Предложение за резолюция - B8-0075/2014Предложение за резолюция
B8-0075/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно ескалацията на насилието между Израел и Палестина

15.7.2014 - (2014/2723(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Анеми Нейтс-Ойтебрук, Луи Мишел, Шарл Гьоренс, Иво Вайгъл, Мариел дьо Сарнез от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0071/2014

Процедура : 2014/2723(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0075/2014
Внесени текстове :
B8-0075/2014
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0075/2014

Резолюция на Европейския парламент относно ескалацията на насилието между Израел и Палестина

(2014/2723(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид Четвъртата женевска конвенция за защита на цивилните лица по време на война от 1949 г.,

–       като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

–       като взе предвид временното споразумение за Западния бряг и ивицата Газа от 18 септември 1995 г.,

–       като взе предвид Споразуменията от Осло („Декларация на принципите на споразумението за временно самоуправление“) от 13 септември 1993 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че текущият конфликт взема човешки жертви и причинява неприемливо страдание на гражданското население на двете страни, участващи в него;

Б.     като има предвид, че Парламентът многократно е изразявал подкрепата си за решение, основано върху съществуването на две държави, като Държавата Израел и независима, демократична, неразделена и жизнеспособна Държава Палестина съжителстват една до друга в мир и сигурност, и също така е призовавал за възобновяването на преките мирни преговори между страните;

В.     като има предвид, че преките мирни преговори между страните са блокирани и всички наскоро положени усилия за тяхното възобновяване се провалиха; като има предвид, че ЕС призова страните да предприемат действия, благоприятстващи необходимия за гарантирането на съдържателни преговори климат на доверие, да се въздържат от действия, които подкопават доверието в процеса и да предотвратяват всякакво подстрекателство;

Г.     като има предвид, че международното право в областта на правата на човека и хуманитарното право, включително четвъртата Женевска конвенция, са изцяло приложими към Западния бряг, в т.ч. Източен Йерусалим и ивицата Газа; като има предвид, че Израел, наред с другото, е задължен да гарантира добросъвестно задоволяването на основните потребности на окупираното палестинско население, управлението на окупираните територии по начин, който облагодетелства местното население, и защитата и закрилата на гражданите;

1.      призовава за незабавно прекратяване на всички ракетни нападения от Газа срещу Израел и на всички израелски военни действия в Газа;

2.      изразява дълбока загриженост относно положението в Газа и Израел и най-настоятелно призовава и двете страни да постигнат незабавно прекратяване на огъня в ивицата Газа и на израелска територия;

3.      решително осъжда прекомерната употреба на сила от страна на израелските органи в Газа, която вече отне живота на близо 200 души (77 % от които са цивилни, по данни на ООН);

4.      поднася своите съболезнования на всички жертви на бойните действия и на техните семейства;

5.      приветства решението на израелското правителство да приеме предложението на Египет за прекратяване на огъня в Газа; отбелязва факта, че палестинският президент, Махмуд Абас, също така е приветствал инициативата, за разлика от палестинската групировка Хамас;

6.      настоятелно призовава египетските органи да отворят контролно-пропускателния пункт Рафа, за да се улесни достъпът на хуманитарни организации до Газа и да се даде възможност на палестинските граждани да преминават през границата;

7.      подчертава отново факта, че справедлив и траен мир между израелци и палестинци може да бъде постигнат единствено с мирни и ненасилствени мерки; призовава отново за възобновяването на преките мирни преговори между двете страни;

8.      отново призовава настоятелно ЕС и неговите държави членки да играят по-активна политическа роля, също в рамките на Четворката, в усилията за постигане на справедлив и траен мир между израелци и палестинци; подкрепя заместник-председателя/върховен представител в нейните усилия да създаде реална перспектива за подновяване на мирния процес;

9.      потвърждава отново своята решителна подкрепа за решението, основано върху съществуването на две държави, основавайки се на границите от 1967 г., с град Йерусалим като столица на двете държави – Държавата Израел и независима, демократична, неразделена и жизнеспособна държава Палестина – които живеят съвместно в мир и сигурност;

10.    повтаря своя призив за вдигане на блокадата на ивицата Газа, свързано с ефективен механизъм за контрол, който да не позволява незаконното внасяне на оръжия в Газа, като по този начин се зачитат легитимните нужди на Израел в сферата на сигурността; призовава също за предприемане на стъпки, с които да се даде възможност за реконструкция и икономическо възстановяване на Газа;

11.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки, специалния представител на ЕС за Близкоизточния мирен процес, председателя на Общото събрание на ООН, правителствата и парламентите на членовете на Съвета за сигурност на ООН, специалния пратеник на Близкоизточната четворка, Кнесета и правителството на Израел, президента на Палестинската власт и Палестинския законодателен съвет.