Procedura : 2014/2723(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0074/2014

Teksty złożone :

B8-0074/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/07/2014 - 10.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0012

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 127kWORD 59k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0071/2014
15.7.2014
PE536.976v01-00
 
B8-0074/2014

złożony wraz z wnioskiem o wpisanie do porządku dziennego debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie eskalacji przemocy między Izraelem a Palestyną (2014/2723(RSP))


Charles Tannock, Bas Belder w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie eskalacji przemocy między Izraelem a Palestyną (2014/2723(RSP))  
B8‑0074/2014

Parlament Europejski,

A.     mając na uwadze, że agresja ze strony Hamasu i ciągłe zastraszanie Izraela i jego obywateli postawiły Izrael w sytuacji, w której musi bronić siebie i swoich obywateli przed tą agresją;

B.     mając na uwadze, że Hamas został uznany przez UE i Izrael za organizację terrorystyczną;

C.     mając na uwadze, że w dniu 15 lipca 2014 r. Izrael przyjął egipską inicjatywę w sprawie zawieszenia ognia, natomiast Hamas odrzucił ją, twierdząc, że nasili walkę przeciwko Izraelowi, i wysunął niemożliwe do realizacji żądania;

D.     mając na uwadze, że między 12 czerwca a 7 lipca 2014 r. Hamas i inne organizacje terrorystyczne w Strefie Gazy wystrzeliły na oślep 300 rakiet na terytorium Izraela z zamiarem spowodowania poważnych szkód cywilnych;

E.     mając na uwadze, że w wyniku poważnych inwestycji w broń ofensywną Hamas dysponuje obecnie około 12 000 rakiet wycelowanych w izraelskie miasta;

F.     mając na uwadze, że według danych liczbowych 174 Palestyńczyków poniosło śmierć, a około 1 230 odniosło rany, w tym terroryści należący do Hamasu i innych organizacji terrorystycznych w Gazie;

G.     mając na uwadze, że o Hamasie wiadomo, iż wykorzystuje palestyńską ludność cywilną w charakterze żywych tarcz i że wezwał palestyńskich cywili do powrotu do domów, podczas gdy Izrael stwierdził, że te tereny będą celem ataków;

H.     mając na uwadze, że 240 Izraelczyków odniosło rany;

I.      mając na uwadze, że w trakcie operacji „Ochronna Krawędź” rząd Izraela zezwala obecnie na większe niż zwykle dostawy żywności, pozwalając w dniu 10 lipca 2014 r. na wjazd do Gazy około 200 ciężarówek wiozących żywność i artykuły pierwszej potrzeby;

J.      mając na uwadze, że w dniu 10 lipca 2014 r. sekretarz generalny ONZ Ban Ki-Moon stwierdził na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, że istnieje realna groźba zmasowanej eskalacji konfliktu w Izraelu i Gazie;

1.      wzywa do natychmiastowego przywrócenia zawieszenia ognia z listopada 2012 r.; stanowczo potępia ataki rakietowe na Izrael przeprowadzane ze Strefy Gazy, których Hamas i inne ugrupowania terrorystyczne w Strefie Gazy muszą natychmiast zaprzestać;

2.      podkreśla nadrzędną konieczność demilitaryzacji Gazy i powstrzymania Hamasu przed zbrojeniem się w broń własnej produkcji;

3.      podkreśla, że Izrael ma prawo do ochrony własnej ludności przed takimi atakami i że wykazał się niezwykłą powściągliwością w trakcie operacji zbrojnej w Gazie mającej na celu zniszczenie wyrzutni rakiet oraz pocisków rakietowych średniego i dalekiego zasięgu rozmieszczonych na jej terytorium, które są wykorzystywane do umyślnych i prowadzonych na oślep ataków przeciwko izraelskiej ludności cywilnej; podkreśla, że konieczne jest bezwzględne przestrzeganie przez wszystkie strony międzynarodowego prawa humanitarnego oraz że nie może być żadnego usprawiedliwienia dla umyślnych ataków na niewinną ludność cywilną, co w prawie międzynarodowych uznane jest za zbrodnię wojenną;

4.      docenia wysiłki USA, Egiptu i Kataru mające na celu wynegocjowanie zawieszenia broni oraz wzywa Autonomię Palestyńską do wznowienia dialogu z Izraelem; sprzyja przywróceniu w przyszłości roli Autonomii Palestyńskiej jako organu władzy w Gazie;

5.      podkreśla, że zarówno obywatele Izraela, jak i Palestyny mają prawo do życia w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa;

6.      zauważa z niepokojem, że w wyniku kontroli Strefy Gazy przez Hamas około 17 000 mieszkańców Gazy szuka obecnie schronienia pod egidą ONZ, a tysiące pozbawione są podstawowych udogodnień, w tym wody, urządzeń sanitarnych, elektryczności oraz żywności; zauważa również, że zapasy paliwa i środków medycznych są na wyczerpaniu;

7.      ponownie podkreśla swoje stałe poparcie dla rozwiązania dwupaństwowego wynegocjowanego przez Izraelczyków i Palestyńczyków i zakładającego utworzenie bezpiecznego Państwa Izrael oraz niepodległego, demokratycznego i zdolnego do samostanowienia państwa palestyńskiego, współistniejących obok siebie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa;

8.      z zadowoleniem przyjmuje międzynarodowe wysiłki dyplomatyczne w celu zahamowania przemocy między obiema stronami, w szczególności te podejmowane przez sekretarza stanu USA i sekretarza generalnego ONZ; z zadowoleniem przyjmuje aktywniejszą rolę polityczną państw członkowskich UE w dążeniach do osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju między Izraelczykami i Palestyńczykami; popiera wysoką przedstawiciel w jej dążeniach do przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa;

9.      usilnie zachęca UE i jej państwa członkowskie do wspierania trójstronnych stosunków handlowych z Izraelem i Autonomią Palestyńską;

10.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, rządom i parlamentom członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, wysłannikowi kwartetu bliskowschodniego, Knesetowi i rządowi Izraela, przewodniczącemu Autonomii Palestyńskiej i Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności