Procedūra : 2014/2723(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0074/2014

Iesniegtie teksti :

B8-0074/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 17/07/2014 - 10.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0012

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 138kWORD 57k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0071/2014
15.7.2014
PE536.976v01-00
 
B8-0074/2014

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par vardarbības pastiprināšanos starp Izraēlu un Palestīnu (2014/2723(RSP))


Charles Tannock, Bas Belder ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par vardarbības pastiprināšanos starp Izraēlu un Palestīnu (2014/2723(RSP))  
B8‑0074/2014

Eiropas Parlaments,

A.     tā kā pret Izraēlu un tās iedzīvotājiem vērstā Hamas agresija un pastāvīgais terors ir radījis situāciju, kurā Izraēlai nākas aizstāvēties, lai pasargātu savus iedzīvotājus no šīs agresijas;

B.     tā kā ES un Izraēla uzskata Hamas par teroristu organizāciju;

C.     tā kā Izraēla 2014. gada 15. jūlijā atbalstīja Ēģiptes ierosinājumu pārtraukt uguni, turpretim Hamas to ir noraidījusi, paziņojot, ka pastiprinās cīņu pret Izraēlu, un ir izvirzījusi nerealizējamas prasības;

D.     tā kā no 2014. gada 12. jūnija līdz 7. jūlijam Hamas un citas teroristu organizācijas, kas darbojas Gazas joslā, bez noteikta mērķa ir raidījušas 300 raķetes Izraēlas teritorijā, tīši nodarot smagu kaitējumu civilpersonām;

E.     tā kā Hamas rīcībā pašlaik ir aptuveni 12 000 ballistisko raķešu, kas mērķētas uz Izraēlas pilsētām, jo organizācija tērē ļoti daudz līdzekļu uzbrukuma ieroču iegādei;

F.     tā kā dati liecina, ka ir nogalināti 174 palestīnieši un ir ievainoti vēl aptuveni 1230 palestīnieši, tostarp Hamas un citu Gazā aktīvu teroristu organizāciju kaujinieki;

G.     tā kā ir zināms, ka Hamas izmanto palestīniešu civilpersonas kā dzīvo aizsegu un ir aicinājušas palestīniešu civiliedzīvotājus atgriezties savās mājās pat tad, kad Izraēla ir brīdinājusi, ka pret attiecīgo teritoriju tiks vērsts uzbrukums;

H.     tā kā 240 izraēlieši ir ievainoti;

I.      tā kā pašlaik militārās operācijas „Nesatricināmā klints” (Operation Protective Edge) laikā Izraēlas valdība ļauj piegādāt Gazai pārtikas sūtījumus krietni lielākā apjomā nekā parasti un 2014. gada 10. jūlijā ir ļāvusi iebraukt Gazā 200 kravas automašīnām ar pārtiku un pirmās nepieciešamības precēm;

J.      tā kā 2014. gada 10. jūlijā ANO ģenerālsekretārs Ban Ki-Moon paziņoja ANO Drošības padomei, ka patiešām ir iespējama maksimāla vardarbības eskalācija Izraēlā un Gazā,

1.      prasa nekavējoties atjaunot 2012. gada novembrī panākto vienošanos par uguns pārtraukšanu; asi nosoda raķešu uzbrukumus Izraēlai no Gazas joslas, un tos Hamas un citiem Gazā aktīviem teroristu grupējumiem ir nekavējoties jāpārtrauc;

2.      uzsver, ka ir ārkārtīgi nepieciešama Gazas demilitarizācija un ka ir jāizbeidz Hamas bruņošanās, kas pati sevi apgādā ar ieročiem;

3.      uzsver, ka Izraēlai ir tiesības aizsargāt savus iedzīvotājus no šāda veida uzbrukumiem un ka savu militāro operāciju Gazā tā īsteno ļoti savaldīgi, iznīcinot raķešu palaišanas ierīces, kā arī Gazā izvietotās vidēja un tāla darbības rādiusa ballistiskās raķetes, kas tīši un bez noteikta mērķa tiek raidītas pret Izraēlas civiliedzīvotājiem; uzsver, ka visām iesaistītajām personām ir pilnībā jāievēro starptautiskās humanitārās tiesības un ka nevar būt attaisnojuma tīšai mērķēšanai uz nevainīgiem civiliedzīvotājiem, jo saskaņā ar starptautiskajām tiesībām tas ir kara noziegums;

4.      atzinīgi vērtē ASV, Ēģiptes un Kataras vidutāju centienus panākt uguns pārtraukšanu un mudina Palestīniešu pašpārvaldi atsākt dialogu ar Izraēlu; turklāt atzinīgi vērtē to, ka nākotnē Palestīniešu pašpārvalde atkal varētu kļūt par struktūru, kas kontrolē situāciju Gazā;

5.      uzsver, ka gan Izraēlas iedzīvotājiem, gan palestīniešiem ir tiesības dzīvot mierā un drošībā;

6.      ar bažām norāda — Hamas kontrole pār Gazas joslu ir iemesls tam, ka aptuveni 17 000 Gazas iedzīvotāju pašlaik meklē patvērumu ANO bēgļu nometnēs un ka tūkstošiem cilvēku ir palikuši bez pirmās nepieciešamības precēm un pakalpojumiem, tostarp ūdens, sanitārijas, elektrības un pārtikas; norāda arī uz to, ka samazinās degvielas un medicīnas preču krājumi;

7.      vēlreiz pauž nelokāmu atbalstu divu valstu risinājumam, par kuru jāvienojas Izraēlai un palestīniešiem, lai garantētu, ka Izraēlas Valsts var mierā un drošībā pastāvēt līdzās neatkarīgai, demokrātiskai un dzīvotspējīgai Palestīnas Valstij;

8.      atzinīgi vērtē starptautiskos diplomātiskos centienus, jo īpaši ASV valsts sekretāra un ANO ģenerālsekretāra centienus, apturēt vardarbību starp konfliktējošajām pusēm; aicina ES dalībvalstis uzņemties aktīvāku politisko lomu centienos panākt taisnīgu un ilgstošu mieru starp izraēliešiem un palestīniešiem; atbalsta Savienības augstās pārstāves centienus atjaunot mieru un drošību;

9.      mudina ES un dalībvalstis veicināt trīspusēju tirdzniecības attiecību veidošanu ar Izraēlu un Palestīniešu pašpārvaldi;

10.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ES īpašajam pārstāvim Tuvo Austrumu miera procesā, ANO Ģenerālās asamblejas priekšsēdētājam, ANO Drošības padomes dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Tuvo Austrumu Kvarteta sūtnim, Izraēlas Knesetam un valdībai, Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam un Palestīniešu likumdošanas padomei.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika