Eljárás : 2014/2723(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0075/2014

Előterjesztett szövegek :

B8-0075/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 17/07/2014 - 10.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0012

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 127kWORD 58k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0071/2014
15.7.2014
PE536.977v01-00
 
B8-0075/2014

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az Izrael és Palesztina közötti erőszakos cselekmények fokozódásáról (2014/2723(RSP))


Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Charles Goerens, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az Izrael és Palesztina közötti erőszakos cselekmények fokozódásáról (2014/2723(RSP))  
B8‑0075/2014

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló 1949. évi negyedik genfi egyezményre,

–       tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára,

–       tekintettel a Ciszjordániáról és a Gázai övezetről szóló 1995. szeptember 18-i átmeneti megállapodásra,

–       tekintettel az 1993. szeptember 13-i oslói megállapodásokra („Elvi nyilatkozat az átmeneti önkormányzati rendszerről”),

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel a jelenlegi konfliktus haláleseteket és elfogadhatatlan szenvedést okoz mindkét érintett fél civil lakosságának;

B.     mivel a Parlament már többször is kifejtette, hogy a két állam elvén alapuló megoldást támogatja, amely szerint Izrael Állam és egy független, demokratikus, területileg összefüggő és életképes Palesztin Állam békében és biztonságban él egymás mellett, és szorgalmazta a felek közötti közvetlen béketárgyalások újraindítását;

C.     mivel a felek közötti közvetlen béketárgyalások megrekedtek, és a tárgyalások újraindítására tett minden közelmúltbeli kísérlet kudarcba fulladt; mivel az EU felhívta a feleket, hogy folytassák az értelmes tárgyalásokhoz szükséges bizalomra épülő környezet kialakítására irányuló erőfeszítéseiket, illetve tartózkodjanak az olyan fellépésektől, amelyek alkalmasak a folyamat hitelességének aláásására, továbbá vegyék elejét a bujtogató tevékenységnek;

D.     mivel a nemzetközi emberi jogok és a humanitárius jog, beleértve a negyedik genfi egyezményt, teljes mértékben érvényes Ciszjordániára, beleértve Kelet-Jeruzsálemet és a Gázai övezetet is; mivel Izraelnek kötelessége többek között jóhiszeműen biztosítani a megszállt palesztin lakosság alapvető szükségleteinek kielégítését, és a megszállást olyan módon folytatni, hogy az a helyi lakosság javát szolgálja, továbbá meg kell védenie és óvnia a civil lakosságot;

1.      felszólít a Gázai övezetből Izrael felé indított valamennyi rakétatámadás, továbbá a Gáza ellen irányuló valamennyi izraeli katonai művelet azonnali beszüntetésére;

2.      komoly aggodalmát fejezi ki a Gázában és Izraelben fennálló helyzettel kapcsolatban, és határozottan sürgeti mindkét felet, hogy azonnal kössenek tűzszünetet a Gázai övezetben és Izrael területén;

3.      határozottan elítéli az izraeli hatóságok által Gáza ellen alkalmazott aránytalan erőszakot, amely már közel 200 ember halálát követelte (az ENSZ tisztviselői szerint 77%-ban civilekét);

4.      részvétét fejezi ki az összecsapások áldozatai és családjaik felé;

5.      üdvözli az izraeli kormány döntését, miszerint elfogadja a gázai övezetben való tűzszünetre vonatkozó egyiptomi javaslatot; emlékeztet arra, hogy a Hamasz palesztin csoporttal ellentétben Mahmúd Abbász palesztin elnök is üdvözölte a kezdeményezést;

6.      sürgeti az egyiptomi hatóságokat, hogy nyissák meg a rafahi átkelőhelyet, hogy ezzel segítsék a humanitárius segítség akadálytalan célba jutását Gázában, és hogy lehetővé tegyék az áthaladást a palesztin civilek számára;

7.      ismételten hangsúlyozza, hogy az izraeliek és palesztinok közötti igazságos és tartós béke csak békés és erőszakmentes eszközökkel valósítható meg; ismételten szorgalmazza a felek közötti közvetlen béketárgyalások újraindítását;

8.      ismételten sürgeti az EU-t és tagállamait, hogy a kvartetten belül is játsszanak aktívabb szerepet az izraeliek és palesztinok közötti méltányos és tartós béke elérésére tett erőfeszítések során; támogatja az alelnök/főképviselő arra irányuló erőfeszítéseit, hogy kidolgozza a békefolyamat újraindításának hiteles perspektíváját;

9.      ismét határozottan támogatja a két állam elvén alapuló megoldást, amely az 1967-es határokon nyugszik, és amelynek értelmében mindkét ország fővárosa Jeruzsálem, és amely szerint Izrael Állam és egy független, demokratikus, területileg összefüggő és életképes Palesztin Állam békében és biztonságban él egymás mellett;

10.    ismételten felszólít a Gázai övezet blokádjának megszüntetésére, amelyet Izrael legitim biztonsági igényeinek elismeréseképpen hatékony ellenőrző mechanizmussal kell összekapcsolni a Gázába irányuló fegyvercsempészet megelőzése érdekében; felszólít továbbá arra, hogy lépéseket tegyenek Gáza újjáépítésének és gazdasági fellendülésének lehetővé tétele érdekében;

11.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselőjének, az ENSZ-közgyűlés elnökének, az ENSZ Biztonsági Tanácsa tagjai kormányainak és parlamentjeinek, a közel-keleti Kvartett megbízottjának, a Knesszetnek és az izraeli kormánynak, a Palesztin Hatóság elnökének, valamint a Palesztin Törvényhozó Tanácsnak.

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat