Postup : 2014/2723(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0073/2014

Předložené texty :

B8-0073/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/07/2014 - 10.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0012

NÁVRH USNESENÍ
PDF 121kWORD 52k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0071/2014
15. 7. 2014
PE536.975v01-00
 
B8-0073/2014

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o eskalaci násilí mezi Izraelem a Palestinou (2014/2723(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Gunnar Hökmark, Michèle Alliot-Marie za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o eskalaci násilí mezi Izraelem a Palestinou (2014/2723(RSP))  
B8‑0073/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na závěry ze zasedání Rady pro zahraniční věci o mírovém procesu na Blízkém východě, zejména na závěry ze dne 12. května 2014,

–       s ohledem na prohlášení mluvčí místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 8. července 2014 o raketových útocích z Gazy a pokračujících odvetných operacích izraelských obranných sil,

–       s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 12. července 2014,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.     vzhledem k tomu, že tři izraelští studenti unesení na Západním břehu Jordánu dne 12. června 2014 byli zabiti a jejich těla byla nalezena dne 30. června 2014 poblíž Hebronu; vzhledem k tomu, že v rámci odvety byl dne 2. července 2014 v Jeruzalémě unesen a zabit palestinský chlapec;

1.      ostře odsuzuje zabití tří izraelských studentů a palestinského chlapce; vyjadřuje vážné znepokojení nad situací v Gaze a Izraeli a považuje za hluboce politováníhodné, že si tato situace vyžádala oběti na životech civilistů; vyjadřuje soustrast rodinám a přátelům obětí; zdůrazňuje, že veškeré útoky musí být okamžitě ukončeny, jelikož vedou k neomluvitelnému utrpení civilního obyvatelstva, a naléhavě vyzývá k uklidnění situace a k ukončení nepřátelských akcí;

2.      vyzývá k ukončení raketových útoků na Izrael z pásma Gazy, od nichž musí Hamás a jiné ozbrojené skupiny v Gaze okamžitě upustit, a k ukončení izraelských útoků na Gazu; podtrhuje, že je nutné, aby všechny strany zcela respektovaly mezinárodní humanitární právo;

3.      opakuje svou pevnou podporu řešení ve formě dvou států na základě hranic z roku 1967 s Jeruzalémem jako hlavním městem obou států, tedy bezpečného izraelského státu a nezávislého a životaschopného palestinského státu, jejichž občané by vedle sebe žili v míru a bezpečí;

4.      znovu zdůrazňuje, že mírové a nenásilné prostředky jsou jediným způsobem, jak dosáhnout spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci; znovu vyzývá k vytvoření nezbytných podmínek pro obnovení přímých mírových rozhovorů mezi oběma stranami;

5.      vítá egyptskou mírovou iniciativu a její přijetí Izraelem a vyzývá Hamás, aby tuto iniciativu také přijal;

6.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, vládám a parlamentům členských států, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, generálnímu tajemníkovi OSN, vyslanci Kvartetu pro Blízký východ, izraelské vládě a Knessetu, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí