Procedure : 2014/2723(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0073/2014

Ingediende teksten :

B8-0073/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/07/2014 - 10.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0012

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 120kWORD 49k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0071/2014
15.7.2014
PE536.975v01-00
 
B8-0073/2014

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over de escalatie van geweld tussen Israël en Palestina (2014/2723(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Gunnar Hökmark, Michèle Alliot-Marie namens de PPE­Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de escalatie van geweld tussen Israël en Palestina (2014/2723(RSP))  
B8‑0073/2014

Het Europees Parlement,

–       gezien de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken over het vredesproces in het Midden-Oosten, in het bijzonder die van 12 mei 2014,

–       gezien de verklaring van 8 juli 2014 van de woordvoerder van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over raketbeschietingen vanuit Gaza en de voortdurende vergeldingsacties van de Israëlische Strijdkrachten,

–       gezien de verklaring van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over Gaza van 12 juli 2014,

–       gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.     overwegende dat drie op 12 juni 2014 op de Westelijke Jordaanoever ontvoerde Israëlische studenten zijn vermoord en teruggevonden in de nabijheid van Hebron op 30 juni 2014; overwegende dat op 2 juli 2014 als vergeldingsactie een Palestijnse jongen is ontvoerd en vermoord in Jeruzalem;

1.      veroordeelt in de krachtigste bewoordingen de moord op de drie Israëlische studenten en op de Palestijnse jongen; uit zijn ernstige bezorgdheid over de situatie in Gaza en Israël en acht het vallen van burgerslachtoffers zeer betreurenswaardig; betuigt zijn deelneming aan de nabestaanden van de slachtoffers; benadrukt dat alle aanvallen onmiddellijk moeten worden beëindigd, omdat zij onschuldige burgers een niet te rechtvaardigen leed berokkenen, en dringt aan op een onmiddellijke de-escalatie en het staken van de vijandelijkheden;

2.      roept op tot beëindiging van de raketaanvallen op Israël vanuit de Gazastrook, en meent dat Hamas en andere gewapende groeperingen in Gaza deze onmiddellijk moeten stopzetten, en van de Israëlische aanvallen op Gaza; onderstreept dat alle partijen het internationaal humanitair recht ten volle moeten eerbiedigen;

3.      spreekt nogmaals zijn krachtige steun uit voor de tweestatenoplossing met als basis de grenzen van 1967 en Jeruzalem als hoofdstad van beide staten, waarbij de veilige staat Israël en een onafhankelijke, levensvatbare staat Palestina in vrede en veiligheid zij aan zij leven;

4.      onderstreept eens te meer dat vreedzame en geweldloze middelen de enige manier zijn om een rechtvaardige en duurzame vrede tussen Israëli's en Palestijnen tot stand te brengen; dringt opnieuw aan op het creëren van de noodzakelijke omstandigheden voor de hervatting van rechtstreekse vredesbesprekingen tussen de twee partijen;

5.      is ingenomen met het Egyptische vredesinitiatief en de aanvaarding daarvan door Israël, en verzoekt Hamas dit initiatief ook te accepteren;

6.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid / vicevoorzitter van de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de speciale vertegenwoordiger van de EU voor het vredesproces in het Midden-Oosten, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de afgezant van het Midden-Oostenkwartet, de regering van Israël en de Knesset, de president van de Palestijnse Autoriteit en de Palestijnse Wetgevende Raad.

Juridische mededeling - Privacybeleid