k obnovi in gospodarskemu okrevanju Gaze;

6.      ponovno izraža podporo rešitvi z dvema državama, ki bi temeljila na mejah iz leta 1967 in po kateri bi bil Jeruzalem glavno mesto obeh držav, pri čemer bi država Izrael in sosednja neodvisna, demokratična palestinska država, ki bi bila sposobna preživetja, živeli druga ob drugi v miru in varnosti; ponovno poudarja, da so nenasilna sredstva edini način za dosego trajnega miru med Izraelci in Palestinci;

7.      v tem duhu poziva k resnim in verodostojnim prizadevanjem obeh strani in mednarodne skupnosti za nadaljevanje neposrednih mirovnih pogajanj med Izraelci in Palestinci in k dosegi oprijemljivih rezultatov v teh pogovorih; ponovno poziva EU in njene države članice, naj v zvezi s tem igrajo dejavnejšo politično vlogo, tudi prek evropske pobude in načrta za mir;

8.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici za zunanje zadeve in varnostno politiko, posebnemu predstavniku EU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, odposlancu bližnjevzhodne četverice, knesetu in izraelski vladi, predsedniku palestinske uprave in palestinskemu zakonodajnemu svetu, parlamentu in vladi Egipta ter parlamentu in vladi Jordanije.