Διαδικασία : 2014/2723(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0074/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0074/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/07/2014 - 10.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 131kWORD 59k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0071/2014
15.7.2014
PE536.976v01-00
 
B8-0074/2014

εν συνεχεία της συζήτησης σχετικά με τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης (2014/2723(RSP))


Charles Tannock, Bas Belder εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης (2014/2723(RSP))  
B8‑0074/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις και η συνεχιζόμενη τρομοκρατία της Χαμάς κατά του Ισραήλ και των πολιτών του έχουν αναγκάσει το Ισραήλ να πρέπει να υπερασπιστεί την ακεραιότητά του και τους πολίτες του έναντι αυτών των επιθέσεων·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χαμάς θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση τόσο από την ΕΕ όσο και από το Ισραήλ·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισραήλ έχει αποδεχτεί την αιγυπτιακή πρόταση για κατάπαυση του πυρός στις 15 Ιουλίου 2014, ενώ η Χαμάς την έχει απορρίψει επισημαίνοντας ότι θα εντείνει τον αγώνα της κατά του Ισραήλ και έχει θέσει ανέφικτα αιτήματα·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο διάστημα μεταξύ 12 Ιουνίου και 7 Ιουλίου 2014, η Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας έριξαν 300 πυραύλους στο Ισραήλ, αδιακρίτως, με σκοπό να πλήξουν σημαντικά τους πολίτες·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χαμάς έχει περίπου 12.000 πυραύλους στραμμένους προς πόλεις του Ισραήλ, λόγω της μεγάλης επένδυσής της σε επιθετικά όπλα·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αριθμητικά στοιχεία, 174 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 1.230 έχουν τραυματιστεί, μεταξύ των οποίων τρομοκράτες μαχητές που ανήκουν στη Χαμάς και σε άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις στη Γάζα·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι γνωστή η πρακτική της Χαμάς να χρησιμοποιεί Παλαιστίνιους αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες και ότι έχει ζητήσει από τους Παλαιστίνιους να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, ενώ το Ισραήλ έχει επισημάνει ότι οι συγκεκριμένες περιοχές πρόκειται να δεχθούν επίθεση·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι 240 Ισραηλινοί έχουν τραυματιστεί·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισραηλινή κυβέρνηση επιτρέπει τώρα εφοδιασμό τροφίμων σε μεγαλύτερη από το σύνηθες κλίμακα, για τη διάρκεια της επιχείρησης «Αιχμή Προστασίας» (Protective Edge), και ότι επέτρεψε στις 10 Ιουλίου 2014 να εισέλθουν στη Γάζα 200 φορτηγά που μετέφεραν τρόφιμα και βασικές προμήθειες·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Ιουλίου 2014 ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Ban Ki-Moon, δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος γενικευμένης κλιμάκωσης στο Ισραήλ και στη Γάζα·

1.      ζητεί την άμεση αποκατάσταση της εκεχειρίας του Νοεμβρίου του 2012· καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις με πυραύλους κατά του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, τις οποίες η Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές ομάδες στη Γάζα πρέπει να σταματήσουν πάραυτα·

2.      τονίζει την επιτακτική ανάγκη για αποστρατικοποίηση της Γάζας και τερματισμό του εξοπλισμού της Χαμάς, ο οποίος βασίζεται στην παραγωγή για ιδία χρήση·

3.      τονίζει ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να προστατεύει τον πληθυσμό του από τέτοιου είδους επιθέσεις, και ότι έχει επιδείξει μεγάλη αυτοσυγκράτηση στη στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα για την καταστροφή των βάσεων εκτόξευσης πυραύλων και των πυραύλων μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς που βρίσκονται στη Γάζα, και οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να πλήξουν σκοπίμως και αδιακρίτως τους Ισραηλινούς αμάχους· τονίζει την ανάγκη να τηρούν πλήρως όλες οι πλευρές το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, και ότι δεν μπορεί να υπάρχει αιτιολόγηση για τις σκόπιμες ενέργειες κατά αθώων αμάχων, γεγονός που συνιστά έγκλημα πολέμου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο·

4.      αναγνωρίζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ να διαπραγματευτούν για εκεχειρία, και παροτρύνει την Παλαιστινιακή Αρχή να ανοίξει εκ νέου τον διάλογο με το Ισραήλ· και εκφράζει την ικανοποίησή του για κάθε μελλοντική αποκατάσταση της ΠΑ στον ρόλο της ελεγκτικής αρχής στη Γάζα·

5.      τονίζει ότι τόσο οι Ισραηλινοί όσο και οι Παλαιστίνιοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ζουν σε περιβάλλον ειρήνης και ασφάλειας·

6.      επισημαίνει με ανησυχία ότι, εξαιτίας του ελέγχου της Λωρίδας της Γάζας από τη Χαμάς, περίπου 17.000 κάτοικοι της Γάζας αναζητούν τώρα καταφύγιο με τη βοήθεια του ΟΗΕ και ότι χιλιάδες άνθρωποι στερούνται βασικά αγαθά, όπως νερό, συνθήκες υγιεινής, ηλεκτρικό ρεύμα και τρόφιμα· επισημαίνει, επίσης, ότι εξαντλούνται οι προμήθειες σε καύσιμα και ιατρικά εφόδια·

7.      επαναλαμβάνει τη σταθερή υποστήριξή του στη λύση των δύο κρατών, για την οποία θα πρέπει να διαπραγματευτούν Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι, για ένα ασφαλές κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος, που θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας·

8.      εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες, ιδίως του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, με στόχο τον τερματισμό της βίας μεταξύ των δύο πλευρών· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναλάβουν έναν πιο ενεργό πολιτικό ρόλο στις προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων· στηρίζει την Ύπατη Εκπρόσωπο στις προσπάθειές της για αποκατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας·

9.      παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενθαρρύνουν τις τριμερείς εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ και την Παλαιστινιακή Αρχή·

10.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον ειδικό εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στον Απεσταλμένο της Τετραμερούς Διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή, στην Κνεσέτ και στην κυβέρνηση του Ισραήλ, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου