Postup : 2014/2723(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0073/2014

Predkladané texty :

B8-0073/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/07/2014 - 10.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0012

NÁVRH UZNESENIA
PDF 121kWORD 49k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0071/2014
15.7.2014
PE536.975v01-00
 
B8-0073/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o vyhrotení násilia medzi Izraelom a Palestínou (2014/2723(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Gunnar Hökmark, Michèle Alliot-Marie v mene skupiny PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o vyhrotení násilia medzi Izraelom a Palestínou (2014/2723(RSP))  
B8‑0073/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o mierovom procese na Blízkom východe, a najmä na závery z 12. mája 2014,

–       so zreteľom na vyhlásenie hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 8. júla 2014 o raketových útokoch z Gazy a pokračujúcich odvetných opatreniach izraelských obranných síl,

–       so zreteľom na vyhlásenie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov o Gaze z 12. júla 2014,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže 30. júna 2014 boli zabití a nájdení blízko Hebronu traja izraelskí študenti, ktorí boli 12. júna 2014 unesení na západnom brehu Jordánu; keďže na odvetu bol 2. júla 2014 v Jeruzaleme unesený a zabitý palestínsky chlapec;

1.      dôrazne odsudzuje zabitie troch izraelských študentov a palestínskeho chlapca; vyjadruje vážne znepokojenie nad situáciou v Gaze a Izraeli a hlboké poľutovanie nad stratou životov civilistov; vyjadruje sústrasť rodinám a priateľom obetí; zdôrazňuje, že všetky útoky musia byť okamžite ukončené, keďže spôsobujú neospravedlniteľné utrpenie nevinných civilistov, a vyzýva na urýchlené zmiernenie napätia a zastavenie násilností;

2.      žiada ukončenie raketových útokov na Izrael z pásma Gazy, ktoré musia skupina Hamas a iné ozbrojené skupiny v Gaze bezodkladne zastaviť, ako aj ukončenie izraelských útokov na Gazu; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby všetky strany plne dodržiavali medzinárodné humanitárne právo;

3.      potvrdzuje svoju pevnú podporu riešeniu na princípe dvoch štátov, ktorého podstatou sú hranice z roku 1967 a Jeruzalem ako hlavné mesto oboch štátov, pričom v mieri a bezpečnosti by vedľa seba nažívali bezpečný izraelský štát a nezávislý a životaschopný Palestínsky štát;

4.      opätovne zdôrazňuje, že spravodlivý a trvalý mier medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi možno dosiahnuť jedine pokojnými a nenásilnými prostriedkami; opakovane žiada vytvorenie podmienok pre obnovenie priamych mierových rozhovorov medzi oboma stranami;

5.      víta egyptskú mierovú iniciatívu a skutočnosť, že Izrael ju akceptoval, pričom vyzýva Hamas, aby tiež prijal túto iniciatívu;

6.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, osobitnému zástupcovi EÚ pre mierový proces na Blízkom východe, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, Knessetu a vláde Izraela, predsedovi Palestínskej samosprávy a Palestínskej zákonodarnej rade.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia