Πρόταση ψηφίσματος - B8-0073/2014Πρόταση ψηφίσματος
B8-0073/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης

15.7.2014 - (2014/2723(RSP))

εν συνεχεία της συζήτησης σχετικά με τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Gunnar Hökmark, Michèle Alliot-Marie εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0071/2014

Διαδικασία : 2014/2723(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0073/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0073/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0073/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης

(2014/2723(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, και συγκεκριμένα εκείνα της 12ης Μαΐου 2014,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση στις 8 Ιουλίου 2014 της εκπροσώπου τύπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας σχετικά με τις εκτοξεύσεις πυραύλων από την Γάζα και τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις αντιποίνων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων·

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη Γάζα της 12ης Ιουλίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τρεις ισραηλινοί σπουδαστές που είχαν απαχθεί στην Δυτική Όχθη στις 12 Ιουνίου 2014 δολοφονήθηκαν και βρέθηκαν κοντά στην Χεβρώνα στις 30 Ιουνίου 2014· ότι σε αντίποινα νεαρός παλαιστίνιος απήχθηκε και δολοφονήθηκε στην Ιερουσαλήμ στις 2 Ιουλίου 2014·

1.      καταδικάζει απερίφραστα τη δολοφονία των τριών ισραηλινών σπουδαστών καθώς και του νεαρού παλαιστίνιου· εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση στη Γάζα και το Ισραήλ, και θεωρεί ιδιαίτερα λυπηρή την απώλεια ζωής αμάχων· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων· τονίζει ότι όλες οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως, διότι προξενούν αδικαιολόγητη οδύνη σε αθώους αμάχους, και ζητεί την κατεπείγουσα αποκλιμάκωση και παύση των εχθροπραξιών·

2.      ζητεί να σταματήσουν οι επιθέσεις με πυραύλους κατά του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, τις οποίες η Χαμάς και άλλες ένοπλες ομάδες στη Γάζα πρέπει να σταματήσουν πάραυτα, καθώς και οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Γάζας· τονίζει την ανάγκη να τηρηθεί πλήρως από όλες τις πλευρές το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

3.      επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στη λύση των δύο κρατών, με βάση τα σύνορα του 1967 και την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα αμφότερων των κρατών, στο πλαίσιο της οποίας το ασφαλές κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας·

4.      τονίζει εκ νέου ότι τα ειρηνικά και μη βίαια μέσα αποτελούν τη μόνη οδό για την επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων· απευθύνει εκ νέου έκκληση για τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών που θα επιτρέψουν την επανεκκίνηση απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών·

5.      χαιρετίζει την ειρηνευτική πρωτοβουλία της Αιγύπτου και την αποδοχή της από το Ισραήλ, και καλεί την Χαμάς να αποδεχθεί επίσης αυτήν την πρωτοβουλία·

6.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, στις Κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Ειδικό Απεσταλμένο της Τετραμερούς για τη Μέση Ανατολή, στην Κυβέρνηση του Ισραήλ και στην Κνεσέτ, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο.