Postup : 2014/2723(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0072/2014

Předložené texty :

B8-0072/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/07/2014 - 10.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 137kWORD 77k
15. 7. 2014
PE536.974v01-00
 
B8-0072/2014

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o eskalaci násilí mezi Izraelem a Palestinou (2014/2723(RSP))


Tamás Meszerics, Bodil Ceballos, Margrete Auken, Judith Sargentini, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jan Philipp Albrecht, Rebecca Harms, Bart Staes za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o eskalaci násilí mezi Izraelem a Palestinou (2014/2723(RSP))  
B8‑0072/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení k izraelsko-palestinskému konfliktu, zejména na usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o situaci v Gaze(1) a ze dne 14. března 2013 o případu Arafáta Džarádáta a situaci palestinských vězňů v izraelských věznicích(2),

–       s ohledem na cestu jeho ad hoc delegace v souvislosti se zadržováním palestinských vězňů a zadržovaných osob z března 2014,

–       s ohledem na závěry Rady EU pro zahraniční věci týkající se Blízkého východu ze dne 16. prosince 2013,

–       s ohledem na prohlášení mluvčích místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situaci v Izraeli a Palestině, včetně prohlášení ze dne 5. a 17. června a 2 a 8. července 2014,

–       s ohledem na obecné zásady EU na podporu dodržování mezinárodního humanitárního práva;

–       s ohledem na tiskové prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 12. července 2014 a prohlášení generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna ze dne 13. července 2014,

–       s ohledem na Ženevské úmluvy z roku 1949 a na jejich dodatkové protokoly,

–       s ohledem na úmluvy OSN o lidských právech, jichž jsou Izrael a Palestina smluvními stranami,

–       s ohledem na nejnovější zprávy týkající se okupovaných palestinských územích, které přijala Rada OSN pro lidská práva,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.     vzhledem k tomu, že dne 8. července 2014 zahájila izraelská armáda vojenskou operaci v pásmu Gazy, která spočívá v masových náletech z pevniny a moře a zahrnuje cílené zabíjení členů Hamasu a dalších islámských militantů a bombardování četných míst po celé Gaze, většinou v hustě obydlených oblastech; vzhledem k tomu, že Izrael shromažďuje na hranicích tisíce vojáků; vzhledem k tomu, že premiér Netanjahu nevyloučil možnost úplné pozemní operace; vzhledem k tomu, že izraelské pozemní jednotky pronikly dne 13. července 2014 do Gazy;

B.     vzhledem k tomu, že tato vojenská ofenzíva následuje po dramatickém zhoršení izraelsko-palestinského konfliktu, po selhání tzv. mírové iniciativy Kerryho v dubnu 2014, únosu a zabití tří izraelských teenagerů na Západním břehu Jordánu dne 12. června, následné rozsáhlé operaci na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě a odvetné vraždě palestinského teenagera ve východním Jeruzalémě dne 2. července;

C.     vzhledem k tomu, že podle palestinských představitelů bylo v probíhající izraelské ofenzivě zabito více než 175 Palestinců; vzhledem k tomu, že podle odhadů Organizace spojených národů více než 80 % mrtvých jsou civilisté, z nichž 20 % jsou děti; vzhledem k tomu, že nejméně 1 200 Palestinců bylo zraněno, z nichž jsou dvě třetiny ženy a děti; vzhledem k tomu, že počty obětí jsou podstatně vyšší než ty, které hlásily izraelské síly po prvním týdnu ofenzivy „Pilíře obrany“ v roce 2012; vzhledem k tomu, že nemocnice v Gaze nejsou schopny čelit krizové situaci kvůli vysokému počtu zraněných osob a hlásí zoufalý nedostatek léků a zdravotnického vybavení;

 

D.     vzhledem k tomu, že izraelské nálety zasáhly několik civilních objektů, včetně centrální mešity v Gaze a islámského domova pro osoby se zdravotním postižením; vzhledem k tomu, že údajně bylo poškozeno nebo zničeno více než 940 domů; vzhledem k tomu, že 17 000 Palestinců v severní oblasti Gazy hledá útočiště v zařízeních OSN poté, co Izrael vydal varování před nadcházejícími leteckými útoky; vzhledem k tomu, že 400 000 lidí je v současné době v důsledku vojenských útoků bez elektřiny a obyvatelé trpí také nedostatkem vody a že tento stav zhoršuje již tak velmi nejistou situaci, která vznikla vleklou izraelskou a egyptskou blokádou území;

 

E.     vzhledem k tomu, že izraelští představitelé uvádějí, že z pásma Gazy bylo vystřeleno zhruba 1 000 raket; vzhledem k tomu, že dne 13. července 2014 byly rakety vystřeleny také ze Sýrie a Libanonu; vzhledem k tomu, že tyto rakety údajně dolétly až do Haify, Tel Avivu a Jeruzaléma; vzhledem k tomu, že izraelský protiraketový štít „Železná klenba“ údajně zachytil velké množství těchto raket; vzhledem k tomu, že podle zpráv byli od začátku ofenzivy zraněni Izraelci, ale nikdo nebyl zabit; vzhledem k tomu, že izraelské úřady obviňují Hamas z odpalování raket z pásma Gazy zcela nahodile na izraelské občany, zatímco se schovává za své vlastní obyvatelstvo a používá civilisty jako lidské štíty;

F.     vzhledem k tomu, že generální tajemník OSN Pan Ki-mun vyjádřil znepokojení nad nepřátelskými akcemi v Gaze a varoval, že izraelský pozemní útok by „nepochybně zvýšil počet obětí a zhoršil utrpení civilistů v pásmu Gazy“; vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti OSN vyzvala k příměří a obnovení mírových rozhovorů; vzhledem k tomu, že Radě bezpečnosti se doposud nepodařilo dohodnout usnesení o současné krizi;

G.     vzhledem k tomu, že palestinský prezident Mahmúd Abbás požádal OSN, aby dalo Palestinu pod „mezinárodní ochranu“ kvůli zhoršující se situaci v Gaze;

H.     vzhledem k tomu, že po mimořádné schůzce Ligy arabských států v Káhiře dne 14. července navrhl egyptský prezident příměří mezi Izraelem a palestinskými skupinami v pásmu Gazy; vzhledem k tomu, že odezva stran na tuto iniciativu ještě není známá; vzhledem k plánované cestě ministra zahraničních věcí USA Kerryho do Káhiry v úterý 15. července [třeba aktualizovat];

I.      vzhledem k tomu, že Charta OSN, zejména její článek 51, stanoví právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu v případě ozbrojeného útoku; vzhledem k tomu, že nahodilé odpalování raket představuje porušení humanitárního práva;

J.      vzhledem k tomu, že Izrael obvinil Hamas z odpovědnosti za únos a zabití tří izraelských teenagerů v blízkosti osad severně od Hebronu dne 12. června, ale zatím nepředložil důkaz o tomto propojení; vzhledem k tomu, že Hamas odpovědnost za tento zločin odmítl; vzhledem k tomu, že podle zpráv ze 14. července 2014 se tři izraelští Židé přiznali k vraždě palestinského teenagera ve východním Jeruzalémě, Muhammada abů Chudajra, v odvetě na zabití tří izraelských teenagerů;

K.     vzhledem k tomu, že izraelské bezpečnostní síly se v reakci na únosy zapojily do přehnaně tvrdé operace na Západním břehu Jordánu, včetně nezákonného použití síly, svévolného zatčení více než 700 Palestinců, z nichž je 450 v současné době nadále zadržováno a nejméně 150 v administrativní vazbě, a represivních demolic domů; vzhledem k tomu, že organizace občanské společnosti odsuzují tuto kampaň proti Hamasu, protože se v podstatě rovná kolektivnímu trestu; vzhledem k tomu, že během pátracích akcí zabily izraelské bezpečnostní síly šest Palestinců, včetně několika mladých lidí po střetech v uprchlických táborech; vzhledem k tomu, že ve dnech 18. a 22. června 2014 byly v kancelářích mediálních společností Transmedia a Palmedia provedeny razie a jejich vybavení bylo zabaveno kvůli jejich úloze při podpoře údajného podněcování k násilí; vzhledem k tomu, že podle odhadů organizace Human Rights Watch provedla izraelská armáda od 12. června 2014 až 1 600 razií a prohlídek palestinských domů, podniků a dalších míst;

L.     vzhledem k tomu, že navzdory mezinárodním výzvám trvá od roku 2007 izraelská blokáda pásma Gazy, které zažívá rozsáhlou humanitární krizi, jež postihuje 1,7 milionu obyvatel pásma;

M.    vzhledem k tomu, že jednání mezi oběma stranami ohledně komplexního urovnání izraelsko-palestinského konfliktu byla pozastavena na neurčito poté, co izraelská vláda odstoupila od svého závazku propustit poslední skupinu palestinských vězňů v dubnu 2014; vzhledem k tomu, že rozšiřování izraelských osad na Západním břehu Jordánu pokračuje, jak bylo nedávno kritizováno v prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky ze dne 5. června 2014; vzhledem k tomu, že izraelské osady na okupovaných územích jsou podle mezinárodního práva nezákonné a představují překážku mírovému úsilí a životaschopnosti řešení spočívajícího ve vytvoření dvou států;

N.     vzhledem k tomu, že hodnocení spolupráce EU s okupovanými palestinskými územími a podpory palestinskému lidu, provedené jménem Komise v květnu 2014 dospělo k závěru, že stávající model spolupráce dosáhl svých mezí, pokud neexistuje paralelní politická aktivita EU zaměřená na řešení překážek, které představuje izraelská okupace a politika osídlování y a politické rozdělení Západního břehu Jordánu a pásma Gazy;

1.      důrazně odsuzuje nový kruh násilí v pásmu Gazy a kolem něj a odsuzuje odporné útoky spáchané proti civilistům; vyzývá k ukončení vojenských operací a vyzývá všechny strany, aby se okamžitě dohodly na příměří;

2.      je hluboce šokován obrovskými ztrátami palestinských životů, včetně mnoha dětí, a devastaci civilní infrastruktury způsobenou izraelskými vojenskými útoky; vyjadřuje svou solidaritu s oběťmi a vyzývá ke zvýšení úsilí o to, aby se obyvatelstvu postiženému konfliktem v obležené Gaze dostalo humanitární pomoci;

3.      upozorňuje na to, že další izraelská invaze do pásma Gazy by mohla mít nesmírné důsledky na celém Blízkém východě, protože by zhoršila již nyní napjatou situaci v tomto regionu;

4.      vítá veškeré úsilí o vyjednání trvalého příměří mezi stranami a vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a členské státy, aby zvýšily diplomatický tlak na podporu těchto akcí;

5.      domnívá se, že pouhá výzva k dodržování příměří zprostředkovaného po izraelské ofenzivě proti pásmu Gazy v roce 2012 zdaleka neodpovídá smysluplné a dlouhodobé reakci; vyzývá k okamžitému ukončení blokády Gazy, zejména s cílem umožnit nerušené poskytování a distribuci humanitární pomoci v celé Gaze; v této souvislosti je znepokojen nedostatečnými finančními prostředky EU plánovanými pro UNRWA na rok 2015 a požaduje, aby podpora byla úměrná kritickým potřebám přímo na místě;

6.      zdůrazňuje nutnost, aby všechny strany dodržovaly mezinárodní lidská práva a humanitární právo, což je za všech okolností zásadní podmínkou pro dosažení spravedlivého a trvalého míru na Blízkém východě; zdůrazňuje, že Izrael jako okupační mocnost nese odpovědnost za dodržování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv a za zachovávání maximální zdrženlivosti;

7.      připomíná, že právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu v případě ozbrojeného útoku musí být přiměřené a nesmí v žádném případě vést k nerozvážným odvetným opatřením, která by znamenala kolektivní trest; domnívá se, že pokračující střílení do civilních oblastí po případném jednostranném příměří je nepřijatelné;

8.      pranýřuje ohavné vraždy čtyř teenagerů v Hebronu a Jeruzalémě, které se setkaly s celosvětovým odsouzením; zdůrazňuje, že odpovědí na tyto hrozné zločiny nemůže být další šíření paniky, podněcování k nenávisti nebo kolektivní trest;

9.      naléhavě vyzývá všechny strany k opravdovému obnovení mírových jednání; znovu vyjadřuje svůj názor, že neexistuje žádná alternativa k vyjednanému řešení konfliktu, které je založeno na vzniku dvou států, Izraele a Palestiny, existujících vedle sebe v rámci bezpečných a mezinárodně uznaných hranic z roku 1967; v této souvislosti vyzývá znovu k zastavení izraelského osídlování Západního břehu Jordánu s cílem umožnit obnovení konstruktivních a věcných jednání mezi oběma stranami;

10.    v této souvislosti připomíná, že jmenování Tonyho Blaira za zvláštního vyslance Kvartetu pro Blízký východ (USA, OSN, Evropská unie a Rusko) bylo nešťastným symbolem poznamenaným střety zájmů a že jeho mandát by měl být ukončen; vyzývá k důkladnému přezkoumání úlohy a významu Kvartetu; trvá na tom, že je důležité, aby OSN hrála účinnou roli při podpoře obnovení mírových rozhovorů;

11.    vítá povzbudivé kroky směrem k vnitropalestinskému usmíření a vytvoření technokratické vlády, čehož bylo dosaženo před izraelskou vojenskou ofenzívou; vyzývá všechny palestinské síly, aby neustávaly v úsilí o smíření; odsuzuje snahy podkopat tento potenciálně historický proces a vyzývá izraelské orgány, aby propustily všechny osoby zatčené po 12. červnu v reakci na únos a zabití tří izraelských teenagerů nebo aby je obvinily z uznaného trestného činu;

12.    vyzývá k přijetí komplexního zbrojního embarga OSN pro všechny strany v regionu, aby se zabránilo dalšímu porušování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv;

13.    podporuje výzvu Amnesty International, aby se pod mandátem OSN začalo mezinárodní vyšetřování případů porušování spáchaného oběma stranami;

14.    vyzývá EU, aby naplnila své závazky jako vlivný aktér a vyvinula pro tento region jasnou a komplexní mírovou iniciativu, včetně použití všech pák, které má k dispozici, zejména právních, hospodářských a diplomatických, a to s cílem podpořit účinné dodržování mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva v oblasti lidských práv;

15.    potvrzuje, že zlepšení vztahů mezi EU a Izraelem musí být důsledně podmíněno přísným dodržováním mezinárodních lidských práv a humanitárního práva, včetně okamžitého uvolnění blokády pásma Gazy, úplného zastavení veškeré výstavby osad na Západním břehu Jordánu, včetně východního Jeruzaléma, a skutečným závazkem a úsilím zaměřeným na komplexní mírové řešení;

16.    vyjadřuje znepokojení nad tím, že rozvojové projekty v Gaze financované z prostředků EU a členských států mohly být izraelskou ofenzívou zničeny nebo poškozeny, a žádá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby podala zprávu o odhadech škod vypracovaných útvary Komise a, pokud se škody potvrdí, o plánech postupu v případě opakovaného ničení projektů financovaných EU Izraelem;

17.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, vyslanci Kvartetu na Blízkém východě, izraelské vládě, Knessetu, prezidentovi palestinské samosprávy, Palestinské legislativní radě a orgánům Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2012)0454.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0102.

Právní upozornění - Ochrana soukromí