Predlog resolucije - B8-0075/2014Predlog resolucije
B8-0075/2014

PREDLOG RESOLUCIJE o stopnjevanju nasilja med Izraelom in Palestino

15.7.2014 - (2014/2723(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Charles Goerens, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez v imenu skupine ALDE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0071/2014

Postopek : 2014/2723(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0075/2014
Predložena besedila :
B8-0075/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8‑0075/2014

Resolucija Evropskega parlamenta o stopnjevanju nasilja med Izraelom in Palestino

(2014/2723(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju četrte ženevske konvencije o zaščiti civilnih oseb v času vojne iz leta 1949,

–       ob upoštevanju ustanovne listine Združenih narodov,

–       ob upoštevanju začasnega sporazuma o Zahodnem bregu in Gazi z dne 18. septembra 1995,

–       ob upoštevanju sporazumov iz Osla (deklaracija o načelih o začasnih samoupravnih sporazumih) z dne 13. septembra 1993,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker konflikt, ki še vedno traja, povzroča smrtne žrtve in nesprejemljivo trpljenje civilnega prebivalstva obeh vpletenih strani;

B.     ker je Parlament večkrat izrazil svojo podporo rešitvi z dvema državama, kjer bi država Izrael in sosednja neodvisna, demokratična palestinska država, ki bi bila sposobna preživetja, živeli druga ob drugi v miru in varnosti, in je tudi pozval k nadaljevanju neposrednih mirovnih pogajanj med stranema;

C.     ker so neposredna mirovna pogajanja med stranema zastala, vsa nedavna prizadevanja za njihovo obnovitev pa so spodletela; ker je EU pozvala obe strani k dejanjem, ki bi okrepila ozračje zaupanja, potrebno za plodna pogajanja, za to, da bi se vzdržali dejanj, ki bi ogrozila verodostojnost procesa, ter za preprečitev hujskaštva;

D.     ker za Zahodni breg, vključno z vzhodnim Jeruzalemom in Gazo, v celoti velja mednarodno pravo o človekovih pravicah in humanitarno pravo, vključno s četrto ženevsko konvencijo; ker je Izrael med drugim obvezan v dobri veri zagotoviti, da bodo osnovne potrebe okupiranega palestinskega prebivalstva zadovoljene, zasedeno ozemlje upravljati v korist lokalnemu prebivalstvu ter zaščititi in zavarovati civiliste;

1.      poziva k takojšnjemu prenehanju vseh napadov na Izrael z raketami in izstrelki iz Gaze ter vseh izraelskih vojaških posegov v Gazo;

2.      je globoko zaskrbljen zaradi razmer v Gazi in Izraelu in odločno poziva obe strani, naj dosežeta takojšnje premirje v Gazi in na izraelskem ozemlju;

3.      odločno obsoja nesorazmerno uporabo sile izraelskih oblasti v Gazi, ki je že zahtevala življenja skoraj 200 ljudi (po podatkih uradnikov OZN je bilo 77 % teh ljudi civilistov);

4.      izreka sožalje vsem žrtvam bojevanja in njihovim družinam;

5.      pozdravlja odločitev izraelske vlade, da bo sprejela predlog Egipta za premirje v Gazi; je seznanjen s tem, da je tudi palestinski predsednik Mahmud Abas pozdravil to pobudo, v nasprotju s palestinsko skupino Hamas;

6.      poziva egiptovske oblasti, naj odprejo mejni prehod Rafa, da bi olajšale humanitarni dostop do Gaze in omogočile prehod palestinskih civilistov;

7.      ponovno poudarja dejstvo, da so mirni in nenasilni ukrepi edini način za dosego trajnega miru med Izraelci in Palestinci; znova poziva k obnovitvi neposrednih mirovnih pogajanj med stranema;

8.      znova poziva EU in njene države članice, naj v prizadevanjih za pravičen in trajen mir med Izraelci in Palestinci igrajo dejavnejšo politično vlogo, tudi v okviru četverice; podpira podpredsednico/visoko predstavnico pri njenih prizadevanjih, da bi zagotovila verodostojne možnosti za ponoven začetek mirovnega procesa;

9.      ponovno izraža odločno podporo rešitvi z dvema državama, ki bi temeljila na mejah iz leta 1967 z Jeruzalemom kot glavnim mestom obeh držav in po kateri bi Izrael in sosednja neodvisna, demokratična palestinska država, ki bi bila sposobna preživetja, živela v miru in varnosti;

10.    ponavlja svoj poziv k odpravi blokade Gaze, in sicer v povezavi z učinkovitim mehanizmom nadzora za preprečevanje tihotapljenja orožja v Gazo, s katerim se Izraelu priznajo legitimne varnostne potrebe; poziva tudi k sprejetju ukrepov, s katerimi bi se omogočila obnova in gospodarsko okrevanje Gaze;

11.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, posebnemu predstavniku EU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu, predsedniku generalne skupščine OZN, vladam in parlamentom članic varnostnega sveta OZN, odposlancu bližnjevzhodne četverice, knesetu in izraelski vladi, predsedniku Palestinske uprave in palestinskemu zakonodajnemu svetu.