Procedure : 2014/2723(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0074/2014

Indgivne tekster :

B8-0074/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/07/2014 - 10.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0012

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 117kWORD 47k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0071/2014
15.7.2014
PE536.976v01-00
 
B8-0074/2014

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om optrapningen af volden mellem Israel og Palæstina (2014/2723(RSP))


Charles Tannock, Bas Belder for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om optrapningen af volden mellem Israel og Palæstina (2014/2723(RSP))  
B8‑0074/2014

Europa-Parlamentet,

A.     der henviser til, at Hamas' angreb på og konstante terror mod Israel og dets borgere har anbragt Israel i en position, hvor landet er nødt til at forsvare sig selv og dets borgere mod disse angreb;

B.     der henviser til, at Hamas betegnes som en terroristorganisation af EU og Israel;

C.     der henviser til, at Israel den 15. juli 2014 har accepteret det egyptiske våbenhvileinitiativ, hvorimod Hamas har forkastet det og meddelt, at den vil intensivere sin bekæmpelse af Israel, og har fremsat uopfyldelige krav;

D.     der henviser til, at Hamas og andre terroristorganisationer i Gazastriben mellem den 12. juni og 7. juli 2014 vilkårligt affyrede 300 raketter mod Israel med den hensigt at forårsage alvorlig civil skade;

E.     der henviser til, at Hamas i øjeblikket har omkring 12 000 missiler rettet mod israelske byer som følge af organisationens tunge investeringer i angrebsvåben;

F.     der henviser til, at tal indikerer, at 174 palæstinensere er blevet dræbt, og at omkring yderligere 1 230 er blevet såret, herunder terrorkrigere, som tilhører Hamas og andre terroristorganisationer i Gaza;

G.     der henviser til, at Hamas er kendt for at anvende palæstinensiske civile som menneskelige skjold og har opfordret palæstinensiske civile til at vende tilbage til deres hjem, mens Israel har konstateret, at disse pågældende områder ville blive angrebet;

H.     der henviser til, at 240 israelere er blevet såret;

I.      der henviser til, at den israelske regering i øjeblikket tillader en fødevareforsyning, der er større end normalt, ind i Gaza i forbindelse med operationen "Protective Edge", og at omkring 200 lastbiler den 10. juli 2014 fik lov til at komme ind i Gaza med fødevarer og basale forsyninger;

J.      der henviser til, at FN's generalsekretær, Ban Ki-Moon, den 10. juli 2014 meddelte FN's sikkerhedsråd, at der var en reel risiko for en dramatisk optrapning i Israel og Gaza;

1.      opfordrer til øjeblikkelig genetablering af våbenhvilen fra november 2012; fordømmer på det kraftigste raketangrebene på Israel fra Gazastriben, som Hamas og andre terroristgrupper i Gaza omgående skal bringe til ophør;

2.      understreger det overvældende behov for at demilitarisere Gaza og sætte en stopper for Hamas' oprustning, som baserer sig på egenproduktion;

3.      understreger, at Israel har ret til at beskytte sin befolkning mod disse former for angreb og har udvist stor tilbageholdenhed i sine militæroperationer i Gaza med hensyn til at ødelægge de raketaffyringsplatforme og mellem- og langdistancemissiler, som er placeret der, og som anvendes målrettet og vilkårligt til at angribe den israelske civilbefolkning; understreger behovet for, at alle parter fuldt ud overholder den humanitære folkeret, og at intet kan berettige de målrettede angreb på uskyldige civile, hvilket i henhold til folkeretten er en krigsforbrydelse;

4.      anerkender den indsats, som USA, Egypten og Qatar har ydet for at opnå våbenhvile og opfordrer indtrængende Den Palæstinensiske Myndighed til på ny at indlede dialog med Israel; hilser enhver form for fremtidig genoprettelse af Den Palæstinensiske Myndighed som tilsynsmyndighed i Gaza velkommen;

5.      understreger, at både israelske og palæstinensiske borgere har ret til at leve i fred og sikkerhed;

6.      bemærker med bekymring, at omkring 17 000 indbyggere i Gaza, som følge af Hamas' kontrol med Gazastriben, i øjeblikket søger tilflugt hos FN, og at tusindvis står uden basale fornødenheder og faciliteter, herunder vand, sanitet, elektricitet og fødevarer; konstaterer ligeledes, at beholdninger af brændstof og lægemidler er ved at løbe tør;

7.      gentager sin fortsatte støtte til en tostatsløsning, som skal forhandles på plads af israelerne og palæstinenserne, for at en sikker israelsk stat og en uafhængig, demokratisk og levedygtig palæstinensisk stat kan leve side om side i fred og sikkerhed;

8.      glæder sig over den internationale diplomatiske indsats for at neddæmpe volden mellem begge sider, navnlig indsatsen fra USA's udenrigsminister og FN's generalsekretær; glæder sig over, at EU's medlemsstater spiller en mere aktiv politisk rolle i bestræbelserne på at nå retfærdig og varig fred mellem israelere og palæstinensere; støtter Den Højtstående Repræsentant i hendes indsats for at genoprette fred og sikkerhed;

9.      opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at fremme trilaterale handelsforbindelser med Israel og Den Palæstinensiske Myndighed;

10.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, EU's særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten, formanden for FN’s Generalforsamling, regeringerne og parlamenterne i de lande, der er medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, Mellemøstkvartettens udsending, Knesset og Israels regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik