Procedură : 2014/2723(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0075/2014

Texte depuse :

B8-0075/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/07/2014 - 10.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0012

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 125kWORD 59k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0071/2014
15.7.2014
PE536.977v01-00
 
B8-0075/2014

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la escaladarea violenței dintre Israel și Palestina (2014/2723(RSP))


Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Charles Goerens, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la escaladarea violenței dintre Israel și Palestina (2014/2723(RSP))  
B8‑0075/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere cea de-a patra Convenție de la Geneva privind protecția civililor în timp de război din 1949,

–       având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

–       având în vedere acordul interimar din 18 septembrie 1995 privind Cisiordania și Fâșia Gaza,

–       având în vedere acordurile de la Oslo („Declarația de principii privind aranjamentele interimare de autoguvernare”) din 13 septembrie 1993,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât conflictul în curs de desfășurare cauzează pierderi de vieți omenești și o suferință inacceptabilă în rândul populației civile, pentru ambele părți implicate;

B.     întrucât Parlamentul și-a exprimat în mod repetat sprijinul față de o soluție bazată pe două state, în cadrul căreia Statul Israel și un stat palestinian independent, democratic, limitrof și viabil să conviețuiască în pace și securitate și a solicitat reluarea convorbirilor de pace directe dintre cele două părți;

C.     întrucât negocierile de pace directe dintre cele două părți au ajuns într-un punct de impas, iar toate eforturile recente de reluare a negocierilor au eșuat; întrucât UE a invitat părțile să ia măsuri care să ducă la crearea unei atmosfere de încredere, necesară pentru a asigura negocieri veritabile, să se abțină de la acțiuni care subminează credibilitatea procesului și să împiedice instigările;

D.     întrucât dreptul internațional al drepturilor omului și dreptul internațional umanitar, inclusiv cea de-a patra Convenție de la Geneva, este pe deplin aplicabil în cazul Cisiordaniei, inclusiv al Ierusalimului de Est și Fâșiei Gaza; Întrucât Israelul este obligat, printre altele, să se asigure cu bună-credință că nevoile de bază ale populației palestiniene ocupate sunt satisfăcute, să își administreze regimul de ocupație într-un mod care să vină în sprijinul populației locale, să protejeze și să ferească civili,

1.      solicită încetarea imediată a tuturor atacurilor cu rachete asupra Israelului lansate din Fâșia Gaza, precum și a tuturor acțiunilor militare ale Israelului împotriva Fâșiei Gaza;

2.      se declară profund îngrijorat de situația din Gaza și din Israel și îndeamnă cu fermitate ambele părți să ajungă la un acord urgent de încetare a focului în Fâșia Gaza și pe teritoriul Israelului;

3.      condamnă cu fermitate utilizarea disproporționată a forței de către autoritățile israeliene în Gaza, care s-a soldat cu 200 de pierderi de vieți omenești (dintre care 77% în rândul civililor, conform oficialilor ONU);

4.      transmite condoleanțe tuturor victimelor conflictului și familiilor acestora;

5.      salută decizia guvernului israelian de a accepta propunerea egipteană de acord de încetare a focului în Gaza; ia act de faptul că, la rândul său, președintele palestinian, Mahmoud Abbas, a salutat inițiativa, spre deosebire de gruparea palestiniană Hamas;

6.      îndeamnă autoritățile egiptene să deschidă punctul de trecere a frontierei de la Rafah pentru a facilita accesul organizațiilor umanitare în Fâșia Gaza și a permite tranzitul civililor palestinieni;

7.      subliniază și cu această ocazie că soluțiile pașnice și non-violente reprezintă singura modalitate de a ajunge la o pace echitabilă și durabilă israeliano-palestiniană; își reiterează solicitarea de a se relua tratativele de pace directe dintre cele două părți;

8.      îndeamnă din nou UE și statele membre să joace un rol politic mai activ, inclusiv în cadrul Cvartetului, în încercarea de a încheia o pace dreaptă și durabilă între israelieni și palestinieni; sprijină Vicepreședintele/Înaltul Reprezentant în eforturile sale de a crea o perspectivă credibilă pentru relansarea procesului de pace;

9.      își reafirmă sprijinul ferm pentru o soluție care să presupună existența a două state, pe baza frontierelor din 1967, având Ierusalimul drept capitală comună, respectiv statul Israel și un stat Palestina independent, democratic, limitrof și viabil, care să coexiste în pace și securitate;

10.    își reiterează solicitarea privind ridicarea blocadei asupra Fâșiei Gaza, care să fie însoțită de un mecanism eficace de control capabil să împiedice traficul de arme în Gaza, recunoscând nevoile legitime ale Israelului în materie de securitate; solicită, de asemenea, să fie adoptate măsuri care să permită reconstrucția și redresarea economică a Fâșiei Gaza;

11.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Reprezentantului Special al UE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, Președintelui Adunării Generale a ONU, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale Consiliului de Securitate al ONU, reprezentantului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, Knessetului și guvernului israelian, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului Legislativ Palestinian.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate