Предложение за резолюция - B8-0076/2014Предложение за резолюция
B8-0076/2014

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно ескалацията на насилието между Израел и Палестина

  15.7.2014 - (2014/2723(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

  Мартина Андерсън, Неоклис Силикиотис, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Юнус Омаржи, Малин Бьорк, Мари-Кристин Вержиа, Анхела Валина, Палома Лопес, Мариза Матиаш, Емануил Глезос, Костадинка Кунева, Димитриос Пападимулис, Пабло Еченике Роба, Пабло Иглесиас, Карлос Хименес Виларехо, Тере Родригес-Рубио Васкес, Лола Санчес Калдентей, Меря Кюльонен, Хелмут Шолц, Мартина Михелс от името на групата GUE/NGL

  Процедура : 2014/2723(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0076/2014
  Внесени текстове :
  B8-0076/2014
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B8‑0076/2014

  Резолюция на Европейския парламент относно ескалацията на насилието между Израел и Палестина

  (2014/2723(RSP))

  Европейският парламент,

  –       като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

  –       като взе предвид Четвъртата женевска конвенция за защита на цивилните лица по време на война от 1949 г.,

  –       като взе предвид резолюция № 194 на Общото събрание на ООН (1948 г.) и резолюции № 242 (1967 г.), № 252 (1968 г.), № 338 (1972 г.), № 476 (1980 г.), № 478 (1980 г.) и № 1860 (2009 г.) на Съвета за сигурност на ООН,

  –       като взе предвид консултативното становище от 9 юли 2004 г. на Международния съд, озаглавено „Правни последици от изграждането на стена в окупираните палестински територии“,

  –       като взе предвид заключенията на Съвета относно Близкоизточния мирен процес от 16 декември 2013 г., 14 май 2012 г., 23 май и 18 юли 2011 г. и 8 декември 2009 г.,

  –       като взе предвид докладите на ръководителите на мисии на ЕС относно Източен Йерусалим от януари 2012 г. и относно „Зона „C“ и изграждането на палестинска държава“ от юли 2011 г., както и доклада на ръководителите на мисии на ЕС от април 2011 г. относно насилието от страна на заселници и придружаващата докладна записка на ръководителите на мисии на ЕС от февруари 2012 г. относно насилието от страна на заселници,

  –       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

  А.     като има предвид, че на 7 юли 2014 г. Израел предприе военна агресия срещу Газа с наименование „Protective Edge“ („Защитен вал“); като има предвид, че досега над 180 палестинци, сред които най-малко 30 деца, са били убити (според оценките на ООН 77 % от убитите са цивилни граждани), а ранените наброяват над 1 250 души; като има предвид, че 17 000 души потърсиха убежище в съоръженията на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток вследствие на масовото напускане на Бейт Лахия и Атара, след като Израел предупреди гражданското население да напусне северната част на Газа преди провеждането на мащабни бомбардировки; като има предвид, че над 1300 сгради, включително къщи, болници и училища, са били засегнати от израелски снаряди и бомби, изстрелвани както от въздуха, така и от морето; като има предвид, че в рамките на тези военни операции са използвани безпилотни летателни апарати;

  Б.     като има предвид, че на заседанието на Арабската лига на министерско равнище, проведено в Кайро на 14 юли 2014 г., Египет призова прекратяването на въоръжените действия да започне на 15 юли 2014 г. в 6.30 ч. сутринта; като има предвид, че генералният секретар на ООН призова Израел да отмени плановете си за наземна офанзива; като има предвид, че палестинските власти откриха производство срещу Израел в Международния съд;

  В.     като има предвид, че това е третата подобна военна агресия в Газа след военните операции „Cast Lead“ („Лято олово“) през 2008 – 2009 г. и „Pillar of Defence“ („Отбранителен стълб“) през ноември 2012 г., при които загинаха около 3000 палестинци, стотици бяха ранени, а причинените материални щети бяха мащабни, и които оставиха зад себе си хуманитарна катастрофа;

  Г.     като има предвид, че Израел засили напрежението, особено след отвличането и убийството (в средата на юни 2014 г.) на трима израелски младежи в окупирания Западен бряг близо до Хеброн; като има предвид, че като причина за агресията в Газа вече се посочва не този случай, а обстрелването на Израел с ракети, което започна в отговор на насилието от страна на Израел в Западния бряг по време на издирването на тримата младежи; като има предвид, че палестински младеж от Източен Йерусалим беше отвлечен, изтезаван и изгорен жив, което изглежда е било в знак на отмъщение; като има предвид, че през същия период стотици палестинци са били задържани, стотици къщи са били претърсени, а редица къщи – разрушени;

  Д.     като има предвид, че според оценките на Израел от Газа са били изстреляни 1000 ракети, по-голямата част от които са били неутрализирани от израелската противоракетна система „Железен купол“ и които са причинили само минимални материални щети;

  Е.     като има предвид, че преди тези събития беше обявено споразумението между палестинските партии да образуват единно правителство, което да преодолее разделението, съществуващо от 2007 г. насам; като има предвид, че постигането на такова споразумение беше едно от условията, определени в рамките на проведените през последната година мирни преговори под ръководството на САЩ; като има предвид, че това обявяване беше посрещнато с остри изявления от страна на израелския министър председател, който се противопостави на това споразумение; като има предвид, че Израел не е спазил предишното споразумение за прекратяване на въоръжените действия;

  Ж.    като има предвид, че последният кръг от мирните преговори, започнал преди година, не постигна успех;

  З.      като има предвид, че на заседанието на Съвета по външни работи на ЕС, проведено на 16 декември 2013 г., наред с другото бяха направени следните изявления: „ЕС предупреждава за опасността от действия, които възпрепятстват преговорите. В този смисъл ЕС изразява съжаление във връзка с продължаващото разширяване от страна на Израел на заселническите зони, които са незаконни съгласно международното право и представляват пречка за мира. Съветът също така изразява дълбоката си загриженост по повод на случаи на подстрекателство и инциденти с насилие в окупираните територии, разрушаването на къщи и влошаващата се хуманитарна обстановка в Газа. ЕС изразява сериозна загриженост по повод на действия, които подкопават статуквото в светите места, в т.ч. в Йерусалим. Европейският съюз ще продължи да следи внимателно ситуацията и последиците от нея в по-широк план и да предприема съответни действия“;

  И.     като има предвид, че на 19 юли 2013 г. ЕС публикува „Насоки относно изискванията за достъп на израелски субекти и техните дейности в териториите, окупирани от Израел от юни 1967 г. насам, до безвъзмездни средства, награди и финансови инструменти, финансирани от ЕС от 2014 г. нататък“ (2013/C 205/05);

  Й.     като има предвид, че Израел продължава да пренебрегва консултативното становище от 9 юли 2004 г. на Международния съд, озаглавено „Правни последици от изграждането на стена в окупираните палестински територии“,

  1.      категорично осъжда израелската военна агресия в Газа и отправя искане за незабавното ѝ прекратяване;

  2.      призовава за прекратяване на изстрелването на ракети срещу Израел;

  3.      изразява съболезнованието си на семействата на стотиците палестински жертви, както и на семействата на тримата израелски младежи;

  4.      подкрепя усилията за постигане на споразумение за незабавно, трайно и изцяло съблюдавано примирие, което следва да се гарантира от механизъм, който да се създаде от международната общност, включително мироопазваща мисия под егидата на ООН и прекратяване на обсадата; счита, че това би следвало да сложи край на убийствата и страданията на палестинското население, обкръжено в ивицата Газа от 2007 г. насам; призовава за незабавно прекратяване на обсадата на Газа и за незабавно предоставяне на достъп до хуманитарна помощ, по-специално за покриване на спешните потребности от медицинска помощ;

  5.      осъжда политиката на колективни наказания, прилагана от Израел срещу палестинското население, и призовава за прекратяване на безнаказаността, с която Израел се ползва по отношение на постоянните тежки нарушения на международното хуманитарно право, на Устава на ООН и на Всеобщата декларация за правата на човека;

  6.      отново изказва подкрепата си за признаването на жизнеспособна, независима и неразчленена палестинска държава с Източен Йерусалим като столица и въз основа на границите от 1967 г., живееща в мир редом с Израел;

  7.      призовава правителствата на всички държави – членки на ЕС, да приложат насоките от 19 юли 2013 г.; призовава за налагането на забрана върху вноса в ЕС на всички израелски продукти, произведени в незаконните израелски селища в окупираните палестински територии;

  8.      счита, че е крайно време ЕС да приложи член 2 от Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел, като замрази това споразумение, докато Израел продължава да нарушава правата на човека;

  9.      изразява силната си подкрепа за палестинските усилия за постигане на единство;

  10.    предлага подкрепа на израелските политически партии, движения и лица, които се противопоставят на израелската агресия и призовават за намирането на мирно решение; изразява особена загриженост във връзка с подкопаването на свободата на словото в Израел; отбелязва, че на 12 юли 2014 г. вечерта е било извършено нападение срещу мирна демонстрация в Тел Авив срещу текущата военна операция, в резултат на което едно лице е било ранено и е постъпило в болница, без израелската полиция да се намеси или да задържи когото и да е;

  11.    подкрепя искането от страна на палестинския президент, Махмуд Абас, Палестина да бъде поставена под международна закрила;

  12.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите – членки на ЕС, на генералния секретар на ООН, на председателя на Палестинската автономна власт, на Палестинския законодателен съвет, на правителството на Израел и на Кнесета.