Propunere de rezoluţie - B8-0074/2014Propunere de rezoluţie
B8-0074/2014

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la escaladarea violenței dintre Israel și Palestina

  15.7.2014 - (2014/2723(RSP))

  depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
  în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Charles Tannock, Bas Belder în numele Grupului ECR

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0071/2014

  Procedură : 2014/2723(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B8-0074/2014
  Texte depuse :
  B8-0074/2014
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B8‑0074/2014

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la escaladarea violenței dintre Israel și Palestina

  (2014/2723(RSP))

  Parlamentul European,

  A.     întrucât actele de agresiune și de teroare constante ale mișcării Hamas la adresa Israelului și a cetățenilor săi au determinat Israelul să adopte o poziție de apărare a sa și a cetățenilor săi împotriva acestei agresiuni;

  B.     întrucât Hamas este considerată o organizație teroristă de către UE și Israel;

  C.     întrucât, la 15 iulie 2014, Israelul a acceptat inițiativa egipteană de încetare a focului, însă Hamas a respins-o, anunțând că va intensifica lupta împotriva Israelului, și a prezentat solicitări nerealizabile;

  D.     întrucât, în perioada 12 iunie - 7 iulie 2014, Hamas și alte organizații teroriste din Fâșia Gaza au lansat la întâmplare 300 de rachete în Israel, cu intenția de a provoca daune considerabile în rândul civililor;

  E.     întrucât, date fiind investițiile sale masive în arme ofensive, în prezent, Hamas are aproximativ 12 000 de rachete îndreptate către orașele israeliene;

  F.     întrucât cifrele sugerează că 174 de palestinieni au fost uciși și alți aproximativ 1 230 au fost răniți, printre aceștia numărându-se și combatanți teroriști care făceau parte din mișcarea Hamas și din alte organizații teroriste din Fâșia Gaza;

  G.     întrucât este cunoscut faptul că Hamas folosește civili palestinieni drept scuturi umane și le-a solicitat acestora să se întoarcă la casele lor, deși Israelul a anunțat că urmează să atace zonele respective;

  H.     întrucât 240 de israelieni au fost răniți;

  I.      întrucât guvernul israelian permite în prezent aprovizionarea cu o cantitate de alimente mai mare decât în mod obișnuit în timpul operațiunii Marginea de protecție (Protective Edge), permițând intrarea în Fâșia Gaza, la 10 iulie 2014, a unui număr de aproximativ 200 de camioane cu alimente și produse de bază;

  J.      întrucât, la 10 iulie 2014, Secretarul General al ONU, Ban Ki-Moon, a comunicat Consiliului de Securitate al ONU că există un risc real de escaladare totală a violenței în Israel și Fâșia Gaza,

  1.      solicită reactivarea imediată a acordului de încetare a focului din noiembrie 2012; condamnă cu fermitate atacurile cu rachetă din Fâșia Gaza asupra Israelului, cărora Hamas și alte grupări teroriste din Gaza trebuie să le pună capăt fără întârziere;

  2.      subliniază că este neapărat necesară demilitarizarea Fâșiei Gaza și oprirea armamentului de producție proprie al mișcării Hamas;

  3.      subliniază că Israelul are dreptul să își protejeze populația de astfel de atacuri și că a dat dovadă de o mare moderație în operațiunile militare desfășurate împotriva Fâșiei Gaza în vederea distrugerii platformelor de lansare a rachetelor și a proiectilelor cu rază medie și lungă de acțiune localizate în Fâșia Gaza, utilizate pentru a ataca în mod deliberat și fără discernământ populația civilă israeliană; subliniază că este necesar ca toate părțile să respecte dreptul umanitar internațional și că nu poate exista nicio justificare pentru vizarea deliberată a civililor nevinovați, care constituie o crimă de război în temeiul dreptului internațional;

  4.      recunoaște eforturile depuse de SUA, Egipt și Qatar pentru a intermedia o încetare a focului și îndeamnă Autoritatea Palestiniană să redeschidă dialogul cu Israel; salută orice restabilire viitoare a Autorității Palestiniene drept autoritate de control în Fâșia Gaza;

  5.      subliniază că atât cetățenii israelieni, cât și cei palestinieni au dreptul să trăiască în pace și securitate;

  6.      constată cu îngrijorare că, din cauza controlului Hamas asupra Fâșiei Gaza, aproximativ 17 000 de locuitori din Fâșia Gaza caută adăpost în prezent prin intermediul ONU, iar alte câteva mii de locuitori nu dispun de dotările de bază, precum apă, servicii sanitare, energie electrică și produse alimentare; constată, de asemenea, că articolele medicale și combustibilul se epuizează;

  7.      își reafirmă sprijinul continuu pentru negocierea de către israelieni și palestinieni a unei soluții care presupune coexistența în pace și securitate a două state, și anume un Stat Israel sigur și un stat al Palestinei independent, democratic și viabil;

  8.      salută eforturile diplomatice internaționale, îndeosebi ale Secretarului de Stat al SUA și ale Secretarului General al ONU, în vederea calmării violenței dintre cele două părți; salută rolul politic mai activ al statelor membre ale UE în eforturile destinate încheierii unei păci juste și durabile între israelieni și palestinieni; sprijină Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate în eforturile sale de a restabili pacea și securitatea;

  9.      îndeamnă UE și statele sale membre să încurajeze relațiile comerciale trilaterale cu Israel și Autoritatea Palestiniană;

  10.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Reprezentantului Special al UE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, Președintelui Adunării Generale a ONU, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale Consiliului de Securitate al ONU, reprezentantului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, Knessetului și guvernului israelian, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului Legislativ Palestinian.